Predmetové komisie

školský rok 2017/2018

PK jazyk a komunikácia

SJL

PaedDr. Zuzana Birčáková

Mgr. Lenka Horáková

PaedDr. Andrea Kleinová

PK cudzích jazykov

ANJ,NEJ,FRJ

Ing. Anna Michalová

Ing. Katarína Krajňáková

Ing. Blanka Holigová 

Mgr. Anna Špinerová

Mgr. Radoslava Rákocziová

PK človek a príroda, zdravie a pohyb

FYZ, CHE, BIO, TSV

Mgr. Gabriela Šromeková

Mgr. GabrielaHanišová,

Ing.Martinková,

Mgr. Stromko

PK človek a spoločnosť,

človek a hodnoty

DEJ, GEG, OBN, KNB, UKL, EKO

Mgr. Lucia Vagašová

ThLic. Peter Nákačka, PhD.

Mgr. Martin Stromko

PK matematika a práca s informáciami

MAT, INF

Mgr. GabrielaHanišová

Ing. Gabonayová Eva

Mgr. Schwarz Eva

 

 

Kontakt

  • Gymnázium sv. Jána Pavla II.
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389

Ďakujeme našim sponzorom