• iBobor

  iBobor

  Informatická súťaž iBobor SŠ

  V dňoch 12. a 16. novembra 2018 sa študenti školy zúčastnili na celoslovenskej online súťaži iBobor - Informatický bobor (ibobor.sk). Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informatiku a informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakoch. Súťaž prebieha v 44 krajinách sveta a každoročne sa je zúčastňuje okolo milión súťažiacich. Na Slovensku tohto roku súťažilo 66 843.

  V tomto školskom roku sa súťaže  na našej škole zúčastnilo 41 študentov z 1. až 4. ročníka (kategória Senior a Junior). Najlepšie výsledky, ktoré dosiahli naši študenti v celkovom poradí v konkurencii viac ako 11 271 študentov škôl z celého Slovenska, boli:

  kategória Senior (súťažilo 4 086 študentov)

  V tejto kategórii sme mali 3 úspešné riešiteľky:

  Tanyasiová Bianka 3. ročník Senior 54 bodov 80 percentil

  Budzáková Štefánia 3. ročník Senior 52 bodov 78 percentil

  Slovjaková Anna 3. ročník Senior 52 bodov 78 percentil

   

  kategória Junior (súťažilo 7 185 študentov)

  V tejto kategórii sme mali 6 úspešných riešiteľov:

  Oprendeková Zuzana 2. ročník Junior 67 bodov 92 percentil

  Mašlonková Eliška 1. ročník Junior 66 bodov 91 percentil

  Stupák Marián 1. ročník Junior 64 bodov 90 percentil

  Karkošková Anna 1. ročník Junior 64 bodov 90 percentil

  Ďuraš Pavol 2. ročník Junior 56 bodov 79 percentil

  Voščeková Anna 2. ročník Junior 53 bodov 75 percentil

   

  Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme 

   

   

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Olympiáda SJL

  Olympiáda SJL


  Aj tento školský rok sa uskutočnila na našom Gymnáziu sv. Jána Pavla II.  Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry.

  Žiaci všetkých štyroch ročníkov si otestovali svoje vedomosti, čitateľské a rečnícke schopnosti v školskom kole.

  Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do krajského kola do Prešova.


  Víťazkou kategórie A (tretí a štvrtý ročník gymnázia) sa stala žiačka

  IV. AG  Martina Martonová


  Víťazkou kategórie B (prvý a druhý ročník gymnázia) sa stala žiačka

  II. AG Bibiána Hudáková


  Víťazkam srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov

  v reprezentácii Gymnázia sv. Jána Pavla II.!

   

   

 • DOD na Gymnáziu

  DOD na Gymnáziu

  Dňa 30. 11. 2018 sa na Gymnáziu sv. Jána Pavla II. v Poprade otvorili brány pre budúcich uchádzačov o štúdium. Záujemcovia o našu školu z mnohých kútov spišského regiónu sa zišli vo vysokom počte, ktorý prekročil i kapacitu voľných miest v školskej jedálni.

  Stretnutie otvorila riaditeľka Ing. Katarína Krajňáková. Vo svojom príhovore predstavila nový školský učebný plán, ktorý umožňuje žiakovi rozvíjať sa podľa výberu v oblasti všeobecnej, jazykovej alebo športovej. Žiaci boli oboznámení s tzv. metódou CLIL (Content Language Integrated Learning), ktorá je zárukou prepájania teórie s praxou. Žiak sa súčasne učí daný predmet a cudzí jazyk.

  Návštevníci sa dozvedeli o projektoch, akademických výsledkoch a v neposlednom rade o „bonuse“, ktorý škola ponúka, a to je školská kaplnka a bohatý duchovný program. Komplexný rozvoj, podľa slov p. riaditeľky, je dobrým základom pre budúceho „špičkového odborníka, dobrého, šťastného a vyrovnaného človeka“.

  Žiakom sa prihovorila známa lektorka z Írska – sr. Louise, za Katolícku univerzitu z Ružomberka vystúpila p. doc. Piteková a za farnosť Poprad p. kaplán Wolanszký.

  V závere sa žiaci zúčastnili zážitkového vyučovania na rôznych hodinách a mali možnosť nahliadnuť aj do novej telocvične - jej posledné stavebné úpravy sa realizujú práve v týchto dňoch.

  V závere p. riaditeľka pripomenula, že nie všetci záujemcovia o štúdium budú môcť byť prijatí na gymnázium z dôvodu nepomerne silného plošného znižovania kapacity žiakov zo strany štátu.

   

   

 • Jazyková olympiáda

  Jazyková olympiáda

  Dňa 20.a 22.novembra 2018 sa na našom Gymnáziu sv. Jána Pavla II. uskutočnilo tak ako už tradične každý rok, školské kolo Olympiády cudzích jazykov (anglický a nemecký).

  Svoju jazykovú zručnosť si vyskúšalo celkom 17 žiakov. Súťažilo sa v dvoch kategóriách v obidvoch jazykoch:

  1. kategória- 1.+ 2. ročník a 2. kategória- 3.+4. ročník.

  Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali za anglický jazyk 1. kategória : Michal Riedl, 2. kategória : Bianka Tanyasiová, za nemecký jazyk 1. kategória : Michal Riedl, 2. kategória : Štefánia Budzáková.

  V tomto týždni prebehlo vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien. Tešíme sa spolu s umiestnenými žiakmi a všetkých študentov povzbudzujeme do ďalšej usilovnej a vytrvalej práce v získavaní poznatkov a zručností z cudzieho jazyka.

  Víťazom v každej kategórii blahoželáme k postupu do obvodného a okresného kola.

  Všetkým zúčastneným ďakujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšom súťažení.

  Vaši učitelia cudzích jazykov

   

   

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Imatrikulácia 2018

  Imatrikulácia 2018

  Dňa 23. 11. 2018 sa na našom gymnáziu uskutočnila imatrikulácia prvákov. My, tretiaci, sme si pre nich pripravili množstvo prekvapení. Nechýbali ani zábavné úlohy, ktoré museli pred všetkými splniť.

  Pár úloh sme si pripravili aj pre našich nových učiteľov, ktorí k nám prišli len nedávno. Príjemnú atmosféru vytvárala veselá hudba v pozadí. Celá akcia prebehla úspešne a veríme, že našim prvákom prijatým do študentského cechu sa bude na Gymnáziu sv. Jána Pavla II. dariť.

                                                                                                     Frederika Kaniariková III. AG

   

   

 • The Onlines

  The Onlines

  Dňa 5.11.2018 sme sa my žiaci gymnázia zúčastnili anglického divadelného predstavenia. Malo nás varovať pred nástrahami internetu a ukázalo nám, že sociálne siete nemajú len pozitívne stránky, ale aj tie negatívne. Poukázalo tiež na používanie sociálnych sieti v reálnom živote. Veľkým plusom pre nás žiakov bolo, že celé predstavenie bolo v angličtine.  Bolo podané formou zábavy, no zároveň bolo aj veľmi poučné.                                   

  Tamara Gumuláková II.AG

   

   

 • Máme svojho patróna

  Máme svojho patróna

  V pondelok 22. októbra spišský diecézny biskup Štefan Sečka zasvätil našu školu aj školskú kaplnku sv. Jánovi Pavlovi II. Zároveň požehnal novú telocvičňu, ktorú sa podarilo vybudovať po mnohoročnom úsilí.

  Slávnostnú svätú omšu koncelebrovali kancelár biskupského úradu Peter Majcher a duchovní z farnosti Poprad-Juh - farár Jozef Benko a školský kaplán Marek Wolanszký. Biskup Sečka vo svojom príhovore vyjadril niekoľko vlastných skúseností, ktoré mal s pápežom Jánom Pavlom II. ešte ako kňaz alebo neskôr už ako biskup. „Bol to človek veľmi bezprostredný a spontánny,“ prezradil, „nech je pre vás výzvou i povzbudením, aby jeho meno nebolo len v názve školy, ale aby ste ho v dobrom nasledovali a osvojovali si jeho vlastnosti. Nech to nie je len o vzdelávaní, ale aj o formovaní srdca.“

  Po svätej omši nasledovalo požehnanie telocvične spojené s krátkym kultúrnym programom, ktorý pripravili žiaci a učitelia školy. To, čo bolo pred pár rokmi len vzdialeným snom, sa stalo skutočnosťou. Našlo sa mnoho obetavých ľudí – od zriaďovateľa cez predstavených mesta a ochotných rodičov, ktorí na tomto diele dlhé mesiace pracovali alebo ho podporili finančne či modlitbami. Riaditeľka Katarína Krajňáková im v závere odovzdala ďakovné listy, pretože vďaka nim sa od tohto školského roka môže telesná výchova vyučovať v peknej a priestrannej telocvični.

  Voľbu Jána Pavla II. za patróna školy ovplyvnilo viacero skutočností. Predovšetkým jeho láska k Tatrám je neprehliadnuteľná. Svoju nádej vkladal do mladej generácie a do rodín, v ktorých videl zdravú budúcnosť Európy. Tiež sám vyučoval a bol veľkým milovníkom umenia. Bol pápežom jednoty, nádeje, pokoja a odpustenia. A tieto hodnoty chceme do života vnášať aj my.

   

   

 • Deň sv. Jána Pavla II.

  Deň sv. Jána Pavla II.

  22. október bol pre našu školu veľkým dňom, pretože sme oslávili deň patróna našej školy – sv. Jána Pavla II. Pri tejto príležitosti sme u nás privítali vzácneho hosťa pani Margarétu Partelovú z Trnavy, ktorá napísala básnickú zbierku s názvom Totus Tuus a venovala ju spomínanému svätcovi, dokonca sa s ním osobne stretla. Vo svojej zbierke opatruje niekoľko fotografií zo stretnutí s touto významnou osobnosťou a tiež korešpondenciu z Vatikánu.

  Podelila sa so žiakmi so zážitkami a svedectvami a zdôraznila najmä hodnoty, ktoré pápeža vyzdvihli do neba: ľudskosť, otvorenosť, záujem o každého človeka, hlboké milosrdenstvo, úsilie o pokoj a jednotu v národnom i medzinárodnom kontexte. Prejavila veľkú radosť, že môže byť prítomná v škole, ktorá vo svojom názve nesie meno Svätého Otca, ktorý mal tak blízko k Slovákom a Tatrám a ktorý vynikal láskou k mladým, k poznaniu i umeniu. Vyjadrila presvedčenie, že ktokoľvek z detí či z učiteľov vstúpi do kaplnky a zdôverí sa tomuto svätcovi, pocíti úľavu a pomoc. Zároveň žiakov povzbudila, aby sa nebáli nasledovať jeho príklad.

  V závere deti kládli rôzne otázky a mali možnosť pozrieť si fotografie a prečítať aj vybrané básne zo zbierky. Veríme, že toto podujatie všetkých prítomných obohatilo a zároveň ich pripravilo na večernú slávnosť zasvätenia školy a školskej kaplnky sv. Jánovi Pavlovi II.

   

   

 • Projekt Erasmus+

  Projekt Erasmus+

  V dňoch od 8. do 19. októbra sme sa my, dvanásti žiaci Gymnázia sv. Jána Pavla II., zúčastnili projektu Erasmus+. Pre všetkých z nás to bola skvelá skúsenosť, kde sme sa naučili veľa nových zaujímavých vecí, zlepšili sme sa v anglickej komunikácii, našli si nových kamarátov a odniesli si množstvo zážitkov, na ktoré budeme ešte veľmi dlho spomínať. Absolvovali sme veľa workshopov, vytvárali sme projekty, voľnočasové aktivity a hry, boli sme na výlete v Banskej Štiavnici a na túre. Mali sme možnosť reprezentovať našu krajinu na Intercultural nights a takisto aj na našom 90-minútovom workshope.

  Ďakujeme našim pani učiteľkám Špinerovej a Truskovej, že tento výlet absolvovali s nami a pomáhali nám so všetkým.

  Dúfame, že sa budeme ešte niekedy môcť zúčastniť podobne skvelého Erasmu!

                                                                                                                                         Lívia Dudová

 • Návšteva knižnice

  Návšteva knižnice

  Žiaci deviateho ročníka základnej školy, prvého a druhého ročníka gymnázia sa 11. októbra zúčastnili zaujímavých prednášok v Podtatranskej knižnici v Poprade.

  Témami boli Lexikografia, Informačná výchova a Kyberšikana. Na prednáškach sme sa dozvedeli veľa nových informácií o slovníkoch, ktoré často používame, mali sme možnosť otestovať si naše vedomosti a vyhľadať výrazy, s ktorými sa bežne nestretávame. Druhá prednáška bola o kyberšikane. Dozvedeli sme sa, že nielen šikanovanie, ale aj kyberšikana sú veľmi nebezpečné. Ľudia, ktorí sú šikanovaní, často psychicky trpia, ako sme to videli v prezentovanom videu.

  Zabráňme šikane, lebo aj malé posmešky môžu mať veľké následky!

   

  Eliška Mašlonková a Sandra Šlebodová

   

   

   

 • Podpor našu školu

  Podpor našu školu
 • Cezpoľný beh 2018

  Cezpoľný beh 2018

  Dňa 4. 10. 2018 sa konal cezpoľný beh na Spojenej škole sv. Jána Pavla II. v Poprade. Jesenné počasie nám prialo. Súťažiaci boli rozdelení do dvoch kategórií - chlapci a dievčatá. V kategórii dievčat sa zúčastnilo 30 dievčat, ktoré absolvovali trať dlhú 2,5 km. Našu školu reprezentovali žiačka tretieho ročníka Lucia Zvalená, ktorá skončila na 16. mieste a maturantky Vanesa Smiková a Martina Martonová, ktoré obsadili 17. a 18. miesto. Na prvom mieste sa umiestnila Mária Danielová (SOŠ Horný Smokovec). V kategórii chlapcov bolo 37 bežcov, ktorí bežali trať dlhú 3,5 km. Našimi reprezentantmi boli Sven a Sebastián Jurčišinovci, ktorí obsadili krásne 6. a 7. miesto, spolu s Patrikom Živčákom, ktorý dobehol ako 17. Prvé miesto obsadil Martin Benda (Gym. Kukučínova, Poprad). Chlapci z našej školy sa umiesntili na 3. mieste z 11 v kategórii družstiev.

  Blahoželáme!

   

   

 • Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov

  "Kto nepozná cudzie jazyky, nevie nič ani o svojom vlastnom." – J.W. Goethe

  V duchu tohto citátu sa niesol 26. september nielen našej škole, ale na celom svete. Tento deň sa považuje oficiálne za Európsky deň jazykov, ktorý svojimi aktivitami už 18. rok poukazuje na jazykovú rozmanitosť v Európe. Jeho hlavným cieľom je prispieť k rozvoju mnohojazyčnosti, teda vzájomnému porozumeniu ľudí rozličných krajín v európskych jazykoch - najmä v angličtine.

  Žiaci gymnázia si tak v stredu 26. septembra v Kine Tatran mali možnosť pozrieť zaujímavý film "Captain Fantastic" práve v anglickom jazyku a vyjadriť tak podporu jazykovému vzdelávaniu. Podmanivo natočený film zobrazujúci otca a jeho 6 detí, ktorí vymieňajú necivilizovaný hlboký les za rodinný mikrobus a vydávajú sa tak na "road trip" po USA.

  Záverom tohto špeciálneho dňa bola beseda s Johnom Evansom, multitalentovaným hudobníkom a otcom štyroch detí, ktorý pochádza z Walesu , no manželku si našiel na Slovensku. Žiaci a učitelia sa dozvedeli, ako vyrastal, na čo si musel u nás najdlhšie zvykať a čo mu v srdci Európy učarovalo najviac

   

   

 • Noc výskumníkov

  Noc výskumníkov

  28.9.2018 sme navštívili vedeckú výstavu v obchodnom centre Max s názvom Noc výskumníkov, ktorá sa koná každý rok.

  Na začiatku výstavy boli prezentované fotografie slnečnej sústavy – zatmenie Slnka (odfotené vo viacerých spektrách a zoznam najvýznamnejších zatmení), zatmenie Mesiaca, fotografie komét a planéta Merkúr.

  Prvý stánok, ktorý sme navštívili patril Fakulte elektrotechniky TU KE. Prezentoval dve hydraulické zariadenia: prvé – zamerané na presnosť hydraulicky poháňaných rotorov, druhé – ukážka ako funguje hydraulika v aute.

  Ďalší stánok sa týkal lesov: ochrana a vysádzanie lesov, škodcovia – lykožrút. A samozrejme výstava malých lesných cicavcov aj s pascami na ich odchyt pri výskume.

  Zastavili sme sa aj pri termo kamere a zariadení na meranie pulzu.

  Veľmi nás zaujalo televízne štúdio, ktoré obsahovalo viac kamier a zelené plátno. Stánok predstavoval simulované spravodajstvo. Návštevník snímaný pred zeleným plátnom bol vďaka kľúčovaciemu programu umiestnený do virtuálneho štúdia.

  Zástupcovia Prírodovedeckej fakulty UPJŠ prednášali o hipokampe (je to časť mozgu, ktorá slúži na zapamätávanie). Rezy potkanieho hipokampu sme si mohli pozrieť pod mikroskopom. Mozgy potkanov boli vypreparované a uložené vo fľaštičke s roztokom.

  Ďalší stánok bol zameraný na ekonómiu. Bola to simulácia fungovania firmy.

  Deti zo Základnej školy z Kežmarku nám predstavili niekoľko fyzikálnych pokusov.

  Navštívili sme aj stánok, ktorý sa zaoberal astronómiou a vysvetľoval meranie kozmického žiarenia.

  A posledný stánok predstavil robotickú ruku, ktorej konštrukčné prvky boli vytlačené na 3D tlačiarni. Hneď vedľa boli vystavené podobné súčasti vyrobené z kovu.

  Potom nasledovala prednáška v kinosále s premietaním. Táto prednáška bola zameraná na slnečnú sústavu.

  Na začiatku bolo vysvetlené zatmenie Slnka s použitím fotografií, na ktorých bola zobrazená aj slnečná Koróna. Ďalej bolo vysvetlené zatmenie Mesiaca a prečo vzniká červené zafarbenie (slnečné lúče prechádzajú hrubou vrstvou atmosféry, tie sa sfarbia do červena a následne sa odrážajú od mesačného povrchu).

  V polovici decembra bude viditeľná kométa Wirtanen. Deň pred Štedrým dňom minie hviezdu Capellu. Čiže ju môžeme pozorovať na Štedrý deň.

  Prednášatelia poukázali na možnosť ohrozenia našej planéty asteroidmi. Taktiež hovorili o vode na Marse vo forme ľadu.

  Táto výstava bola určená pre širokú verejnosť, ale hlavne pre študujúcu mládež.

   

                                                                                                  Zuzana Michelková, II.AG

   

   

 • Exkurzia Osvienčim

  Exkurzia Osvienčim

  Vo štvrtok ráno, sme si všetci trošku privstali... Mali sme pred sebou deň plný zážitkov.

  Autobus odchádzal o 5:30 ráno. Prvým bodom nášho plánu bola navšteva kráľovského mesta Krakov. Do cieľa sme sa dostali približne o 10.00 hodine, kde nás už čakala milá pani sprievodkyňa. Tá nám vyrozprávala veľmi pútavo, vtipne a plynulo po slovensky históriu Krakova, ukázala nám jeho najznámejšie pamiatky: hrad Wawel, Jagellonskú univerzitu, Sukiennice a Rynek Glówny.

  Po prehliadke kráľovského mesta sme sa presunuli do najväčšieho koncentráčného tábora Osviečim. Rozdelili sme sa na dve skupiny, žiakov základnej školy a žiakov gymnázia. Ku každej skupine bola pridelená sprievodkyňa. Prezreli sme si najprv hlavný tábor Auschwitz I. a zastavili sa pred hlavnou bránou, kde bol veľký nápis: Arbeit macht frei!! Prehliadka trvala približne 3 hodiny. Na druhej strane mesta bol vybudovaný ďalší vyhladzovací tábor Auschwitz II – Birkenau (Brzezinka).

  Žiaci prežívali rôzne pocity pri počúvaní hrôz, ktoré sa v koncentračných táboroch stali. Niektorí žiaci pod vplyvom hrozných faktov dokonca plakali. Videli cely, kde dlhé hodiny väzni boli bez stravy, stáli v zime, boli bosí..

  Domov sme sa vrátili veľmi neskoro, ale dôležité je, že exkurzia splnila svoj účel a žiaci tak na vlastné oči videli a získali mnoho nových poučných informácií z histórie.

  Lepšie je raz vidieť, ako tisíckrát počuť...

                                                                                                                                                Mgr. Lucia Vagašová

   

   

 • Späť do školy

  Späť do školy

  Po teplom a voňavom lete opäť prišiel ten deň, keď sa brány škôl otvorili, aby privítali svojich žiakov. Tento rok to bol 3. september a žiaci i študenti našej školy sa stretli v Kostole sv. Cyrila a Metoda spolu so svojimi učiteľmi , pani riaditeľkou, pánom farárom Mgr. J. Benkom a novým školským pánom kaplánom Mgr. M. Wolanszkým. Prežili sme spoločne peknú sv. omšu, kde sme prosili Ducha Svätého o jeho dary a pomoc pre všetkých do nového školského roka.

  Potom prišla chvíľa, na ktorú sa žiaci asi najviac tešili. Pani riaditeľka všetkých pozdravila a porozprávala o novinkách na našej škole. Asi najdôležitejšou správou bolo, že sa naša škola od 1. septembra 2018 volá Spojená škola sv. Jána Pavla II. Privítali sme nového školského pána kaplána Mareka W. Najviac sa do školy tešili malí prváci v sprievode svojich rodičov. Pani riaditeľka ich slávnostne privítala a predstavila. Podobne sme privítali aj prvákov nášho gymnázia. Všetci dostali aj malý darček, aby sme ich povzbudili do práce v novom prostredí.

  Potom sme sa všetci rozišli, aby sme na druhý deň v utorok naplno začali náš nový školský rok s požehnaním nášho drahého Nebeského Otca, s láskou Pána Ježiša a s posilou a pomocou Ducha Svätého.

   

   

 • Duchovná obnova

  Duchovná obnova

  Vždy platilo pravidlo, že rozdávať môže len ten, kto niečo vlastní. Keďže je pred nami celoročná práca, chceme našim žiakom odovzdať maximum v oblasti poznania i duchovného života. Preto sa učitelia a zamestnanci Spojenej školy sv. Jána Pavla II. zúčastnili duchovnej obnovy v Charitnom dome v Dolnom Smokovci, ktorú viedol školský kaplán Mgr. Marek Wolanszky. Na úvod v prednáške rozobral tri rozmery katolíckeho učiteľa - viera a dôvera v Boha, láska k blížnemu a pestovanie kolegiálnej spolupatričnosti a poctivá a svedomitá práca. Potom sme mali možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a vyvrcholením bola svätá omša ukončená adoráciou k Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti. Po chutnom obede, ktorý nám pripravili sestričky v Charitnom dome sme sa pomodlili krížovú cestu v Starom Smokovci v krásnej scenérii Vysokých Tatier, ktorá ešte viac umocnila našu oslavu a vďačnosť nebeskému Otcovi.

  Myslím, že všetci sme pookriali na tele i na duchu. Na záver prajeme všetkým - učiteľom, zamestnancom i žiakom a študentom školy požehnaný nový školský rok 2018/19.

   

   

 • Ujo Váňa (a tí druhí)

  Ujo Váňa (a tí druhí)

  Ujo Váňa, Višňový sad, Tri sestry...

  Známe divadelné hry svetového a slávneho ruského dramatika Antona Pavloviča Čechova.

  V piatok 15. júna mohli naši študenti zažiť atmosféru Mestského divadla v Levoči, ktoré ponúklo svoje divadelné dosky hercom zo Spišskej Novej Vsi.

  Ujo Váňa je hra, v ktorej každá postava má svoj príbeh, kde dráma je nakoniec komédiou. Zároveň vedie svojho diváka k zamysleniu sa nad mužsko-ženskými vzťahmi, demaskovaniu snov a k prebudeniu sa z nich...

  „Dielo zachytávalo spoločnosť, reálne životné situácie, kde každý túži po láske a slobode, no napriek tomu končí hlavná postava Ujo Váňa ako nešťastný a opustený človek so zármutkom, že prežil svoj život zbytočne, bez štipky radosti a lásky.“ (D. Bendík)

  „V hre som si všimla, ako niekedy muži vnímajú zovňajšok ženy. Ako sú prehliadané dobré dievčatá, ktoré možno nie sú tie najkrajšie.“ (D. Gánovská)

  „Neobyčajný príbeh o nenaplnenej láske, o tých, ktorí v spoločnosti znamenajú menej aj viac, o tých, ktorých neopúšťa nádej na lepšie časy aj v krutých ruských podmienkach.“ (M. Martonová)

  „Hra sa mi páčila. Ujo Váňa reprezentuje ľudí s pocitom vyhorenia, ľudí na okraji spoločnosti a pocitom premárneného života. Je to téma, ktorá je aj dnes ešte aktuálna a nájde sa v nej mnoho ľudí.“ (F. Lopuch)

  „Páčilo sa mi, ako vážne témy zo života boli zahrané tak, aby vyvolali smiech a pobavili nás.“ (D. Kleinová)

   

   

strana:

Kontakt

 • Gymnázium sv. Jána Pavla II.
  Dlhé hony 3522/2
  058 01 Poprad
 • 052/7721389

Ďakujeme našim sponzorom