2. kolo prijímacieho konania

 

Vyhlásenie 2. kola prijímacieho konania

 

Riaditeľstvo Cirkevného gymnázia P. U. Olivu v Poprade na základe § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania do 1. ročníka

 

štvorročného denného štúdia v odbore 7902 J gymnázium pre školský rok 2018/19.

 

Škola v šk. roku 2018/19 ponúka pre študentov nový školský vzdelávací program so zameraním na:

 

                                                  Variant A: posilnenie  športovej prípravy

                                              Variant B: posilnenie jazykovej prípravy (anglický jazyk)

                                              Variant C: všeobecná príprava

 

Preferovaný variant si žiak zvolí pri zápise do školy.

 

Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky sa uskutoční dňa

 

19. júna 2018 v utorok o 8.30 hod.

 

Prihlášky do 2. kola prijímacieho konania musia byť doručené na adresu:


CSŠ, Cirkevné gymnázium P. U. Olivu

Dlhé hony 3522/2, 058 01 Poprad

 

najneskôr do 12. júna 2018.

      

Kritériá prijatia ostávajú rovnaké ako pre 1. kolo.

Výsledky prijímacích skúšok v 2. kole škola oznámi na svojej webovej stránke a na výveske v škole v deň prijímacích skúšok.

 

 

       V Poprade 21. 05. 2018

 

 

 

                                                                                                                                   Ing. Krajňáková Katarína

                                                                                                                                            riaditeľka školy

 

 

 

 

Kontakt

  • Gymnázium sv. Jána Pavla II.
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389

Ďakujeme našim sponzorom