• Novinky

     • Projekt Erasmus +
      • Projekt Erasmus +

      • Curteni, Rumunsko, 7. 6. - 17. 6. 2022

       V júni sme sa my, jedenásti gymnazisti, spolu so študentmi  z Česka, Rumunska a Maďarska zúčastnili na programe Erasmus + v Curteni v Rumunsku. Témou projektu s názvom „Agreeing Together“ bola mediácia ako spôsob riešenia konfliktov. A náš cieľ? Zlepšiť si komunikačné zručnosti, porozumieť vlastným emóciám, efektívne riešiť konfliktné situácie  a v neposlednom rade zlepšiť sa v angličtine. 

       Po dlhej, takmer štrnásťhodinovej ceste autobusom, sme v noci konečne prišli do Curteni, dediny v blízkosti mesta Targu Mures a naše erasmácke dobrodružstvo sa mohlo začať. Na druhý deň sme sa stretli s Andreiou z portugalskej Madeiry, lektorkou nášho projektu, ktorej energia, pozitívne myslenie a humor si nás hneď získali. Vďaka nej sme zabudli na únavu a od začiatku sme sa sústredili na projektové aktivity. Stanovili sme si pravidlá stretnutí, predstavili sme sa a vytvorili sme plán workshopov.  Prostredníctvom hier sme rýchlo „prelomili ľady“ a v zmiešaných skupinách so študentmi z iných krajín sme  sa začali rýchlo vzájomne spoznávať.

       Každý z nasledujúcich dní, ktorý sme prežili, bol plný tvorivých aktivít, zážitkov a humorných situácií. Natáčali sme videá, pripravovali sme scénky, kreslili komiksy a každý deň sme si do denníka zapísali, čo nám projekt priniesol. Nikto nikam nemeškal, lebo inak by dostal trest z „punishment boxu“, všetci sme mali dobrú náladu a užívali sme si spoločné chvíle. Možno tak nejako, tvorivo a zábavne, by mohla vyzerať aj ideálna škola....

       Po večeri vždy nasledoval kultúrny program, diskotéka, dlhé rozhovory a hry. Všetci sme sa tešili na náš slovenský kultúrny večer, kde sme mali predstaviť náš región. Uvarili sme pravú vianočnú kapustnicu so sušenými hríbmi a klobásou a pirohy s domácou slaninou od dedka a zatancovali sme horehronský tanec. Všetkých sme naučili sme „Vymyslenú“ od Elánu a pripravili sme malý „kurz“ zdobenia medovníčkov. Nasledovala dlhá zábava....

       V posledný deň sa mnohí neubránili slzám pri rozlúčke – veď vznikli priateľstvá a dobré vzťahy. Kamaráti si sľúbili, že sa určite opäť stretnú – možno na Slovensku, možno niekde v zahraničí alebo opäť niekde na Erasme.

       Erasmus plus, program EU, ktorý funguje už viac ako tridsať rokov, prepája študentov rôznych krajín. Do programu sú zapojené nielen členské krajiny, ale aj viac ako dve desiatky štátov. Absolventi stredných či vysokých škôl, ktorí absolvujú časť štúdia v zahraničí, sú podľa prieskumov menej ohrození nezamestnanosťou a môžu očakávať aj rýchlejší kariérny rast. Prostredníctvom programu Erasmus je možné cestovať nielen do krajín EU, ale aj do Nórska, Lichtenštajnska, Alžírska, Ruska, Izraela, Islandu či Egypta.  

     • ​​​​​​​ Rozlúčka s „Kolumbom“
      • ​​​​​​​ Rozlúčka s „Kolumbom“

      • Dňa 23. 6. sa uskutočnilo záverečné stretnutie triedy II. A v rámci programu Kolumbus.
       Tento zážitkový program prebiehal rôznymi workshopmi a stretnutiami počas celého šk. roku
       2021/22. Sprevádzal našich žiakov na ceste sebapoznávania, odhaľovania svojich silných
       a slabých stránok, odbúravania stresu s cieľom osobného rastu a posúvania svojich limitov tak
       v štúdiu, ako aj v privátnom živote. Žiaci mali z tohto programu nielen silný zážitok, ale aj
       úžitok vo forme psychickej podpory v zvládaní prekážok v živote.
       „Veď aj malá zmena môže byť veľkým úspechom v našich životoch“, mohlo by byť mottom
       tohto programu. Ďakujeme všetkým za vytvorenie podmienok pre účasť na tomto programe
       a mentorom za kvalifikované vedenie pracovno-zážitkových stretnutí.

       Ing. Anna Michalová, triedna učiteľka
       Slovami žiakov: „Všetky aktivity nás nielen potešili a veľa naučili, ale taktiež nás ako
       kolektív veľmi spojili a zistili sme, čo to znamená pracovať ako jeden tím. Počas programu
       sme spolu prežili naozaj krásne zážitky, za ktoré sme vďační, pretože nám budú stále
       pripomínať, aká neskutočná jazda plná príjemných emócií to bola.
       Týmto chceme taktiež vyjadriť veľkú vďaku všetkým ľuďom, ktorí sa na tomto programe
       podieľali a hlavne našej škole za šancu sa na ňom zúčastniť.“

       Simona Bekešová, II.A

     • Koniec školského roka
      • Koniec školského roka

      • Na koniec školského roka sa všetky deti veľmi tešia. Veď už sa netreba učiť, vonku je krásne počasie a všetky povinnosti sa skončili. No medzi začiatkom a koncom je vždy desať krásnych mesiacov, za ktoré sme sa spoločne poďakovali na slávnostnej svätej omši. Po nej nasledoval príhovor pani riaditeľky, oceňovanie najlepších žiakov a rozlúčka s deviatakmi, ktorá sa nezaobišla bez sĺz. A potom už hor sa do školy po vytúžené vysvedčenia. Pre niektorých boli zaslúženou odmenou, pre iných signálom, že v budúcom školskom roku treba na niektorých veciach trošku popracovať. Dôležité však je, že školský rok je za nami a čakajú nás dva mesiace zaslúžených prázdnin. Prežite ich všetci v zdraví a v radosti, užite si ich naplno, vychutnajte si každý okamih leta a okrem toho aj veľa zmrzliny, vody, slnka a priateľov! Dovidenia v septembri!

     • Praktický seminár z biológie
      • Praktický seminár z biológie

      • V piatok 24. 6. 2022 sa 13 z nás, druháci a tretiaci, vybrali s pani učiteľkou Čerkalovou na Katedru biológie Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove.

       Pani učiteľka nám vysvetlila, ako to na VŠ funguje a na ktoré časti sa škola člení. Na Katedre biológie nás privítali prednáškou o škole a možnostiach štúdia. Neskôr sme sa rozdelili na dve skupinky.

       Prvá skupina pracovala s MVDr. Soňou Mačekovou, PhD. v laboratóriu, kde sme si skúsili prácu s DNA vzorkami a komplexnejším fungovaním vírusov a metód na ich zisťovanie. Druhá skupina sa zamerala najmä na antropológiu a genetiku.

       Po skončení programu sme sa unavení, ale plní nových vedomostí a skúseností vrátili domov. Sme vďační celému univerzitnému kolektívu za prijatie a najmä pani učiteľke Čerkalovej za sprostredkovanie tohto praktického seminára.

        

       Gabriela Hrinová, III. A

        

     • CLIL - DEJEPIS +
      • CLIL - DEJEPIS +

      • Integrované vyučovanie cudzieho jazyka v rámci dejepisu

       CLIL - Content and Language Integrated Learning

       Študenti I. a II. ročníka gymnázia počas celého školského roka tvorivou projektovou prácou, individuálne aj v tímovej kooperácii, aktívne používali anglický jazyk ako médium na sprostredkovanie informácií o historických udalostiach a osobnostiach.

       Vďaka CLIL metóde si tak zlepšili komunikačné zručnosti, postupne nadobúdali sebavedomejšie vystupovanie pred publikom a  v neposlednom rade si obohatili svoju slovnú zásobu.

                                                                                                                                            Mgr. Anna Špinerová

     • Súťaž o najlepší preklad
      • Súťaž o najlepší preklad

      • Aj tento školský rok 2021/2022 sa na našej strednej škole konala Súťaž o najlepší preklad. Zasúťažilo si veľa gymnazistov od prvého až po štvrtý ročník. Boli sme rozdelení do dvoch kategórií – mladšej a staršej (na základe jazykovej úrovne pre jednotlivé ročníky). Súťažilo sa v troch jazykoch, a to s najväčšou účasťou v anglickom jazyku, nasledovne francúzskom a nakoniec nemeckom. Žiaci, ktorí sa úspešne umiestnili na prvých miestach boli ocenení diplomom a pamätnou drobnosťou. No ani ostatní súťažiaci neodišli naprázdno.


       Ďakujeme našim jazykárom za príležitosť vyskúšať si byť „v koži prekladateľa“ a tešíme sa na ďalšie ročníky.

       Timotej Marhefka, III. A

     • Oznam vedúcej jedálne
      • Oznam vedúcej jedálne

      • Vážení rodičia, z dôvodu koncoročného vyúčtovania stravného bude odhlasovanie zo stravy možné len do 24. 06. 2022 (piatok) do 14:00 hod. Po tomto dátume nebude možné dieťa zo stravy odhlásiť ani prihlásiť. V prípade neočakávanej udalosti si môže rodič prísť v dňoch 27. - 29. 06. 2022 vyzdvihnúť neodhlásený obed zo školskej jedálne v čase od 11:00 - 13:30 hod. Aj pri tomto odbere obeda je potrebné mať pri sebe ČIP. 

       Ďakujem za porozumenie

     • Veľký úspech mladých programátorov
      • Veľký úspech mladých programátorov

      • Pozor, pozor, hlásime veľký úspech! Naši šikovaní druháci Zuzana Kallová, Soňa Hanáková a Pavol Mihál, známi aj pod menom INCUBÁCI, sa zapojili do súťaže Enter study - olympiády v programovaní a neobišli naprázdno. Práve naopak, ako nováčikom sa im podarilo prebojovať do veľkého finále, ktoré sa konalo dňa 9. júna v Zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave, kde získali krásne 3. miesto . Ich komplexný stroj riadený microbitom, určený hlavne pre vývoj rastliny zo semienka, získal veľký úspech. Žiaci, len tak ďalej! Veľká vďaka patrí tiež učiteľovi Patrikovi Sitiarikovi za skvelý nápad a odvahu. Srdečne gratulujeme!

     • Erasmus+
      • Erasmus+

      • Ahojte, pozdravujeme vás z mestečka Curteni v Rumunsku, kde sme minulý týždeň pricestovali v rámci projektu Erasmus+ s názvom Agreeing together. Spolu so študentmi z Rumunska, Čiech a Maďarska sa tu stretávame na workshopoch v angličtine, venovaných riešeniu konfliktov a mediácii, a to všetko prostredníctvom hier, scénok a komiksov. V piatok sme pre ostatných pripravili slovenský večer - predstavili sme náš región, zatancovali ľudový tanec a pre všetkých sme navarili kapustnicu a pirohy. V utorok nás čaká výlet do blízkeho transylvánskeho mesta Targu Mures. Hoci o zábavu a smiech tu určite nie je núdza, všetci sa už tešíme na rodičov a kamarátov doma pod Tatrami.

     • JPII Garden Party
      • JPII Garden Party

      • V stredu 1. júna naša Žiacka školská rada usporiadala pre gymnazistov 2. ročník JPII Garden Party. V areáli školy, kde sme mali pripravené ovocné občerstvenie a v pozadí nám hrala hudba, sme si zahrali volejbal, futbal alebo sme si len tak vychutnávali príjemnú atmosféru s občerstvením. Dúfame, že si z tejto milej akcie každý odniesol dobrú náladu a s novým dychom pristúpi ku koncu školského roka... Veď prázdniny nám už klopú na dvere a takýchto slnečných dní nás čaká ešte viac!

       Gabriela Hrinová, III. A

     • KOŽAZ
      • KOŽAZ

      • V nedeľu 22. 5. 2022 sme sa my, tretiaci, vybrali na KOŽAZ do okolia Banskej Štiavnice. Po dlhej ceste autobusom sme sa ubytovali na našej chate Razdiel. Neprekážalo nám, že nemáme signál, práve naopak, oddýchli sme si od okolitého sveta. Večer naši šikovní chlapci založili oheň a spoločne sme opekali. Na druhý deň ráno sme sa zobudili do nádherného slnečného počasia. Spoločne sme sa vybrali na túru. Jej cieľom bolo Sitno. Po namáhavom výstupe sme zistili, že chata je zatvorená, preto sme svižným tempom zišli dole na Počúvadlo. Niektorí z nás neváhali, skočili do studenej vody a vykúpali sa. Po príchode na našu chatu sme absolvovali rôzne aktivity. Zahrali sme si v tímoch volejbalový turnaj, futbal, hádzali si frisbee a strieľali zo vzduchovky. Neskôr večer sme grilovali a zabávali sa v altánku. Ráno nás na oknách zobudil tanec dažďových kvapiek. Po raňajkách sme sa pobalili a vydali na cestu. Cieľom bola Banská Štiavnica. Po tejto zastávke nasledovala cesta domov. Počas celého pobytu nám nechýbala zábava a radosť. Všetci si z neho odnášame pekné spomienky a sme radi, že sme mohli stráviť spoločný čas ako trieda.

       Alexandra Grivalská, III. A

     • Absolventi 2022
      • Absolventi 2022

      • Absolventi 2022

        

       Áno, absolventi. V septembri 2018 boli prvákmi na našom gymnáziu a dnes sú už z mojich, našich "nezbedníkov" absolventi. 

       Dnešok priniesol slová vďaky a prianí, slzy i úsmevy. 

       Každý deň počas štyroch rokov bol inšpiratívny a vzácny... Dnes po úspešnej maturite nastal moment posunúť sa ďalej, vykročiť vpred novým výzvam života.

        

       Ďakujem Pánu Bohu, že mi týchto 16 mladých ľudí dal. 

       Ďakujem rodičom za prijatie svojich detí a ich výchovu.

       Ďakujem kolegom za všetko, čo svojim žiakom zo seba dali. Nielen za vedomosti. Zvlášť ďakujem sestričke Filarete za lásku, s ktorou k nám pristupuje.

       Ďakujem svojim nezbedníkom za všetko, čím môj život obohatili. Je toho veľmi veľa... ❤

        

       Prajem našim absolventom, nech sa utiekajú k Panne Márii, na sviatok ktorej sa lúčili so školou (13.5.), jej Syna Ježiša, na sviatok Jeho Nanebovstúpenia (26.5.) si prevzali maturitné vysvedčenia, pochvalné uznania a vykročili do ďalšej etapy života, a sv. Jánovi Pavlovi II., patrónovi našej školy, ktorý mal pre mladých vždy dobrú radu, povzbudenie, láskavé slovo... ❤

        

       Milí moji, opatrujte sa, nech sa vám darí a "Nebojte sa!" ❤

        

       Vaša triedna učiteľka

        

     • Zvýšenie stravného a zmena termínu splatnosti!
      • Zvýšenie stravného a zmena termínu splatnosti!

      • Správa pre rodičov stravníkov v školskej jedálni

        

       Vážení stravníci,

       na základe VZN č. 4/2022 mesta Poprad dochádza od 01.06.2022 k zvýšeniu poplatkov za stravu a mení sa aj termín úhrady takto:

        

       Podmienky stravovania v školskej jedálni budú platné od 01.06.2022

        

       Termíny úhrady platby stravného:

       Mesačne, do 20. kalendárneho dňa v predchádzajúcom mesiaci za stravníkov nepoberajúcich dotácie na podporu stravovacích návykov. Najbližšiu platbu je potrebné zaplatiť  do 20.05.2022.

       Výška nových mesačných poplatkov:

        

       1. Gymnázium                                  32,20  

        

         

       Číslo účtu školskej jedálne:

       SK 94 0200 000035002643 1562      KS: 0308                  VS: trieda dieťaťa /napr.3/

       (do poznámky pre prijímateľa uviesť meno, priezvisko a triedu dieťaťa)

        

       Platbu za stravné je možné uhradiť:

       a) trvalým príkazom       b) internetbankingom      c) vkladom na účet

        

       Stravník bude od 01.06.2022 prihlásený na odber stravy až po prijatí finančných prostriedkov na účet školskej jedálne

        

       Prihlásiť na stravu, alebo odhlásiť  dieťa zo stravy je potrebné najneskôr deň vopred do 14.00 h. výlučne cez eškolu, alebo telefonicky na čísle 0910 286 789

        

       Z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.)  nie je  možné odhlásiť stravu ráno v daný deň. V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.00 - 13.30 h.

        

       Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

        

       V prílohe máte Pokyn Mestského úradu v Poprade — odboru školstva, mládeže a športu k zmene výšky príspevku na režijné náklady na nákup potravín a výšky príspevku na režijné náklady.

        

       Ďakujeme za porozumenie

     • Literárno-historická exkurzia na Orave
      • Literárno-historická exkurzia na Orave

      • Vo štvrtok 5.mája 2022 sme sa my,  študenti 2. a 3. ročníka, zúčastnili dlhoočakávanej exkurzie na Orave. Cestovali sme autobusom a našou prvou zastávkou na oravských literárnych potulkách sa stal rodný dom Martina Kukučína v Jasenovej. Dozvedeli sme sa o ňom veľa nových informácií a prezreli sme si aj dom, v ktorom tento vynikajúci spisovateľ a lekár vyrastal. Z Kukučínovho rodiska sme sa presunuli do Dolného Kubína, kde sa nachádza Literárne múzeum P. O. Hviezdoslava. Po náučnej prednáške sme si mohli poprezerať úryvky z jeho diel, zbierky, fotografie, ale aj osobné veci, ktoré slávny básnik po sebe zanechal. Súčasťou múzea je aj Čaplovičova knižnica, ktorá patrí k najcennejším historickým knižniciam na Slovensku. Knihy z nej sa nám zídu hlavne pri štúdiu na vysokej škole a ako budúci vysokoškolskí študenti sme tam srdečne vítaní.

                   Po obedňajšom rozchode na Hviezdoslavovom námestí sme sa vybrali na Oravský hrad. Mnohí z nás tam boli prvýkrát, a tak neskrývali nadšenie. Oboznámili sme sa s históriou hradu, dozvedeli sme sa, kto ho vlastnil a ako sa na ňom kedysi žilo. Mohli sme vidieť etnografickú, prírodovednú, ale aj archeologickú expozíciu. V najstarších priestoroch hradu je aj Médiatéka, kde sú zobrazené audiovizuálne diela, ktoré sa na hrade natočili.

                   Cestou domov sme mali všetci dobrú náladu a vďaka hudbe nám bolo do spevu. Z celého dňa sme si odniesli nové informácie a nezabudnuteľné spomienky.

       Martina Dirová, III. AG

     • Odborná prednáška
      • Odborná prednáška

      • Dňa 3. 5. 2022 sme sa my, štvrtáci, vybrali na prednášku do gynekologickej-pôrodníckej ambulancie Terezka, n.o. v Poprade, ktorej zakladateľmi sú Spišské biskupstvo a OZ Fórum života. Prednášku viedla lekárka MUDr. Alena Polomská. 

       V dnešnej dobe sú otázky ohľadom plánovaného rodičovstva nesmierne dôležité, preto nám ich pani doktorka priblížila. Rozprávali sme sa na rôzne zaujímavé témy, vďaka ktorým sme sa naučili niečo nové a prínosné do nášho života.Preto ďakujeme triednej pani učiteľke Čerkalovej a pánovi kaplánovi Wolanskému za zorganizovanie tejto exkurzie.Veľká vďaka patrí pani gynekologičke MUDr. Alene Polomskej, za jej múdre a obohacujúce slová.

        

       Anna Karkošková, IV.AG

     • ,,...a Slovo bolo u Boha...,,
      • ,,...a Slovo bolo u Boha...,,

      • V sobotu 30. apríla sa po dvojročnej "pandemickej" prestávke opäť uskutočnilo krajské kolo populárnej recitačnej súťaže "... a Slovo bolo u Boha..." A hoci bolo účastníkov menej, než je zvykom, ich výkony nestratili na kvalite. A tak sme spolu prežili veľmi milé dopoludnie s hodnotným umeleckým slovom. Súťažilo sa v piatich kategóriách, zastúpená bola poézia i próza. Veľmi sa darilo aj žiakom našej školy, zvlášť štvrtáčke TATIANE MRÁZOVEJ, ktorá vo svojej kategórii zvíťazila a zabezpečila si tak postup na celoslovenské kolo do Bratislavy. A tu sú výsledky :

        

       Prvá kategória - poézia

       1. Jozef Mathias Jagáč - Súkromná spojená škola, Rovná, Poprad

       2. Radoslav Klešč - ZŠ sv. Jána Krstiteľa, Spišské Vlachy

       3. Tomasello Samuele - ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Sp. Nová Ves

        

       Prvá kategória - próza

       1. Viktoria Šimco - ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Sp. Nová Ves

        

       Druhá kategória - poézia

       1. Michael Kotrady - ZŠ cv. Cyrila a Metoda, Sp. Nová Ves

       2. Alexandra Krišandová - Spojená škola. sv. Jána Pavla II., Poprad

       3. Sabína Budzáková - ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok

        

       Druhá kategória - próza

       1. Tatiana Mrázová - Spojená škola sv. Jána Pavla II., Poprad

       2. Dávid Baloga - ZŠ sv. Jána Krstiteľa, Spišské Vlachy

       3. Monika Adamcová - ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Sp. Nová Ves

       Nina Šoltésová - ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok

        

       Tretia kategória - poézia

       1. Slávka Kotradyová - ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Sp. Nová Ves

       2. Katarína Knišová - ZŠ sv. Jána Krstiteľa, Spišské Vlachy

       3. Stela Nagyová - ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok

        

       Tretia kategória - próza

       1. Bianca Novotná - ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Smižany

       2. Natália Adamcová - ZŠ. sv. Cyrila a Metoda, Sp. Nová Ves

       3. Tamara Brejčáková - ZŠ Nejedlého, Spišská Nová Ves

        

       Štvrtá kategória - poézia

       1. Natália Ferenčáková - ZŠ Dr. Fishera, Kežmarok

       2. Denisa Dulová - Spojená škola sv. Jána Pavla II., Poprad

       3. Sofia Mária Bôžiková

        

       Štvrtá kategória - próza

       1. Adam Baloga - ZŠ sv. Jána Krstiteľa, Spišské Vlachy

       2. Timotej Paločko - ZŠ sv. Kríža, Smižany

       3. Mária Pidíková - ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Spišská Nová Ves

        

       Piata kategória - poézia

       1. Petra Olejníková - Cirkevné gymnázium Š. Mišíka, Sp. Nová Ves

       2. Daniela Chocholová - Súkromná spojená škola, Rovná, Poprad

       3. Alexandra Grivalská - Spojená škola sv. Jána Pavla II., Poprad

        

       Piata kategória - próza

       2. Simona Bekešová - Spojená škola sv. Jána Pavla II., Poprad

        

       Všetkým srdečne gratulujeme a postupujúcim držíme palce na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 11. júna v Bratislave.

     • Skvelý úspech - Saška Grivalská medzi top recitátormi kraja!
      • Skvelý úspech - Saška Grivalská medzi top recitátormi kraja!

      • Alexandra Grivalská, študentka III. AG,  získala vynikajúce tretie miesto v krajskom kole prestížnej recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Naša recitátorka vystúpila v stredu 27. 4. 2022 v prešovskom Divadle Jonáša Záborského s originálnou montážou básní významnej poľskej poetky Wislavy Szymborskej a súčasného slovenského básnika Michala Habaja s názvom Človek, ktorý nie je. Odborná porota ocenila výber básní v originálnej dramaturgii, ako aj citlivý a autentický prednes recitátorky, ktorá pôsobivo interpretovala verše navonok jednoduché, ale v skutočnosti ironicky prenikajúce do zložitej ľudskej povahy.

        

       Saške srdečne blahoželáme k pomyselnému bronzu, ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy a prajeme veľa ďalších úspechov nielen na javisku.

        

       Mgr. Adela Trusková, PhD

     • Medzinárodný projekt eTwinning – aktívna spolupráca partnerských škôl z celého sveta
      • Medzinárodný projekt eTwinning – aktívna spolupráca partnerských škôl z celého sveta

      • Tímová práca, kooperácia, motivácia, kreativita, zveľaďovanie si cudzojazyčných zručností a budovanie rozhľadu našich gymnazistov – to všetko sa od októbra 2021 pod vedením Mgr. A. Špinerovej uskutočnilo a ďalej rozvíja v rámci cezhraničnej spolupráce medzinárodného projektu eTwinning.

       Študenti prvého ročníka gymnázia svojou projektovou prácou nabrali nový smer v osvojovaní si anglického jazyka. Okrem vzájomnej výmeny poznatkov o kultúre, zvykoch, krásach prírody či tradíciách v Twinspace a online priestore študentských konferencií sa zapojili do balíkovej výzvy, ktorej atmosféru mali možnosť zažiť z oboch strán: tej, ktorá je známa tomu, kto balíček odosiela a tej, ktorá je známa tomu, kto balík prijíma J

                                     Mgr. A. Špinerová

     • Olympiáda v nemeckom jazyku
      • Olympiáda v nemeckom jazyku

      • Dňa 19. 1. 2022 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku, ktorého sa zúčastnili za našu školu Martin Lazarák a Soňa Hanáková z II. A v kategórii 2A a Jozef Bizoň z III. A v kategórii 2B.

       Jozef Bizoň sa umiestnil na peknom 3. mieste, za čo mu blahoželáme a prajeme vytrvalosť a radosť v učení sa nemčiny!

       Tento rok sa tak, ako aj minulého roku - kvôli pandemickým opatreniam - uskutočnila súťaž len online formou preverením vedomostí z gramatiky, rozsahu slovnej zásoby a počúvania s porozumením.

       Ďalším súťažiacim držíme palce v budúcom roku a veríme, že už za iných podmienok.

       Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme hlavne študentskú vervu v práci na sebavzdelávaní a posúvaní svojich schopností

       Ing. A. Michalová

        

     • Naši gymnazisti bodovali na okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku
      • Naši gymnazisti bodovali na okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku

      • 13. januára 2022 sa konalo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku, v ktorom našu školu úspešne reprezentovali druhák Pavol Mihál (kategória 2A) a štvrták Richard Majdán (kategória 2B).

        

                   Obaja študenti  obsadili vo svojich kategóriách zhodne tretiu „bronzovú“ priečku, keď sa v náročnej konkurencii umiestnili tesne za svojimi súpermi s minimálnou bodovou stratou.

        

                   Kvôli pandemickým opatreniam aj tento rok súťaž prebiehala online a obsahovala iba písomnú časť.  Súťažiaci si v nej overili svoje jazykové zručnosti pri posluchu s porozumením, znalostiach anglickej slovnej zásoby a gramatiky.

        

                   Chlapcom srdečne blahoželáme,  ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a prajeme veľa ďalších úspechov!  

        

       A. Trusková

        

     • Druháci na duchovnej obnove
      • Druháci na duchovnej obnove

      • V utorok a stredu (6. - 7. 4) sa naša trieda - II. A zúčastnila duchovnej obnovy vo Važci.

       Po ceste vlakom sme sa pešo presunuli do Diecézneho centra, kde nás už čakali naši animátori. Zložili sme si veci, zoznámili sme sa a potom nasledovali rôzne aktivity a prednášky, ktoré vo veľkom obohatili naše srdcia. Bavili sme sa o téme otcovskej lásky či hriechu. Rozdelili nás do skupiniek a spoločne s animátormi sme o daných témach diskutovali. Najsilnejším momentom pre nás bol čas večernej sv. omše a modlitby. Otec Štefan a animátori sa modlili za naše potreby a úmysly. Každý z nás pocítil na sebe Božiu prítomnosť a lásku. Do neskorej noci sa po kaplnke ozývali hlasy, ktoré spievali a hrali nášmu Bohu.

       Na druhý deň nás čakal budíček v podobe hudby a ranná modlitba. Po raňajkách sme prebrali tému čistoty úmyslov a duše a potom nasledoval čas, ktorý bol venovaný otázkam, ktoré nás v k tejto téme zaujímali. Na záver sme mali svätú omšu, čas na zrekapitulovanie celej duchovnej obnovy v skupinkách a spoločný obed.

       Po obede sme si zbalili veci a naplnení láskou, pokojom a úsmevom sme sa vydali na cestu domov. Ďakujeme nášmu pánovi kaplánovi, otcovi Štefanovi, našej pani triednej učiteľke, animátorom Tomášovi, Evke a Mikulášovi za možnosť prežiť tieto silné zážitky s nimi :)

       Sára Pajerová, II. A

     • Náš prvý Micro:bit projekt
      • Náš prvý Micro:bit projekt

      • INCUBIO je projekt, do ktorého sa zapojili naši gymnazisti  z triedy II. A: Zuzana Kallová, Soňa Hanáková a Pavol Mihál pod vedením učiteľa informatiky PaedDr. Patrika Sitiarika. V rámci Olympiády v programovaní s micro:bitmi riešia problém starostlivosti o rastliny. Keďže kvôli zmenám klimatického podnebia sa mení teplota ovzdušia, rastliny nemajú splnené určité podmienky pre ich vývoj. Preto žiaci naprogramovali kód pre microbit, podľa ktorého, ak má rastlina príliš veľa svetla, tak na 3D vytlačenom boxe spustí rolety a pri nedostatku vody ju zaleje. To isté platí opačne. Ak naprogramovaný kód zaznamená, že rastlina potrebuje slnko, rolety sa vytiahnu. Program meria vlhkosť pôdy, a tak  sa rastlina pravidelne zalieva len vtedy, keď to potrebuje. Tento projekt umožňuje optimálne vypestovať akúkoľvek rastlinu.

       Tento projekt môžete ohodnotiť  TU

                                                                                                                 PaedDr. Patrik Sitiarik

     • ŽIVOT JE DAR
      • ŽIVOT JE DAR

      • Život je dar – nezaslúžený, jedinečný, najúžasnejší. Kedy vzniká život? Otázka jednoznačná či zložitá? Skutočne potrebujeme viesť diskusiu o tom, kedy život človeka začína?

       25. marca 1993 si v Salvádore začali prvýkrát pripomínať Deň práva narodiť sa. Tento sviatok ustanovil sv. Ján Pavol II. Dnes ho poznáme pod názvom Deň počatého dieťaťa. Počatého dieťaťa. Počatého života.

       Našli sme odpoveď na našu otázku, kedy život človeka začína. Od počatia. Od momentu splynutia pohlavnej bunky otca a matky! Tak jasné a prirodzené! Vznik nového života je vlastne tajomstvom, zázrakom, niečím, čo človeka presahuje. Dieťa, ktoré sa počne, je Bohom chcené, milované a nevinné. Preto si v tento deň pripíname bielu stužku ako symbol čistoty a nevinnosti malého stvorenia, ktoré je už „tu“, no my ho ešte nevidíme. Jeho matka ho nosí pod srdcom, cíti jeho pohyby, jeho existenciu... a teší sa na chvíľu, kedy si ho privinie vo svojom náručí.

       Naša škola si Deň počatého dieťaťa pripomenula tiež. Prváci gymnázia nás ráno vítali nielen úsmevom a pozdravom, ale aj s ponukou pripnúť nám bielu stužku. Dostali sme aj letáčik a malý darček – mydielko. Mydielka vyrábali prváci na hodinách environmentálnej výchovy. Prečo darček? Všetci sme boli počatí. Teda všetci si 25. marca môžeme pripomenúť deň svojho počatia. Máme sviatok, ku ktorému patrí darček J

       Na prvej hodine sme sa modlili krížovú cestu za ochranu počatého života. Modlitbu viedol pán kaplán a maturanti.

       Na druhej hodine pokračovali ôsmaci. Pre žiakov prvého stupňa ZŠ si pripravili rôzne aktivity – prezentáciu, tajničku, hry, pexeso, kreslenie...

       Biele stužky rozdávali maturanti aj pred sv. omšou v Kostole sv. Cyrila a Metoda. Spolu s prvákmi gymnáziá sa potom zúčastnili sv. omše, ktorú celebroval náš pán kaplán Mgr. Marek Wolanszký. Pán kaplán vo svojej kázni pripomenul, že v minulosti sme ženu, ktorá čaká dieťa, označili ako ženu v požehnanom stave. A vyzval nás, aby sme toto pomenovanie aj dnes častejšie používali.

       Áno, dieťaťa je Boží dar, ktorý On posiela a ktorému žehná, opatruje ho i jeho rodičov.

        

       Sv. Ján Pavol II. a sv. Gianna Beretta Molla, orodujte za nás!

                                                                                                                 PaedDr. Zuzana Čerkalová

     • Vydarená školská prehliadka tretiackych SOČiek
      • Vydarená školská prehliadka tretiackych SOČiek

      •               Viete, čo je sociálne inžinierstvo, načo slúži spektrofotometer alebo ako si z dostupných surovín vyrobíte mydlo? Aj na tieto otázky sa pokúsili odpovedať študenti III. AG vo svojich prácach SOČ, ktoré riešili v tomto školskom roku.

        

                   Projekt Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) predstavuje pre našich gymnazistov pomyselnú „prípravku“ na štúdium na vysokej škole. Cieľom je naučiť žiakov pracovať s odbornou literatúrou, spracovávať informácie či vyskúšať si bádanie a výskum. V neposlednom rade SOČka rozvíja tvorivosť, praktickú realizáciu nápadov, a tiež zlepšuje vaše prezentačné zručnosti :).

        

                   V piatok 18. 3. na školskej prehliadke tretiaci predstavili a obhájili pred odbornou porotou štrnásť prác z oblasti humanitných a prírodných vied. Tá sa rozhodla oceniť tri najlepšie práce, ktoré zároveň postúpili do krajského kola. Na prvom mieste sa umiestnila SOČ A. Grivalskej a S. Benkovej (odbor pedagogika a didaktika), striebornú priečku obsadila M. Dirová (odbor psychológia) a bronz získali G. Sendy Hrínová a T. Lešková (odbor chémia).  Čestné uznanie získala SOČ M. Fabiana a J. Gnojčáka (odbor umenie a kultúra).

                  

                   Ďakujeme všetkým učiteľom - školiteľom SOČ za trpezlivú prácu so študentmi. Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a držíme palce pri reprezentácii našej školy 1. apríla v krajskom kole.

        

       Víťazné práce:

        

       1. miesto: Sára Benková, Alexandra Grivalská:  Vyučovanie základov francúzskeho jazyka na ZŠ prostredníctvom diela Malý princ (školiteľka Ing. B. Holigová)

       2. miesto: Martina Dirová: Vplyv  používania mobilného telefónu na vývoj a psychiku tínedžerov (školiteľka Mgr. L. Pospíšilová)

       3. miesto: Gabriela Sendy Hrinová, Tímea Lešková:  Vplyv mikrovĺn na degradáciu vitamínu C (školiteľ Mgr. O. Kapusta, PhD)

        

       Marco Fabian, Jakub Gnojčák:  Umenie čiernobieleho plátna na začiatku 20. storočia (školiteľka Mgr. L. Pospíšilová)

        

        A. Trusková

        

        

     • Duchovná obnova pre tretiakov
      • Duchovná obnova pre tretiakov

      • V stredu 16.3.2022 sme sa my, tretiaci, vybrali na už tradičnú duchovnú obnovu, ktorá bola tento rok v Oratku v Poprade. Zahrali sme si kalčeto, pingpong a urobili si výborný teplý čaj k prednáške od nášho školského kaplána. Neprekvapilo nás ani chladné počasie, keďže naša šikovná Lydka nám urobila krásnu atmosféru tým, že zapálila v krbe. Pozreli sme si časť filmu Umučenie Krista, čo nás ešte viac vtiahlo do atmosféry pôstu. Neskôr sme spoločne išli na ruženec a svätú omšu do Kostola sv. Cyrila a Metoda. Sme veľmi radi, že sme po dlhom čase mohli ako trieda spolu niekam zájsť a tráviť spoločný plnohodnotný čas.

        

       Alexandra Grivalská, III. A

     • Hurá, lyžiarsky!
      • Hurá, lyžiarsky!

      • V dňoch 28. februára – 4. marca 2022 sme sa žiaci I. A a II. A triedy zúčastnili na lyžiarskom výcviku v Liptovskej Tepličke.

       Strávili sme skvelý týždeň so super ľudmi a viac sme sa spoznali so žiakmi z druhej triedy. Keďže nás bolo veľa, rozdelili sme sa do troch skupín podľa našich lyžiarskych schopností. Učitelia nám najprv poskytli teoretické vedomosti, ktoré sme mali aplikovať na svahu. Snažili sa nás naučiť správne a hlavne bezpečne lyžovať. Začiatočníci sa každým dňom zlepšovali a pokročilejší vylepšovali svoju techniku.

       Ubytovaní sme boli v útulnej chate priamo pod svahom, ktorú sme mali celú pre seba. Varili nám úžasne. Večer sme hrávali stolný tenis alebo kalčeto. Takisto sme si spolu zatancovali na diskotékach a mali sme aj karneval, kde sme museli improvizovať a vymyslieť si masky len z toho, čo sme mali.

       Bol to skvelý týždeň, ktorý utužil naše vzťahy, ale hravne zdokonalil naše lyžiarske schopnosti.

     • Putovná výstava Anny Frankovej
      • Putovná výstava Anny Frankovej

      • Pastoračné priestory v Kostole sv. Cyrila a Metoda na sídlisku Juh aktuálne zapĺňa putovná výstava Anny Frankovej, ktorá je prístupná verejnosti do 7. marca. Dnes zažila svoju premiéru, keď ju navštívili druháci nášho gymnázia. Cieľom výstavy je priblížiť ťažký životný príbeh židovského dievčaťa Anny Frankovej a tiež historické udalosti 40. rokov minulého storočia. Zásluhu na realizácii tohto projektu má predovšetkým Nadácia Milana Šimečku, ktorá úzko spolupracuje s Anne Frank House v Amsterdame. Zaujímavosťou je, že táto výstava od roku 1996 prešla už takmer všetky kontinenty a od roku 2005 máme možnosť pozrieť si ju aj na Slovenku. V Poprade je inštalovaná prvýkrát. Zvláštnosťou je tiež to, že sprievodcami sú študenti našej školy vo veku od 16 – 18 rokov, ktorí sú špeciálne vyškolení pracovníkmi spomínanej nadácie. Ak máte čas a chuť, príďte! Výstava sľubuje nielen rozšíriť váš rozhľad, ale tiež ponúka priestor na zamyslenie sa nad životom a nad jeho skutočnými hodnotami.

       Mgr. Lenka Horáková

        

     • Oznam vedúcej školskej jedálne
      • Oznam vedúcej školskej jedálne

      • Vážení rodičia, úhrada za stravu bude akceptovaná do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca. Ak na účte nebude uhradená do určeného termínu, žiak nedostane stravu. 

     • Polročné vysvedčenia
      • Polročné vysvedčenia

      • Prvý polrok je za nami, vysvedčenia rozdané, úsmev na tvárach, v srdci radosť z dobre vykonanej práce, niekde možno aj smútok, že to mohlo dopadnúť lepšie...  Ešte nič nie je stratené! Druhý polrok je pred nami a rovnako aj nádej, že čo nevyšlo teraz, vyjde nabudúce.Za všetky dobrodenia a milosti sme sa poďakovali počas krátkej adorácie, ktorú pripravil náš pán kaplán spolu s deviatakmi.  Všetkým blahoželáme k úspešnému vysvedčeniu a držíme palce v druhom polroku! 

     • Nadpis

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

Počet návštev: 1481