Navigácia

 • Olympiáda z cudzích jazykov

  V stredu, 22. novembra 2017, sa začína školské kolo olympiády v anglickom jazyku a pokračovať bude v jazyku francúzskom a nemeckom hneď v nasledujúci deň, 23. novembra 2017. Všetkým študentom, ktorí sa zúčastnia olympiády prajeme veľa šťastia a odvahy zmerať si svoje cudzojazyčné zručnosti.

 • 1. 12. 2017

  CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM PAVLA UŠÁKA OLIVU

  Vás pozýva na

  DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

  ktorý sa uskutoční dňa

  1. decembra 2017 

  so začiatkom o 10:00 hodine

  ... lebo môžete

  PRÍSŤ - VIDIEŤ - ZAŽIŤ

  Tešíme sa na  Vás!

 • Umenie a kultúra prakticky

  13. 10. 2017

  Umenie a kultúra prakticky

  Tatranská  galéria  v Poprade organizuje v dňoch 9. – 30.októbra projekt Integrácia umením. Projekt je určený pre ľudí zo znevýhodneného prostredia, ale tiež pre širokú verejnosť. Aj  študenti 2.A mali možnosť zúčastniť sa workshopu a  oboznámiť sa s batikou a jej formami.  Worshopom nás sprevádzala pani Eva Končeková, ktorá sa batike venuje už dlhé roky. Vyrobili sme si šatky, tričká a niektorí z nás aj obrázky technikou batikovaného vosku.  Myslím, že každého z nás táto práca zaujala a naše výtvory  sú naozaj jedinečné.

  Ľubomíra Ondrušová 2.A

 • Fyzikálno-dejepisno-literárna exkurzia v Martine

  Dňa 12.10 sa študenti  nášho gymnázia zúčastnili zaujímavej fyzikálno-dejepisno-slovenčinárskej exkurzie v Martine, ktorý zorganizovala   pani učiteľka Martinková. Navštívili sme Astronomickú pozorovateľňu Milana Rastislava Štefánika pri Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha, kde sme mali hodinu s pánom učiteľom Ivanom Šabom, ktorý učí fyziku viac ako pol storočia. Ukázal nám množstvo zaujímavých pokusov, ktoré na bežných hodinách fyziky nemáme možnosť vidieť. Myslím, že všetkých nás  hodina s pánom učiteľom veľmi bavila a odniesli sme si veľa  nových poznatkov. Ďalej sme navštívili Národný cintorín v Martine,  na ktorom je pochovaných viac ako 300 známych osobností vrátane Martina Kukučína, J.C.Hronského , Jána Smreka a iných. Taktiež sme sa čo – to dozvedeli o Matici slovenskej, Slovenskej národnej knižnici, pripomenuli si Memorandové zhromaždenie.

   Náš výlet sme zakončili rozchodom v meste , výborným pravým tureckým  kebabom a kávou . Všetci  sme si tento deň naplno  užili.

   

  Denisa Augustínová 2.A

     

   

   

 • A SLOVO BOLO U BOHA

  PROPOZÍCIE

  krajskej regionálnej recitačnej súťaže „ ... A Slovo bolo u Boha.“ – šk. rok 2017/2018

   

   

  Miesto:  Cirkevná spojená škola , Dlhé hony, 3522/2, 058 01 POPRAD

  Dátum: 9.12.2017 (sobota), začiatok o 9.00 hod.)

  Prezentácia: V mieste konania od 08:30 do 09:00 hod. podľa prihlášok.

   

  Prihlášky: Zaslať najneskôr do 6.12.2017 na adresu: Cirkevná spojená škola, Dlhé hony 3522/2

  058 01  Poprad ( označte: recitačná súťaž ) alebo na e-mail: bircakova@gmail.com

   

  Prihlášku pridať ako prílohu vo Worde.

  V prihláške prosíme presne uviesť - meno, priezvisko, vekovú kategóriu, tiež či bude recitovať poéziu alebo prózu a školu, za ktorú účastník bude súťažiť.

   

  Ku každej prihláške je potrebné priložiť  kópiu recitovaného textu ( najlepšie vo Worde).

   

  Súťaž: Súťaží sa v recitácii kresťanskej poézie a prózy s názvom súťaže „... a Slovo bolo u Boha.“ Súťaž je ponímaná ekumenicky.

   

  Účastníci: V krajskom regionálnom kole v Cirkevnej spojenej škole v Poprade sa zúčastnia súťažiaci zo západnej časti Prešovského a Košického kraja.

   

  Kategórie: Súťažiaci sú rozdelení do 5 vekových kategórií  a dvoch základných kategórií (poézia a próza) takto:

   

  - mladší žiaci -  1. - 4. roč. ZŠ

  - starší žiaci (A) -  5. - 6. roč. ZŠ

  - starší žiaci (B) - 7. - 9. roč. ZŠ

  - stredné školy -  ( SŠ, G )

  - dospelí

   

  V každej kategórii (zvlášť za poéziu – zvlášť za prózu ) školu bude reprezentovať víťaz školského kola.

   

  Ceny : Víťaz v každej vekovej kategórii dostane diplom a malú knižnú cenu, druhý a tretí  diplomy.

  Štartovné : 2 € / súťažiaci. Poplatok je čiastočná úhrada za výdavky spojené so súťažou.

  Pre súťažiacich a pedagogický dozor pripravíme malé občerstvenie.

  Víťazi : Víťaz z každej kategórie postupuje na celoslovenské finále, ktoré sa uskutoční v Bratislave.

   

   

  Tešíme sa na Vašu účasť!

   

   

                                                                 Riaditeľstvo CSŠ Poprad

 • Európska noc výskumníkov

  Študenti nášho gymnázia dňa 29. septembra 2017 navštívili FESTIVAL VEDY Európska noc výskumníkov, ktorá je paralelne organizovaná v 24 štátoch Európy. Motto:  „Researchers are among us“ – Výskumníci sú medzi nami, chce verejnosti priblížiť výskumníkov ako „obyčajných“ ľudí s neobyčajným povolaním.

  Bohatý a pestrý program sa snažil osloviť všetky vekové kategórie a záujmové skupiny. Študentov zvlášť zaujala kreatívna škola pipetovania pod vedením RNDr. Zdenky Hertelyovej Phd., ktorá vyučuje aj na našom gymnáziu. Pútavé bolo aj vysvetľovanie odborníkov z Parazitologického ústavu SAV v Košiciach, ktorí sa venovali problematike kliešťov a ochrane pred ochoreniami, ktoré môžu prenášať. Študenti sa zúčastnili aj prednášky: Klimatická zmena – čo na to príroda – čo na to človek (Ústav vied o Zemi SAV, Bratislava, prednášajúci: Pavol Nejedlík) a  Omega-3 a omega-6 polynenasýtené mastné kyseliny (Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prednášajúci: Zdenka Hertelyová). Študenti získali nielen motiváciu k efektívnemu využitiu svojich vedomostí v praxi, ale aj podnet pre budúce bádanie v rámci prírodovedných predmetov. 

                                                                                                                             Mgr. Gabriela Šromeková

      

 • Soziale Woche

  Je iba začiatok školského roka a  my tretiaci sme si už urobili menšiu pauzu od učenia a zúčastnili sme sa sociálneho týždňa, ktorý pre nás pripravoval pán kaplán Nakačka a nemecká organizácia SocioMovens. Pridali sa k nám aj štyria žiaci z prvého a z druhého ročníka a taktiež aj žiaci ružomberského gymnázia. Od pondelka 25.9 do piatku 29.9 sme mali program plný rôznych aktivít  v okolí krásnej ružomberskej prírody, konkrétne v Škútovkách.
  Hneď na začiatku sme sa zoznámili s nemcami Steffenom a Carolin, ktorí nám pripravili rôzne aktivity.
  V utorok sme sa boli pozrieť  v Kláštore pod Znievom v zariadení Dobrý pastier. Je to jedno z najväčších zariadení na Slovensku, poskytujúcich sociálne služby chudobným. Rozprávali sme sa s otcom Vladimírom  Maslákom, ktorý toto zariadenie založil, a on nám vysvetľoval ako sa tam tí ľudia dostali a ako im môžeme práve my pomôcť. 
  V stredu sme navštívili rómsku osadu v Letanovciach, kde sme pre deti pripravovali rôzne hry a aktivity, a nakoniec sme im dali hračky, ktoré sme sami vyrobili. Poobede nás pán kaplán zobral na kostolnú vežu v Spišskej Novej Vsi a na bowling, ktorý  sme si všetci veľmi užili.
  Každý deň po svätej omši nám Steffen a Carolin povedali motto, ktoré nás povzbudzovalo celý deň.
                  Zažili sme veľa zábavy, našli sme si nových kamarátov, ale hlavne sme pochopili a naučili sa ako sa správne správať, a ako pomáhať ľuďom, ktorých spoločnosť odsúva na okraj.
  Na záver sme dostali certifikát a vlakom sa odviezli až domov.

                                                                                                                                               Juliana Neupauerová  III.AG

    
   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Černobyľ

  Pripomenuli sme si tragédiu v Černobyle

  Černobyľská havária sa udiala 26. apríla 1986 v Černobyľskej jadrovej elektrárni na severe Ukrajiny. Šlo o najhoršiu jadrovú haváriu v histórii jadrovej energetiky.

  Naše poznatky z hodín fyziky sme si rozšírili na pútavej prednáške a premietanom dokumente o černobyle.  Prednášajúci nám poskytli vlastné, dych vyrážajúce zábery z Černobyľu, ktoré dopĺňali skutočne zaujímavými komentármi. Bolo vidno, že v danej téme sa veľmi dobre orientujú, oblasť Černobyľu dokonca aj viac krát navštívili.

  Študenti síce veľmi odborné prednášky neobľubujú, táto však väčšinu študentov zaujala, o čom svedčili aj ich pozitívne ohlasy a aktívne sa zapájanie do diskusie po ukončení prednášky. 

  Mária Jurčíková, IV.A

   

 • Osláv aj ty desiate výročie pIšQworiek!

  Dňa 17. 10. 2017 o 13:50 hod. sa na našej škole (v 4. AG triede na 3. poschodí) uskutoční školský turnaj už 10. ročníka majstrovstiev škôl v piškvorkách – pIšQworky 2017. Historicky najväčšej študentskej súťaže v tejto taktickej hre v Českej republike a v Slovenskej republike sa v minulom roku zúčastnilo 31 000 študentov.

  Pravidlá piškvoriek sú jednoduché a každý ich pozná. Ak zvládneš aj ty nakresliť päť symbolov v rade, tak je táto súťaž presne pre teba! Na turnajoch spoznáš priateľskú atmosféru aj nových kamarátov a naviac čakajú na najlepších hráčov krásne ceny.

  Najlepší zo školského kola, ktorí vytvoria päťčlenné tímy, môžu našu školu reprezentovať v oblastnom turnaji a v prípade úspechu i v krajskom a finálovom turnaji. Ten sa uskutoční na začiatku decembra v Brne.

  Prihlášky podávajte u pani učiteľky Gabonayovej do 13. 10. 2017.

  Bližšie informácie o celej súťaži nájdete na www.pisqworky.cz.

  Súťaž pIšQworky usporiada spolok StudentCyberGames.

 • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2017

  Tohtoročný EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2017 sa na hodinách anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka niesol v znamení jazykovej a kultúrnej rôznorodosti jednotlivých európskych krajín. Spleť rôznych  variant slov, prízvukov, či multikultúrnych významov si v rámci tvorivých prezentácií, filmov a kvízov mali študenti možnosť navzájom porovnať a obohatiť tak svoje cudzojazyčné vedomosti a zručnosti.

  Koľko jazykov ovládaš, toľko krát si človekom...

            

 • Prekrásna horská príroda – zaslúžená odmena pre našich gymnazistov

  Poriadok, nové nápady, estetický vkus a tvorivý duch – to všetko sa spojilo a zveľadilo v triednom kolektíve terajšej III.A už počas uplynulého školského roku. Odmenu za svoje úsilie si vychutnali na začiatku nového školského roku 2017/2018 v našej prekrásnej vysokohorskej scenérii. Veríme, že do ďalšieho štúdia načerpali potrebné sily. Prajeme veľa úspechov!

   

 • Poďakovanie

  Chcel by som sa poďakovať neznámemu darcovi, ktorý 25.9.2017 priniesol pre náš šachový krúžok veľa šachovej literatúry (knihy a metodické materiály). Súčasne by som ho veľmi rád požiadal, aby ma kontaktoval na telefónnom čísle 0949 465998, príp. na mail milang@scspp.sk.

  Ďakujeme.                                                                                      Gabonay Milan

 • Svetový deň úsmevu 2017

  6. 10. 2017

  Prvý októbrový piatok, 6. 10. 2017, sa niesol v znamení úsmevu a žiarivej žltej farby.  Pri príležitosti Svetového dňa úsmevu (World Smile Day), sme sa všetci navzájom snažili obdarovať úsmevom a pozitívnou náladou.  Heslom dňa bolo:

  "Vykonaj milý skutok. Pomôž jednému človeku k úsmevu. " 

  (Do an act of kindness. Help one person smile.)wink

 • Pozvánka na stretnutie rodičov

   

  Milí  rodičia,

  pozývame Vás na

  PLENÁRNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE,

  ktoré sa uskutoční dňa

  9. 10. 2017 (pondelok)

  16:00 - triedne schôdzky (voľba triedneho dôverníka)

  16:10 – krátka porada zvolených  triednych dôverníkov

  (multimediálna učebňa na 2.poschodí)

  16:30 - plenárne stretnutie všetkých rodičov (chodba na 1.poschodí)

   

 • MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA u nás pod Tatrami

   

  MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA  u nás pod Tatrami 

  na tému

  “MLADÍ A MULTIKULTURALIZMUS”   

   

  Vo  štvrtok  22. júna 2017 sa v Poprade uskutočnila medzinárodná konferencia venovaná otázke multikulturalizmu  na Slovensku, v Poľsku a vo Veľkej Británii. Ide o súčasť riešenia medzinárodného projektu Erasmus+ pod názvom:

  „MULTICULTURALISM  IN THE FACE OF CULTURAL IDENTITY –

  YOUTH EDUCATIONAL PROJECTS“.

  Spoluriešiteľom zo Slovenska je Katedra manažmentu v Poprade Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorá bola aj organizátorom tejto konferencie. S odbornými prednáškami vystúpili zástupcovia zo Slovenska, Poľska  a Veľkej Británie za účasti študentov nášho gymnázia a dvoch ďalších vybraných slovenských stredných škôl.

  Súčasťou konferencie bola aj výstava dvoch cyklov obrazov Fera Guldana s libretom Mira Polláka Národnosti na Slovensku a EXODY. Po obohacujúcich prednáškach mali študenti možnosť diskutovať  s prednášajúcimi o danej problematike a na záver sme sa všetci posilnili výborným obedom.

  Touto medzinárodnou konferenciou dostali naši študenti  zaujímavú a jedinečnú príležitosť oboznámiť sa s tradičnými kultúrnymi hodnotami troch rozličných krajín a overiť si svoje cudzojazyčné schopnosti.

  Mladá generácia tak môže vďaka nadobudnutým vedomostiam podporiť multikultúrny dialóg a v nekonečnom dôsledku i samotné formovanie spoločnosti. Takáto osveta dokáže zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj vo vzťahu k tolerancii voči iným kultúram, etnikám, rasám a náboženstvám, dnes tak veľmi potrebný.

  Jeden druhému DAROM.

   Mgr. Anna Špinerová a študenti z II.A

 • Certifikáty z oblasti ekonómie a podnikania

  JA učebnica ekonómie a podnikania

  JA učebnica ekonómie a podnikania je vzdelávací program neziskovej organizácie Junior Achievement Slovensko. Je určený žiakom stredných škôl a ponúka im možnosť dozvedieť sa viac o základoch ekonómie, manažmentu a podnikania. Interaktívna online učebnica obsahuje spolu 18 kapitol, ktoré na základe príkladov z praxe pomáhajú žiakom pochopiť základné princípy ekonómie a hodnoty systému voľného trhu.

  Učebné texty pre žiakov, ako aj možnosť samotestovania sa žiakov po každej kapitole, či testovanie učiteľom, riešenie otvorených otázok a úloh, ktoré sa nachádzajú priamo v učebnici na portáli, ponúkajú možnosť efektívnejšieho využívania vyučovacích hodín.

  Po splnení všetkých podmienok majú študenti možnosť získať certifikát. Na našej škole získalo certifikát za úspešné absolvovanie vzdelávacieho programu JA učebnica ekonómie a podnikania 17 žiakov maturitného ročníka.

  Srdečne blahoželáme!

 • Literárna exkurzia

  Navštívili  sme Oravu

  Koho by  bavilo neustále sedieť v škole a čakať na zvonenie?

  My, žiaci Cirkevného gymnázia v Poprade,  sme sa spolu s našimi profesormi rozhodli absolvovať literárnu exkurziu na Orave. Už cestou autobusom sme sa poriadne zabávali.

  Ako prvé sme navštívili krásny rodný domček Martina Kukučína v Jasenovej. Pani sprievodkyňa nám porozprávala stručnú a veľmi zaujímavú históriu zo života slovenského realistického spisovateľa.  Kde študoval, s koľkými súrodencami vyrastal alebo prečo si vybral pseudonym Kukučín.

  Ďalej sme sa presunuli do Oravského múzea, v ktorom  nám rozprávali o živote a diele P.O.Hviezdoslava, v Čaplovičovej knižnici sme videli  miniatúrnu knižôčku, vo Floriánovom dome sme sa prostredníctvom interaktívnej dielne vrátili do detstva.

  Najzaujímavejšou časťou tejto exkurzie(aspoň pre mňa) bolo navštívenie dreveného artikulárneho kostola v Leštinách. Tento evanjelický kostolík má veľmi pútavú a zaujímavú históriu. Videli sme lavicu, kde sedával Pavol Országh Hviezdoslav.  Náš prvý deň sme ukončili spoločenskými aktivitami v  internáte v Dolnom Kubíne, kde si každý prišiel na svoje.

  Ďalší deň sme navštívili  Oravský hrad a  Múzeum oravskej dediny v Zuberci.

  Myslím si, že exkurzia sa každému  páčila.  Verím, že  nám naši pedagógovia vymyslia ďalšie skvelé akcie, počas ktorých sa nielen zabavíme, ale sa aj veľa naučíme.  

  Katarína Purdjaková I. AG

    

 • Deň Zeme

  Deň Zeme

  Dňa 21.4.  sme si na našej škole pripomenuli Deň Zeme, pre zdôraznenie potreby ochrany prírody, krajiny, prirodzených ekosystémov.  Žiaci našej školy mali možnosť diskutovať o problémoch ochrany prírody vo svete, porovnávať a hľadať rôzne ohrozené biotopy sveta, venovali sme sa aj problematike miznutia lesov na Slovensku, ochrane prírody.  Veríme, že je dôležité upozorňovať na problémy vznikajúce činnosťou človeka, zamyslieť sa nad nimi a hľadať riešenia. Na hodinách biológie mali žiaci možnosť prezentovať svoje názory, skúsenosti, problémy, prípadne riešenia, ktoré ich vo svete zaujali.

 • Girl´s Day

  GIRL´S DAY 2017

   

  Girl’s Day je celosvetový deň žien v informačno-komunikačných technológiách, ktorý sa koná každoročne štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci. V tento deň podniky, inštitúcie a organizácie na celom Slovensku príjmu vo svojich priestoroch dievčatá.

  My sme si vybrali spoločnosť Ness KDC v Košiciach. Ness KDC je vývojové a inovačné centrum produktov a technológií poskytujúce služby zahraničným klientom v oblastiach, ako automobilový priemysel, doprava, finančný sektor a atď. Boli pre nás pripravené prednášky s programátorkami, hry a ukážka programu, na ktorom práve pracujú. Samozrejme nechýbalo občerstvenie a malé darčeky. Dozvedeli sme sa nové zaujímavé informácie o náplni ich práce, projektoch, pracovných podmienkach (relax počas pracovnej doby, rôzne zaujímavé obchodné cesty, možnosť pracovať aj v domácich podmienkach a mnoho ďalších).

  Bola to pre nás dobrá skúsenosť a odporúčame to každej stredoškoláčke, lebo v tomto odbore pracuje málo žien.                                        Tímea a Sabína 4. A

   

  27.04.2017 sme sa vydali na cestu do Bratislavskej pobočky DELL v rámci Girl´s Day – Aj Ty v IT, pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku. Počasie nám veľmi neprialo, celú cestu pršalo a v Bratislave nás prekvapila nečakaná zima oproti teplotám v Poprade. Toto škaredé počasie však prekonal perfektný zážitok v DELL.

  Na miesto sme prišli s väčšou časovou rezervou, takže sme čakali na recepcii. Mali tam veľmi pohodlné sedačky, bohužiaľ hneď vedľa otravných turniketov, ktoré vydávali čudesné zvuky. Ľutujeme pána z recepcie, ktorý musí počúvať celý deň. Počas 30 minútového čakania sme sa presvedčili, že v DELL sa to hmýri jazykmi a národnosťami. Videli sme Inda hovoriaceho anglicky, počuli nemčinu či maďarčinu.

  Presne o 13:00 si nás vyzdvihla pani Alexandra Janiak, s ktorou sme komunikovali už od registrácie. Bola veľmi priateľská a sympatická. Neskôr si nás rozdelili na menšie skupinky dievčat. V show room nás čakalo občerstvenie v podobe maslových kroisantov s oblohou a rôzne nápoje. Podpísali sme poučenie o bezpečnosti:

  1. nasledovať sprievodkyňu

  2. ak sa stratíme volať Alex na mobil

  3. nestrkať prsty do zásuviek

  Na úvod sme si vypočuli príbehy troch žien ako sa dostali na svoje pracovné pozície. Dve z nich vyštudovali hotelovú akadémiu a dnes jedna manažuje skupinu chlapov na Technickej podpore a druhá je manažérkou ľudských zdrojov. Naša sprievodkyňa Alex vyštudovala Aplikovanú informatiku a pracuje na právnom oddelení. V DELL nezáleží na vašom vyštudovanom odbore.

  Po skončení úvodnej prezentácie nasledoval prvý bod programu: Ako rozbiť nerozbitný notebook americkej armády – dá sa to vôbec? Vypočuli sme si a ohmatali, niektoré DELL produkty a šlo sa rozbíjať. Spočiatku nás zarazilo, keď ho sympatický pán hodil z úrovne pása len tak na zem. Neskôr sme po tom istom notebooku skákali a rôzne hádzali o zem aj my. Ani displej nepraskol, tento notebook je nezmar, ľudskou silou nezničiteľný.

  Ako ďalší program sme rozoberali notebooky na čo najviac častí. Bola to zábava, no nezávidíme pánovi,  ktorý to mal po nás dať opäť dokopy.  Vraj mu jeden  notebook nezaberie viac ako desať minút -  to chceme vidieť!  

  Tretím bodom dňa bola návšteva Play room. Mali sme príležitosť zahrať si na najnovších notebookoch Alienware. K dispozícii boli rôzne hry. Pre nás neznáma skákačka, Counter Strike, League of Legends, trenažére a ďalšie. Najviac sme sa však zabavili na Xbox hre Mortal Combat. Nevyšiel nám čas takže sme skončili priateľskou remízou.

  Na záver sme dostali darčeky od spoločnosti DELL, organizácie Aj ty v IT a certifikát o návšteve. Deň v DELL hodnotíme ako skvelú voľbu. Síce sme prešvihli novú látku na hodine matematiky,  ale stálo to za to. Všade panovala priateľská atmosféra, či sme stretli radového zamestnanca, alebo manažéra, všetci si tykali a namiesto „dobrý deň“ sme počuli všade samé „ahoj“.

  Byť zamestnancom v DELL má svoje výhody, ako nám prezradila Alex. Obednú prestávku väčšinou trávia vo Fun room, kde sú rôzne hry vrátane stolného futbalu. Relaxovať môžu v  Play room, ktorú sme navštívili a môžu tam chodiť aj ich deti bez obmedzenia. K dispozícii majú aj vlastnú telocvičňu, vstup majú takmer zadarmo na celý mesiac a k tomu poradenstvo, či trénera a samozrejme časovo neobmedzene.

  Zažiť deň v DELL sa oplatí!               Petra a Klára 4. A

    

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola Poprad - Cirkevné gymnázium Pavla Ušáka Olivu Poprad
  Dlhé hony 3522/2 , 05801 Poprad
 • +421 52 7721389

Fotogaléria