• 2% z dane

    • Tlačivá

    •  

      

     Potvrdenie_o_zaplateni_dane_2022.pdf

     Vyhlasenie_2022.pdf

      

     Rodičovské spoločenstvo pri Spojenej škole sv. Jána Pavla II. v Poprade

     Vážení rodičia, vážení priatelia školy – ZŠ, gymnázia a ZUŠ,

     prosíme Vás aj tento rok o poukázanie 2% (3%) dane  cirkevnej Spojenej škole sv. Jána Pavla II.

     v Poprade.  Aj vďaka Vášmu príspevku z roku 2021 – sme ďalej modernizovali školu, nakúpili sme 6 kvalitných počítačov a prispeli sme k mnohým výchovno-vzdelávacím aktivitám žiakov.  Tento dar škole veľmi pomôže a Vás nestojí nič navyše, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vami poukázané finančné prostriedky  toho roku umožnia realizovať:

     • pokračovať s moderným vybavením učební
     • obnovenie sociálnych zariadení
     • renovácia podlahy na 1. poschodí

     Prostriedky je možné poukázať nasledovným spôsobom:

     1. Fyzické osoby/SZČO,  ktoré podávajú daňové priznanie, uvedú  prijímateľa 2% (3%) dane v tlačive daňového priznania, a to v termíne do 33.2022,
     2. Ak ste zamestnancom (bez povinnosti podávať daňové priznanie), potvrdenie  o zaplatení  dane spolu s vyhlásením o poukázaní 2% (3%) dane je potrebné doručiť do  30.4.2022 na príslušnom daňovom úrade podľa Vášho trvalého bydliska.
     3. Informácie a tlačivá sú aj na webovej stránke školy: https://gympuo.edupage.org/text28/
     4. Právnické osoby ( PO) podávajú daňové priznanie v termíne do 31.3.2022.  Prijímateľovi poukážu:

     a)      1% z dane, ak PO v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania nedarovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel.

     b)      2% u dane, ak PO v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel.

     Ak vyplnené potvrdenie o zaplatení dane spolu s vyhlásením doručíte na sekretariát školy do 26.4.2022, škola s Vaším súhlasom zabezpečí ich doručenie na príslušný daňový úrad.

     Použitie Vašich prostriedkov bude zverejnené na webovej  stránke našej školy: www.scspp.sk

     V prípade záujmu o ďalšie prázdne tlačivá, tie sú k dispozícii na sekretariáte školy alebo v rímskokatolíckych kostoloch v Poprade.  Ďakujeme Vám za pomoc škole.

                                                                     

     S úctou   

                                                                                      Ing. Jozef Slovík, predseda RS   

      

      

Počet návštev: 70