• 2% z dane

    • Tlačivá

    •  

      

     Potvrdenie_o_zaplateni_dane_2023.pdf

      

     vyhlasenie_2023.pdf

      

     Rodičovské spoločenstvo pri Spojenej škole sv. Jána Pavla II. v Poprade

     Vážení rodičia, vážení priatelia školy – ZŠ, gymnázia a ZUŠ,

     prosíme Vás aj tento rok o poukázanie 2% (3%) dane  cirkevnej Spojenej škole sv. Jána Pavla II. v Poprade.  Aj vďaka Vášmu príspevku z roku 2023 sme mohli dokončiť úpravu vzhľadu školy a v určitých vylepšeniach učební spojených s doplnením učebných pomôcok. Tento dar škole veľmi pomôže a Vás nestojí nič navyše, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vami poukázané finančné prostriedky  toho roku umožnia realizovať:

     • nákup ďalších potrebných pomôcok na vyučovacie predmety
     • nákup športového náradia
     • nákup pomôcok do ZUŠ

     Prostriedky je možné poukázať nasledovným spôsobom.

     1. Fyzické osoby/SZČO,  ktoré podávajú daňové priznanie, uvedú  prijímateľa 2% (3%) dane v tlačive daňového priznania, a to v termíne do 2. 4. 2024.
     2. Ak ste zamestnancom (bez povinnosti podávať daňové priznanie), potvrdenie  o zaplatení  dane spolu s vyhlásením o poukázaní 2% (3%) dane je potrebné doručiť do  30. 4. 2024  na príslušnom daňovom úrade podľa Vášho trvalého bydliska.
     3. Informácie a tlačivá sú aj na webovej stránke školy: http://www.scspp.sk/clanky/venovanie-2-dane

      

     Ak vyplnené potvrdenie o zaplatení dane spolu s vyhlásením doručíte na sekretariát školy do 26. 4. 2024, škola s Vaším súhlasom zabezpečí ich doručenie na príslušný daňový úrad.

     Použitie Vašich prostriedkov bude zverejnené na webovej  stránke našej školy: www.scspp.sk

     Ďalšie prázdne tlačivá sú k dispozícii na sekretariáte školy alebo v rímskokatolíckych kostoloch v Poprade.

     Ďakujeme Vám za pomoc škole.

              S úctou                             

     Ing. Jozef Slovík,

     predseda RS 

      

      

Počet návštev: 819