• Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Krajské kolo SOČ 2020

  Krajské kolo SOČ 2020

  Krajské kolo SOČ 2020  - Blahoželáme!

  Dňa 21. apríla 2020 sa naše žiačky z 3.AG triedy Zuzana MichelkováNikola Semančíková umiestnili na krajskom kole SOČ na výbornom 2. mieste a postúpili tak na celoštátne kolo.  Dievčatá súťažili v odbore: 17 - Pedagogika, psychológia, sociológia s prácou na tému Využitie environmentálneho bádania pri práci s deťmi v saleziánskych strediskách.

  V rovnakom odbore našu školu pekne reprezentovali aj žiačky Bibiána HudákováMiriam Mlynárová(obe z 3.AG triedy) s prácou Flexibilita vybraných žiakov Spojenej školy Jána Pavla II.

  Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme im veľa Božieho požehnania pri štúdiu i ďalšej práci s deťmi a mládežou.

  Blahoželáme!

 • 100. výročie nášho patróna sv. Jána Pavla II.

  100. výročie nášho patróna sv. Jána Pavla II.

  Pripomíname si 100. výročie narodenia nášho patróna

              Dnešný svet ponúka množstvo životných príbehov. Niektoré sú také silné, že z protagonistu jednoducho urobia influencera. Takým je nepochybne aj sv. Ján Pavol II., ktorý je už 2 roky patrónom našej školy.

  Teológ, intelektuál, básnik, dramatik, profesionálny filozof vyškolený vo fenomenologickej tradícii, ktorá sa snažila pokresťančiť existencializmus; na druhej strane zbožný človek milujúci kultúru ľudového katolicizmu, kostoly, zázraky, púte, svätých, ruženec a Matku Božiu.

              Z jeho života je zaujímavé, že takmer zmeškal konkláve. Dôvod bol prostý: cestou do Ríma sa zastavil v milovaných horách. Od začiatku pontifikátu bolo jasné, že na pápežský stolec sa dostala osobnosť, ktorá nemá páru v histórii pápežstva. Šiel v ústrety človeku. Z jeho očí žiarila neobyčajná ľudskosť a z jeho prejavov mrazilo. Bol naozaj otcom všetkých.

              Ako by sme pontifikát Jána Pavla II. popísali číslami? Bol prvým slovanským pápežom. Beatifikoval približne 1330 ľudí a svätorečil 480 ľudí vrátane hŕstky Slovákov. Uskutočnil 104 zahraničných ciest, z toho až trikrát navštívil Slovensko. Absolvoval 1164 generálnych audiencií, predniesol 2412 verejných príhovorov a nalietal 1 163865 kilometrov, čo je trikrát dlhšia vzdialenosť ako medzi Zemou a Mesiacom. No to najdôležitejšie číslo sa nedá presne určiť – to je dobro, ktoré vykonal pre svet.

  Nestiahol sa z verejného účinkovania ani vtedy, keď už cítil, že jeho pozemská púť sa končí. Nenechal ľudstvo bez otca. Kým vládal, prihováral sa svetu, cestoval, písal, a keď to už nebolo možné robiť slovami, stačili na to gestá. Dnes sa za nás prihovára v nebi. Za rodiny, ktoré považoval za základ zdravej spoločnosti; za mladých, ktorí boli pre neho budúcnosťou krajiny; za učiteľov, pretože sám vyučoval; za umelcov, lebo tiež miloval umenie a ako mladý sa mu aktívne venoval.

  Miloval Tatry. Miloval Slovensko. Miloval Slovákov. A Slováci milovali jeho. A stále milujú.K zástupu milujúcich sa radia aj žiaci a zamestnanci našej školy. Veď on je nielen náš patrón, on je náš influencer. On je jednoducho náš...

 • Oznam

  Oznam

  OZNAM PRE ŽIAKOV A RODIČOV

  Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu na území Slovenska od pondelka, 16. marca 2020 ZATVÁRAME Gymnázium, ZŠ a ZUŠ sv. Jána Pavla II. minimálne do piatka 27. marca 2020.

  Toto nariadenie sa dotkne všetkých činností každodenného života nás všetkých. Preto Vás prosíme, aby ste opatrenia brali vážne, dodržiavali pokyny krízového režimu a venovali čas aj učeniu podľa pridelených úloh učiteľmi.

  Karanténa z dôvodu šírenia ochorenia Koronavírusu znamená, že všetci žiaci našej školy budú v domácej izolácii.
  - Na základe nariadenia je zakázané navzájom sa stretávať v bydliskách, alebo mimo domu (parky,  obchodné centrá, ihriská, aquaparky, lyžiarske strediská a pod.).
  - Odporúčame žiakom tráviť nejaký čas na čerstvom vzduchu individuálne.
  - Počas dopoludnia sa žiaci majú venovať individuálnemu vzdelávaniu v domácom prostredí, podľa pokynov vyučujúcich.

   

                                                        VYUČOVANIE ELEKTRONICKY


  Obmedzenie vyučovania v školách nie sú prázdniny. Prosíme žiakov a rodičov, aby od pondelka 16. 3. 2020 komunikovali s vyučujúcimi cez internet (EduPage a pod.). Žiaci sú povinní plniť zadané úlohy podľa pokynov vyučujúcich. Tí žiaci, ktorí neboli v škole v piatok 13.03. 2020, si môžu zistiť ďalšie informácie od svojich spolužiakov.

  Vážení rodičia, milí žiaci, žiadame Vás, aby ste dôsledne dodržiavali tieto pokyny a zmysluplne vypĺňali čas tak, aby sa doma žiaci nenudili a nevyhľadávali iné spôsoby na trávenie voľného času, ktoré nie sú vhodné počas karantény.

   

                                                           OZNAM PRE MATURANTOV

  Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31.3.2020 do 3. apríla 2020

  Prihlášky na VŠ – V prípade, že je termín podania prihlášok 30. resp. 31. marca, tak prihlášky budeme potvrdzovať v týchto dňoch, nie v termínoch, kedy je nariadená karanténa.


  V prípade otázok

  scspp@scspp.sk, 0901 735 123

   

  Správajme sa zodpovedne.

  Ďakujeme za pochopenie.

   

  Ing. Katarína Krajňáková

  riaditeľka školy

   

 • Školské kolo SOČ

  Školské kolo SOČ

  Ako vypestovať rastliny z vody, kde všade nájdeme zlatý rez alebo či sú migranti v Európe zlom alebo prínosom - aj odpovede na tieto otázky hľadali v tomto školskom roku vo svojich prácach SOČ (stredoškolská odborná činnosť) tretiaci - gymnazisti . V utorok 18.2. 2020 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo tejto súťaže, kde študenti pred odbornou komisiou prezentovali svoje hotové projekty z oblasti prírodných aj humanitných vied, na ktorých pracovali od druhého ročníka. Pod vedením svojich školiteľov spracovali odborné témy a vyskúšali si písanie odbornej práce, ktoré bude onedlho nevyhnutnou súčasťou ich štúdia na vysokej škole. Na krajské kolo v marci v Prešove postúpili so svojimi SOČkami z odboru biológie, telesnej výchovy a pedagogiky Zuzana Michelková, Bibiana Hudáková a Miriam Mlynárová.

 • Biologická olympiáda

  Biologická olympiáda

  Dňa 6.2.2020 sa uskutočnilo školské kolo Biologickej olympiády 2019/2020

   

  Kategórie A (3. a 4. ročník) sa zúčastnili 4 žiaci.

  1. miesto: Zuzana Vallušová (4.AG)

  2. miesto: Zuzana Michelková (3.AG)

  3. miesto: Vanesa Kováčová, Paulína Vnenčáková (obe z 3.AG)

   

  V kategórii B (1. a 2. ročník) súťažilo 7 žiakov z 2.AG triedy.

  1. miesto: Eliška Mašlonková

  2. miesto: Lenka Šašurová, Alexandra Šlebodová

  3. miesto: Filip Kubáni, Marcela Michalková

   

  VŠETKÝM SRDEČNE BLAHOŽELÁME A ĎAKUJEME..

   

   

 • Maturanti o maturite

  Maturanti o maturite
 • Jazyková olympiáda

  Jazyková olympiáda

  Druhý januárový týždeň už tradične patril obvodným a okresným kolám jazykových olympiád. Naše gymnazistky si výborne poradili s písomnou i ústnou časťou v anglickom a nemeckom jazyku a obe získali krásne druhé miesta vo svojich kategóriách:

  Bianka Tanyiasiová v kategórii 2B Olympiády v anglickom jazyku získala 2. miesto za okres Poprad (pripravujúci pedagóg: Mgr. Anna Špinerová).

  Klaudia Kollmanová v kategórii 2B Olympiády v nemeckom jazyku získala 2. miesto za okres Poprad (pripravujúci pedagóg: Ing. Anna Michalová).

  Obom študentkám a ich pedagógom blahoželáme k úspechu a prajeme veľa zdaru nielen v ďalšom štúdiu, ale aj v živote, kde aktívna znalosť cudzích jazykov je nevyhnutná.

   

   

 • A Slovo bolo u Boha

  A Slovo bolo u Boha

  ​​​​​​​

  Sobotné dopoludnie patrilo v našej škole umeleckému slovu. Už 27-krát sme zorganizovali krajské kolo recitačnej súťaže "... a Slovo bolo u Boha...", ktorá je ponímaná ekumenicky a je určená pre všetkých milovníkov literatúry a umeleckého prednesu, ktorí majú chuť prekračovať svoje limity, rozvíjať svoj talent a ukázať ho druhým. Žiaci našej školy sa v silnej konkurencii nestratili a podarilo sa im obsadiť popredné miesta.

   

  Výsledková listina z krajského kola recitačnej súťaže

  „...a Slovo bolo u Boha...“

   

  1.KATEGÓRIA (1. – 2. ROČNÍK)

  POÉZIA

  1. Michael Kotrady (ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Spišská Nová Ves)
  2. Sofia Špinerová (Spojená škola sv. Jána Pavla II., Poprad)
  3. Zuzana Harnišová (ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok)

  PRÓZA

  1. Dávid Baloga (ZŠ sv. Jána Krstiteľa, Spišské Vlachy)
  2. Natália Jalovičiarová (Spojená škola sv. Jána Pavla II., Poprad)
  3. Nina Šoltésová (ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok)

   

  2.KATEGÓRIA (3. – 4. ROČNÍK)

  POÉZIA

         1.   Ester Džačarová (ZŠ sv. Jána Krstiteľa, Spišské Vlachy)

         2.   Slávka Kotradyová (ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Spišská Nová Ves)

         3.   Eliška Špinerová (Spojená škola sv. Jána Pavla II., Poprad)

               Slávka Fábryová (ZŠ s MŠ     sv. Kríža, Kežmarok)

  PRÓZA

  1. Tamara Brejčáková (ŽS Z. Nejedlého, Spišská Nová Ves)

  1. Bianka Novotná (ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Smižany)
  2. Júlia Petrenčíková (Spojená škola sv. Jána Pavla II., Poprad)

   

  3.KATEGÓRIA (5. – 6. ROČNÍK)

  POÉZIA

  1. Natália Ferenčáková (ZŠ Dr. D. Fischera, Kežmarok)
  2. Jakub Baran (ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Spišská Nová Ves)
  3. Michal Purdeš (ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok)

   Blažena Halčinová (ZŠ Lendak)

  PRÓZA

  1. Adam Baloga (ZŠ sv. Jána Krstiteľa, Spišské Vlachy)
  2. Daniel Nedoroščík (Spojená škola sv. Jána Pavla II., Poprad)
  3. Pavol Bobko (ZŠ Lendak)

   

  4.KATEGÓRIA (7. – 9. ROČNÍK)

  POÉZIA

  1. Dajana Mária Drugáčová (ZŠ s MŠ sv. Kríža Kežmarok)
  2. Lucia Dragošeková (ZŠ Komenského 6, Spišské Vlachy)
  3. Katarína Brejčáková (ZŠ Z. Nejedlého, Spišská Nová Ves)

  PRÓZA

  1. Aneta Salanciová (ZŠ sv. Jána Krstiteľa, Spišské Vlachy)
  2. Adam Baláž (ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok)
  3. Soňa Kurtá (ZŠ Dr. D. Fischera, Kežmarok)

   

  5.KATEGÓRIA (STREDNÉ ŠKOLY)

  POÉZIA

  1. Mária Olejníková (Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Spišská Nová Ves)
  2. Linda Gállová (Gymnázium Kukučínova, Poprad)
  3. Sára Bretzová (Spojená škola sv. Jána Pavla II., Poprad)

  PRÓZA

  1. Jakub Pluta ( Gymnázium sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa
  2. Soňa Horníková (Gymnázium Kukučínova, Poprad)
  3. neudelené

    • UKL v praxi

  UKL v praxi

  METAMORFÓZY HLINY

  Koncom novembra a začiatkom decembra mali gymnazisti možnosť pracovať s keramickou hlinou. Na začiatku potrebovali teoretické vysvetlenie od odborníka – pána keramikára Petra Smika a neskôr využili vlastnú fantáziu. Vyrábali hrnčeky, ktoré dotvorili rôznymi vzormi či citátmi. Výtvory následne putovali do pece kde získali svoj tvar a tvrdosť.

  Mikulášsky deň sa niesol v umeleckej atmosfére. Pomocou glazúry si žiaci hrnčeky dokončili. Vymaľovali ich, čo im dalo výslednú farbu. Týmto získali skúsenosť v praxi z predmetu umenie a kultúra. Vďačia za to pani učiteľke Holigovej. Hrnčeky poslúžia ako potešenie či radosť, ktorú prostredníctvom nich môžu žiaci darovať blízkym alebo rodine.

  A. Slovjaková   IV. A

   

   

 • Misie na gymnáziu

  Misie na gymnáziu

  Na našom gymnáziu sme mali misie. Privítali sme pátra Jozefa a brata Gorazda z rehole redemptoristov a ich tím. Hlavnou témou bolo sebaprijatie, ktoré dominovalo v scénkach, videách, príhovoroch či iných aktivitách. Mladí ľudia mali takto príležitosť objaviť svoju hodnotu a lásku Boha, ktorý každého stvoril ako nenahraditeľný originál. Je dôležité pozerať na seba s láskou, pretože v Božích očiach je každý cenný. Po programe nasledovala sväté omše a tiež bola možnosť prijať sviatosť zmierenia. Nech Božia láska naplní každého účastníka a pomôže mu zmeniť jeho život.

   

   

 • Olympiáda o ĽP

  Olympiáda o ĽP

  Dňa 4.12.20109 sa na Gymnáziu sv. Jána Pavla II. v Poprade konalo školské kolo Olympiády o ľudských právach, ktoré zorganizovala vyučujúca Občianskej náuky PhDr. Mgr. Eva Dirgová, PhD.

  Záujem a ochotu zúčastniť sa prejavili študenti 2. a 3. ročníka. Obsahovou náplňou olympiády bolo napísanie eseje na zadanú tému ľudských práv v kontexte modernej európskej demokracie, diskusia k spracovaným témam a tiež vypracovanie testu s otázkami, ktoré pojednávali o spoločensko-politickej realite. Študenti preukázali potrebný všeobecný prehľad o dianí v Európe i vo svete. Niektorí študenti navštevujú krúžok, kde majú možnosť podrobnejšie sa oboznámiť s dokumentmi o ľudských právach a rovnako s aktuálnymi otázkami danej problematiky.

  1. miesto získal Filip Kubáni z 2. ročníka, študent postupuje na krajské kolo olympiády, ktoré sa bude konať v mesiaci február. 2. miesto obsadila Eliška Mašlonková rovnako z 2. ročníka, ktorá postupuje na krajské kolo ako náhradníčka. 3. miesto s vyrovnaným hodnotením obsadili študenti 3. ročníka Sára Bretzová a Ján Pajer. Ocenenou bola tiež študentka 2. ročníka Barbora Chlebovcová, ktorá sa aktívne zapája do krúžkovej činnosti.

  Veríme, že prvý ročník olympiády zameranej na humanitnú oblasť bude mať v nasledujúcich rokoch úspešné pokračovanie.

 • Olympiáda zo SJL

  Olympiáda zo SJL

  Naši gymnazisti aj v tomto školskom roku prejavili záujem o prehĺbenie, rozšírenie a upevnenie si komunikačných zručností v Olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry.

  Žiaci všetkých štyroch ročníkov súťažili v dvoch kategóriách a takto sa umiestnili:

   

   

  Kategória A (tretí a štvrtý ročník gymnázia)

  1. miesto: Anna Slovjaková IV. A

  2. miesto: Bibiána Hudáková III. A

  3. miesto: Michal Riedl III.A

  Kategória B (prvý a druhý ročník gymnázia)

  1. miesto: Alexandra Grivalská I. A

  2. miesto: Gabriela Sendy Hrinová I. A

  3. miesto: Sára Benková I. A

  Všetkým umiestneným blahoželáme a víťazkám prajeme veľa gramatickej správnosti, štylistickej kreativity a rečníckych schopností na krajskom kole OSJL v Prešove!

   

   

 • Vianočná Viedeň

  Vianočná Viedeň

  29. novembra 2019 sme sa zúčastnili skvelého výletu, vianočných trhov, v hlavnom meste Rakúska v očarujúcej Viedni.

  Videli sme množstvo historických pamiatok, krásnych reštaurácií a námestie, ktoré podčiarkuje výnimočnosť mesta. Celý deň sme žili vianočnou náladou a všetko to vyvrcholilo večer, keď sa v celom meste rozsvietili farebné svetielka, všade rozvoniaval punč a cukrovinky. Keď sme sa prechádzali večerným mestom, bolo zaujímavé, že každá ulica sa od seba odlišuje iným osvetlením.

  Námestie taktiež zdobili kone s kočmi, na ktorých sme si mohli urobiť prehliadku mesta. Pani sprievodkyňa nám porozprávala o zaujímavostiach z histórie a kultúry hlavného mesta, aj rodu Habsburgovcov.

  Výlet do Viedne bol pre mňa pomyselným úvodom do vstupu vianočnej atmosféry.Vianočná Viedeň je pastvou pre oči pre každého návštevníka a tak isto aj pre nás. Vychutnať si dobrý zákusok v centre mesta, prechádzať sa po historických uliciach ktoré dýchajú vianočnou atmosférou s priateľmi, bol pre nás magický zážitok, preto si myslím že sa Viedeň oplatí navštíviť hlavne počas adventu a Vianoc.

  Čerešničkou na torte nášho výletu bola cesta domov, ktorá bola plná spevu a smiechu.

   

   

 • Misie v škole

  Misie v škole

   

   

 • DOD gymnázium

  DOD gymnázium

   

   

   

   

   

 • Jazyková olympiáda

  Jazyková olympiáda

  V polovici novembra 2019 sa tradične ako každý rok uskutočnilo na našom gymnáziu školské kolo Olympiády cudzích jazykov (anglický, francúzsky a nemecký).

  Svoje cudzojazyčné zručnosti si vyskúšalo celkom 21 študentov prvého až štvrtého ročníka gymnázia. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: 1. kategória 2A – 1. a 2. ročník a 2. kategória 2B – 3. a 4. ročník.

  Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali:

  – za anglický jazyk - 1. kategória : Bodnárová Simona, 2. kategória : Tanyasiová Bianka,

  – za nemecký jazyk - 1. kategória : Vernarecová Terézia, 2. kategória : Kollmannová Klaudia,

  – za francúzsky jazyk - 1. kategória : Mašlonková Eliška, 2. kategória : Oprendeková Zuzana.

  Tešíme sa spolu s úspešnými študentmi a všetkých zúčastnených i nezúčastnených povzbudzujeme do ďalšej usilovnej a vytrvalej práce v získavaní poznatkov a skúseností z cudzích jazykov.

  Víťazom v každej kategórii blahoželáme k postupu do obvodného kola a prajeme veľa úspechov!

   

   

 • iBobor SŠ

  iBobor SŠ

  Informatická súťaž iBobor SŠ

  V dňoch 11. a 15. novembra 2019 sa študenti školy zúčastnili na celoslovenskej online súťaži iBobor - Informatický bobor (ibobor.sk). Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informatiku a informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakoch. Súťaž prebieha v 44 krajinách sveta a každoročne sa je zúčastňuje okolo milión súťažiacich. Na Slovensku tohto roku súťažilo 89 768 súťažiacich z 1 116 škôl.

  V tomto školskom roku sa súťaže na našej škole zúčastnilo 42 študentov z 1. až 4. ročníka (kategória Senior a Junior). Najlepšie výsledky, ktoré dosiahli naši študenti v celkovom poradí v konkurencii viac ako 12 311 študentov škôl z celého Slovenska, boli:

  kategória Senior (súťažilo 4 317 študentov)

  V tejto kategórii sme mali jedného úspešného riešiteľa:

   

  Ďuraš Pavol 3. ročník Senior 50,67 bodov 86 percentil

   

  kategória Junior (súťažilo 7 994 študentov)

  V tejto kategórii sme mali 4 úspešných riešiteľov:

   

  Stupák Marián 2. ročník Junior 56,35 bodov 80 percentil

  Marhefka Timotej 1. ročník Junior 56,02 bodov 79 percentil

  Lešková Tímea 1. ročník Junior 52,68 bodov 73 percentil

  Dirová Martina 1. ročník Junior 50,69 bodov 70 percentil

   

  Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme!

strana:

Kontakt

 • Gymnázium sv. Jána Pavla II.
  Dlhé hony 3522/2
  058 01 Poprad
 • 052/7721389

Ďakujeme našim sponzorom