Prestup z inej školy

   

   Pokyny pre prestup žiaka z inej školy:

  1. Zákonný zástupca vyplní žiadosť o prestup žiaka 

   2. Vyplnenú žiadosť doručí poštou na adresu školy alebo osobne na sekretariáte školy

   3. Následne bude zákonný zástupca pozvaný so žiakom na osobný pohovor

 

   Dokument na stiahnutie:

   Ziadost_o_prestup_gym.docx

 

 

Kontakt

  • Gymnázium sv. Jána Pavla II.
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389

Ďakujeme našim sponzorom