Oznam vedúcej školskej jedálne

Oznam:

 

 

Žiadame stravníkov  o úhradu obeda podľa nasledovných inštrukcií:

 

na č. účtu SK 94 0200 000035002643 1562

VS: Priezvisko, trieda dieťaťa /napr.3/

Dôležité upozornenie!

Rodič, príp. žiak je  povinný sa odhlásiť z obedu do 14.00 hod. predchádzajúceho dňa mailom na jedalen@scspp.sk , telefonicky 0910 286789, svojím kódom cez "jedálny lístok" alebo osobne u vedúcej školskej jedálne p. Bc. Kulifajovej.

 

Žiaci gymnázia: uhradia celú sumu za obed vo výške 29,20,- eur do konca augusta 2020 a do 10. dňa každého mesiaca.

 

 

C/ 15-18 rokov

Nákup potravín

1,36

Režijné náklady

0,10

spolu

1,46/obed

Spolu /mesiac

29,20/mesiac

 

 

 

 

                                                                                                                 Bc. R. Kulifajová

                                                                                                                 Vedúca šk. jedálne, č.t. 0910 286789

 

Kontakt

  • Gymnázium sv. Jána Pavla II.
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389

Ďakujeme našim sponzorom