Akcie školy

október 2018

 

 

Dátum:

Názov podujatia:

Zodp. za podujatie

2.10.(utorok)

Imatrikulácia žiakov ZŠ 1. trieda, sv. omša - 4. hod.

 

3.10.

Podtatranská knižnica 5. A , 2. a 3. hod.

 

4.10.

Cezpoľný beh

Mgr. Halavin

8.10.(utorok)

Adorácia v kaplnke 8.A o 7.35 hod.

 

9.10.

Sv. omša I. AG

 

9.10.

Návšteva koncertu žiakov a učiteľov v rámci PHJ

Rehák, DiS. art.

11.10.

Návšteva podtatranskej knižnice 9.A.,I.AG.,II.AG

Od 10.00 – 12.00 hod.

PaedDr. Gavorová, Mgr. Horáková, PaedDr. Kleinová

11.10.

Stretnutie riaditeľov cirkevných škôl

Poprad

12.10.

MFHF Horské filmy -  7.A,8.A o 12.00 hod.

Mgr. Vagašová

12.-13.10.

Festival zbor. spevu ako členka,so spevokolom Ozvena

Mgr. Dana Endreszová

15.10.

Návšteva koncertu žiakov a učiteľov v rámci PHJ - popoludní

Dudeková Mgr. DiS. art., Haviarová, Mgr. DiS. art.

16.10.

Sv. omša 8. A ZŠ 4. hod.

 

18.10.

Milión detí sa modlí ruženec o 10.00 (3. hod.)

Mgr.Koštrnová, Mgr. Horáková

18.10.

Školské kolo pišqorky 8.a 9. roč. ZŠ, Gymnázium 13:50 hod. OUI2

Ing. Gabonay, Ing. Gabonayová

22.10.

Sv. omša 7.A ZŠ 4. hod.

Mgr. Koštrnová

Október

Ruženec- modlitba

 

Október

Zber papiera

Ing.Koštrnová,Mgr. Babičová

Október

Úcta k starším - vystúpenie žiakov s kult. programom-Klub dôchodcov

Šimková, Mgr. Dikant

Október - jún

Zber plastových vrchnákov

Mgr. Neslušanová

Október

Vyhodnotenie testovania 9. roč.

Ing.Martinková

Október

Obchodovanie s ľuďmi 9. roč. ,prednáška

Ing.Martinková, Mizáková

8.-19.10.

Odchod na ERAZMUS

 

22.10.

Zasvätenie školy sv. Jánovi Pavlovi II. o 16.00 hod. otcom biskupom

 

Priebežne

Projekt English GO - Gymnázium

Mgr. Špinerová

Priebežne

IT Akadémia Partner - projekt

Ing. Gabonayová

 

 

 

 

Kontakt

  • Gymnázium sv. Jána Pavla II.
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389

Ďakujeme našim sponzorom