Výsledky prijímacích skúšok

Oznam riaditeľky školy.

1. Termín zápisu na základe poradia podľa výsledkov prijímacieho konania do 1.ročníka štvorročného štúdia bude: 17. mája 2019 (piatok) od 8:00 do 16:00 hod. a 20. mája 2019 (pondelok) od 13:00 do 16:00 hod. na 1. poschodí v kancelárii riaditeľky školy.

 

2. Vzhľadom na to, že nie všetci žiaci v poradí do 24. miesta sa zapíšu na štúdium, riaditeľka školy môže na ich miesto prijať ďalších uchádzačov v poradí. Žiadame rodičov ďalších uchádzačov v poradí, aby sa 20. mája 2019 od 16:00 do 17:00 h telefonicky informovali na tel. č. 0901 735 123 o prípadnej možnosti prijatia dieťaťa na štúdium.

 

3. Zákonný zástupca na zápis so sebou prinesie zápisný lístok, ktorý si vyzdvihne na základnej škole a svoj preukaz totožnosti.

                 
                 

 

Kontakt

  • Gymnázium sv. Jána Pavla II.
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389

Ďakujeme našim sponzorom