• Poznávací zájazd

  Začiatkom uplynulého týždňa mali naši študenti  možnosť naživo spoznať svet cudzích jazykov a iných kultúr, zažiť nezabudnuteľné okamihy a nadobudnúť nové skúsenosti a zručnosti v anglickej i francúzskej  konverzácii.

  Pre účastníkov zájazdu bol pripravený bohatý program. Miesta, ktoré študenti navštívili, sa týkali histórie, kultúry, umenia a vzdelávania. Z tých najznámejších si prezreli katedrálu Notre Dame, Louvre, Versailles, Víťazný oblúk, „Sochu slobody“ a Eiffelovu vežu v Paríži. V Londýne - Westminster Abbey, Tower Bridge, Greenwich, Hyde Park (Speakers Corner), Trafalgar Square, Buckingham Palace, The National Gallery, The Globe Theatre, Science Museum, Natural Science Museum, The London Eye, The London Tower i Madame Tussauds, kde sa nielen odfotili s voskovými figurínami známych osobností, ale zažili vďaka „taxíkom“ a 4D predstaveniam pravú atmosféru Londýna. Dostali sa aj na miesta, kde si vychutnali umeleckú a nákupnú atmosféru (Piccadilly Circus, Oxford Street), cestovali autobusom, metrom, loďou, trajektom i vlakom - podmorským tunelom...

   

  Precvičenie a zdokonalenie si francúzskeho a anglického jazyka

  Študenti pocítili na vlastnej koži hektické tempo života veľkomiest. Nadobudli nové skúsenosti v cestovaní metrom a v rýchlom presúvaní sa z miesta na miesto. Návšteva a spoznávanie európskych veľkomiest, bývanie v anglických rodinách,  bola  pre nich motiváciou zdokonaľovať sa v konverzácii. Každodenný kontakt s cudzím jazykom bol vynikajúcou skúsenosťou na precvičenie si komunikačných zručností a získanie sebadôvery.

   

 • SHARKS prezentovali

  V Košiciach sa 12. 4. 2018 na krajskom kole Prezentiády na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského zišlo až 26 tímov. 13 zo základných škôl a 13 zo stredných, aby ukázali, aké dobré verbálne, neverbálne, technické, netechnické, niekedy aj herecké schopnosti majú a aby presvedčili porotu, že práve oni stoja za výhru. Po minuloročnom 1. mieste získal tohto roku tím Extreme unlimited – Eliška Mašlonková, Filip Kubáni, Benjamín Vyhnal krásne tesné 2. miesto. Citujem Kristínu Kozelekovú, členku poroty: „Na "scéne" boli minuloroční víťazi Exteme Ulimited a my sme si mysleli, že svoj titul aj obhája. Ale dve dievčatká v krojoch zo Želiezka nás natoľko vtiahli do svojej folklórnej vášne a sna stať sa učiteľkou tanca, že ani porota neváhala a zvolila ich za víťazov.“ Nevadí, náš tím prišiel s témou Technológie nás spájajú, podal úžasný výkon a 2. miesto je veľkým úspechom. Blahoželáme! Minuloročné víťazstvo inšpirovalo aj ďalších žiakov, a preto tohto roku reprezentovali našu školu štyri tímy zo ZŠ a jeden tím z gymnázia. Tím E. N. A. v zložení Esterka Biesová, Natálka Celerová a Anička Banasiewiczová súťažili s témou Práca snov – Klinika umenia a získali tesné 4. miesto. Tím Tobogan go v zložení Lukáš Smetana, Lukáš Sabo (+ Marián Stupák) získali so svojou prácou snov Testovač tobganov 8. miesto. Ôsmaci – NCS Summermusic - Martin Šidlovský a Vladko Mornár s témou Technológie nás zbližujú získali 12. miesto. V kategórii SŠ naši gymnazisti v tíme Sharks v zložení Zdenko Ďurana, Ľubka Ondrušová a Martin Misál súťažili prvýkrát a s témou Droga dnešnej doby – Nemám čas, po veľmi peknom výkone získali 6. miesto. Všetkým súťažiacim blahoželáme!

  Prezentiáda je súťaž v prezentačných schopnostiach pre dvoj až trojčlenné tímy žiakov ZŠ aj SŠ z Českej republiky aj Slovenska. Podporuje a rozvíja u mladých ľudí súťaživosť, kreativitu a komunikačné schopnosti. Najlepšie tímy z 18-tich krajov Česka a Slovenska sa stretnú na dvojdňovom finále v Brne. Tohto roku sme sa do Brna nedostali, ale o rok súťaž pokračuje znova a my sa nevzdávame :)

 • 3. miesto v SOČ

  Dňa 6.4.2018 sa v Prešove v Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej uskutočnila krajská prehliadka jubilejného 40. ročníka SOČ. Stredoškolská odborná činnosť prispieva k rozvíjaniu talentu nadaných žiakov, vedie ich k cieľavedomej práci a každoročne prezentuje ich odborné vedomosti i tvorivé myslenie. Naše gymnázium v odbore biológia reprezentovali Juliana Neupauerová a Barbora Maškulková z III. A prácou Baktérie v ústnej dutine a získali pekné 3. miesto. 

  Obom súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy!

                                                                                                          PaedDr. A. Kleinová

 • Úspech na CINEAMA

  Získali sme 1. miesto a postup na celoslovenské kolo CINEAMA 2018

   

  Krajská súťaž amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2018 sa konala 6. 4. 2018 vo Svidníku. Naši študenti 2. ročníka František Brotka a Benjamín Minárik súťažili v kategórii dokument do 21. rokov so snímkou „Zubačka“. Na regionálnom kole v Prešove získali 2. miesto. Rady odbornej poroty z Prešova si zobrali k srdcu, vďaka Frederike Kaniarikovej nahrali nový komentár, urobili jemné úpravy a stálo to za to. Ich umeleckú, obsahovú a vypovedaciu hodnotu posudzovala odborná porota. Predsedal jej Július Alcnauer z Prešovskej univerzity, členkami boli dramaturgička Alžbeta Verešpejová a Ladislav Kiss. Po projekcii súťažných filmov bolo vyhodnotenie súťaže a odovzdávanie cien. Naši študenti, ktorí odviedli kus obdivuhodnej práce,  získali  1. miesto a postup na celoslovenské kolo súťaže do Nitry, ktoré sa bude konať 8. – 10. 6. 2018.  Blahoželáme im a veríme, že sa im bude aj naďalej dariť :)

  Ing. Eva Gabonayová

   

  Autori fotografií: Alcnauer Július, Sedlačko

 • Beseda so spisovateľmi

  V rámci Tatranskej literárnej jari sme boli účastníkmi besedy so štvoricou súčasných spisovateľov.

  Margita Ivaníčková, Ingrid Lukáčová, Peter Mišák a Igor Válek sú autormi mnohých kníh pre deti, ale aj dospelých. Títo literáti patriaci do Spolku slovenských spisovateľov nám predstavili svoju tvorbu, prečítali úryvky zo svojich diel a snažili sa motivovať študentov , ale aj ich pedagógov k tvorivému písaniu .Popri rozprávaní o literatúre vyzdvihli majstri slova aj krásu a potrebu čítania a interpretácie literárnych diel. Beseda bola veľmi obohacujúca a zaujímavá.

  PaedDr. Zuzana Birčáková

 • Najlepší prekladatelia

  Deň 20. marec 2018 bol súťažným dňom mladých prekladateľov na našej škole. Naši študenti si mali možnosť vyskúšať svoje vedomosti a cit pre vnímanie kontextu príbehu v cudzom jazyku a posnažiť sa o čo možno najvýstižnejší preklad z angličtiny a nemčiny do rodného jazyka. Tešíme sa všetkým zúčastneným „preklaĎateľom” a aj keď možno zistili, že táto práca nie je jednoduchá,  povzbudzujeme ich k snahe a odhodlaní do ďalšej práce s cudzími jazykmi. Veď koľko rečí vieš, s toľkými sa vo svete nestratíš...

  Výsledková listina Súťaže o najlepší preklad:

        ANJ:

  1. Valentína Pajerchínová (3.AG)
  2. Matej Koval  (2.AG)
  3. Denisa Augustinová (2.AG)

        NEJ:

  1. Denisa Gánovská (3.AG)

  Víťazom blahoželáme :)

   

 • Veľkí čítali malým

  Tretí marcový týždeň sa niesol v duchu čítania. Žiaci nášho gymnázia totiž každý deň navštívili svojich mladších spolužiakov a čítali im. „Malkáči“ tak mali možnosť zoznámiť sa s novými knihami, vypočuť si mnohé dobrodružstvá, spoznať svojich kamarátov „velkáčov“ a stráviť zaujímavý čas s knihou. Týždeň hlasného čítania  bol pre všetkých veľmi zaujímavý a podnetný. O tom svedčia aj vyjadrenia čítajúcich a počúvajúcich.

   

  „Tento nápad - čítať príbehy pre deti, je ozaj super. Decká boli zlaté. Pre mňa osobne je to úžasná skúsenosť, keďže by som sa chcela v budúcnosti venovať deťom. Myslím si však, že aj pre deti to bolo obohatením a spestrením ich všedného dňa. Mohlo by sa to robiť každý rok. My starší dokážeme ovplyvniť mladších aj vo vzťahu ku knihe. Som vďačná, že som bola súčasťou tejto skvelej akcie.“ Simona Banášová, 4. AG                                                  

  „Podľa mňa to bol skvelý nápad. Mohli sme spoznať nové zaujímavé knihy. Bolo to fajn.“  Timotej Ilavský, 6. A                                                                                                                                                               

  „Páčilo sa mi, že k nám do triedy prišli starší žiaci a čítali nám. Myslím, že nás všetkých to inšpirovalo k čítaniu nových kníh. Ester Vyhnalová, 6. A                                                                                                                                      

  „Bol to zaujímavý týždeň. Páčilo sa mi hlavne to, že sme počuli zábavné aj poučné príbehy a že tie knihy, ktoré nám starší žiaci predstavili, neboli nudné.“ Mária Klingová, 6. A

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Pozorovali sme hviezdy

  Druháci pozorovali hviezdy

  Slovenské technické múzeum v Košiciach je výbornou voľbou pre ľudí, ktorí sa zaujímajú o vedu, techniku a astronómiu. My, žiaci 2.A triedy, sme sa rozhodli, že náš deň voľna počas maturít využijeme návštevou Planetária, ktoré sa nachádza v tomto múzeu. Mali sme možnosť vidieť rôzne hviezdy, súhvezdia podľa našich znamení a dozvedeli sme sa množstvo zaujímavých vecí.

  Lívia Dudová, 2.AG

 • Duchovná obnova

  Tatry z druhej strany a inak

  Aj takto by sme mohli nazvať 23. február 2018, deň duchovnej obnovy zamestnancov cirkevnej školy, pre ktorý sme si vybrali turistické mestečko našich severných susedov pod Tatrami - Zakopané. Je symbolické, že sme tento deň mohli prežiť práve v Pôstnom období a duchovne sa naladiť na zmysel sviatkov blížiacej sa Veľkej noci. Hoci nám počasie veľmi neprialo, bolo zamračené a hmlisto, neubralo nám to na dobrej nálade.

  Po príchode do Zakopaného sme navštívili Sanktuárium Matky Božej Fatimskej. Je to nádherný kostol v zručnom prevedení remeselníkov-stolárov a kovotepcov. Poliaci vystavali tento svätostánok z vďaky za záchranu života pápeža Jána Pavla II. po atentáte v roku 1981. Tu sme sa duchovne naladili na vnímanie prednášky, ktorú si pre nás pripravil náš školský kaplán Peter Nákačka. Veď ako sa hovorí v Písme: „Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“ (Mt 4, 4)

  Témou nášho zamyslenia bolo odpustenie a zmierenie sa s blížnym ako podstata prijímania Božej lásky. Odpustenie ako dar, uvoľnenie sa zo zajatia negatívnych emócií a lepšie pochopenie vyššej formy dávania v medziľudských vzťahoch v kresťanskom duchu. Po následnej svätej omši sme si pozreli vyrezávaný oltár Jána Pavla II. v priľahlom parku. Znovu sa ukázalo, že naši poľskí susedia si vedia uctiť nielen náboženstvo a históriu, ale dokážu to dokonale podčiarknuť umeleckým stvárnením svojich diel a stavieb.

  Po spoločnom obede a prechádzke po Krupowkách v pešej zóne mesta sme sa lúčili so Zakopaným s vďakou a spomienkou na pekne strávený deň. Ďakujeme týmto aj pani riaditeľke Kataríne Krajňákovej za umožnenie tejto duchovnej obnovy, tiež pánovi kaplánovi za jeho myšlienky a slová, ktorými nás sprevádzal, ako aj pánovi Banasiewiczovi, ktorý bol pomocným organizátorom výletu.

                                                                                                                                                   Anna Michalová

 • Lyžiarsky kurz I.A

  Študenti gymnázia si zdokonalili svoje lyžiarske schopnosti

  Dňa 12. februára sme sa plní očakávania vybrali spoločne s pánom učiteľom Stromkom a pani učiteľkami Michalovou a Babičovou spoznávať krásy lyžovania. Hneď v prvý deň sme sa rozdelili do skupín podľa lyžiarskych schopností. Večer sme mali diskotéku, na ktorej sme sa spolu s učiteľmi dobre zabavili. Ďalší deň začal fantastickými raňajkami, ktoré nám pripravili v penzióne Vikartovský mlyn, kde sme boli celý týždeň ubytovaní. Po dobrom jedle sme všetci odišli veselo na svah. Ani sme sa nenazdali a prišla Popolcová streda. Samozrejme, mali sme svätú omšu, ktorú nám prišiel odslúžiť náš školský kaplán Peter Nákačka. Vo štvrtok sme si zmerali svoje sily v obrovskom slalome a tí najrýchlejší boli aj odmenení. Boli sme prekvapení, ako to všetkým na svahu už super ide; aj tým, ktorí s lyžovaním v pondelok ešte len začínali. Za odmenu sme si spoločne s učiteľmi zahrali bowling. Večer sme už pociťovali, že tieto nezabudnuteľné chvíle sa pomaly končia. V piatok sme si spoločne zalyžovali už poslednýkrát. Počas tohto týždňa sme utužili svoje vzťahy. Zistili sme, že ako kolektív spolu dobre vychádzame a že vieme držať spolu. Aj počasie nám vyšlo na jednotku. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave nášho lyžiarskeho kurzu.

                                                                                                                                                   Sára Bretzová

 • Štvrtáci v divadle

   

  V rámci prípravy na maturitné skúšky sa naši štvrtáci zúčastnili divadelného predstavenia Smrť sa volá Engelchen v Mestskom divadle v Žiline.

  Príbeh Ladislava Mňačka sa odohráva počas druhej svetovej vojny. Komando SS vypáli moravskú obec Ploština. Kto je za tento krutý čin zodpovedný?

  Túto a mnoho iných otázok si kladie rozprávač príbehu, mladý partizán Voloďa, ktorý sa v spomienkach vracia k tragickej udalosti.

  Napriek náročnej a ťaživej tematike tohto diela sme si predstavenie vychutnali. Moderné spracovanie a výborné výkony hercov ešte umocnili náš umelecký zážitok.

  Verím, že maturitná skúška bude pre mnohých z Vás, milí štvrtáci, (hlavne pre tých, ktorí budú mať to šťastie a vytiahnu tú „správnu“ otázku) hračkou.

 • Deň sv. Valentína

  14. február je pre niekoho deň úplne obyčajný, no my sme si ho na škole sprijemnili tým, že sme si zorganizovali valentínsky deň. Žiaci si medzi sebou počas dňa rozdávali srdiečkové valentínky. Snažme sa lásku si nevyznávať len v tento deň, ale po celý rok.

 • Fašiangy na gymnáziu

  Fašiangy – obdobie od Troch kráľov až do polnoci pred škaredou stredou. Sú prechodom medzi zimným a jarným obdobím. Aj u nás v škole sme si 1. februára spravili fašiangy. Žiaci gymnázia sa prezliekli do rôznych masiek a spríjemnili si tak deň, pred polročnými prázdninami. Zároveň však prebiehala súťaž o najkrajšiu masku a najväčší počet prezlečených žiakov v triede. Po prezentácií masiek nasledovali triedne besiedky a spoločné rozhovory. Všetci sme si tento deň užili a výborne sa zabavili. Nesmieme však zabudnúť na víťazov:

  I.miesto- Nikola Šebestová IV.A

  II.miesto Zuzana Dunajčanová IV.A

  III.miesto Benjamín Róbert Minárik II.A

  Všetkým srdečne blahoželáme a tešíme sa na budúci rok!

 • Povedz to!

  Buďte spoluautormi zmien v Poprade! Vyjadrite svoj názor v projekte Povedz to!             

  Milí mladí ľudia, keď vyplníte tento dotazník, naša organizácia - občianske združenie V.I.A.C – Inštitút na podporu a rozvoj mládeže v spolupráci s Mestom Poprad - získa cenné a aktuálne informácie o vašom živote a niektorých vašich názoroch. Dotazník je anonymný a je určený pre mladých ľudí do 30 rokov žijúcich v meste Poprad. Prieskum je realizovaný v rámci projektu Povedz To!, ktorý je podporený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v programe Komunita pre mladých.

  Prosíme, aby ste sa prieskumu zúčastnili len raz.

  Klikni na: Povedz to!

      

 • Flautový koncert

  19. 2. 2018

  19. február 2018 o 17.00 h

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • ..a Slovo bolo u Boha..

  V sobotu 20. januára sa uskutočnilo krajské kolo už 26. ročníka recitačnej súťaže ...a Slovo bolo u Boha... Súťaž je ponímaná ekumenicky – žiaci základných a stredných škôl recitujú básne a prozaické texty s náboženským a morálnym posolstvom. Opäť sa na pôde našej škol stretlo viac ako 60 recitátorov. Všetkým srdečne ďakujeme za vytvorenie skvelej atmosféry.

           Blahoželáme úspešným žiakom našej školy: Eliške Špinerovej z 1.A, ktorá nás bude reprezentovať aj na celoslovenskom kole v Bratislave, pretože získala prvé miesto. Úspešní boli aj Ema Jurčíková zo 4.A – 2. miesto, Lýdia Škvareková z 8.A – 3. miesto a Sára Bretzová z 1.AG  3. miesto. Prajeme vám všetkých veľa ďalších úspechov!

   

  Výsledková listina  súťaže ..a Slovo bolo u Boha.. 2018

   

  1. kategória  (1. a 2.ročník ZŠ)

  Poézia:   1. Eliška Špinerová  (ZŠ Š.Mnoheľa, Poprad)

                 2. Laura Šimonovičová

                 3. nebolo udelené

  Próza:    1. nebolo udelené

                 2. Tobiáš Šimonov

                 3. Bianka Novotná

   

  2. kategória (3. a 4. ročník)

  Poézia:   1. Sofia Bôžiková  (ZŠ sv. Kríža Kežmarok)

                 2. Ema Jurčíková

                 3. nebolo udelené

  Próza:    1. Natália Ferenčáková  (ZŠ Dr. Fischera Kežmarok)

                 2. Romana Birčáková 

                 3. Adam Baloga

   

  3. kategória (5. a 6. ročník)

  Poézia:   1. Dajana Mária Drugáčová (ZŠ sv. Kríža Kežmarok)

                  2. Marián Kotrady

                  3. Martin Halčin

  Próza:     1. Jakub Olejník (ZŠ sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa)

                  2. Nina Pavlíková

                  3. Adam Baláž

   

  4. kategória (7. - 9.roč.)

  Poézia:   1. Monika Grichová (ZŠ M. R. Štefánika Spišská Belá)

                 2. Viktória Galliková

                 3. Karolína  Grobarčíková

  Próza:    1. Gabriela Lapšanská  (ZŠ sv. Cyrila a Metoda Spišská Nová Ves)

                 2. Katarína Brejčáková

                 3. Lýdia Škvareková

   

  5. kategória (SŠ)

  Poézia:  1. Stanislava Orlovská (Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša Stará Ľubovňa)

                 2. Linda Gállová

                 3. Sára Bretzová

   

  Próza:    1. nebolo udelené

                 2. Samuel Murcko

                 3. František Pluta

 • Predvianočná Praha

  Už tradične sa študenti gymnázia P.U.Olivu v predvianočnom období zúčastňujú na spoznávaní vianočných miest v Európe. Nebolo tomu inak ani tento rok. V druhom adventnom týždni sa zúčastnili na poznávacom výlete hlavného mesta Českej republiky – Prahy.

  Poznávací výlet sa začal vo štvrtok 14.12.2017 dlhou nočnou cestou rýchlikom. Študenti tretieho ročníka spolu s prvákmi a druhákmi a pedagogickým dozorom
  p. uč. Michalovou, p. uč. Vagašovou a s p. kaplánom Nákačkom strávili v Prahe dva programom nabité dni. Do Prahy sme dorazili ráno 15.12. a hneď sme sa šli ubytovať na jezuitskú faru. Po vybalení sme sa hneď pustili do spoznávania ulíc krásnej stovežatej Prahy. Na pár hodín sme sa „stratili“ v Národnom technickom múzeu, v ktorom sme spoznali skvosty vedátorov a technikov celého sveta. Počas prechádzania ku Karlovmu mostu sme sa zastavili na prehliadke Metronómu, ktorý je postavený na základoch bývalej sochy Stalina a prešli sme starou Židovskou ulicou, na ktorej sme spoznali mnohé architektonické skvosty. Zavítali sme sa aj na Staromestské námestie, kde na nás čakala vianočná atmosféra v podobe vianočných stánkov, hudby a samozrejme stromčeka. Deň sa pomaly schyľoval ku koncu a slávny Orloj odbíjal šiestu hodinu, pri ktorom sme sa všetci zišli a vybrali sme sa na ubytovňu. Po ceste za nocľahom sme sa ešte zastavili na Karlovom moste, odkiaľ sme mali výhľad na celý hradný komplex, ktorý patrí medzi najväčší v strednej Európe. Unavení no plní zážitkov sme sa vrátili na ubytovňu, kde sme sa spoločne stretli na svätej omši, ktorú slúžil p. kaplán. V príhovore nás povzbudil k nabratiu ďalších síl a k vďačnosti za výlet.
  Po omši sme sa vybrali do izieb, nabrať ďalšie sily.

  V druhý deň, plní síl, sme sa opäť spoločne stretli na rannej svätej omši a po nej sme sa opäť pustili do ulíc Prahy. Naše kroky smerovali k modernému architektonickému javu – galéria Tančíci dům. Od galérie naše kroky smerovali k rozhľadni Petřín, z ktorej sme mali výhľad na celú Prahu ako na dlani. Od rozhľadne sme poputovali na Hradčany, ktoré pozostávajú z Pražského hradu a Katedrály svätého Víta. Po podrobení bezpečnostnej kontroly sme si šli obzrieť Katedrálu sv. Víta a prejsť sa po celom hradnom komplexe. Po prehliadke hradu sme opäť zavítali na Karlov most, no tentokrát za denného svetla. Zastavili sme sa pri soche Jána Nepomuckého, ktorý nám pri dotyku splní najtajnejšie prania. Poslednou zástavkou nášho putovania Prahou bolo Staromestské a Václavské námestie, kde sme si nakúpili suveníry, urobili fotky a vybrali sme sa po veci do ubytovne.

  Plní zážitkov a radosti v srdci sme sa vybrali na vlak, ktorý nás odviezol až do Popradu. S vďačnosťou sme sa na stanici rozlúčili a vybrali sa domov. Touto cestou by sa chceli poďakovať v prvom rade p. uč. Michalovej, ktorá na podnet tretiakov tento výlet zorganizovala a spoločne s p. uč. Vagašovou a p. kaplánom Nákačkom nás sprevádzala historickým centrom Prahy. Úprimne ďakujeme a prajeme požehnané Vianoce!

  Vaši tretiaci

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

  Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

   

  8. decembra 2017 sa na Gymnáziu P.U. Olivu uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka

  a literatúry v kategórii A a B.

  Víťazkou kategórie A (tretí a štvrtý ročník gymnázia) sa stala študentka

   III. AG  Martina Martonová.

  Víťazom kategórie B (prvý a druhý ročník gymnázia) sa stal študent

  I. AG Michal Riedl.

  Obaja študenti tak postúpili do krajského kola olympiády, kde budú reprezentovať naše gymnázium.

   

  Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia v ďalšej reprezentácii našej školy!

strana:

Kontakt

 • Cirkevné gymnázium Pavla Ušáka Olivu
  Dlhé hony 3522/2
  058 01 Poprad
 • 052/7721389

Ďakujeme našim sponzorom