Predmetové komisie

PREDMETOVÉ KOMISIE   Gymnázia sv. Jána Pavla II.

šk. rok 2018/2019

 

 

PK jazyk a komunikácia

SJL

Vedúca PK:  Mgr.Lenka Horáková

 

Členovia:     PaedDr. Andrea Kleinová

PK cudzích jazykov

ANJ,NEJ,FRJ

Vedúci  PK: Ing. Anna Michalová

 

Členovia:

Ing. Katarína  Krajňáková

Ing. Blanka Holigová 

Mgr. Anna Špinerová

Mgr.Trusková, PhD.

 

PK človek a príroda, zdravie a pohyb

FYZ, CHE, BIO, TSV

vedúci PK: Mgr. Gabriela Šromeková

Členovia:      

Ing.Martinková            

Mgr. Stromko

Mgr. Halavin

RNDr. Čerkalová

 

PK človek a spoločnosť, človek a hodnoty

DEJ, GEG, OBN, KNB, UKL, EKO

vedúci PK: Mgr. Lucia Vagašová

Mgr. Marek Wolanszký

Mgr. Jozef Benko

Mgr. Martin Stromko

PK matematika a práca s informáciami

MAT, INF

Vedúci PK: Mgr. Miroslava Vojčíková

Člen:          Ing. Gabonayová Eva

 

 

Kontakt

  • Gymnázium sv. Jána Pavla II.
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389

Ďakujeme našim sponzorom