Maturantom

 

Užitočné odkazy:

Termíny maturitnej skúšky    

K maturite bez stresu   

 

 

Prehľady požiadaviek na prijímacie skúšky na VŠ v SR:

Architektúra a stavebníctvo

·     matematika, fyzika, všeobecný prehľad – dejiny umenia

·     talentová skúška pri architektúre

Ekonómia

·     matematika, cudzie jazyky, základy ekonómie a ekonomiky

Elektrotechnika, informatika a výpočtová technika

·     matematika, informatika, fyzika

Filozofia a humanitné vedy

·     cudzí jazyk, predmety podľa zvoleného odboru

Manažment

·      cudzie jazyky, matematika, náuka o spoločnosti, geografia

Medicína, farmácia, veterina

·     biológia, chémia, fyzika

Pedagogika a učiteľstvo

·     podľa zvoleného študijného odboru, psychologický test, talentové skúšky – 1. stupeň ZŠ, Hv, Tv, Vv

Politológia, medzinárodné vzťahy

·     politológia, ekonómia, sociológia ,všeobecný prehľad

Poľnohospodárstvo a lesníctvo

·     biológia, chémia, matematika, cudzí jazyk, aj talentové skúšky pri niektorých odboroch

Právo

·     dejepis, náuka o spoločnosti, politický zemepis, všeobecný prehľad

Prírodovedné odbory

·     podľa zvoleného študijného odboru

Psychológia, sociológia

·      biológia, náuka o spoločnosti, psychológia, všeobecný prehľad

Sociálna práca

·      slovenský jazyk, náuka o spoločnosti, biológia

Strojníctvo

·      fyzika, matematika

Žurnalistika, masmediálna komunikácia

·      slovenský jazyk, svetové jazyky, psycho-test, mediálno-komunikačný prehľad , vlastná tvorba

 

 

 

Kontakt

  • Gymnázium sv. Jána Pavla II.
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389

Ďakujeme našim sponzorom