2015/2016 2014/2015 2013/2014 2005-2013

 

Typ súťaže:

Umiestnenie:

Meno súťažiaceho:

Vyhlasovateľ súťaže:

Dátum:

Pripravoval:

Finančná olympiáda

3 súťažiaci, postup do 2. kola zo 4000 účastníkov

Baláž,

Glodžáková

Harabínová

Spoločnosť Partners Group SK

Február 2016

PhDr.Marušinová Anna

Vzdelávací program „JA učebnica ekonómie a podnikania

Získanie certifikátov

o úspešnom absolvovaní programu

9 ž. zo IV.A

JUNIOR ACHIEVEMENT

Okt.2015-apríl2016

PhDr.Marušinová Anna

Recitačná súťaž-„Janko Silan“

3. miesto

Zuzana Dunajčanová, II.A

DKÚ SNV diecézny katechet.úrad SNV

Október 2015

Mgr.Horáková

Recitačná súťaž ...a Slovo bolo u Boha...

2. miesto

Mária Jurčíková, II.A

Min. školstva, Spolu vyhlasovateľom a usporiadateľom je ZKŠS

Január 2016

Mgr.Horáková

Súťaž o najlepší školský časopis Regionálna súťaž

Vyhlásenie výsl.v sept.

Vydavateľský tím

Podtatranská knižnica Poprad

Máj-jún 2016

Mgr.Horáková

Biblická olympiáda Okresné kolo

Krajské kolo

 

 

3.miesto

5. miesto

Nemčíková

V.,Banášová S., Karkošková V.

KPKC

10.3. 2016

13.4. 2016

ThLic.Volf,PhD.

Matematický klokan Medzinárodná súťaž

-

22 žiakov

Talentída

Marec 2016

Mgr.Hanišová

EXPERT

-

23 žiakov

Talentída

 

Mgr.Hanišová

BOBOR

2 úspešní riešitelia

82 súťažiacich

Univerzita Komenského BA

9.-10.11. 2015

Ing.Gabonayová

PIŠQworky

Účasť 1x

5 súťažiacich

MU Brno

6.11.2015

Ing.Gabonayová

Stolný tenis

Okresné kolo

3. miesto

4 súťažiaci

Ministerstvo

školstva

4. 2. 2016

 

Mgr.Olejár

Badminton

Okresné kolo

5. miesto

Družstvo chlapcov

 

 

Mgr.Olejár

Volejbal

Okresné kolo

5. miesto

Družstvo chlapcov

 

 

Mgr.Olejár

Olympiáda v NEJ

Regionálne kolo

Krajské kolo

 

1. miesto

1. miesto

Marcell  Heim,I V.A

IUVENTA

Január 2016

Ing.Michalová

Olympiáda v NEJ

Celoštátne kolo

 

 

3. miesto

Marcell  Heim, IV.A

IUVENTA

24.3. 2016

Ing.Michalová

Olympiáda

ľudských práv

účasť

Adriana Glodžáková

Prešov ?

 

Mgr.Vagašová

Dejepisná súťaž

účasť

G.Hulín

E.Budzáková

Prešov ?

 

Mgr.Vagašová

Olympiáda z BIO

účasť

Dunajčanová Z.

Šebestová N.

Brijová N.

IUVENTA

Marec 2016

Mgr.Glatz

Stredoškolská odborná činnosť SOČ-CHE

Doliňáková K.

3. miesto Krajské kolo

IUVENTA

 

RNDr.Hertelyová,PhD.

Stredoškolská odborná činnosť SOČ-CHE

Maličká K.

4. miesto Krajské kolo

IUVENTA

 

RNDr.Hertelyová,PhD.

Stredoškolská odborná činnosť SOČ-CHE

 

Lavríková N.

3. miesto Krajské kolo

4. miesto

Celoštátne Kolo

IUVENTA

 

RNDr.Hertelyová,PhD.

Stredoškolská odborná činnosť SOČ-CHE

Krajské kolo

Reľovská L.

4. miesto

Krajské kolo

IUVENTA

 

RNDr.Hertelyová,PhD.

Recitačná súťaž

....a Slovo bolo u Boha...

Adriana

Glodžáková

1.miesto

 

Január 2016

p.uč.Birčáková

Olympiáda z ANJreg. kolo KK,PP,LE

Šmihulová Lucia

Alexandra Vilčeková

6. miesto

 

 

10. miesto

IUVENTA

 

Január 2016

p. uč. Špinerová

Umelecká prehliadka Košice

Divadelné vystúpenie „Hamlet“

Úspešné komentáre – TVLUX, STV2

 

27.-28.4. 2016

p.uč.Birčáková

Dilongová Trstená-recitácia

p.uč.Biráková

 

  1.  

 

3.6. 2016

 

Vansovej Lomnička-

p.uč.Biráková

 

čestné uznanie

VTV LUX

 

Október 2015

Recitačná súťaž

....a Slovo bolo u Boha...

p.uč.Biráková

 

1. miesto

celoštátne kolo

VTV LUX

MŠ a ZKŠS

Marec 2016

Dilongovým perom – literárna súťaž – písanie poézie a prózy

p. uč. Horáková

2. miesto

 

 

3.6. 2016

 

 

Kontakt

  • Gymnázium sv. Jána Pavla II.
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389

Ďakujeme našim sponzorom