• 17. 1. 2018

  Aktualizovali sme modul Ďakujeme sponzorom

 • Predvianočná Praha

  Už tradične sa študenti gymnázia P.U.Olivu v predvianočnom období zúčastňujú na spoznávaní vianočných miest v Európe. Nebolo tomu inak ani tento rok. V druhom adventnom týždni sa zúčastnili na poznávacom výlete hlavného mesta Českej republiky – Prahy.

  Poznávací výlet sa začal vo štvrtok 14.12.2017 dlhou nočnou cestou rýchlikom. Študenti tretieho ročníka spolu s prvákmi a druhákmi a pedagogickým dozorom
  p. uč. Michalovou, p. uč. Vagašovou a s p. kaplánom Nákačkom strávili v Prahe dva programom nabité dni. Do Prahy sme dorazili ráno 15.12. a hneď sme sa šli ubytovať na jezuitskú faru. Po vybalení sme sa hneď pustili do spoznávania ulíc krásnej stovežatej Prahy. Na pár hodín sme sa „stratili“ v Národnom technickom múzeu, v ktorom sme spoznali skvosty vedátorov a technikov celého sveta. Počas prechádzania ku Karlovmu mostu sme sa zastavili na prehliadke Metronómu, ktorý je postavený na základoch bývalej sochy Stalina a prešli sme starou Židovskou ulicou, na ktorej sme spoznali mnohé architektonické skvosty. Zavítali sme sa aj na Staromestské námestie, kde na nás čakala vianočná atmosféra v podobe vianočných stánkov, hudby a samozrejme stromčeka. Deň sa pomaly schyľoval ku koncu a slávny Orloj odbíjal šiestu hodinu, pri ktorom sme sa všetci zišli a vybrali sme sa na ubytovňu. Po ceste za nocľahom sme sa ešte zastavili na Karlovom moste, odkiaľ sme mali výhľad na celý hradný komplex, ktorý patrí medzi najväčší v strednej Európe. Unavení no plní zážitkov sme sa vrátili na ubytovňu, kde sme sa spoločne stretli na svätej omši, ktorú slúžil p. kaplán. V príhovore nás povzbudil k nabratiu ďalších síl a k vďačnosti za výlet.
  Po omši sme sa vybrali do izieb, nabrať ďalšie sily.

  V druhý deň, plní síl, sme sa opäť spoločne stretli na rannej svätej omši a po nej sme sa opäť pustili do ulíc Prahy. Naše kroky smerovali k modernému architektonickému javu – galéria Tančíci dům. Od galérie naše kroky smerovali k rozhľadni Petřín, z ktorej sme mali výhľad na celú Prahu ako na dlani. Od rozhľadne sme poputovali na Hradčany, ktoré pozostávajú z Pražského hradu a Katedrály svätého Víta. Po podrobení bezpečnostnej kontroly sme si šli obzrieť Katedrálu sv. Víta a prejsť sa po celom hradnom komplexe. Po prehliadke hradu sme opäť zavítali na Karlov most, no tentokrát za denného svetla. Zastavili sme sa pri soche Jána Nepomuckého, ktorý nám pri dotyku splní najtajnejšie prania. Poslednou zástavkou nášho putovania Prahou bolo Staromestské a Václavské námestie, kde sme si nakúpili suveníry, urobili fotky a vybrali sme sa po veci do ubytovne.

  Plní zážitkov a radosti v srdci sme sa vybrali na vlak, ktorý nás odviezol až do Popradu. S vďačnosťou sme sa na stanici rozlúčili a vybrali sa domov. Touto cestou by sa chceli poďakovať v prvom rade p. uč. Michalovej, ktorá na podnet tretiakov tento výlet zorganizovala a spoločne s p. uč. Vagašovou a p. kaplánom Nákačkom nás sprevádzala historickým centrom Prahy. Úprimne ďakujeme a prajeme požehnané Vianoce!

  Vaši tretiaci

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

  Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

   

  8. decembra 2017 sa na Gymnáziu P.U. Olivu uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka

  a literatúry v kategórii A a B.

  Víťazkou kategórie A (tretí a štvrtý ročník gymnázia) sa stala študentka

   III. AG  Martina Martonová.

  Víťazom kategórie B (prvý a druhý ročník gymnázia) sa stal študent

  I. AG Michal Riedl.

  Obaja študenti tak postúpili do krajského kola olympiády, kde budú reprezentovať naše gymnázium.

   

  Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia v ďalšej reprezentácii našej školy!

 • Deň otvorených dverí

  Dňa 1.12.2017 sa na našom gymnáziu konal Deň otvorených dverí

   

  Prišli nás navštíviť žiaci z rôznych škôl Popradu a jeho širokého okolia.

  Na začiatku aj počas dňa otvorených dverí, mali žiaci možnosť občerstviť sa chlebíčkami alebo waflami, ktoré pripravili naše gymnazistky. Po prezentácii a príhovore pani riaditeľky, pani zástupkyne, pána dekana aj školského pána kaplána sa študenti rozdelili do piatich skupín a sprevádzali deviatakov našou školou.

  V každej triede sme mali pripravené súťaže z daného predmetu, ako napríklad dejepis, geografia, angličtina, nemčina, francúzština, konverzácia v anglickom jazyku, chémia, fyzika či slovenský jazyk, kde žiaci mohli za svoju aktivitu získať body, na základe ktorých dostali na konci prehliadky darček od pani riaditeľky.

  Učitelia i študenti vytvorili svojimi aktivitami skvelú atmosféru a zábavu. Veríme, že naši hostia si Deň otvorených dverí na Gymnáziu Pavla Ušáka Olivu užili rovnako ako aj my!

   

  Valentína Pajerchínová

 • Imatrikulácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Víťazstvo v česko-slovenskej súťaži amatérskych videí v Prahe

  Dňa  24. 11. 2017 sa v Prahe zišla porota aby vyhodnotila súťaž amatérskych videí „Technika kolem mne“. Druhý ročník súťaže usporiadala Pražská vedeckotechnická spoločnosť. Cieľom tejto súťaže je orientovať mládež na techniku a formou videa zdokumentovať zaujímavé technické pamiatky, technické zariadenia v okolí bydliska autora a tak povzbudiť záujem o štúdium technických odborov.

  Do súťaže bolo zaslaných 16 videí.

  Naši študenti 2. ročníka Minárik Benjamín a Brotka František so svojím videom Tatranská zubačka získali krásne 3. miesto. Srdečne im blahoželáme k takémuto úžasnému úspechu.

  Všetky víťazné videá si môžete pozrieť na stránke Pražskej vědeckotechnickejspolečnosti (dátum 24. 11. 2017).

 • Navždy sa zachová v pamäti stužková

   

  Navždy sa zachová v pamäti stužková

  Oznámka porozdávané, dvere vyzdobené, dievčatá zmenené šatami na princezné a chlapci nahodení v oblekoch ako gentlemani.... Už nám nič nestálo v ceste. 
  Všetko bolo pripravené a tak 18. 11. 2017 vo Veľkej Lomnici Cirkevné Gymnázium Pavla Ušáka Olivu slávilo ,, Stužkovicu" svojich maturantov.

  Tento nezabudnuteľný večer začal svätou omšou, na ktorej nás uctil svojou návštevou ctihodný pán vikár a prihovoril sa nám poučnou kázňou.
   Slávnosť potom pokračovala v tamojšom hotely. Po strhujúcom nástupe sa začalo ďakovné kolo preslovov. Boli určené najmä pani profesorkám, otcom, mamám a všetkým, ktorí  počas týchto štyroch študentských rokov zohrali veľkú úlohu v našich životoch.
   Dojímavé chvíle a hlavne veľké ĎAKUJEM  našej triednej učiteľky naozaj nechali čas poslziť si nejednému očku. Samotné stužkovanie  sa nieslo v podobnom vznešenom duchu.   
   Za zvuku hudby a potlesku sme sa s úsmevom na tvárach niesli po sále smerujúc k svojim mamám, aby sme ich obdarili ružičkami za ich nekonečnú trpezlivosť pri výchove a vyzvali sme jedného z rodičov do tanca. Bez nich by to naozaj nebolo ,, ono" !
   Program bol nesmierne zábavný! Scénky odzrkadlili nespútanosť mladosti a pobavili všetkých. Mnohý z nás  predviedli svoje skryté hudobné, spevácke , herecké ba dokonca aj tanečné talenty.
  Všetko dopadlo nad naše očakávania. Ak by to bolo možné, určite by sme žúrovali dodnes.


  Táto udalosť nám bude ešte dlho pretrvávať v spomienkach. Držte nám palce, aby sme pred  tou najdôležitejšou  ,, skúškou dospelosti" - maturitou prešli čo najlepšie .

   

 • Informatická súťaž iBobor SŠ 2017

  V dňoch 6. a 7. novembra sa študenti školy zúčastnili na celoslovenskej online súťaži iBobor - Informatický bobor (ibobor.sk). Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informatiku a informačné a komunikačné technológie u všetkých študentov.

  V tomto školskom roku sa súťaže  zúčastnilo 37 študentov z 1. až 4. ročníka (kategória Senior a Junior). Najlepšie výsledky, ktoré dosiahli naši študenti v celkovom poradí v konkurencii viac ako 13 000 študentov škôl z celého Slovenska, boli:

  kategória Senior (súťažilo 4 716 študentov)

  V tejto kategórii sme mali dve úspešné riešiteľky

  903. - 917.     VanesaSmiková, 3. roč.          55,01 bodov, 81. percentil

  1103. - 1113.  MichaelaNemčíková, 4. roč.    52,35 bodov, 77. percentil

   

  kategória Junior (súťažilo 7 775 študentov)

  V tejto kategórii sme mali jedného úspešného riešiteľa:

  502. - 575.   Benjamín Minárik, 2. roč.          52,02 bodov, 94. percentil

   

  Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme J.

 • Olympiáda z cudzích jazykov

  V stredu, 22. novembra 2017, sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku a pokračovalo v jazyku francúzskom a nemeckom hneď v nasledujúci deň, 23. novembra 2017. Všetkým študentom, ktorí sa zúčastnili olympiády blahoželáme k výsledkom a odvahe zmerať si svoje cudzojazyčné zručnosti a víťazom prajeme veľa úspechov pri príprave na obvodné kolá olympiády z cudzích jazykov.

  Výsledková listina - ANJ:  Kategória 2A (1.+2.ročník): 1. miesto: Denisa Augustínová (2.A)

                                            Kategória 2B (3.+ 4.ročník): 1. miesto: Gabriela Polačíková (4.A)

                                 NEJ:  Kategória 2A (1.+2.ročník): 1. miesto: Michal Riedl (1.A)

                                           Kategória 2B (3.+4.ročník): 1. miesto: Karolína Hudžíková (4.A)

                                  FRJ: Kategória 2B (3.+4.ročník): 1. miesto: Laura Banasiewiczová (4.A)

 • Umenie a kultúra prakticky

  13. 10. 2017

  Umenie a kultúra prakticky

  Tatranská  galéria  v Poprade organizuje v dňoch 9. – 30.októbra projekt Integrácia umením. Projekt je určený pre ľudí zo znevýhodneného prostredia, ale tiež pre širokú verejnosť. Aj  študenti 2.A mali možnosť zúčastniť sa workshopu a  oboznámiť sa s batikou a jej formami.  Worshopom nás sprevádzala pani Eva Končeková, ktorá sa batike venuje už dlhé roky. Vyrobili sme si šatky, tričká a niektorí z nás aj obrázky technikou batikovaného vosku.  Myslím, že každého z nás táto práca zaujala a naše výtvory  sú naozaj jedinečné.

  Ľubomíra Ondrušová 2.A

 • Fyzikálno-dejepisno-literárna exkurzia v Martine

  Dňa 12.10 sa študenti  nášho gymnázia zúčastnili zaujímavej fyzikálno-dejepisno-slovenčinárskej exkurzie v Martine, ktorý zorganizovala   pani učiteľka Martinková. Navštívili sme Astronomickú pozorovateľňu Milana Rastislava Štefánika pri Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha, kde sme mali hodinu s pánom učiteľom Ivanom Šabom, ktorý učí fyziku viac ako pol storočia. Ukázal nám množstvo zaujímavých pokusov, ktoré na bežných hodinách fyziky nemáme možnosť vidieť. Myslím, že všetkých nás  hodina s pánom učiteľom veľmi bavila a odniesli sme si veľa  nových poznatkov. Ďalej sme navštívili Národný cintorín v Martine,  na ktorom je pochovaných viac ako 300 známych osobností vrátane Martina Kukučína, J.C.Hronského , Jána Smreka a iných. Taktiež sme sa čo – to dozvedeli o Matici slovenskej, Slovenskej národnej knižnici, pripomenuli si Memorandové zhromaždenie.

   Náš výlet sme zakončili rozchodom v meste , výborným pravým tureckým  kebabom a kávou . Všetci  sme si tento deň naplno  užili.

   

  Denisa Augustínová 2.A

     

   

   

 • A SLOVO BOLO U BOHA

   

  PROPOZÍCIE

  krajskej regionálnej recitačnej súťaže „ ... A Slovo bolo u Boha.“ – šk. rok 2017/2018

   

   

  Miesto:  Cirkevná spojená škola , Dlhé hony, 3522/2, 058 01 POPRAD

  Dátum: 20.1.2017 (sobota), začiatok o 9.00 hod.)

  Prezentácia: V mieste konania od 08:30 do 09:00 hod. podľa prihlášok.

   

  Prihlášky: Zaslať najneskôr do 6.12.2017 na adresu: Cirkevná spojená škola, Dlhé hony 3522/2

  058 01  Poprad ( označte: recitačná súťaž ) alebo na e-mail: bircakova@gmail.com

   

  Prihlášku pridať ako prílohu vo Worde.

  V prihláške prosíme presne uviesť - meno, priezvisko, vekovú kategóriu, tiež či bude recitovať poéziu alebo prózu a školu, za ktorú účastník bude súťažiť.

   

  Ku každej prihláške je potrebné priložiť  kópiu recitovaného textu ( najlepšie vo Worde).

   

  Súťaž: Súťaží sa v recitácii kresťanskej poézie a prózy s názvom súťaže „... a Slovo bolo u Boha.“ Súťaž je ponímaná ekumenicky.

   

  Účastníci: V krajskom regionálnom kole v Cirkevnej spojenej škole v Poprade sa zúčastnia súťažiaci zo západnej časti Prešovského a Košického kraja.

   

  Kategórie: Súťažiaci sú rozdelení do 5 vekových kategórií  a dvoch základných kategórií (poézia a próza) takto:

   

  - mladší žiaci -  1. - 4. roč. ZŠ

  - starší žiaci (A) -  5. - 6. roč. ZŠ

  - starší žiaci (B) - 7. - 9. roč. ZŠ

  - stredné školy -  ( SŠ, G )

  - dospelí

   

  V každej kategórii (zvlášť za poéziu – zvlášť za prózu ) školu bude reprezentovať víťaz školského kola.

   

  Ceny : Víťaz v každej vekovej kategórii dostane diplom a malú knižnú cenu, druhý a tretí  diplomy.

  Štartovné : 2 € / súťažiaci. Poplatok je čiastočná úhrada za výdavky spojené so súťažou.

  Pre súťažiacich a pedagogický dozor pripravíme malé občerstvenie.

  Víťazi : Víťaz z každej kategórie postupuje na celoslovenské finále, ktoré sa uskutoční v Bratislave.

   

   

  Tešíme sa na Vašu účasť!

   

   

                                                                 Riaditeľstvo CSŠ Poprad

 • Európska noc výskumníkov

  Študenti nášho gymnázia dňa 29. septembra 2017 navštívili FESTIVAL VEDY Európska noc výskumníkov, ktorá je paralelne organizovaná v 24 štátoch Európy. Motto:  „Researchers are among us“ – Výskumníci sú medzi nami, chce verejnosti priblížiť výskumníkov ako „obyčajných“ ľudí s neobyčajným povolaním.

  Bohatý a pestrý program sa snažil osloviť všetky vekové kategórie a záujmové skupiny. Študentov zvlášť zaujala kreatívna škola pipetovania pod vedením RNDr. Zdenky Hertelyovej Phd., ktorá vyučuje aj na našom gymnáziu. Pútavé bolo aj vysvetľovanie odborníkov z Parazitologického ústavu SAV v Košiciach, ktorí sa venovali problematike kliešťov a ochrane pred ochoreniami, ktoré môžu prenášať. Študenti sa zúčastnili aj prednášky: Klimatická zmena – čo na to príroda – čo na to človek (Ústav vied o Zemi SAV, Bratislava, prednášajúci: Pavol Nejedlík) a  Omega-3 a omega-6 polynenasýtené mastné kyseliny (Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prednášajúci: Zdenka Hertelyová). Študenti získali nielen motiváciu k efektívnemu využitiu svojich vedomostí v praxi, ale aj podnet pre budúce bádanie v rámci prírodovedných predmetov. 

                                                                                                                             Mgr. Gabriela Šromeková

      

 • Soziale Woche

  Je iba začiatok školského roka a  my tretiaci sme si už urobili menšiu pauzu od učenia a zúčastnili sme sa sociálneho týždňa, ktorý pre nás pripravoval pán kaplán Nakačka a nemecká organizácia SocioMovens. Pridali sa k nám aj štyria žiaci z prvého a z druhého ročníka a taktiež aj žiaci ružomberského gymnázia. Od pondelka 25.9 do piatku 29.9 sme mali program plný rôznych aktivít  v okolí krásnej ružomberskej prírody, konkrétne v Škútovkách.
  Hneď na začiatku sme sa zoznámili s nemcami Steffenom a Carolin, ktorí nám pripravili rôzne aktivity.
  V utorok sme sa boli pozrieť  v Kláštore pod Znievom v zariadení Dobrý pastier. Je to jedno z najväčších zariadení na Slovensku, poskytujúcich sociálne služby chudobným. Rozprávali sme sa s otcom Vladimírom  Maslákom, ktorý toto zariadenie založil, a on nám vysvetľoval ako sa tam tí ľudia dostali a ako im môžeme práve my pomôcť. 
  V stredu sme navštívili rómsku osadu v Letanovciach, kde sme pre deti pripravovali rôzne hry a aktivity, a nakoniec sme im dali hračky, ktoré sme sami vyrobili. Poobede nás pán kaplán zobral na kostolnú vežu v Spišskej Novej Vsi a na bowling, ktorý  sme si všetci veľmi užili.
  Každý deň po svätej omši nám Steffen a Carolin povedali motto, ktoré nás povzbudzovalo celý deň.
                  Zažili sme veľa zábavy, našli sme si nových kamarátov, ale hlavne sme pochopili a naučili sa ako sa správne správať, a ako pomáhať ľuďom, ktorých spoločnosť odsúva na okraj.
  Na záver sme dostali certifikát a vlakom sa odviezli až domov.

                                                                                                                                               Juliana Neupauerová  III.AG

    
   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Černobyľ

  Pripomenuli sme si tragédiu v Černobyle

  Černobyľská havária sa udiala 26. apríla 1986 v Černobyľskej jadrovej elektrárni na severe Ukrajiny. Šlo o najhoršiu jadrovú haváriu v histórii jadrovej energetiky.

  Naše poznatky z hodín fyziky sme si rozšírili na pútavej prednáške a premietanom dokumente o černobyle.  Prednášajúci nám poskytli vlastné, dych vyrážajúce zábery z Černobyľu, ktoré dopĺňali skutočne zaujímavými komentármi. Bolo vidno, že v danej téme sa veľmi dobre orientujú, oblasť Černobyľu dokonca aj viac krát navštívili.

  Študenti síce veľmi odborné prednášky neobľubujú, táto však väčšinu študentov zaujala, o čom svedčili aj ich pozitívne ohlasy a aktívne sa zapájanie do diskusie po ukončení prednášky. 

  Mária Jurčíková, IV.A

   

 • Osláv aj ty desiate výročie pIšQworiek!

  Dňa 17. 10. 2017 o 13:50 hod. sa na našej škole (v 4. AG triede na 3. poschodí) uskutoční školský turnaj už 10. ročníka majstrovstiev škôl v piškvorkách – pIšQworky 2017. Historicky najväčšej študentskej súťaže v tejto taktickej hre v Českej republike a v Slovenskej republike sa v minulom roku zúčastnilo 31 000 študentov.

  Pravidlá piškvoriek sú jednoduché a každý ich pozná. Ak zvládneš aj ty nakresliť päť symbolov v rade, tak je táto súťaž presne pre teba! Na turnajoch spoznáš priateľskú atmosféru aj nových kamarátov a naviac čakajú na najlepších hráčov krásne ceny.

  Najlepší zo školského kola, ktorí vytvoria päťčlenné tímy, môžu našu školu reprezentovať v oblastnom turnaji a v prípade úspechu i v krajskom a finálovom turnaji. Ten sa uskutoční na začiatku decembra v Brne.

  Prihlášky podávajte u pani učiteľky Gabonayovej do 13. 10. 2017.

  Bližšie informácie o celej súťaži nájdete na www.pisqworky.cz.

  Súťaž pIšQworky usporiada spolok StudentCyberGames.

 • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2017


  Tohtoročný EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2017 sa na hodinách anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka niesol v znamení jazykovej a kultúrnej rôznorodosti jednotlivých európskych krajín. Spleť rôznych  variant slov, prízvukov, či multikultúrnych významov si v rámci tvorivých prezentácií, filmov a kvízov mali študenti možnosť navzájom porovnať a obohatiť tak svoje cudzojazyčné vedomosti a zručnosti.

  Koľko jazykov ovládaš, toľko krát si človekom...

            

 • Prekrásna horská príroda – zaslúžená odmena pre našich gymnazistov


  Poriadok, nové nápady, estetický vkus a tvorivý duch – to všetko sa spojilo a zveľadilo v triednom kolektíve terajšej III.A už počas uplynulého školského roku. Odmenu za svoje úsilie si vychutnali na začiatku nového školského roku 2017/2018 v našej prekrásnej vysokohorskej scenérii. Veríme, že do ďalšieho štúdia načerpali potrebné sily. Prajeme veľa úspechov!

   

 • Poďakovanie

  Chcel by som sa poďakovať neznámemu darcovi, ktorý 25.9.2017 priniesol pre náš šachový krúžok veľa šachovej literatúry (knihy a metodické materiály). Súčasne by som ho veľmi rád požiadal, aby ma kontaktoval na telefónnom čísle 0949 465998, príp. na mail milang@scspp.sk.

  Ďakujeme.                                                                                      Gabonay Milan

strana:

Kontakt

 • Cirkevné gymnázium Pavla Ušáka Olivu
  Dlhé hony 3522/2
  058 01 Poprad
 • 052/7721389

Ďakujeme našim sponzorom