Navigácia

Zoznam tried

Názov
I. A Triedny učiteľ PaedDr. Zuzana Birčáková
II. A Triedny učiteľ Mgr. Anna Špinerová
III. A Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Hanišová
IV. A Triedny učiteľ Ing. Eva Gabonayová

© aScAgenda 2017.0.1052 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.06.2017

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola Poprad - Cirkevné gymnázium Pavla Ušáka Olivu Poprad
  Dlhé hony 3522/2 , 05801 Poprad
 • +421 52 7721389

  kl. 1 - sekretariát
  kl. 2 - zástupkyňa gymnázia
  kl. 3 - vedúca školskej jedálne
  kl. 4 - ekonomické oddelenie
  kl. 6 - vrátnica
  kl. 8 - riaditeľka gymnázia

Fotogaléria