Výsledky 2. kola prijímacích skúšok

Nadpis

Výsledky PS do 1. ročníka CG P. U. Olivu na šk. rok 2018/2019 2. kolo 19.6.2018

 

kód kolo BODY PS podmienky kód
žiaka súťaž PS SJL PS MAT monitor T9 prospech ZŠ SPOLU   prij. konania prijatia
CG788 2 0 25,5 28 14 25 92,5 A splnil PP
CG180 2 0 25,5 20 15 20 80,5 A splnil PP
CG852 2 0 18,5 29 14 15 76,5 A splnil PP
CG596 2 0     15 30 45   nesplnil N1
                     
                     
P1   - prijatý bez PS                
PP   - prijatý na základe kritérií              
NM   - neprijatý na základe kritérií              
N1   - neprijatý - neprítomný na PS              
A   - žiak úspešne vykonal prijímaciu skúšku            

Kontakt

  • Gymnázium sv. Jána Pavla II.
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389

Ďakujeme našim sponzorom