Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
anglický jazyk ANJ
biológia BIO
dejepis DEJ
Ekonomika EKO
francúzsky jazyk FRJ
fyzika FYZ
geografia GEG
chémia CHE
informatika INF
katolícke náboženstvo KNB
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
matematika MAT
nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Seminár z biológie SEB
Seminár z dejepisu SED
Seminár z ekonomiky EMS
Seminár z fyziky SEF
Seminár z geografie SEG
Seminár z chémie SEC
Seminár z informatiky SEN
Seminár z matematiky SEM
Seminár z náboženstva SNB
Seminár z občianskej náuky SEY
Seminár z umenia a kultúry SUU
slovenský jazyk a literatúra SJL
umenie a kultúra UKL

© aScAgenda 2017.0.1052 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.06.2017

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola Poprad - Cirkevné gymnázium Pavla Ušáka Olivu Poprad
  Dlhé hony 3522/2 , 05801 Poprad
 • +421 52 7721389

  kl. 1 - sekretariát
  kl. 2 - zástupkyňa gymnázia
  kl. 3 - vedúca školskej jedálne
  kl. 4 - ekonomické oddelenie
  kl. 6 - vrátnica
  kl. 8 - riaditeľka gymnázia

Fotogaléria