Úspechy

Úspešná reprezentácia školy v školskom roku 2017/2018

Krajská súťažná prehliadka amatérskej filmovej tvorby CINEAMA - v II. skupine autori do 21 rokov - získali 1. miesto žiaci gymnázia Benjamín Róbert Minárik a František Brotka

Súťaž Technika kolem mne, ktorú vyhlasuje Pražská vedeckotechnická spoločnosť - získali so svojím videom Tatranská zubačka 3. miesto Benjamín Róbert Minárik a František Brotka

Krajské kolo recitačnej súťaže A Slovo bolo u Boha.. – kategória stredných škôl, v prednese poézie - získala 3. miesto žiačka gymnázia – Sára Bretzová

Krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore biológia - získali 3. miesto žiačky gymnázia – Juliana Neupauerová a Barbora Maškulková

Okresné kolo Biblickej olympiády - v kategórii stredných škôl – získali 4. miesto žiačky: Sára Bretzová, Felicita Konečná a Veronika Karkošková

Celoslovenská súťaž Klasici v komikse - kategória žiaci od 16 – do 18 rokov – získala 3. miesto žiačka Patrícia Suráková

Akademické výsledky Cirkevného gymnázia P. U. Olivu v Poprade

 • Na základe  údajov „INEKO“ naša škola v kategórii „Skokan roka“ v šk. roku 2016/2017 získala 10. miesto a to na celoslovenskej úrovni.
 • V šk. roku 2016/17 žiaci z hlavných  maturitných predmetov ANJ a SJL,  dosiahli medzi všetkými gymnáziami SR úroveň nad národným priemerom, tak ako aj v minulom šk. roku.
 • V porovnaní s cirkevnými gymnáziami v Prešovskom kraji sa naša škola z 10 gymnázii umiestnila vo výsledkoch zo SJL na 2. mieste a z ANJ na 1. mieste.
 • Na základe  údajov „Ústavu informácii a prognóz školstva“  z r. 2015 boli  absolventi nášho gymnázia zo všetkých gymnázii v okrese Poprad najúspešnejší v prijímacom konaní na slovenské VŠ .
 • Škola investuje do žiaka nielen vzdelaním, ale aj duchovnou formáciou, čím sa stratégiou rozvoja zaradzuje medzi najkvalitnejšie školy vyspelého demokratického sveta s komplexným prístupom k žiakovi.

 

Maturita 2016/2017 - výsledky

Študenti IV. ročníka  Cirkevného gymnázia Pavla Ušáka Olivu  v  školskom roku  2016/2017 z hlavných maturitných predmetov Slovenský jazyk a literatúra a Anglický jazyk zmaturovali opäť nad národný priemer. Zo všetkých cirkevných gymnázií v prešovskom kraji sa dokonca umiestnili v Slovenskom jazyku na 2. mieste a v Anglickom jazyku na 1. mieste. Podobné výsledky dosiahli žiaci aj minulého roku.

Študentom  gymnázia k výsledkom srdečne blahoželáme!

 

NAŠI ABSOLVENTI – NAJÚSPEŠNEJŠÍ V PRIJÍMACOM KONANÍ NA VŠ!

Na základe posledných údajov z októbra 2015, ktoré zverejnil „Ústav informácii a prognóz školstva“ zo všetkých gymnázií v okrese Poprad sú absolventi nášho gymnázia – Pavla Ušáka Olivu najúspešnejší v prijímacom konaní na Vysoké školy v Slovenskej Republike.

 

 Výsledky súťaží za školský rok 2016/2017 a skôr

Okresné kolo – Ľahká atletika, 400m – 1. Miesto, /Ondrej M./

Celoslovenskékolo Beh okolo poludnice - 1.miesto, /žiak A. Renda/

Celoslovenské kolo Belianska pätnástka - 1.miesto, /žiak A. Renda/

Celoslovenské kolo Beh okolo Sliačov - 1.miesto, /žiak A. Renda/

Medzinárodná úroveň - Tatranská euroliga detí – 1. Miesto, /žiak A. Renda/

Regionálne kolo– Štúrov Zvolen – 1.miesto, /žiačka K. Hudžíková/

Celoslovenská úroveň– Štúrov Zvolen – 4.miesto, /žiačka K. Hudžíková/

Regionálne kolo– Olympiáda z ANJ – 4.miesto, /žiačka K. Doliňáková/

Okresné kolo – Olympiáda z NJ – 1. miesto, /Marcel Heim/

Celoslovenské kolo – Olympiáda z NJ – 4.  miesto, /Marcel Heim/

Celoslovenské kolo - Finančný kompas, Ekonomická súťaž – 2.miesto, /Adam Gallik/

 

Kontakt

 • Gymnázium sv. Jána Pavla II.
  Dlhé hony 3522/2
  058 01 Poprad
 • 052/7721389

Ďakujeme našim sponzorom