Navigácia

Rodičovský príspevok Kalendár podujatí MATURITA 2017 - VYSLEDKY Hodnotenie študentov Rodičovské spoločenstvo Organizácia školského roka 2017/2018

 

 

Kalendárpodujatí - November   2017

 

Dátum:

Názov podujatia:

Zodp. za podujatie

2.11.

Bankový systém - prednáška pre III.a IV.r. gymnázia,6.-8.h.

Mgr. Vagašová

6.-10.11.

I-Bobor - súťaž

Ing. Gabonayová

7.11.

II.r. gymnázium, adorácia v kaplnke o 7.35 hod.

PaedDr.Birčáková

7.11.

1.-6.r. ZŠ, sv. omša, 4. hod.

ThLic. Nákačka, PhD.

8.11.

Futsal – chlapci ZŠ

PaedDr.Birčáková

9.-11.11.

Týždeň vedy a techniky, 8.A

Ing.Martinková, Mgr.Šromeková

10.11.

Burzastrednýchškôl

Ing. Holigová,Mgr.Klein

13.11.

Godzone- veľkolepá akcia v Aréne o 18.00 hod.pre mladých,

info cez veľkú prestávku na 1.poschodí

PaedDr.Kleinová,

slovenskí aktivisti

14.11.

7.-9.r. ZŠ, sv. omša, 4. hod.

ThLic. Nákačka, PhD.

15.11.

Koncert – ľudské práva, 9.r.ZŠ, I.r.-IV.r. G

Mgr.Stromko

16.11.

Imatrikulácia, 1.r. gymnázium

Mgr.Vagašová, Mgr.Špinerová

16.11.

Pišqworky – oblastné kolo

Ing.Gabonay, Ing.Gabonayová

18.11.

Stužková slávnosť IV.A, kostol sv. Kataríny –V.Lomnica, o 17.00 h.

Mgr.Hanišová

20.11.

¼ ročná porada ZŠ, v zborovni ZŠ o 14.00 hod.

PaedDr.Gavorová

21.11.

¼ ročná porada Gymnázia o 14.15 hod. v zborovni G

PaedDr.Kleinová

21.11.

III.r.- IV.r. gymnázia, sv. omša, 4. hod.

ThLic. Nákačka, PhD.

22.11.

T5 testovanie – 5.r. ZS

Ing. Martinková

22.-23.11.

Olympiáda – ANJ, NEJ, FRJ – školské kolo

Učitelia CJ

24. 11.

¼ ročná porada ZUŠ o 11.00 hod. v zborovni ZUŠ

Ing. Krajňáková

27.11.

Rodičovské združenie, tr.sch.16.00-1.st.ZŠ,16.30-2.st.ZS,17.00 -G

Ing. Krajňáková

28.11.

I.-II.r. gymnázia,sv. omša, 4. hod.

ThLic. Nákačka, PhD.

30.11.

Palma Junior, šk. kolo

Ing. Gabonayová

30.11.

Expert geniality show - súťaž, 1.-9.r., 1.-4.r.

Všetkovedko – súťaž, 1.-9.r., 1.-4.r.

Mgr.Neslušanová,                 Mgr. Hanišová, Mgr.Babičová

1.12.

Deň otvorených dverí - gymnázium

Ing.Holigová,PaedDr.Kleinová

Priebežne

Detský čin roka – detská porota 3., a 4., ročník ZS

Mgr.Dikant, Mgr.Babičová

Priebežne

Detský čin roka – detská porota 5., 6., 7., ročník ZS

Tr. učitelia

Priebežne

Projekt – Viem, čo zjem ZŠ

Mgr.Raševová

Priebežne

Projekt – Záložka spája školy ZŠ

Mgr. Horáková + uč. ZŠ

Priebežne

Projekt - IT Akadémia Partner – G,ZŠ

Ing. Gabonayová, Ing. Gabonay

     

 

 

 

Kalendár podujatí

Október   2017

Dátum:

Názov podujatia:

Zodp. za podujatie

 

2.10.

   Imatrikulácia detí 1.r. ZŠ

 Mgr. Mašlonková

      3.10.

   Cezpoľný beh – okresné kolo Stredné školy

 Mgr. Olejár

       4.10.

   Cezpoľný beh - ZŠ

 PaedDr. Birčáková

6.10.

   Deňúsmevu

 Mgr.Vagašová

6.10.

   Návšteva filmového predstavenia s autorom „Černobyľ“

 Ing.Martinková

9.10.

   Sv.omša 6.,7.,8. r.ZŠ

 ThLic. Nákačka PhD.

9.10.

   Plenárne združenie ZŠ a Gymnázia/ 16.00 tr.sch., 16.30   Plen.zdr./

 Ing. Krajňáková, zást. ZŠ.,G

10.10.

   Adorácia III.r. Gymnázium o 7.35 hod.

 ThLic. Nákačka PhD.

12.10.

   Exkurzia Martin – FYZ., DEJ, SJL, Gym

 Ing.Martinková

12.10.

   Plenárne združenie ZUŠ o 16.00 hod., potom tr.sch.

 Ing. Krajňáková, zást.ZUŠ

13.10.

   Integrácia umením UKL 2.A od 10.00 hod.

 PaedDr. Birčáková

13.10.

   Horské filmy

 Mgr.Vagašová

16.10.

   III.r. a IV.r. Gymnázium

 ThLic. Nákačka PhD.

16.10.-20.10.

   Misijný týždeň

 ThLic.Nákačka,PhD.,Ing.Koštrnová

18.10.

   Vyhodnotenie testovania 9.A, p.Mizáková

 Ing.Martinková

23.10.

   Sv.omša  I. a II.r. Gymnázium

 ThLic. Nákačka PhD.

25.10.

   Vyhodnotenie testovania 9.A, p.Mizáková

 Ing.Martinková

19.10.

   Anglické divadlo „DK“ PP

   Mgr.Špinerová,Mgr.Rákociová

20.10.

   MATBOJ

   Mgr. Hanišová

27.10.

   Nadnárodný koncert „Integrácia“ o 10.00 hod. žiaci 3r.-9r.ZŠ

   Mgr. Horáková

30.-31.10.

   Jesenné prázdniny /nástup do školy 2. 11./

    xxx

 

 

 

Priebežne

   Projekt – Viem, čo zjem ZŠ

   Mgr.Raševová

Priebežne

   Projekt – Záložka spája školy ZŠ

   Mgr. Horáková + uč. ZŠ

Priebežne

   Zber papiera –G

   Ing. Koštrnová

Priebežne

   Projekt - IT Akadémia Partner – G,ZŠ

   Ing. Gabonayová, Ing. Gabonay

 

 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola Poprad - Cirkevné gymnázium Pavla Ušáka Olivu Poprad
    Dlhé hony 3522/2 , 05801 Poprad
  • +421 52 7721389

Fotogaléria