Možnosti zamestnania

                                    www.upsvar.sk           

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny – informácie a poradenské služby, databáza voľných pracovných miest v SR, predpisy a normy, informácie o práci v zahraničí

 

www.eures.sk             

slovenský portál pre pracovnú mobilitu, databáza voľných pracovných miest v zahraničí pre slovenských občanov, spracovanie životopisu podľa európskeho formátu

 

www.upss.sk              

Úrad pre štátnu službu – informácie o voľných miestach, práca v inštitúciách EÚ

 

www.profesia.sk         

výber pracovných miest podľa krajov, firiem, pozícií

 

www.ponuky.sk          

výber pracovných miest, informácie, ako si hľadať zamestnanie

 

Poradenstvo pri voľbe povolania

 

                                www.povolania.sk sprievodca svetom povolaní

 

                                www.pozicie.sk/ katalóg pracovných pozícií

                                www.naseplaty.sk katalóg odborov, pozícií a platy

Dôležité inštitúcie

 

                                 www.employment.gov.sk        

                                 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 

                                 www.upsvar.sk                      

                                 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave

 

                                 www.minedu.sk                      

                                 Ministerstvo školstva SR

 

 

                                 online videoknižnica povolaní

 

                                 spoznaj svoju profesiu

 

 

Kontakt

  • Cirkevné gymnázium Pavla Ušáka Olivu
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389

Ďakujeme našim sponzorom