súťaž „ ... A Slovo bolo u Boha.“

 

zmena termínu na 20. január 2018

Prihlášky zaslať najneskôr do 15.1.2018.

PROPOZÍCIE

krajskej regionálnej recitačnej súťaže „ ... A Slovo bolo u Boha.“ – šk. rok 2017/2018

 

 

Miesto:  Cirkevná spojená škola , Dlhé hony, 3522/2, 058 01 POPRAD

Dátum:   20. 1. 2018 (sobota), začiatok o 9.00 hod.)

Prezentácia: V mieste konania od 08:30 do 09:00 hod. podľa prihlášok.

 

Prihlášky: Zaslať najneskôr do 15.1.2018 na adresu: Cirkevná spojená škola, Dlhé hony 3522/2

058 01  Poprad ( označte: recitačná súťaž ) alebo na e-mail: bircakova@gmail.com

 

Prihlášku pridať ako prílohu vo Worde.

V prihláške prosíme presne uviesť - meno, priezvisko, vekovú kategóriu, tiež či bude recitovať poéziu alebo prózu a školu, za ktorú účastník bude súťažiť.

 

Ku každej prihláške je potrebné priložiť  kópiu recitovaného textu ( najlepšie vo Worde).

 

Súťaž: Súťaží sa v recitácii kresťanskej poézie a prózy s názvom súťaže „... a Slovo bolo u Boha.“ Súťaž je ponímaná ekumenicky.

 

Účastníci: V krajskom regionálnom kole v Cirkevnej spojenej škole v Poprade sa zúčastnia súťažiaci zo západnej časti Prešovského a Košického kraja.

 

Kategórie:

 

Súťaž v prednese kresťanskej literatúry sa delí na prednes:
a) kresťanskej poézie;
b) kresťanskej prózy.


 Súťažiaci sú rozdelení do nasledovných kategórií:
1. kategória – 1. a 2. ročník základných škôl
2. kategória – 3. a 4. ročník základných škôl
3. kategória – 5. a 6. roč. základných škôl a 1. ročník osemročných gymnázií
4. kategória – 7. až 9. roč. základných škôl a 2., 3. a 4. ročník osemročných gymnázií
5. kategória – stredné školy.

 

V každej kategórii (zvlášť za poéziu – zvlášť za prózu ) školu bude reprezentovať víťaz školského kola.

 

Ceny : Víťaz v každej vekovej kategórii dostane diplom a malú knižnú cenu, druhý a tretí  diplomy.

Štartovné : 2 € / súťažiaci. Poplatok je čiastočná úhrada za výdavky spojené so súťažou.

Pre súťažiacich a pedagogický dozor pripravíme malé občerstvenie.

Víťazi : Víťaz z každej kategórie postupuje na celoslovenské finále, ktoré sa uskutoční v Bratislave.

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

Kontakt

  • Gymnázium sv. Jána Pavla II.
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389

Ďakujeme našim sponzorom