Akcie školy

Apríl 2018

 

Dátum

Názov podujatia

Zodpovedná osoba

29. 3. – 3. 4.

Veľkonočné prázdniny, vyučovanie sa začína 4. apríla

               

3. 4. – 6. 4.

Zápis detí do 1. roč. ZŠ Š. Mnoheľa

PaedDr. Gavorová

7. 4.

Súťaž ..A slovo bolo u Boha..

Mgr. Špinerová

9. 4.

Sv. omša -  I.AG, II.AG

ThLic. Nákačka , PhD

9. 4.

¾ ročná klasifikačná porada o 14.00  ZŠ

PaedDr. Gavorová

10. 4.

¾ ročná klasifikačná porada o 14.15 Gymnázium

PaedDr. Kleinová

13. 4.

¾ ročná klasifikačná porada ZUŠ

Mgr. Klein

9. 4. – 14. 4.

Školský zájazd Paríž - Londýn

Ing.Holigová, Mgr.Špinerová

16. 4.

Scratch Cup – školské kolo

Ing. Gabonayová

16. 4.

Rodičovské združenie triedne

16.00 1. st. ZŠ, 16.30 2. st. ZŠ,

17.00 Gymnázium.

Konzultácie  sú v čase od

16.30 -18.30

Triedni učitelia

2. 5. – 4. 5.

Združenie riaditeľov katolíckych škôl

 

13. 5. – 17. 5.

Prijímacie skúšky na gymnázium

 

21. 5. – 22. 5.

Interná časť maturitnej skúšky 2018

 

 

Február - Marec 2018

 

Dátum

Názov podujatia

Zodpovedná osoba

1.2.

Karneval pre deti ZŠ,  Fašiangový deň – Gymnázium

Netradičné účesy

PaedDr.Gavorová, Mgr.Vagašová, p.Šimková

2.2.

Polročné prázdniny

         

6.2.

 Sv. omša -  I. AG, II. AG

ThLic. Nákačka, PhD

6.2.

Adorácia v kaplnke -  8. roč. ZŠ o 7.35 hod.

ThLic. Nákačka, PhD

7.-8.2.

Duchovná obnova, 9.A

Stromko, p. kaplán

7.2.

Krajské kolo OSJL

PaedDr. Kleinová

8.2.

Súťaž Palma Junior 2. kolo – 14.00-16.30 ZŠ, GYM

Ing. Gabonayová

8.- 9.2.

Duchovná obnova 3. AG

Mgr.Špinerová,

ThLic. Nákačka, PhD

9.2.

Matematická súťaž - Klokanko

Mgr. Babičová

12.2.-16.2.

Lyžiarsky kurz CGPOU, Vikartovský mlyn, – 1.r. gymnázium

Mgr. Stromko,

Ing. Michalová

14.2.

Popolcová streda - Sv. omša o 8.30 v CaM, ZŠ a GYM

ThLic. Nákačka, PhD

14.2.

Popolcová streda Spoločná sv. omša o 8.30 v kostole CaM

ThLic.Nákačka, PhD.

16.2.

Krížová cesta -  1. hod.

ThLic. Nákačka, PhD

20.2.

Krajské kolo – Ek. olympiáda

Vagašová

22.2.

Exkurzia Kežmarok, II.r. gymnázium

Vagašová

22.2.

Sv. omša  –  1.- 6. roč. ZŠ

ThLic. Nákačka, PhD

19.2.-23.2.

Lyžiarsky výcvik – 7.r. ZŠ

Mgr. Stromko

23.2.

Krížová cesta - 2. hod.

ThLic. Nákačka, PhD

26.2.-2.3.

Jarné prázdniny, vyučovanie sa začína 5.3. /pondelok/

      

5.3.

Sv. omša  –  7.- 9. roč. ZŠ

ThLic. Nákačka, PhD

15.3. o 15:00

„Z rozprávky do rozprávky...“ aktivity pre žiakov ZŠ a budúcich prváčikov

Mgr. Mašlonková

 

 

December 2017 – Január 2018 

 

Dátum

Názov podujatia

Zodpovedná osoba

    Správa na web

December

... a Slovo bolo u Boha... triedne kolo

Raševová

 

1. 12.

Súkromná SOŠ Prezentácia v 9. roč. o 10.00-10.30 hod.

  Martinková

 

1.12.

Odoslanie celoslovenskej súťaže Všetkovedko

Babičová

 

6.12.

Sv. Mikuláš – program

  Uč. 1.-5. roč.

 

7.12.

Podtatranská knižnica /5.A., 8.A/ 10.00 hod.

Gavorová, Kleinová

 

7.12.

Zdobenie vian. stromčekov

Šimková

 

8.12.

Prevzatie cien

Šimková

 

8.12.,15.12.

Roratné sv. omše – Konkatedrála – 6.00 hod.

Koštrnová

 

11.12.

Vystúpenie pre dôchodcov - Xenón

Dikant - Šimková

 

11.12.

MO – 5 odovzdať šk. kolo

Martinková

 

11. -12.12.

D. O. – 4 AG.

  Nákačka, Hanišová

 

12.12.

Prednáška pre 3.a 4. roč. „Viem, čo zjem“

Raševová

 

13.12.

Sv. omša Gym. I.,II. AG

ThLic. Nákačka, PhD.

 

14.12.

Prednáška pre 5.a 6. roč. „Viem, čo zjem“

Raševová

 

14. – 17.12.

Predvianočná Praha – výlet žiakov z 1.,2.,3. roč.

  Michalová

 

15.12.

Vianočný koncert ZUŠ

  Klein

 

17.12.

Vianočný trh pred kostolom sv. CaM /nedeľa/ od 9.30.- 12.15 hod.

Mašlonková

 

17.12.

Vianočná akadémia v kostole CaM – 16.00 hod.

Horáková Lenka

 

20.12.

ZŠ, GYM – Kostol sv.CaM – 10.00 hod, sv. spoveď-po nej sv. omša

 ThLic. Nákačka, PhD.

 

21.12.

Vianočné posedenie v jedálni  pre zamestnancov - 14.00 hod.

  vedenie

 

22.12.

Vianočná  akadémia v škole

Horáková Lenka

 

22.12.

Beseda s absolventmi gymnázia o 8.00 hod. v ŠJ

  Gabonayová

 

23.12.-7.1.2018

Vianočné prázdniny

 

 

Január 2018

Tr. a šk. kolo Bibl. olympiády

  Koštrnová

 

8.1.

ZŠ a GYM – Novoročná posviacka školy – 8.00 hod.

 ThLic. Nákačka, PhD.

 

9.1.

Adorácia v kaplnke 9. Roč. ZŠ o 7.35 hod.

ThLic. Nákačka, PhD.

 

10.1.

Sv. omša 1.-6.roč. ZŠ

ThLic. Nákačka, PhD.

 

20.1.

... a Slovo bolo u Boha ..., krajské kolo

Birčáková

 

23.1.

Klasifikačná porada ZŠ za 1. polrok šk.roka 2017/18

Gavorová, Krajňáková

 

24.1.

Klasifikačná porada GYM.  za 1. polrok šk.roka 2017/18

Kleinová, Krajňáková

 

26.1

Klasifikačná porada ZUŠ za 1. polrok šk.roka 2017/18

Klein, Krajňáková

 

31.1.

Ďakovná sv. omša,

hodnotenie výsledkov za 1. polrok

ThLic. Nákačka, PhD.

 

 

 

November 2017

 

Dátum

Názov podujatia

Zodpovedná osoba

2.11.

Bankový systém - prednáška pre III.a IV.r. gymnázia,6.-8.h.

Mgr. Vagašová

6.-10.11.

I-Bobor - súťaž

Ing. Gabonayová

7.11.

II.r. gymnázium, adorácia v kaplnke o 7.35 hod.

PaedDr.Birčáková

7.11.

1.-6.r. ZŠ, sv. omša, 4. hod.

ThLic. Nákačka, PhD.

8.11.

Futbal – chlapci ZŠ

PaedDr.Birčáková

9.-11.11.

Týždeň vedy a techniky, 8.A

Ing.Martinková, Mgr.Šromeková

10.11.

Burza stredných škôl

Ing. Holigová,Mgr.Klein

13.11.

Godzone- veľkolepá akcia v Aréne o 18.00 hod.pre mladých,

info cez veľkú prestávku na 1.poschodí

PaedDr.Kleinová,

slovenskí aktivisti

14.11.

7.-9.r. ZŠ, sv. omša, 4. hod.

ThLic. Nákačka, PhD.

15.11.

Koncert – ľudské práva, 9.r.ZŠ, I.r.-IV.r. G

Mgr.Stromko

16.11.

Imatrikulácia, 1.r. gymnázium

Mgr.Vagašová, Mgr.Špinerová

16.11.

Piškvorky – oblastné kolo

Ing.Gabonay, Ing.Gabonayová

18.11.

Stužková slávnosť IV.A, kostol sv. Kataríny –V.Lomnica, o 17.00 h.

Mgr.Hanišová

20.11.

¼ ročná porada ZŠ, v zborovni ZŠ o 14.00 hod.

PaedDr.Gavorová

21.11.

¼ ročná porada Gymnázia o 14.15 hod. v zborovni G

PaedDr.Kleinová

21.11.

III.r.- IV.r. gymnázia, sv. omša, 4. hod.

ThLic. Nákačka, PhD.

22.11.

T5 testovanie – 5.r. ZS

Ing. Martinková

22.-23.11.

Olympiáda – ANJ, NEJ, FRJ – školské kolo

Učitelia CJ

24. 11.

¼ ročná porada ZUŠ o 11.00 hod. v zborovni ZUŠ

Ing. Krajňáková

27.11.

Rodičovské združenie, tr.sch.16.00-1.st.ZŠ,16.30-2.st.ZS,17.00 -G

Ing. Krajňáková

28.11.

I.-II.r. gymnázia,sv. omša, 4. hod.

ThLic. Nákačka, PhD.

30.11.

Palma Junior, šk. kolo

Ing. Gabonayová

30.11.

Expert geniality show - súťaž, 1.-9.r., 1.-4.r.

Všetkovedko – súťaž, 1.-9.r., 1.-4.r.

Mgr.Neslušanová, Mgr. Hanišová, Mgr.Babičová

1.12.

Deň otvorených dverí - gymnázium

Ing.Holigová,PaedDr.Kleinová

Priebežne

Detský čin roka – detská porota 3., a 4., ročník ZS

Mgr.Dikant, Mgr.Babičová

Priebežne

Detský čin roka – detská porota 5., 6., 7., ročník ZS

Tr. učitelia

Priebežne

Projekt – Viem, čo zjem ZŠ

Mgr.Raševová

Priebežne

Projekt – Záložka spája školy ZŠ

Mgr. Horáková + uč. ZŠ

Priebežne

Projekt - IT Akadémia Partner – G,ZŠ

Ing. Gabonayová, Ing. Gabonay

Kontakt

  • Cirkevné gymnázium Pavla Ušáka Olivu
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389

Ďakujeme našim sponzorom