Základné informácie

Výchovný poradca:

·         vypočuje vaše problémy

·         snaží sa ich riešiť, pokiaľ o riešenie prejavíte záujem

·         poradí vám pri problémoch osobnostných, či problémoch v učení

·         môže vám sprostredkovať kontakt s odborníkmi

Výchovný poradca je viazaný mlčanlivosťou, a tak o problémoch hovorí len v nevyhnutnej miere a so súhlasom dotknutej osoby.

Výchovná poradkyňa: Ing. Eva Gabonayová
Konzultačné hodiny: pondelok 8.55 – 10.40 h
Kontakt: eginformatika at gmail.com

Kariérny poradca:

·         sprostredkuje vykonanie testov profesionálnej orientácie

·         poskytne vám informácie o možnostiach uplatnenia po skončení gymnázia

·         poradí vám pri problémoch s výberom vysokej školy

·         poskytne vám informácie o sociálnom zabezpečení študentov VŠ a pod.

·         môže vám poskytnúť spätnú väzbu o VŠ od našich bývalých žiakov

Kariérny poradca je viazaný mlčanlivosťou, a tak o problémoch iných hovorí len v nevyhnutnej miere a s ich súhlasom.

 

Kariérne testovanie je určené žiakom tretieho ročníka podľa dohodnutého termínu s CPPPaP Poprad. Ďalšie informácie budú postupne aktualizované.

 

Kontakt

  • Gymnázium sv. Jána Pavla II.
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389

Ďakujeme našim sponzorom