Prihlášky, DOD, štipendiá

 

Prihláška na VŠ

kód školy: 710261306

kód študijného odboru: 7902J00

stupeň dosiahnutého vzdelania: 5

 

 

 

 

Kontakt

  • Gymnázium sv. Jána Pavla II.
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389

Ďakujeme našim sponzorom