Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Katarína Krajňáková kra Rozvrh
Riaditeľka
 
 
PaedDr. Andrea Kleinová Perignatová Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: I. A
Zástupca v triede: II. A
Zástupca v triede: III. A
Zástupca v triede: IV. A
 
 
PaedDr. Zuzana Birčáková bir Rozvrh
Triedna učiteľka: II. A
 
 
Ing. Eva Gabonayová Gab Rozvrh
Učiteľka
eginformatika at gmail.com
 
 
Mgr. Gabriela Hanišová Han Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. A
 
 
Ing. Blanka Holigová Hol Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Gabriela Martinková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Anna Michalová Mich Rozvrh
Učiteľka
 
 
ThLic. Peter Nákačka, PhD. Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Radoslava Rákociová rak Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Martin Stromko str Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Eva Swartz Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Anna Špinerová spi Rozvrh
Triedna učiteľka: III. A
 
 
Mgr. Gabriela Šromeková Sro Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Lucia Vagašová vag Rozvrh
Triedna učiteľka: I. A

© aScAgenda 2018.0.1110 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2018

Kontakt

  • Cirkevné gymnázium Pavla Ušáka Olivu
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389

Ďakujeme našim sponzorom