Umiestnenie absolventov

 

Naše gymnázium, tak ako iné gymnáziá, si kladie za prvoradú úlohu prípravu študentov na vysokoškolské štúdium. Snahou výchovno-vzdelávacieho procesu gymnázia je úspešnosť umiestnenia absolventov na vysokých školách. Prví naši absolventi nastúpili na vysokoškolské štúdium v školskom roku 2005/2006.

 

 

Školský rok Počet absolventov
2007/2008 54
2006/2007 55
2005/2006 60

 

 

 

Umiestnenie absolventov v školskom roku 2007/2008

 

Rozmiestnenie podľa zameraní

Fakulty

Počet

VŠ technického zamerania

 

stavebné

3

FIIT

1

FMFI

1

ekonomické

2

agrobiológie a potravinových zdrojov

3

 

 

Univerzity humanitného, prírodovedného zamerania a ekonomického zamerania

farmaceutické

1

zdravotníctva

1

obchodné

1

filozofické

7

pedagogické

2

ekonomické

1

prírodovedecké

11

manažmentu

4

stráž prírody

1

veterinárneho lekárstva

1

európskych štúdií

1

masmediálnej komunikácie

2

humanitných a prírodných vied

1

 

 

 

 

Christ Church University Canterbury

1

University of Luton

1

 

 

 

údaje v tabuľke boli aktualizované 30. 10. 2008

 

Umiestnenie absolventov v školskom roku 2006/2007

 

Rozmiestnenie podľa zameraní

Fakulty

Počet

VŠ technického zamerania

 

(8 študentov)

BERG

1

stavebná

1

riad. a informatiky

2

lesnícka fakulta

1

fakulta priem. technológií

1

FIIT

1

chem. a potr. technológií

1

 

 

Univerzity humanitného, prírodovedného zamerania a ekonomického zamerania

 

(41 študentov)

lekárske

2

zdravotnícke

1

právnické

1

filozofické

5

pedagogické

3

evanjelická bohoslovecká fakulta

1

ekonomické

6

prírodných vied

10

pedagogická - manažment

5

telesnej výchovy

1

soc. vied a zdravotníctva

 

 

 

MU Brno športové štúdiá

1

UP Olomouc prírodné vedy

1

 

 

Christ Church University Canterbury

4

Cestovný ruch

 

 

 

 

   údaje v tabuľke boli aktualizované 8. 10. 2007

 

 

Umiestnenie absolventov v školskom roku 2005/2006

 

Rozmiestnenie podľa zameraní

Fakulty

Počet

VŠ technického zamerania (11 študentov)

FEI

3

strojnícka fakulta

1

letecká akadémia

1

chem. a potr. technológií

3

špec. inžinierstva

1

riad. a informatiky

1

 

 

MU Brno informatiky

1

 

 

Univerzity humanitného, prírodovedného zamerania a ekonomického zamerania

 

(45 študentov)

lekárske

2

farmaceutické

1

zdravotnícke

2

právnické

2

filozofické

7

pedagogické

4

teologické

2

ekonomické

7

prírodných vied

7

manažment

8

medzinárodných vzťahov

1

telesnej výchovy

1

soc. vied a zdravotníctva

1

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

  • Cirkevné gymnázium Pavla Ušáka Olivu
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389

Ďakujeme našim sponzorom