Organizácia školského roka 2017/2018

 

4.9.2017

Začiatok školského roka, slávnostná sv.omša v Kostole CaM

15.9. 2017

Sedembolestná Panna Mária – deň pracovného pokoja

25.9 - 30.9

Soziale WocheIII.r.

2. 10.

Imatrikulácia žiakov 1.r. ZŠ

9.10.

Plenárne združenie ZŠ, Gymnázium

12.10.

Plenárne združenie ZUŠ

30.10 - 31.10. 2017

Jesenné prázdniny, vyučovanie sa začína 2. 11. 2017 (štvrtok)

10.11.

Burza stredných škôl

13.11.

Jesenný koncert ZUŠ J. Silana, 1. posch. o 16.30 hod.

16. 11.

Imatrikulácia 1.r. gymnázium

18.11.2017

Stužková slávnosť IV.A

20. - 22.11.2017

Štvrťročná porada

22.11.2017

T5 – testovanie

27.11.2017

Rodičovské združenie – konzultačnou formou

1. 12. /piatok/

DOD – Deň otvorených dverí – Gymnázium

6.12.2017

Sviatok sv. Mikuláša

8.12. 2017

Nepoškvrnené Počatie Panny Márie

20.1.2018

„...a Slovo bolo u Boha...“ recitačná súťaž

15.12.2017

Vianočný koncert ZUŠ J. Silana, 1. posch. o 16.30 hod.

17. 12. 2017

Vianočný trh pred kostolom sv. CaM na juhu /nedeľa/

23.12.2017 - 7.1.2017

Vianočné prázdniny

8.1.2018

Koleda

22.1. - 24.1.2018

Klasifikačná porada za 1. polrok šk. roka 2017/2018

2.2. 2018

Polročné prázdniny

12. 2.-16.2.

Lyžiarsky výcvik – 1.r. gymnázium

19.2.-23.2.

Lyžiarsky výcvik – 7.r. ZŠ

26.2. - 2.3.2018

Jarné prázdniny, vyučovanie sa začína 5.3.2018 (pondelok)

13.3.2018

EČ a PFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry

14.3.2018

EČ a PFIČ MS z cudzích jazykov

15.3.2018

EČ MS z matematiky

21.3.2017

Testovanie 9

29.3.2018 - 3.4.2018

Veľkonočné prázdniny, vyučovanie sa začína 4. apríla 2018(streda)

9. - 11.4.2018

Klasifikačná porada za 3. štvrťrok školského roka 2017/18

16.4.2018

Rodičovské združenie – konzultačnou formou

21. – 22. 5. 2018

IČ MS – Interná časť maturitnej skúšky

21.5. – 22.5. 2018

Kurz ochrany života a zdravia pre žiakov III.r. gymnázia ročníka

2.5. - 4.5.

Združenie riaditeľov katolíckych škôl

10.5. 2018

Nanebovstúpenie Pána

Máj

Plavecký výcvik 3.r. ZŠ

31.5. 2018

Najsvätejšie KRISTOVO TELO A KRV (Božie telo) – prikázaný sviatok

19.6. 2018

Záverečná klasifikačná porada za školský rok 2017/18 ZUŠ

7.6. 2018

Absolventský koncert žiakov 4. ročníka, 2. časť, 1. skupina

21.6. 2018

Záverečná klasifikačná porada za školský rok 2017/18 ZŠ

22.6. 2018

Záverečná klasifikačná porada za školský rok 2017/18 Gymnázium

25.6. - 28.6.2018

Školské výlety tried

29.6.

Sv.Peter a Pavol, apoštoli - prikázaný sviatok

Záver školského roka 2017/18 v kostole sv.CaM

 

 

Kontakt

  • Gymnázium sv. Jána Pavla II.
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389

Ďakujeme našim sponzorom