Navigácia

Konzultačné dni v šk. roku 2016 - 2017 MATURITA 2016 - VYSLEDKY Kritéria na prijímacie konanie do 1. ročníka Hodnotenie študentov Rodičovské spoločenstvo Tlačivá na stiahnutie

MATURITA 2016 - VYSLEDKY

 

 

MATURITNÉ SKÚŠKY  2016.

 

EČMS

Výsledky EČMS  - externej časti maturitnej skúšky  študentov IV. ročníka  Cirkevného gymnázia P. U. Olivu  v Poprade sú skvelé.

Žiaci vo všetkých  predmetoch, z ktorých sa  EČMS vykonáva /  ANJ, NEJ, SJL, MAT/,  dosiahli medzi gymnáziami SR úroveň nad národným priemerom.

Najlepšie výsledky jednotlivých žiakov sú:

SLJ   -  Terézia K.      percentil     95,5 

ANJ  - Terézia K.      percentil     97,4

NEJ  -  Marcell H.    percentil      95,8

/Pozn. Percentil je ukazovateľ úspešnosti v celoslovenskom meradle /

ÚFIČ

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky dosiahla výsledné priemerné hodnotenie za všetky predmety za školu známku 1,48.

Najlepšie priemery ÚFIČ boli dosiahnuté v predmetoch:

CHE   1,00

FYZ    1,00

MAT  1,00

KNB   1,00

DEJ    1,20

OBN  1,29

K výborným výsledkom žiakom aj učiteľom školy blahoželáme !!!Informácie o maturitnej skúške 2016 nájdete na www stránke

                                                        http://www.nucem.sk/sk/maturita


 

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola Poprad - Cirkevné gymnázium Pavla Ušáka Olivu Poprad
  Dlhé hony 3522/2 , 05801 Poprad
 • +421 52 7721389

  kl. 1 - sekretariát
  kl. 2 - zástupkyňa gymnázia
  kl. 3 - vedúca školskej jedálne
  kl. 4 - ekonomické oddelenie
  kl. 6 - vrátnica
  kl. 8 - riaditeľka gymnázia

Fotogaléria