• Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Návšteva knižnice

  Návšteva knižnice

  Žiaci deviateho ročníka základnej školy, prvého a druhého ročníka gymnázia sa 11. októbra zúčastnili zaujímavých prednášok v Podtatranskej knižnici v Poprade.

  Témami boli Lexikografia, Informačná výchova a Kyberšikana. Na prednáškach sme sa dozvedeli veľa nových informácií o slovníkoch, ktoré často používame, mali sme možnosť otestovať si naše vedomosti a vyhľadať výrazy, s ktorými sa bežne nestretávame. Druhá prednáška bola o kyberšikane. Dozvedeli sme sa, že nielen šikanovanie, ale aj kyberšikana sú veľmi nebezpečné. Ľudia, ktorí sú šikanovaní, často psychicky trpia, ako sme to videli v prezentovanom videu.

  Zabráňme šikane, lebo aj malé posmešky môžu mať veľké následky!

   

  Eliška Mašlonková a Sandra Šlebodová

   

   

   

 • SÚŤAŽ!

  SÚŤAŽ!

   

   

 • Podpor našu školu

  Podpor našu školu
 • Slávnosť zasvätenia

  Slávnosť zasvätenia
 • Cezpoľný beh 2018

  Cezpoľný beh 2018

  Dňa 4. 10. 2018 sa konal cezpoľný beh na Spojenej škole sv. Jána Pavla II. v Poprade. Jesenné počasie nám prialo. Súťažiaci boli rozdelení do dvoch kategórií - chlapci a dievčatá. V kategórii dievčat sa zúčastnilo 30 dievčat, ktoré absolvovali trať dlhú 2,5 km. Našu školu reprezentovali žiačka tretieho ročníka Lucia Zvalená, ktorá skončila na 16. mieste a maturantky Vanesa Smiková a Martina Martonová, ktoré obsadili 17. a 18. miesto. Na prvom mieste sa umiestnila Mária Danielová (SOŠ Horný Smokovec). V kategórii chlapcov bolo 37 bežcov, ktorí bežali trať dlhú 3,5 km. Našimi reprezentantmi boli Sven a Sebastián Jurčišinovci, ktorí obsadili krásne 6. a 7. miesto, spolu s Patrikom Živčákom, ktorý dobehol ako 17. Prvé miesto obsadil Martin Benda (Gym. Kukučínova, Poprad). Chlapci z našej školy sa umiesntili na 3. mieste z 11 v kategórii družstiev.

  Blahoželáme!

   

   

 • Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov

  "Kto nepozná cudzie jazyky, nevie nič ani o svojom vlastnom." – J.W. Goethe

  V duchu tohto citátu sa niesol 26. september nielen našej škole, ale na celom svete. Tento deň sa považuje oficiálne za Európsky deň jazykov, ktorý svojimi aktivitami už 18. rok poukazuje na jazykovú rozmanitosť v Európe. Jeho hlavným cieľom je prispieť k rozvoju mnohojazyčnosti, teda vzájomnému porozumeniu ľudí rozličných krajín v európskych jazykoch - najmä v angličtine.

  Žiaci gymnázia si tak v stredu 26. septembra v Kine Tatran mali možnosť pozrieť zaujímavý film "Captain Fantastic" práve v anglickom jazyku a vyjadriť tak podporu jazykovému vzdelávaniu. Podmanivo natočený film zobrazujúci otca a jeho 6 detí, ktorí vymieňajú necivilizovaný hlboký les za rodinný mikrobus a vydávajú sa tak na "road trip" po USA.

  Záverom tohto špeciálneho dňa bola beseda s Johnom Evansom, multitalentovaným hudobníkom a otcom štyroch detí, ktorý pochádza z Walesu , no manželku si našiel na Slovensku. Žiaci a učitelia sa dozvedeli, ako vyrastal, na čo si musel u nás najdlhšie zvykať a čo mu v srdci Európy učarovalo najviac

   

   

 • Noc výskumníkov

  Noc výskumníkov

  28.9.2018 sme navštívili vedeckú výstavu v obchodnom centre Max s názvom Noc výskumníkov, ktorá sa koná každý rok.

  Na začiatku výstavy boli prezentované fotografie slnečnej sústavy – zatmenie Slnka (odfotené vo viacerých spektrách a zoznam najvýznamnejších zatmení), zatmenie Mesiaca, fotografie komét a planéta Merkúr.

  Prvý stánok, ktorý sme navštívili patril Fakulte elektrotechniky TU KE. Prezentoval dve hydraulické zariadenia: prvé – zamerané na presnosť hydraulicky poháňaných rotorov, druhé – ukážka ako funguje hydraulika v aute.

  Ďalší stánok sa týkal lesov: ochrana a vysádzanie lesov, škodcovia – lykožrút. A samozrejme výstava malých lesných cicavcov aj s pascami na ich odchyt pri výskume.

  Zastavili sme sa aj pri termo kamere a zariadení na meranie pulzu.

  Veľmi nás zaujalo televízne štúdio, ktoré obsahovalo viac kamier a zelené plátno. Stánok predstavoval simulované spravodajstvo. Návštevník snímaný pred zeleným plátnom bol vďaka kľúčovaciemu programu umiestnený do virtuálneho štúdia.

  Zástupcovia Prírodovedeckej fakulty UPJŠ prednášali o hipokampe (je to časť mozgu, ktorá slúži na zapamätávanie). Rezy potkanieho hipokampu sme si mohli pozrieť pod mikroskopom. Mozgy potkanov boli vypreparované a uložené vo fľaštičke s roztokom.

  Ďalší stánok bol zameraný na ekonómiu. Bola to simulácia fungovania firmy.

  Deti zo Základnej školy z Kežmarku nám predstavili niekoľko fyzikálnych pokusov.

  Navštívili sme aj stánok, ktorý sa zaoberal astronómiou a vysvetľoval meranie kozmického žiarenia.

  A posledný stánok predstavil robotickú ruku, ktorej konštrukčné prvky boli vytlačené na 3D tlačiarni. Hneď vedľa boli vystavené podobné súčasti vyrobené z kovu.

  Potom nasledovala prednáška v kinosále s premietaním. Táto prednáška bola zameraná na slnečnú sústavu.

  Na začiatku bolo vysvetlené zatmenie Slnka s použitím fotografií, na ktorých bola zobrazená aj slnečná Koróna. Ďalej bolo vysvetlené zatmenie Mesiaca a prečo vzniká červené zafarbenie (slnečné lúče prechádzajú hrubou vrstvou atmosféry, tie sa sfarbia do červena a následne sa odrážajú od mesačného povrchu).

  V polovici decembra bude viditeľná kométa Wirtanen. Deň pred Štedrým dňom minie hviezdu Capellu. Čiže ju môžeme pozorovať na Štedrý deň.

  Prednášatelia poukázali na možnosť ohrozenia našej planéty asteroidmi. Taktiež hovorili o vode na Marse vo forme ľadu.

  Táto výstava bola určená pre širokú verejnosť, ale hlavne pre študujúcu mládež.

   

                                                                                                  Zuzana Michelková, II.AG

   

   

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Exkurzia Osvienčim

  Exkurzia Osvienčim

  Vo štvrtok ráno, sme si všetci trošku privstali... Mali sme pred sebou deň plný zážitkov.

  Autobus odchádzal o 5:30 ráno. Prvým bodom nášho plánu bola navšteva kráľovského mesta Krakov. Do cieľa sme sa dostali približne o 10.00 hodine, kde nás už čakala milá pani sprievodkyňa. Tá nám vyrozprávala veľmi pútavo, vtipne a plynulo po slovensky históriu Krakova, ukázala nám jeho najznámejšie pamiatky: hrad Wawel, Jagellonskú univerzitu, Sukiennice a Rynek Glówny.

  Po prehliadke kráľovského mesta sme sa presunuli do najväčšieho koncentráčného tábora Osviečim. Rozdelili sme sa na dve skupiny, žiakov základnej školy a žiakov gymnázia. Ku každej skupine bola pridelená sprievodkyňa. Prezreli sme si najprv hlavný tábor Auschwitz I. a zastavili sa pred hlavnou bránou, kde bol veľký nápis: Arbeit macht frei!! Prehliadka trvala približne 3 hodiny. Na druhej strane mesta bol vybudovaný ďalší vyhladzovací tábor Auschwitz II – Birkenau (Brzezinka).

  Žiaci prežívali rôzne pocity pri počúvaní hrôz, ktoré sa v koncentračných táboroch stali. Niektorí žiaci pod vplyvom hrozných faktov dokonca plakali. Videli cely, kde dlhé hodiny väzni boli bez stravy, stáli v zime, boli bosí..

  Domov sme sa vrátili veľmi neskoro, ale dôležité je, že exkurzia splnila svoj účel a žiaci tak na vlastné oči videli a získali mnoho nových poučných informácií z histórie.

  Lepšie je raz vidieť, ako tisíckrát počuť...

                                                                                                                                                Mgr. Lucia Vagašová

   

   

 • Späť do školy

  Späť do školy

  Po teplom a voňavom lete opäť prišiel ten deň, keď sa brány škôl otvorili, aby privítali svojich žiakov. Tento rok to bol 3. september a žiaci i študenti našej školy sa stretli v Kostole sv. Cyrila a Metoda spolu so svojimi učiteľmi , pani riaditeľkou, pánom farárom Mgr. J. Benkom a novým školským pánom kaplánom Mgr. M. Wolanszkým. Prežili sme spoločne peknú sv. omšu, kde sme prosili Ducha Svätého o jeho dary a pomoc pre všetkých do nového školského roka.

  Potom prišla chvíľa, na ktorú sa žiaci asi najviac tešili. Pani riaditeľka všetkých pozdravila a porozprávala o novinkách na našej škole. Asi najdôležitejšou správou bolo, že sa naša škola od 1. septembra 2018 volá Spojená škola sv. Jána Pavla II. Privítali sme nového školského pána kaplána Mareka W. Najviac sa do školy tešili malí prváci v sprievode svojich rodičov. Pani riaditeľka ich slávnostne privítala a predstavila. Podobne sme privítali aj prvákov nášho gymnázia. Všetci dostali aj malý darček, aby sme ich povzbudili do práce v novom prostredí.

  Potom sme sa všetci rozišli, aby sme na druhý deň v utorok naplno začali náš nový školský rok s požehnaním nášho drahého Nebeského Otca, s láskou Pána Ježiša a s posilou a pomocou Ducha Svätého.

   

   

 • Duchovná obnova

  Duchovná obnova

  Vždy platilo pravidlo, že rozdávať môže len ten, kto niečo vlastní. Keďže je pred nami celoročná práca, chceme našim žiakom odovzdať maximum v oblasti poznania i duchovného života. Preto sa učitelia a zamestnanci Spojenej školy sv. Jána Pavla II. zúčastnili duchovnej obnovy v Charitnom dome v Dolnom Smokovci, ktorú viedol školský kaplán Mgr. Marek Wolanszky. Na úvod v prednáške rozobral tri rozmery katolíckeho učiteľa - viera a dôvera v Boha, láska k blížnemu a pestovanie kolegiálnej spolupatričnosti a poctivá a svedomitá práca. Potom sme mali možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a vyvrcholením bola svätá omša ukončená adoráciou k Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti. Po chutnom obede, ktorý nám pripravili sestričky v Charitnom dome sme sa pomodlili krížovú cestu v Starom Smokovci v krásnej scenérii Vysokých Tatier, ktorá ešte viac umocnila našu oslavu a vďačnosť nebeskému Otcovi.

  Myslím, že všetci sme pookriali na tele i na duchu. Na záver prajeme všetkým - učiteľom, zamestnancom i žiakom a študentom školy požehnaný nový školský rok 2018/19.

   

   

 • Ujo Váňa (a tí druhí)

  Ujo Váňa (a tí druhí)

  Ujo Váňa, Višňový sad, Tri sestry...

  Známe divadelné hry svetového a slávneho ruského dramatika Antona Pavloviča Čechova.

  V piatok 15. júna mohli naši študenti zažiť atmosféru Mestského divadla v Levoči, ktoré ponúklo svoje divadelné dosky hercom zo Spišskej Novej Vsi.

  Ujo Váňa je hra, v ktorej každá postava má svoj príbeh, kde dráma je nakoniec komédiou. Zároveň vedie svojho diváka k zamysleniu sa nad mužsko-ženskými vzťahmi, demaskovaniu snov a k prebudeniu sa z nich...

  „Dielo zachytávalo spoločnosť, reálne životné situácie, kde každý túži po láske a slobode, no napriek tomu končí hlavná postava Ujo Váňa ako nešťastný a opustený človek so zármutkom, že prežil svoj život zbytočne, bez štipky radosti a lásky.“ (D. Bendík)

  „V hre som si všimla, ako niekedy muži vnímajú zovňajšok ženy. Ako sú prehliadané dobré dievčatá, ktoré možno nie sú tie najkrajšie.“ (D. Gánovská)

  „Neobyčajný príbeh o nenaplnenej láske, o tých, ktorí v spoločnosti znamenajú menej aj viac, o tých, ktorých neopúšťa nádej na lepšie časy aj v krutých ruských podmienkach.“ (M. Martonová)

  „Hra sa mi páčila. Ujo Váňa reprezentuje ľudí s pocitom vyhorenia, ľudí na okraji spoločnosti a pocitom premárneného života. Je to téma, ktorá je aj dnes ešte aktuálna a nájde sa v nej mnoho ľudí.“ (F. Lopuch)

  „Páčilo sa mi, ako vážne témy zo života boli zahrané tak, aby vyvolali smiech a pobavili nás.“ (D. Kleinová)

   

   

 • CINEAMA 2018

  CINEAMA 2018

  Mať 17 a film na veľkom plátne v kine? CINEAMA 2018

  Celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby? Pre nás iba sen. Ale sen sa 8. – 10. 6. 2018 v Nitre stal skutočnosťou. Nikdy na to nezabudneme. Vidieť na Cinemax Zubačku – dielo, ktoré sme vytvorili a pracovali na ňom dlho a usilovne. Áno, je pravda, boli sme nakoniec sklamaní ako to celé vyšlo. Veľmi nás mrzelo, že ľudia v sále nemohli vidieť našu prácu v plnej kráse, pretože sa niečo pokazilo a celé video vyšlo veľmi zle... No ako povedala naša pani učiteľka: ,,To vôbec nevadí, ja som na vás hrdá a som veľmi spokojná.'' Výsledok už nezmeníme, ale vieme, že zmeníme naše chyby.

  Na rozborovom seminári, kde porota vyhodnotila každé súťažné video, sme sa dozvedeli veľa o tom, čo sme robili zle, v čom by sme sa mali zlepšiť a ako lepšie pracovať s kamerou. Všetky tieto poznatky určite využijeme v našej ďalšej tvorbe.

  Na filmovom workshope “Dvakrát meraj a raz strihaj“ sme sa pod vedením lektorov naučili veľa o práci s kamerou, tvorbe scenárov či strihu videí. Výsledkom je kratučké video Rýchla radosť.

  Táto súťaž nám priniesla veľa poznatkov, skúseností, zážitkov a samotného dobrodružstva. Už sa tešíme na budúci ročník Cineama 2019. Ďakujeme, že ste nám dôverovali.

                                                           Benjamín Minárik, František Brotka, Frederika Kaniariková, Eva Gabonayová

  Cineama 2018 (foto: Eva Gabonayová)

  S predsedom poroty doc. Mgr. Antonom Szomolányim, ArtD. (foto: Július Alcnauer)

  Rady predsedu pozorne počúvame (foto: Július Alcnauer)

  Kamera pripravená (foto: Peter Rybín)

  Posledné úpravy (foto: Peter Rybín)

   

 • Katholikentag

  Katholikentag

  Gymnazisti hľadali v Münsteri pravý pokoj

  Takmer päťdesiat žiakov Cirkevného gymnázia Pavla Ušáka Olivu v Poprade a Cirkevného gymnázia sv. Andreja v Ružomberku zavítalo v dňoch 8. 5. – 14. 5. 2018 do nemeckého Münsteru. Výzva: Suche Frieden! (Hľadaj pokoj!) (porov. Ž 34,15) sa stala mottom 101. ročníka stretnutia nemeckých katolíkov s názvom Katholikentag, ktorého sa gymnazisti zúčastnili pod vedením školského kaplána Petra Nákačku a dvoch učiteliek z Gymnázia sv. Andreja. Mesto Münster nebolo iba náhodne hostiteľom tohto celonárodného podujatia. V minulosti totiž už prispelo k nájdeniu svetového mieru a pokoja. Práve v tomto malebnom historickom mestečku bol v roku 1648 podpísaný Vestfálsky mier, ktorý ukončil Tridsaťročnú vojnu. Organizátori podujatia Katholikentag sa snažili podčiarknuť potrebu úsilia o pokoj aj prostredníctvom obrovského množstva paralelne prebiehajúcich podujatí, z ktorých si účastníci mohli podľa ľubovôle vyberať. Naša delegácia sa zúčastnila programu osobitne pripraveného pre mladých. Tvorili ho duchovné impulzy, gospelové koncerty, súťaže či záverečná disco párty. Nechýbala každodenná spoločná sv. omša ani prehliadka mesta, návšteva múzeí, botanickej záhrady či mesta Dotmund, ktorého pýchou je futbalový klub Borusia Dortmund. Podujatie vyvrcholilo svätou omšou pred Münsterským zámkom, ktorú celebroval kardinál Reinhard Marx. Poďakovanie patrí organizácii Renovabis, ktorá podujatie v značnej miere finančne zastrešila, ale aj partnerskej škole - Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku, ktorá k projektu prizvala naše gymnázium. Vydarená akcia pomohla všetkým zúčastneným spoznať nových ľudí, prežiť radosť z viery, zveľadiť si svoje jazykové znalosti a naplnila aj očakávaný cieľ. Povzbudila žiakov k úsiliu hľadať a budovať pokoj v prostredí, v ktorom žijú.

   

   

 • Gesto pre mesto

  Gesto pre mesto

  Projekt našej školy bol vybratý do hlasovania pre verejnosť – Gesto pre mesto – Raiffeizen bank. V prípade, že za náš projekt zahlasuje najviac ľudí, získame naň 1000 €.  Prosíme Vás, nájdite si chvíľku čas, hlasujte za náš projekt a pošlite to prosím aj svojim známym. Prípadne to zdieľajte na sociálnych sieťachIde o projekt

  Hobití domček pre deti so zelenou strechou

          Deti našej školy milujú učiť sa vonku na čerstvom vzduchu. So svojimi rodičmi a učiteľmi spoločne budujeme permakultúrnu záhradu – jedlý les a vonkajšiu ekotriedu. V rámci skrášľovania pozemku školy by sme chceli pre deti vybudovať pravý hobití domček so zelenou strechou a okrúhlymi dverami, kde by sa deti mohli hrať, oddychovať, ale aj učiť sa o prírode, plniť rôzne zaujímavé úlohy a hlavne tešiť sa zo života. 

  hlasujte na

   www.gestopremesto.sk/hlasovanie/poprad

  ĎAKUJEME!

   

   

 • Exkurzia v Kežmarku

  Exkurzia v Kežmarku

  Literárno-dejepisná exkurzia v Kežmarku

  V krásny slnečný deň 4. mája 2018 sme objavovali krásy našej literatúry a histórie na poznávacom výlete v Kežmarku.  Na vlastnej koži sme mohli okúsiť, aký bol život na hrade, začítať sa do významných diel slovenskej literatúry či poprechádzať sa po škole, kde študovali najväčší slovenskí dejatelia.

  Putovanie za históriou Slovenska sme začali príchodom vlaku do Kežmarskej stanice, odkiaľ sme sa presunuli do Evanjelického lýcea, kde na nás už čakala informáciami nabitá sprievodkyňa. Tá nám priblížila aktuálnu činnosť lyceálnej knižnice, históriu lýcea a predstavila významné osobnosti dejín Slovenska, ktoré navštevovali túto školu. 

  Po skončení sme sa presunuli do Dreveného artikulárneho kostola svätej Trojice, ktorý patrí medzi najstaršie pamiatky Kežmarku. Prehliadli sme si architektúru tohto barokového kostola, vypočuli niekoľko zaujímavostí a dozvedeli sa, že tento chrám slávi 10. výročie zapísania do UNESCO.

  Ďalšou zástavkou našej púte bol Nový evanjelický kostol, kde sme si prehliadli hrobku Imricha Tökölyho, ktorý sa zaslúžil o čiastočnú náboženskú slobodu pre nekatolíkov vo vtedajšom Uhorsku.  

  Poslednou atrakciou našej exkurzie bol Kežmarský hrad, ktorý je jediným zachovaným hradom na Spiši. Tu sme objavili hneď niekoľko zaujímavostí: historické expozície vývoja Kežmarku, strelecký spolok či zakladateľa röntgenológie v Uhorsku – MUDr. Vojtecha Alexandra. Na záver prehliadky sme sa pozreli na mesto Kežmarok a okolie z vyhliadkovej veže, čo bolo krásnou bodkou za naším programom nabitým dňom.

  Na záver chceme poďakovať pani zástupkyni Kleinovej a pani učiteľke Vagašovej za vytvorenie zaujímavého programu exkurzie, príjemnú atmosféru a vyjadrenie myšlienky výletu, že práve história je najlepšou učiteľkou života.

  Filip Lopuch

   

   

 • Tom Edwards u nás

  Tom Edwards u nás

  Tom Edwards predstavil svoj misijný tím a jeho činnosť

  Na našom gymnáziu uskutočnil svoju katechézu. Vychádzal v nej z evanjeliového obrazu o úzkej a širokej ceste. Hovoril o dôležitosti urobiť rozhodnutie pre Krista a motivoval mladých k uvedomeniu si zodpovednosti za prítomný okamih, pretože spôsob, ako prežívame prítomnosť, určuje to, ako bude vyzerať naša budúcnosť na tejto Zemi a napokon celá večnosť. Manželka Toma Edwardsa, ktorá sa venuje „PRO LIFE“ problematike, hovorila o dôležitosti ochrany počatého života a o úcte k životu.

  Američan Tom Edwards spolu so svojou manželkou už takmer dvadsať rokov pravidelne navštevuje Slovensko. Kedysi manažér, dnes laický evanjelizátor vyučujúci a povzbudzujúci k službe Bohu.

  https://svetkrestanstva.postoj.sk/vendor/laravel-filemanager/images/edwards-2.jpg

  Vyrastal v katolíckej rodine v USA. V mladosti však vieru zanechal a žil si po svojom. Začal pracovať v biznise s topánkami. Založil si rodinu, ale cirkev nebola súčasťou jeho života.

  Po čase jeho manželke diagnostikovali vážnu chorobu, lekári jej dávali rok života. Manželka začala hľadať zmysel života a po čase dostali pozvanie na katolícky kurz o Duchu Svätom. V posledný večer ju objal a modlil sa za jej uzdravenie. V noci sa obaja zobudili a pocítili Božiu prítomnosť. Manželku Toma Edwardsa zalialo teplo a povedala mu, že si myslí, že je vyliečená. Na ďalší deň išli k lekárovi. Po dvoch hodinách čakania výsledky vylúčili prítomnosť choroby.

  Po tejto skúsenosti mali túžbu slúžiť Bohu ešte viac. Odišiel z práce a spolu s manželkou začali pracovať pre cirkev na plný úväzok. Nebolo to ľahké rozhodnutie, chcelo to niekoľko mesiacov modlitieb a pôstu. Po čase však Tom dospel k presvedčeniu, že je to Božia vôľa. Začal študovať Bibliu a kresťanské učenie. Ich služba cirkvi začínala u nich doma, kde sa stretávali so štyrmi ženami z kostola a vysvetľovali im Sväté písmo. Zakrátko sa ich skupinka rozrástla na päťdesiat ľudí.

  „Mnohí prosia Boha, aby ich uzdravil a on to robí.

  Avšak cesta, akou to urobí a čas, kedy to urobí, je na ňom.“

  Začali prichádzať pozvania z celých Spojených štátov a neskôr aj z Európy. Zobral svoju manželku, obe deti a cestovali z farnosti do farnosti. Išli aj do Afriky. V 90. rokoch sa pridali k Renewal Ministries a vtedy sa začali aj ich cesty k nám na Slovensko. Od roku 1997 je Tom Edwards u nás pravidelne každý rok. Jeho služba sa rozšírila aj na ďalší kontinent – Áziu.

  Po viac ako štyridsiatich rokoch môžem povedať, že Boh je naozaj verný. Vychovali sme dve deti, ktoré už majú svoje rodiny. Máme deväť vnúčat a jedného pravnúčika. Keď manželka ochorela, bála sa, či sa dožije maturity svojich detí. Dnes žije a máme oveľa viac.

  Motiváciou každého nášho činu by mala byť LÁSKA. Ak ľudia nemajú lásku, nemajú nič.

   „Vo svete je veľa tmy, obklopuje každý svetadiel. Najväčšou potrebou, ktorú svet má, je, aby sme boli svetlom a neskrývali ho. Nechajte svietiť svetlo v sebe, buďte svedkami Ježiša a deľte sa s ostatnými o jeho lásku.“

  Reakcie študentov:

  „Páčilo sa mi, ako Tom hovoril o večnosti, o rozhodnutí sa pre Ježiša, pre večnosť, že vždy máme na výber, je to naša slobodná vôľa. Páčilo sa mi, ako použil príklad dvoch ciest zo Svätého písma. Myslím si, že sa máme viac modliť za svoj život a tiež ľudský život ako taký – od počatia. Každý má právo na život, a preto by sme mali chrániť každý život...“   (NB)

  „Prednáška o potratoch bola veľmi zaujímavá a veľmi pravdivá. Určite viedla k zamysleniu a myslím si, že každá žena by to mala počuť, aby potom neskôr nemusela svoje rozhodnutie ľutovať... My mladí ľudia máme pred sebou v živote mnoho rozhodnutí a Boh nám pri všetkom pomáha aj skrze ľudí, ktorých vo svojich životoch stretávame...“    (NS)

   

 • Poznávací zájazd

  Poznávací zájazd

  Začiatkom uplynulého týždňa mali naši študenti  možnosť naživo spoznať svet cudzích jazykov a iných kultúr, zažiť nezabudnuteľné okamihy a nadobudnúť nové skúsenosti a zručnosti v anglickej i francúzskej  konverzácii.

  Pre účastníkov zájazdu bol pripravený bohatý program. Miesta, ktoré študenti navštívili, sa týkali histórie, kultúry, umenia a vzdelávania. Z tých najznámejších si prezreli katedrálu Notre Dame, Louvre, Versailles, Víťazný oblúk, „Sochu slobody“ a Eiffelovu vežu v Paríži. V Londýne - Westminster Abbey, Tower Bridge, Greenwich, Hyde Park (Speakers Corner), Trafalgar Square, Buckingham Palace, The National Gallery, The Globe Theatre, Science Museum, Natural Science Museum, The London Eye, The London Tower i Madame Tussauds, kde sa nielen odfotili s voskovými figurínami známych osobností, ale zažili vďaka „taxíkom“ a 4D predstaveniam pravú atmosféru Londýna. Dostali sa aj na miesta, kde si vychutnali umeleckú a nákupnú atmosféru (Piccadilly Circus, Oxford Street), cestovali autobusom, metrom, loďou, trajektom i vlakom - podmorským tunelom...

   

  Precvičenie a zdokonalenie si francúzskeho a anglického jazyka

  Študenti pocítili na vlastnej koži hektické tempo života veľkomiest. Nadobudli nové skúsenosti v cestovaní metrom a v rýchlom presúvaní sa z miesta na miesto. Návšteva a spoznávanie európskych veľkomiest, bývanie v anglických rodinách,  bola  pre nich motiváciou zdokonaľovať sa v konverzácii. Každodenný kontakt s cudzím jazykom bol vynikajúcou skúsenosťou na precvičenie si komunikačných zručností a získanie sebadôvery.

   

 • SHARKS prezentovali

  SHARKS prezentovali

  V Košiciach sa 12. 4. 2018 na krajskom kole Prezentiády na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského zišlo až 26 tímov. 13 zo základných škôl a 13 zo stredných, aby ukázali, aké dobré verbálne, neverbálne, technické, netechnické, niekedy aj herecké schopnosti majú a aby presvedčili porotu, že práve oni stoja za výhru. Po minuloročnom 1. mieste získal tohto roku tím Extreme unlimited – Eliška Mašlonková, Filip Kubáni, Benjamín Vyhnal krásne tesné 2. miesto. Citujem Kristínu Kozelekovú, členku poroty: „Na "scéne" boli minuloroční víťazi Exteme Ulimited a my sme si mysleli, že svoj titul aj obhája. Ale dve dievčatká v krojoch zo Želiezka nás natoľko vtiahli do svojej folklórnej vášne a sna stať sa učiteľkou tanca, že ani porota neváhala a zvolila ich za víťazov.“ Nevadí, náš tím prišiel s témou Technológie nás spájajú, podal úžasný výkon a 2. miesto je veľkým úspechom. Blahoželáme! Minuloročné víťazstvo inšpirovalo aj ďalších žiakov, a preto tohto roku reprezentovali našu školu štyri tímy zo ZŠ a jeden tím z gymnázia. Tím E. N. A. v zložení Esterka Biesová, Natálka Celerová a Anička Banasiewiczová súťažili s témou Práca snov – Klinika umenia a získali tesné 4. miesto. Tím Tobogan go v zložení Lukáš Smetana, Lukáš Sabo (+ Marián Stupák) získali so svojou prácou snov Testovač tobganov 8. miesto. Ôsmaci – NCS Summermusic - Martin Šidlovský a Vladko Mornár s témou Technológie nás zbližujú získali 12. miesto. V kategórii SŠ naši gymnazisti v tíme Sharks v zložení Zdenko Ďurana, Ľubka Ondrušová a Martin Misál súťažili prvýkrát a s témou Droga dnešnej doby – Nemám čas, po veľmi peknom výkone získali 6. miesto. Všetkým súťažiacim blahoželáme!

  Prezentiáda je súťaž v prezentačných schopnostiach pre dvoj až trojčlenné tímy žiakov ZŠ aj SŠ z Českej republiky aj Slovenska. Podporuje a rozvíja u mladých ľudí súťaživosť, kreativitu a komunikačné schopnosti. Najlepšie tímy z 18-tich krajov Česka a Slovenska sa stretnú na dvojdňovom finále v Brne. Tohto roku sme sa do Brna nedostali, ale o rok súťaž pokračuje znova a my sa nevzdávame :)

   

   

strana:

Kontakt

 • Gymnázium sv. Jána Pavla II.
  Dlhé hony 3522/2
  058 01 Poprad
 • 052/7721389

Ďakujeme našim sponzorom