• Zlatý Amos

  Zlatý Amos

  Anketa o najobľúbenejšieho učiteľa, učiteľku na Slovensku: http://zlatyamos.sk/

  Hlasovať môžete tu: https://amos2017.webnode.sk/

   

 • ..a Slovo bolo u Boha..

  ..a Slovo bolo u Boha..

  V Poprade ožívalo umelecké slovo

  Spojená škola sv. Jána Pavla II. v Poprade v sobotu 19. januára už tradične hostila účastníkov krajského kola 26. ročníka recitačnej súťaže „.. a Slovo bolo u Boha...“ Je to súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy pre žiakov základných a stredných škôl, ktorú každoročne vyhlasuje a organizuje Združenie katolíckych škôl Slovenska. Do popradskej cirkevnej školy zavítali víťazi školských kôl zo západnej časti Prešovského a Košického kraja, aby predviedli svoje umenie a porovnali sa so svojimi rovesníkmi.

  Po krátkom kultúrnom programe sa účastníci rozdelili do piatich kategórií podľa veku. Súťaž je ponímaná ekumenicky. Nie je určená len žiakom cirkevných škôl, ale môže sa na nej zúčastniť každý, kto má vzťah k hovorenému slovu, umeleckému prednesu a má záujem propagovať kresťanské hodnoty. Žiakom Spojenej školy sv. Jána Pavla II. sa v tejto súťaži veľmi darilo, a keby sa udeľovali medaily, získali by pre školu bronz, striebro, ba do konca aj zlato.

  V kategórii 3. – 4. ročník školu reprezentovala Eliška Špinerová a umiestnila sa na 3. mieste. V kategórii 5. – 6. ročník sa v próze obzvlášť darilo Danielovi Nedoroščíkovi, ktorý sa stal víťazom a vybojoval si tak postup do celoslovenského kola. V poézii sa podarilo Daniele Zubajovej obsadiť 3. miesto. Nie menej úspešnou bola kategória 7. – 9. ročník. V próze zvíťazila Ester Vyhnalová, ktorá súťažila za základnú umeleckú školu, a taktiež postupuje do celoslovenského kola. V tej istej kategórii získala Lýdia Škvareková 2. miesto. Aj gymnazistkám sa v súťaži darilo. 3. miesto v prednese prózy obsadila Eliška Mašlonková a v poézii Sára Bretzová. K úspechu žiakom srdečne blahoželáme a postupujúcim držíme palce na celoslovenskom kole, ktoré sa bude konať 23. marca v Bratislave.

  Je potešujúce, že vzťah detí a mladých k umeleckému slovu a hodnotnej literatúre je aj v dnešnej dobe pozitívny. Či si to uvedomujú, alebo nie, knihy ich formujú a pomáhajú im meniť pohľad na svet. Vďaka posolstvám ukrytým v knihách dokážu meniť seba samého, budovať lepšie vzťahy so svojím okolím, odborne i ľudsky sa rozvíjať, ukázať svoj talent, efektívne využívať voľný čas a v neposlednom rade sprostredkovať druhým prostredníctvom hovoreného slova umelecký zážitok.

  Výsledky

  1. Kategória - poézia

  1. Ester Džačarová – ZŠ sv. Jána Krstiteľa, Spišské Vlachy

  2. neudelené

  Próza

  1. Tobiáš Šimonov – ZŠ s MŠ Nižná brána, Kežmarok

  2. neudelené

  3. neudelené

  2. Kategória - poézia

  1. neudelené

  2. Zuzana Budzáková – Spojená škola Lendak

  3. neudelené

  Próza

  1. Adam Baloga – ZŠ s MŠ sv. Jána Krstiteľa, Spišské Vlachy

  2. Tomáš Šimonovič – ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Spišská Nová Ves

  3. Eliška Špinerová – Spojená škola sv. Jána Pavla II. , Poprad

  3. Kategória - poézia

  1. Natália Ferenčáková

  2. Sofia Bôžiková

  3. Daniela Zubajová – Spojená škola sv. Jána Pavla II., Poprad

  Próza

  1. Daniel Nedoroščík – Spojená škola sv. Jána Pavla II., Poprad

  2. Matúš Gaľa

  3. Timotej Paločko

  4. Kategória - poézia

  1. Dajana Mária Drugáčová

  2. Katarína Brejčáková

  3. Ema Hetešová

  Próza

  1. Ester Vyhnalová – ZUŠ sv. Jána Pavla II., Poprad

  2. Lýdia Škvareková – Spojená škola sv. Jána Pavla II., Poprad

  3. Anna Majerčáková

  5. Kategória - poézia

  1. Marek Jaroš – ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa

  2. Alexandra Špaková – SŠ Horný Smokovec, Vysoké Tatry

  3. Sára Bretzová – Spojená škola sv. Jána Pavla II., Poprad

  Próza

  1. Jakub Pluta – Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa

  2. Katarína Vosovičová – Gymnázium, Kukučinova ul., Poprad

  3. Eliška Mašlonková – Spojená škola sv. Jána Pavla II., Poprad

   

 • Duchovné cvičenia

  Duchovné cvičenia

  Spiritual exercises

  Last week on Wednesday I had spiritual exercises with my class and the chaplain. On the day we were still learning and then in the afternoon we travelled to the Važec. When we arrived, we looked at the rooms an the whole hostel. The boys, who helped there were very nice. They called us to go and try to climb the climbing wall. I went out and too my other classmates. It was great. Then we had all kinds of activities. We also had lectures on how to behave and what is important to us in life. We also had a mass. The chapel was right in that hostel. Then we had a dinner, that was great. We slept there, and the next day we also had activities and other lectures. We had lunch there, it was also great. Well then we had to go home even thought we wanted to stay there. It was amazing and I wanted to repeat it.

                                                                                                                                  Michaela Pištová, I.AG

   

   

 • Vianočná akadémia

  Vianočná akadémia

  Posledný školský deň v tomto roku nám žiaci ZŠ a gymnázia spríjemnili vianočnou akadémiou. Táto zmes krásnych hudobných, speváckych a dramatických vstupov potvrdila, ze naši žiaci sú veľmi talentovaní umelci. Veľká vďaka patrí aj pedagógom, ktorých podpora umožnila vznik tohto krásneho umeleckého programu.

 • Volejbalový turnaj

  Volejbalový turnaj

  V dňoch 12. a 13. decembra 2018 sa uskutočnil mini-mix turnaj vo florbale Základnej školy a Gymnázia sv. Jána Pavla II.

  12. decembra si zmerali sily žiaci druhého stupňa, kde súťažilo päť družstiev.

  13. decembra si podobne zmerali sily aj žiaci gymnázia, kde zabojovalo taktiež päť družstiev. Víťazmi sa stali žiaci 8. ročníka s družstvom Nezbedníci (Samuel Puchala, Ondrej Magda, Zuzana Pinteková, Erika Knižková a Simona Vagašová), a tak postúpili do finálového zápasu, kde si zmerali sily s víťazmi gymnázia, s družstvom Vikartovské strely.

  Finálový zápas sa odohral 19. decembra, kedy sa konal turnaj mix volejbalových družstiev na gymnáziu. Víťazom finálového zápasu vo florbale základnej školy a gymnázia sa stali Vikartovské strely, žiaci I., II., III. ročníka gymnázia v zostave: Martin Misál, Ján Pajer, František Brotka, Marcela Michalková a Martin Kester.

  Mix volejbalového turnaja sa zúčastnili tri družstvá gymnázia a jedno družstvo učiteľov. Po napínavých setoch sa na prvom mieste umiestnilo družstvo učiteľov.

 • iBobor

  iBobor

  Informatická súťaž iBobor SŠ

  V dňoch 12. a 16. novembra 2018 sa študenti školy zúčastnili na celoslovenskej online súťaži iBobor - Informatický bobor (ibobor.sk). Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informatiku a informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakoch. Súťaž prebieha v 44 krajinách sveta a každoročne sa je zúčastňuje okolo milión súťažiacich. Na Slovensku tohto roku súťažilo 66 843.

  V tomto školskom roku sa súťaže  na našej škole zúčastnilo 41 študentov z 1. až 4. ročníka (kategória Senior a Junior). Najlepšie výsledky, ktoré dosiahli naši študenti v celkovom poradí v konkurencii viac ako 11 271 študentov škôl z celého Slovenska, boli:

  kategória Senior (súťažilo 4 086 študentov)

  V tejto kategórii sme mali 3 úspešné riešiteľky:

  Tanyasiová Bianka 3. ročník Senior 54 bodov 80 percentil

  Budzáková Štefánia 3. ročník Senior 52 bodov 78 percentil

  Slovjaková Anna 3. ročník Senior 52 bodov 78 percentil

   

  kategória Junior (súťažilo 7 185 študentov)

  V tejto kategórii sme mali 6 úspešných riešiteľov:

  Oprendeková Zuzana 2. ročník Junior 67 bodov 92 percentil

  Mašlonková Eliška 1. ročník Junior 66 bodov 91 percentil

  Stupák Marián 1. ročník Junior 64 bodov 90 percentil

  Karkošková Anna 1. ročník Junior 64 bodov 90 percentil

  Ďuraš Pavol 2. ročník Junior 56 bodov 79 percentil

  Voščeková Anna 2. ročník Junior 53 bodov 75 percentil

   

  Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme 

   

   

 • Olympiáda SJL

  Olympiáda SJL


  Aj tento školský rok sa uskutočnila na našom Gymnáziu sv. Jána Pavla II.  Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry.

  Žiaci všetkých štyroch ročníkov si otestovali svoje vedomosti, čitateľské a rečnícke schopnosti v školskom kole.

  Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do krajského kola do Prešova.


  Víťazkou kategórie A (tretí a štvrtý ročník gymnázia) sa stala žiačka

  IV. AG  Martina Martonová


  Víťazkou kategórie B (prvý a druhý ročník gymnázia) sa stala žiačka

  II. AG Bibiána Hudáková


  Víťazkam srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov

  v reprezentácii Gymnázia sv. Jána Pavla II.!

   

   

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • DOD na Gymnáziu

  DOD na Gymnáziu

  Dňa 30. 11. 2018 sa na Gymnáziu sv. Jána Pavla II. v Poprade otvorili brány pre budúcich uchádzačov o štúdium. Záujemcovia o našu školu z mnohých kútov spišského regiónu sa zišli vo vysokom počte, ktorý prekročil i kapacitu voľných miest v školskej jedálni.

  Stretnutie otvorila riaditeľka Ing. Katarína Krajňáková. Vo svojom príhovore predstavila nový školský učebný plán, ktorý umožňuje žiakovi rozvíjať sa podľa výberu v oblasti všeobecnej, jazykovej alebo športovej. Žiaci boli oboznámení s tzv. metódou CLIL (Content Language Integrated Learning), ktorá je zárukou prepájania teórie s praxou. Žiak sa súčasne učí daný predmet a cudzí jazyk.

  Návštevníci sa dozvedeli o projektoch, akademických výsledkoch a v neposlednom rade o „bonuse“, ktorý škola ponúka, a to je školská kaplnka a bohatý duchovný program. Komplexný rozvoj, podľa slov p. riaditeľky, je dobrým základom pre budúceho „špičkového odborníka, dobrého, šťastného a vyrovnaného človeka“.

  Žiakom sa prihovorila známa lektorka z Írska – sr. Louise, za Katolícku univerzitu z Ružomberka vystúpila p. doc. Piteková a za farnosť Poprad p. kaplán Wolanszký.

  V závere sa žiaci zúčastnili zážitkového vyučovania na rôznych hodinách a mali možnosť nahliadnuť aj do novej telocvične - jej posledné stavebné úpravy sa realizujú práve v týchto dňoch.

  V závere p. riaditeľka pripomenula, že nie všetci záujemcovia o štúdium budú môcť byť prijatí na gymnázium z dôvodu nepomerne silného plošného znižovania kapacity žiakov zo strany štátu.

   

   

 • Jazyková olympiáda

  Jazyková olympiáda

  Dňa 20.a 22.novembra 2018 sa na našom Gymnáziu sv. Jána Pavla II. uskutočnilo tak ako už tradične každý rok, školské kolo Olympiády cudzích jazykov (anglický a nemecký).

  Svoju jazykovú zručnosť si vyskúšalo celkom 17 žiakov. Súťažilo sa v dvoch kategóriách v obidvoch jazykoch:

  1. kategória- 1.+ 2. ročník a 2. kategória- 3.+4. ročník.

  Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali za anglický jazyk 1. kategória : Michal Riedl, 2. kategória : Bianka Tanyasiová, za nemecký jazyk 1. kategória : Michal Riedl, 2. kategória : Štefánia Budzáková.

  V tomto týždni prebehlo vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien. Tešíme sa spolu s umiestnenými žiakmi a všetkých študentov povzbudzujeme do ďalšej usilovnej a vytrvalej práce v získavaní poznatkov a zručností z cudzieho jazyka.

  Víťazom v každej kategórii blahoželáme k postupu do obvodného a okresného kola.

  Všetkým zúčastneným ďakujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšom súťažení.

  Vaši učitelia cudzích jazykov

   

   

 • Imatrikulácia 2018

  Imatrikulácia 2018

  Dňa 23. 11. 2018 sa na našom gymnáziu uskutočnila imatrikulácia prvákov. My, tretiaci, sme si pre nich pripravili množstvo prekvapení. Nechýbali ani zábavné úlohy, ktoré museli pred všetkými splniť.

  Pár úloh sme si pripravili aj pre našich nových učiteľov, ktorí k nám prišli len nedávno. Príjemnú atmosféru vytvárala veselá hudba v pozadí. Celá akcia prebehla úspešne a veríme, že našim prvákom prijatým do študentského cechu sa bude na Gymnáziu sv. Jána Pavla II. dariť.

                                                                                                     Frederika Kaniariková III. AG

   

   

 • The Onlines

  The Onlines

  Dňa 5.11.2018 sme sa my žiaci gymnázia zúčastnili anglického divadelného predstavenia. Malo nás varovať pred nástrahami internetu a ukázalo nám, že sociálne siete nemajú len pozitívne stránky, ale aj tie negatívne. Poukázalo tiež na používanie sociálnych sieti v reálnom živote. Veľkým plusom pre nás žiakov bolo, že celé predstavenie bolo v angličtine.  Bolo podané formou zábavy, no zároveň bolo aj veľmi poučné.                                   

  Tamara Gumuláková II.AG

   

   

 • Máme svojho patróna

  V pondelok 22. októbra spišský diecézny biskup Štefan Sečka zasvätil našu školu aj školskú kaplnku sv. Jánovi Pavlovi II. Zároveň požehnal novú telocvičňu, ktorú sa podarilo vybudovať po mnohoročnom úsilí.

  Slávnostnú svätú omšu koncelebrovali kancelár biskupského úradu Peter Majcher a duchovní z farnosti Poprad-Juh - farár Jozef Benko a školský kaplán Marek Wolanszký. Biskup Sečka vo svojom príhovore vyjadril niekoľko vlastných skúseností, ktoré mal s pápežom Jánom Pavlom II. ešte ako kňaz alebo neskôr už ako biskup. „Bol to človek veľmi bezprostredný a spontánny,“ prezradil, „nech je pre vás výzvou i povzbudením, aby jeho meno nebolo len v názve školy, ale aby ste ho v dobrom nasledovali a osvojovali si jeho vlastnosti. Nech to nie je len o vzdelávaní, ale aj o formovaní srdca.“

  Po svätej omši nasledovalo požehnanie telocvične spojené s krátkym kultúrnym programom, ktorý pripravili žiaci a učitelia školy. To, čo bolo pred pár rokmi len vzdialeným snom, sa stalo skutočnosťou. Našlo sa mnoho obetavých ľudí – od zriaďovateľa cez predstavených mesta a ochotných rodičov, ktorí na tomto diele dlhé mesiace pracovali alebo ho podporili finančne či modlitbami. Riaditeľka Katarína Krajňáková im v závere odovzdala ďakovné listy, pretože vďaka nim sa od tohto školského roka môže telesná výchova vyučovať v peknej a priestrannej telocvični.

  Voľbu Jána Pavla II. za patróna školy ovplyvnilo viacero skutočností. Predovšetkým jeho láska k Tatrám je neprehliadnuteľná. Svoju nádej vkladal do mladej generácie a do rodín, v ktorých videl zdravú budúcnosť Európy. Tiež sám vyučoval a bol veľkým milovníkom umenia. Bol pápežom jednoty, nádeje, pokoja a odpustenia. A tieto hodnoty chceme do života vnášať aj my.

  Zasvätenie Cirkevnej školy v Poprade sv. Jánovi Pavlovi II.

   

  Deň 22. 10. 2018 sa stal pre našu školu výnimočným. Každá organizačná zložka tejto školy - Gymnázium, Základná škola a Základná umelecká škola bola zasvätená výnimočnej osobnosti svetového formátu, a to sv. Jánovi Pavlovi II.

  Tejto udalosti predchádzalo rozhodnutie Ministerstva školstva SR o zmene názvu školy s účinnosťou od 1. 9. 2018. Daným rozhodnutím zanikol predchádzajúci názov Cirkevná spojená škola a bol nahradený novým názvom školy Spojená škola sv. Jána Pavla II.

  Zasvätenie školy vykonal J. E. spišský biskup Mons. Štefan Sečka. Celá slávnosť začala sv. omšou o 16.00 hod., pokračovala požehnaním novej telocvične, odovzdaním ďakovných listov podporovateľom a príjemným posedením vzácnych hostí, zamestnancov, rodičov a žiakov školy.

   

  Čím inšpiroval sv. Ján Pavol II. žiakov našej školy?

  Sv. Ján Pavol II. navštívil aj náš popradský región. Bol mužom jednoty, majstrom komunikácie, symbolom pokoja a zmierenia. Bol známy svojím láskavým vzťahom k mládeži a bol aj iniciátorom svetových stretnutí mládeže. Záležalo mu na podstate vzdelania, čo výstižne vyjadril vo svojom citáte: „Veda má svoj zmysel, pokiaľ sa chápe ako cesta k pravde a pravda ako dobro človeka.“

  Veríme, že s Božou pomocou sa nám posolstvo sv. Jána Pavla II. v našej škole podarí napĺňať.

   

  Ing. Katarína Krajňáková

                                                                                                                           riaditeľka školy

   

 • Deň sv. Jána Pavla II.

  Deň sv. Jána Pavla II.

  22. október bol pre našu školu veľkým dňom, pretože sme oslávili deň patróna našej školy – sv. Jána Pavla II. Pri tejto príležitosti sme u nás privítali vzácneho hosťa pani Margarétu Partelovú z Trnavy, ktorá napísala básnickú zbierku s názvom Totus Tuus a venovala ju spomínanému svätcovi, dokonca sa s ním osobne stretla. Vo svojej zbierke opatruje niekoľko fotografií zo stretnutí s touto významnou osobnosťou a tiež korešpondenciu z Vatikánu.

  Podelila sa so žiakmi so zážitkami a svedectvami a zdôraznila najmä hodnoty, ktoré pápeža vyzdvihli do neba: ľudskosť, otvorenosť, záujem o každého človeka, hlboké milosrdenstvo, úsilie o pokoj a jednotu v národnom i medzinárodnom kontexte. Prejavila veľkú radosť, že môže byť prítomná v škole, ktorá vo svojom názve nesie meno Svätého Otca, ktorý mal tak blízko k Slovákom a Tatrám a ktorý vynikal láskou k mladým, k poznaniu i umeniu. Vyjadrila presvedčenie, že ktokoľvek z detí či z učiteľov vstúpi do kaplnky a zdôverí sa tomuto svätcovi, pocíti úľavu a pomoc. Zároveň žiakov povzbudila, aby sa nebáli nasledovať jeho príklad.

  V závere deti kládli rôzne otázky a mali možnosť pozrieť si fotografie a prečítať aj vybrané básne zo zbierky. Veríme, že toto podujatie všetkých prítomných obohatilo a zároveň ich pripravilo na večernú slávnosť zasvätenia školy a školskej kaplnky sv. Jánovi Pavlovi II.

   

   

 • Projekt Erasmus+

  Projekt Erasmus+

  V dňoch od 8. do 19. októbra sme sa my, dvanásti žiaci Gymnázia sv. Jána Pavla II., zúčastnili projektu Erasmus+. Pre všetkých z nás to bola skvelá skúsenosť, kde sme sa naučili veľa nových zaujímavých vecí, zlepšili sme sa v anglickej komunikácii, našli si nových kamarátov a odniesli si množstvo zážitkov, na ktoré budeme ešte veľmi dlho spomínať. Absolvovali sme veľa workshopov, vytvárali sme projekty, voľnočasové aktivity a hry, boli sme na výlete v Banskej Štiavnici a na túre. Mali sme možnosť reprezentovať našu krajinu na Intercultural nights a takisto aj na našom 90-minútovom workshope.

  Ďakujeme našim pani učiteľkám Špinerovej a Truskovej, že tento výlet absolvovali s nami a pomáhali nám so všetkým.

  Dúfame, že sa budeme ešte niekedy môcť zúčastniť podobne skvelého Erasmu!

                                                                                                                                         Lívia Dudová

 • Návšteva knižnice

  Návšteva knižnice

  Žiaci deviateho ročníka základnej školy, prvého a druhého ročníka gymnázia sa 11. októbra zúčastnili zaujímavých prednášok v Podtatranskej knižnici v Poprade.

  Témami boli Lexikografia, Informačná výchova a Kyberšikana. Na prednáškach sme sa dozvedeli veľa nových informácií o slovníkoch, ktoré často používame, mali sme možnosť otestovať si naše vedomosti a vyhľadať výrazy, s ktorými sa bežne nestretávame. Druhá prednáška bola o kyberšikane. Dozvedeli sme sa, že nielen šikanovanie, ale aj kyberšikana sú veľmi nebezpečné. Ľudia, ktorí sú šikanovaní, často psychicky trpia, ako sme to videli v prezentovanom videu.

  Zabráňme šikane, lebo aj malé posmešky môžu mať veľké následky!

   

  Eliška Mašlonková a Sandra Šlebodová

   

   

   

 • Podpor našu školu

  Podpor našu školu
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Cezpoľný beh 2018

  Cezpoľný beh 2018

  Dňa 4. 10. 2018 sa konal cezpoľný beh na Spojenej škole sv. Jána Pavla II. v Poprade. Jesenné počasie nám prialo. Súťažiaci boli rozdelení do dvoch kategórií - chlapci a dievčatá. V kategórii dievčat sa zúčastnilo 30 dievčat, ktoré absolvovali trať dlhú 2,5 km. Našu školu reprezentovali žiačka tretieho ročníka Lucia Zvalená, ktorá skončila na 16. mieste a maturantky Vanesa Smiková a Martina Martonová, ktoré obsadili 17. a 18. miesto. Na prvom mieste sa umiestnila Mária Danielová (SOŠ Horný Smokovec). V kategórii chlapcov bolo 37 bežcov, ktorí bežali trať dlhú 3,5 km. Našimi reprezentantmi boli Sven a Sebastián Jurčišinovci, ktorí obsadili krásne 6. a 7. miesto, spolu s Patrikom Živčákom, ktorý dobehol ako 17. Prvé miesto obsadil Martin Benda (Gym. Kukučínova, Poprad). Chlapci z našej školy sa umiesntili na 3. mieste z 11 v kategórii družstiev.

  Blahoželáme!

   

   

 • Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov

  "Kto nepozná cudzie jazyky, nevie nič ani o svojom vlastnom." – J.W. Goethe

  V duchu tohto citátu sa niesol 26. september nielen našej škole, ale na celom svete. Tento deň sa považuje oficiálne za Európsky deň jazykov, ktorý svojimi aktivitami už 18. rok poukazuje na jazykovú rozmanitosť v Európe. Jeho hlavným cieľom je prispieť k rozvoju mnohojazyčnosti, teda vzájomnému porozumeniu ľudí rozličných krajín v európskych jazykoch - najmä v angličtine.

  Žiaci gymnázia si tak v stredu 26. septembra v Kine Tatran mali možnosť pozrieť zaujímavý film "Captain Fantastic" práve v anglickom jazyku a vyjadriť tak podporu jazykovému vzdelávaniu. Podmanivo natočený film zobrazujúci otca a jeho 6 detí, ktorí vymieňajú necivilizovaný hlboký les za rodinný mikrobus a vydávajú sa tak na "road trip" po USA.

  Záverom tohto špeciálneho dňa bola beseda s Johnom Evansom, multitalentovaným hudobníkom a otcom štyroch detí, ktorý pochádza z Walesu , no manželku si našiel na Slovensku. Žiaci a učitelia sa dozvedeli, ako vyrastal, na čo si musel u nás najdlhšie zvykať a čo mu v srdci Európy učarovalo najviac

   

   

strana:

Kontakt

 • Gymnázium sv. Jána Pavla II.
  Dlhé hony 3522/2
  058 01 Poprad
 • 052/7721389

Ďakujeme našim sponzorom