• The Onliners

  The Onliners

  Dňa 5.11.2018 sme sa my žiaci gymnázia zúčastnili anglického divadelného predstavenia. Malo nás varovať pred nástrahami internetu a ukázalo nám, že sociálne siete nemajú len pozitívne stránky, ale aj tie negatívne. Poukázalo tiež na používanie sociálnych sieti v reálnom živote. Veľkým plusom pre nás žiakov bolo, že celé predstavenie bolo v angličtine.  Bolo podané formou zábavy, no zároveň bolo aj veľmi poučné.                                    Tamara Gumuláková II.AG

   

   

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Predvianočná Viedeň

  Predvianočná Viedeň

  Program:

  • Odchod z Popradu vo štvrtok- 6.decembra v poobedňajších hodinách (13.00-14.00 hod.)
  • Príchod do Bratislavy okolo 17.00- 18.00 hod.
  • Ubytovanie turistickej ubytovni/hosteli
  • Návšteva centra Bratislavy + vianočných trhov
  • Ráno - 7.decembra (piatok) o 8.30 hod. presun do Viedne
  • 11.00 - návšteva letného sídla Habsburgovcov- Schönbrunnu
  • Presun do historického jadra (metrom), okružná cesta po historickej triede Ring (budova Opery, radnica, parlament, univerzity, Burgtheatru, mestského parku...)
  • Pešia prehliadka- Prírodovedné a historické múzeum zvonku, zámocká rezidencia Hofburg, kostol sv.Petra, Korutánska trieda, Štefánske námestie + Dóm, secesný orloj (Ankeruhr)
  • Osobné voľno- Vianočné radničné trhy pri hlavnej radnici , alebo Vianočná dedinka, Maria-Theresien Platz, Mariahilferstraße-nákupná ulica, Schloss Belvedere
  • Odchod vo večerných hodinách, okolo 18.00 hod.
  • Návrat domov v nočných hodinách

   

  Na tento zájazd máme zabezpečenú aj sprievodkyňu, ktorá Vám podá informácie ohľadne historických a geografických zaujímavosti

   

  Cena:  65 EUR = nocľah v Bratislave, cestovné a poistenie + vstup do Schönbrunnu a na metro. Zoberte si vreckové

  na výdavky na stravu a nákup suvenírov (punč na vianočných trhoch J)

  Tel. kontakt : Anna Michalová 0915 918 748

   

 • DOD 2018

  DOD 2018
 • Máme svojho patróna

  Máme svojho patróna

  V pondelok 22. októbra spišský diecézny biskup Štefan Sečka zasvätil našu školu aj školskú kaplnku sv. Jánovi Pavlovi II. Zároveň požehnal novú telocvičňu, ktorú sa podarilo vybudovať po mnohoročnom úsilí.

  Slávnostnú svätú omšu koncelebrovali kancelár biskupského úradu Peter Majcher a duchovní z farnosti Poprad-Juh - farár Jozef Benko a školský kaplán Marek Wolanszký. Biskup Sečka vo svojom príhovore vyjadril niekoľko vlastných skúseností, ktoré mal s pápežom Jánom Pavlom II. ešte ako kňaz alebo neskôr už ako biskup. „Bol to človek veľmi bezprostredný a spontánny,“ prezradil, „nech je pre vás výzvou i povzbudením, aby jeho meno nebolo len v názve školy, ale aby ste ho v dobrom nasledovali a osvojovali si jeho vlastnosti. Nech to nie je len o vzdelávaní, ale aj o formovaní srdca.“

  Po svätej omši nasledovalo požehnanie telocvične spojené s krátkym kultúrnym programom, ktorý pripravili žiaci a učitelia školy. To, čo bolo pred pár rokmi len vzdialeným snom, sa stalo skutočnosťou. Našlo sa mnoho obetavých ľudí – od zriaďovateľa cez predstavených mesta a ochotných rodičov, ktorí na tomto diele dlhé mesiace pracovali alebo ho podporili finančne či modlitbami. Riaditeľka Katarína Krajňáková im v závere odovzdala ďakovné listy, pretože vďaka nim sa od tohto školského roka môže telesná výchova vyučovať v peknej a priestrannej telocvični.

  Voľbu Jána Pavla II. za patróna školy ovplyvnilo viacero skutočností. Predovšetkým jeho láska k Tatrám je neprehliadnuteľná. Svoju nádej vkladal do mladej generácie a do rodín, v ktorých videl zdravú budúcnosť Európy. Tiež sám vyučoval a bol veľkým milovníkom umenia. Bol pápežom jednoty, nádeje, pokoja a odpustenia. A tieto hodnoty chceme do života vnášať aj my.

   

   

 • Deň sv. Jána Pavla II.

  Deň sv. Jána Pavla II.

  22. október bol pre našu školu veľkým dňom, pretože sme oslávili deň patróna našej školy – sv. Jána Pavla II. Pri tejto príležitosti sme u nás privítali vzácneho hosťa pani Margarétu Partelovú z Trnavy, ktorá napísala básnickú zbierku s názvom Totus Tuus a venovala ju spomínanému svätcovi, dokonca sa s ním osobne stretla. Vo svojej zbierke opatruje niekoľko fotografií zo stretnutí s touto významnou osobnosťou a tiež korešpondenciu z Vatikánu.

  Podelila sa so žiakmi so zážitkami a svedectvami a zdôraznila najmä hodnoty, ktoré pápeža vyzdvihli do neba: ľudskosť, otvorenosť, záujem o každého človeka, hlboké milosrdenstvo, úsilie o pokoj a jednotu v národnom i medzinárodnom kontexte. Prejavila veľkú radosť, že môže byť prítomná v škole, ktorá vo svojom názve nesie meno Svätého Otca, ktorý mal tak blízko k Slovákom a Tatrám a ktorý vynikal láskou k mladým, k poznaniu i umeniu. Vyjadrila presvedčenie, že ktokoľvek z detí či z učiteľov vstúpi do kaplnky a zdôverí sa tomuto svätcovi, pocíti úľavu a pomoc. Zároveň žiakov povzbudila, aby sa nebáli nasledovať jeho príklad.

  V závere deti kládli rôzne otázky a mali možnosť pozrieť si fotografie a prečítať aj vybrané básne zo zbierky. Veríme, že toto podujatie všetkých prítomných obohatilo a zároveň ich pripravilo na večernú slávnosť zasvätenia školy a školskej kaplnky sv. Jánovi Pavlovi II.

   

   

 • Projekt Erasmus+

  Projekt Erasmus+

  V dňoch od 8. do 19. októbra sme sa my, dvanásti žiaci Gymnázia sv. Jána Pavla II., zúčastnili projektu Erasmus+. Pre všetkých z nás to bola skvelá skúsenosť, kde sme sa naučili veľa nových zaujímavých vecí, zlepšili sme sa v anglickej komunikácii, našli si nových kamarátov a odniesli si množstvo zážitkov, na ktoré budeme ešte veľmi dlho spomínať. Absolvovali sme veľa workshopov, vytvárali sme projekty, voľnočasové aktivity a hry, boli sme na výlete v Banskej Štiavnici a na túre. Mali sme možnosť reprezentovať našu krajinu na Intercultural nights a takisto aj na našom 90-minútovom workshope.

  Ďakujeme našim pani učiteľkám Špinerovej a Truskovej, že tento výlet absolvovali s nami a pomáhali nám so všetkým.

  Dúfame, že sa budeme ešte niekedy môcť zúčastniť podobne skvelého Erasmu!

                                                                                                                                         Lívia Dudová

 • Návšteva knižnice

  Návšteva knižnice

  Žiaci deviateho ročníka základnej školy, prvého a druhého ročníka gymnázia sa 11. októbra zúčastnili zaujímavých prednášok v Podtatranskej knižnici v Poprade.

  Témami boli Lexikografia, Informačná výchova a Kyberšikana. Na prednáškach sme sa dozvedeli veľa nových informácií o slovníkoch, ktoré často používame, mali sme možnosť otestovať si naše vedomosti a vyhľadať výrazy, s ktorými sa bežne nestretávame. Druhá prednáška bola o kyberšikane. Dozvedeli sme sa, že nielen šikanovanie, ale aj kyberšikana sú veľmi nebezpečné. Ľudia, ktorí sú šikanovaní, často psychicky trpia, ako sme to videli v prezentovanom videu.

  Zabráňme šikane, lebo aj malé posmešky môžu mať veľké následky!

   

  Eliška Mašlonková a Sandra Šlebodová

   

   

   

 • Podpor našu školu

  Podpor našu školu
 • Cezpoľný beh 2018

  Cezpoľný beh 2018

  Dňa 4. 10. 2018 sa konal cezpoľný beh na Spojenej škole sv. Jána Pavla II. v Poprade. Jesenné počasie nám prialo. Súťažiaci boli rozdelení do dvoch kategórií - chlapci a dievčatá. V kategórii dievčat sa zúčastnilo 30 dievčat, ktoré absolvovali trať dlhú 2,5 km. Našu školu reprezentovali žiačka tretieho ročníka Lucia Zvalená, ktorá skončila na 16. mieste a maturantky Vanesa Smiková a Martina Martonová, ktoré obsadili 17. a 18. miesto. Na prvom mieste sa umiestnila Mária Danielová (SOŠ Horný Smokovec). V kategórii chlapcov bolo 37 bežcov, ktorí bežali trať dlhú 3,5 km. Našimi reprezentantmi boli Sven a Sebastián Jurčišinovci, ktorí obsadili krásne 6. a 7. miesto, spolu s Patrikom Živčákom, ktorý dobehol ako 17. Prvé miesto obsadil Martin Benda (Gym. Kukučínova, Poprad). Chlapci z našej školy sa umiesntili na 3. mieste z 11 v kategórii družstiev.

  Blahoželáme!

   

   

 • Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov

  "Kto nepozná cudzie jazyky, nevie nič ani o svojom vlastnom." – J.W. Goethe

  V duchu tohto citátu sa niesol 26. september nielen našej škole, ale na celom svete. Tento deň sa považuje oficiálne za Európsky deň jazykov, ktorý svojimi aktivitami už 18. rok poukazuje na jazykovú rozmanitosť v Európe. Jeho hlavným cieľom je prispieť k rozvoju mnohojazyčnosti, teda vzájomnému porozumeniu ľudí rozličných krajín v európskych jazykoch - najmä v angličtine.

  Žiaci gymnázia si tak v stredu 26. septembra v Kine Tatran mali možnosť pozrieť zaujímavý film "Captain Fantastic" práve v anglickom jazyku a vyjadriť tak podporu jazykovému vzdelávaniu. Podmanivo natočený film zobrazujúci otca a jeho 6 detí, ktorí vymieňajú necivilizovaný hlboký les za rodinný mikrobus a vydávajú sa tak na "road trip" po USA.

  Záverom tohto špeciálneho dňa bola beseda s Johnom Evansom, multitalentovaným hudobníkom a otcom štyroch detí, ktorý pochádza z Walesu , no manželku si našiel na Slovensku. Žiaci a učitelia sa dozvedeli, ako vyrastal, na čo si musel u nás najdlhšie zvykať a čo mu v srdci Európy učarovalo najviac

   

   

 • Noc výskumníkov

  Noc výskumníkov

  28.9.2018 sme navštívili vedeckú výstavu v obchodnom centre Max s názvom Noc výskumníkov, ktorá sa koná každý rok.

  Na začiatku výstavy boli prezentované fotografie slnečnej sústavy – zatmenie Slnka (odfotené vo viacerých spektrách a zoznam najvýznamnejších zatmení), zatmenie Mesiaca, fotografie komét a planéta Merkúr.

  Prvý stánok, ktorý sme navštívili patril Fakulte elektrotechniky TU KE. Prezentoval dve hydraulické zariadenia: prvé – zamerané na presnosť hydraulicky poháňaných rotorov, druhé – ukážka ako funguje hydraulika v aute.

  Ďalší stánok sa týkal lesov: ochrana a vysádzanie lesov, škodcovia – lykožrút. A samozrejme výstava malých lesných cicavcov aj s pascami na ich odchyt pri výskume.

  Zastavili sme sa aj pri termo kamere a zariadení na meranie pulzu.

  Veľmi nás zaujalo televízne štúdio, ktoré obsahovalo viac kamier a zelené plátno. Stánok predstavoval simulované spravodajstvo. Návštevník snímaný pred zeleným plátnom bol vďaka kľúčovaciemu programu umiestnený do virtuálneho štúdia.

  Zástupcovia Prírodovedeckej fakulty UPJŠ prednášali o hipokampe (je to časť mozgu, ktorá slúži na zapamätávanie). Rezy potkanieho hipokampu sme si mohli pozrieť pod mikroskopom. Mozgy potkanov boli vypreparované a uložené vo fľaštičke s roztokom.

  Ďalší stánok bol zameraný na ekonómiu. Bola to simulácia fungovania firmy.

  Deti zo Základnej školy z Kežmarku nám predstavili niekoľko fyzikálnych pokusov.

  Navštívili sme aj stánok, ktorý sa zaoberal astronómiou a vysvetľoval meranie kozmického žiarenia.

  A posledný stánok predstavil robotickú ruku, ktorej konštrukčné prvky boli vytlačené na 3D tlačiarni. Hneď vedľa boli vystavené podobné súčasti vyrobené z kovu.

  Potom nasledovala prednáška v kinosále s premietaním. Táto prednáška bola zameraná na slnečnú sústavu.

  Na začiatku bolo vysvetlené zatmenie Slnka s použitím fotografií, na ktorých bola zobrazená aj slnečná Koróna. Ďalej bolo vysvetlené zatmenie Mesiaca a prečo vzniká červené zafarbenie (slnečné lúče prechádzajú hrubou vrstvou atmosféry, tie sa sfarbia do červena a následne sa odrážajú od mesačného povrchu).

  V polovici decembra bude viditeľná kométa Wirtanen. Deň pred Štedrým dňom minie hviezdu Capellu. Čiže ju môžeme pozorovať na Štedrý deň.

  Prednášatelia poukázali na možnosť ohrozenia našej planéty asteroidmi. Taktiež hovorili o vode na Marse vo forme ľadu.

  Táto výstava bola určená pre širokú verejnosť, ale hlavne pre študujúcu mládež.

   

                                                                                                  Zuzana Michelková, II.AG

   

   

 • Exkurzia Osvienčim

  Exkurzia Osvienčim

  Vo štvrtok ráno, sme si všetci trošku privstali... Mali sme pred sebou deň plný zážitkov.

  Autobus odchádzal o 5:30 ráno. Prvým bodom nášho plánu bola navšteva kráľovského mesta Krakov. Do cieľa sme sa dostali približne o 10.00 hodine, kde nás už čakala milá pani sprievodkyňa. Tá nám vyrozprávala veľmi pútavo, vtipne a plynulo po slovensky históriu Krakova, ukázala nám jeho najznámejšie pamiatky: hrad Wawel, Jagellonskú univerzitu, Sukiennice a Rynek Glówny.

  Po prehliadke kráľovského mesta sme sa presunuli do najväčšieho koncentráčného tábora Osviečim. Rozdelili sme sa na dve skupiny, žiakov základnej školy a žiakov gymnázia. Ku každej skupine bola pridelená sprievodkyňa. Prezreli sme si najprv hlavný tábor Auschwitz I. a zastavili sa pred hlavnou bránou, kde bol veľký nápis: Arbeit macht frei!! Prehliadka trvala približne 3 hodiny. Na druhej strane mesta bol vybudovaný ďalší vyhladzovací tábor Auschwitz II – Birkenau (Brzezinka).

  Žiaci prežívali rôzne pocity pri počúvaní hrôz, ktoré sa v koncentračných táboroch stali. Niektorí žiaci pod vplyvom hrozných faktov dokonca plakali. Videli cely, kde dlhé hodiny väzni boli bez stravy, stáli v zime, boli bosí..

  Domov sme sa vrátili veľmi neskoro, ale dôležité je, že exkurzia splnila svoj účel a žiaci tak na vlastné oči videli a získali mnoho nových poučných informácií z histórie.

  Lepšie je raz vidieť, ako tisíckrát počuť...

                                                                                                                                                Mgr. Lucia Vagašová

   

   

 • Späť do školy

  Späť do školy

  Po teplom a voňavom lete opäť prišiel ten deň, keď sa brány škôl otvorili, aby privítali svojich žiakov. Tento rok to bol 3. september a žiaci i študenti našej školy sa stretli v Kostole sv. Cyrila a Metoda spolu so svojimi učiteľmi , pani riaditeľkou, pánom farárom Mgr. J. Benkom a novým školským pánom kaplánom Mgr. M. Wolanszkým. Prežili sme spoločne peknú sv. omšu, kde sme prosili Ducha Svätého o jeho dary a pomoc pre všetkých do nového školského roka.

  Potom prišla chvíľa, na ktorú sa žiaci asi najviac tešili. Pani riaditeľka všetkých pozdravila a porozprávala o novinkách na našej škole. Asi najdôležitejšou správou bolo, že sa naša škola od 1. septembra 2018 volá Spojená škola sv. Jána Pavla II. Privítali sme nového školského pána kaplána Mareka W. Najviac sa do školy tešili malí prváci v sprievode svojich rodičov. Pani riaditeľka ich slávnostne privítala a predstavila. Podobne sme privítali aj prvákov nášho gymnázia. Všetci dostali aj malý darček, aby sme ich povzbudili do práce v novom prostredí.

  Potom sme sa všetci rozišli, aby sme na druhý deň v utorok naplno začali náš nový školský rok s požehnaním nášho drahého Nebeského Otca, s láskou Pána Ježiša a s posilou a pomocou Ducha Svätého.

   

   

 • Duchovná obnova

  Duchovná obnova

  Vždy platilo pravidlo, že rozdávať môže len ten, kto niečo vlastní. Keďže je pred nami celoročná práca, chceme našim žiakom odovzdať maximum v oblasti poznania i duchovného života. Preto sa učitelia a zamestnanci Spojenej školy sv. Jána Pavla II. zúčastnili duchovnej obnovy v Charitnom dome v Dolnom Smokovci, ktorú viedol školský kaplán Mgr. Marek Wolanszky. Na úvod v prednáške rozobral tri rozmery katolíckeho učiteľa - viera a dôvera v Boha, láska k blížnemu a pestovanie kolegiálnej spolupatričnosti a poctivá a svedomitá práca. Potom sme mali možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a vyvrcholením bola svätá omša ukončená adoráciou k Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti. Po chutnom obede, ktorý nám pripravili sestričky v Charitnom dome sme sa pomodlili krížovú cestu v Starom Smokovci v krásnej scenérii Vysokých Tatier, ktorá ešte viac umocnila našu oslavu a vďačnosť nebeskému Otcovi.

  Myslím, že všetci sme pookriali na tele i na duchu. Na záver prajeme všetkým - učiteľom, zamestnancom i žiakom a študentom školy požehnaný nový školský rok 2018/19.

   

   

 • Ujo Váňa (a tí druhí)

  Ujo Váňa (a tí druhí)

  Ujo Váňa, Višňový sad, Tri sestry...

  Známe divadelné hry svetového a slávneho ruského dramatika Antona Pavloviča Čechova.

  V piatok 15. júna mohli naši študenti zažiť atmosféru Mestského divadla v Levoči, ktoré ponúklo svoje divadelné dosky hercom zo Spišskej Novej Vsi.

  Ujo Váňa je hra, v ktorej každá postava má svoj príbeh, kde dráma je nakoniec komédiou. Zároveň vedie svojho diváka k zamysleniu sa nad mužsko-ženskými vzťahmi, demaskovaniu snov a k prebudeniu sa z nich...

  „Dielo zachytávalo spoločnosť, reálne životné situácie, kde každý túži po láske a slobode, no napriek tomu končí hlavná postava Ujo Váňa ako nešťastný a opustený človek so zármutkom, že prežil svoj život zbytočne, bez štipky radosti a lásky.“ (D. Bendík)

  „V hre som si všimla, ako niekedy muži vnímajú zovňajšok ženy. Ako sú prehliadané dobré dievčatá, ktoré možno nie sú tie najkrajšie.“ (D. Gánovská)

  „Neobyčajný príbeh o nenaplnenej láske, o tých, ktorí v spoločnosti znamenajú menej aj viac, o tých, ktorých neopúšťa nádej na lepšie časy aj v krutých ruských podmienkach.“ (M. Martonová)

  „Hra sa mi páčila. Ujo Váňa reprezentuje ľudí s pocitom vyhorenia, ľudí na okraji spoločnosti a pocitom premárneného života. Je to téma, ktorá je aj dnes ešte aktuálna a nájde sa v nej mnoho ľudí.“ (F. Lopuch)

  „Páčilo sa mi, ako vážne témy zo života boli zahrané tak, aby vyvolali smiech a pobavili nás.“ (D. Kleinová)

   

   

 • CINEAMA 2018

  CINEAMA 2018

  Mať 17 a film na veľkom plátne v kine? CINEAMA 2018

  Celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby? Pre nás iba sen. Ale sen sa 8. – 10. 6. 2018 v Nitre stal skutočnosťou. Nikdy na to nezabudneme. Vidieť na Cinemax Zubačku – dielo, ktoré sme vytvorili a pracovali na ňom dlho a usilovne. Áno, je pravda, boli sme nakoniec sklamaní ako to celé vyšlo. Veľmi nás mrzelo, že ľudia v sále nemohli vidieť našu prácu v plnej kráse, pretože sa niečo pokazilo a celé video vyšlo veľmi zle... No ako povedala naša pani učiteľka: ,,To vôbec nevadí, ja som na vás hrdá a som veľmi spokojná.'' Výsledok už nezmeníme, ale vieme, že zmeníme naše chyby.

  Na rozborovom seminári, kde porota vyhodnotila každé súťažné video, sme sa dozvedeli veľa o tom, čo sme robili zle, v čom by sme sa mali zlepšiť a ako lepšie pracovať s kamerou. Všetky tieto poznatky určite využijeme v našej ďalšej tvorbe.

  Na filmovom workshope “Dvakrát meraj a raz strihaj“ sme sa pod vedením lektorov naučili veľa o práci s kamerou, tvorbe scenárov či strihu videí. Výsledkom je kratučké video Rýchla radosť.

  Táto súťaž nám priniesla veľa poznatkov, skúseností, zážitkov a samotného dobrodružstva. Už sa tešíme na budúci ročník Cineama 2019. Ďakujeme, že ste nám dôverovali.

                                                           Benjamín Minárik, František Brotka, Frederika Kaniariková, Eva Gabonayová

  Cineama 2018 (foto: Eva Gabonayová)

  S predsedom poroty doc. Mgr. Antonom Szomolányim, ArtD. (foto: Július Alcnauer)

  Rady predsedu pozorne počúvame (foto: Július Alcnauer)

  Kamera pripravená (foto: Peter Rybín)

  Posledné úpravy (foto: Peter Rybín)

   

 • Katholikentag

  Katholikentag

  Gymnazisti hľadali v Münsteri pravý pokoj

  Takmer päťdesiat žiakov Cirkevného gymnázia Pavla Ušáka Olivu v Poprade a Cirkevného gymnázia sv. Andreja v Ružomberku zavítalo v dňoch 8. 5. – 14. 5. 2018 do nemeckého Münsteru. Výzva: Suche Frieden! (Hľadaj pokoj!) (porov. Ž 34,15) sa stala mottom 101. ročníka stretnutia nemeckých katolíkov s názvom Katholikentag, ktorého sa gymnazisti zúčastnili pod vedením školského kaplána Petra Nákačku a dvoch učiteliek z Gymnázia sv. Andreja. Mesto Münster nebolo iba náhodne hostiteľom tohto celonárodného podujatia. V minulosti totiž už prispelo k nájdeniu svetového mieru a pokoja. Práve v tomto malebnom historickom mestečku bol v roku 1648 podpísaný Vestfálsky mier, ktorý ukončil Tridsaťročnú vojnu. Organizátori podujatia Katholikentag sa snažili podčiarknuť potrebu úsilia o pokoj aj prostredníctvom obrovského množstva paralelne prebiehajúcich podujatí, z ktorých si účastníci mohli podľa ľubovôle vyberať. Naša delegácia sa zúčastnila programu osobitne pripraveného pre mladých. Tvorili ho duchovné impulzy, gospelové koncerty, súťaže či záverečná disco párty. Nechýbala každodenná spoločná sv. omša ani prehliadka mesta, návšteva múzeí, botanickej záhrady či mesta Dotmund, ktorého pýchou je futbalový klub Borusia Dortmund. Podujatie vyvrcholilo svätou omšou pred Münsterským zámkom, ktorú celebroval kardinál Reinhard Marx. Poďakovanie patrí organizácii Renovabis, ktorá podujatie v značnej miere finančne zastrešila, ale aj partnerskej škole - Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku, ktorá k projektu prizvala naše gymnázium. Vydarená akcia pomohla všetkým zúčastneným spoznať nových ľudí, prežiť radosť z viery, zveľadiť si svoje jazykové znalosti a naplnila aj očakávaný cieľ. Povzbudila žiakov k úsiliu hľadať a budovať pokoj v prostredí, v ktorom žijú.

   

   

 • Gesto pre mesto

  Gesto pre mesto

  Projekt našej školy bol vybratý do hlasovania pre verejnosť – Gesto pre mesto – Raiffeizen bank. V prípade, že za náš projekt zahlasuje najviac ľudí, získame naň 1000 €.  Prosíme Vás, nájdite si chvíľku čas, hlasujte za náš projekt a pošlite to prosím aj svojim známym. Prípadne to zdieľajte na sociálnych sieťachIde o projekt

  Hobití domček pre deti so zelenou strechou

          Deti našej školy milujú učiť sa vonku na čerstvom vzduchu. So svojimi rodičmi a učiteľmi spoločne budujeme permakultúrnu záhradu – jedlý les a vonkajšiu ekotriedu. V rámci skrášľovania pozemku školy by sme chceli pre deti vybudovať pravý hobití domček so zelenou strechou a okrúhlymi dverami, kde by sa deti mohli hrať, oddychovať, ale aj učiť sa o prírode, plniť rôzne zaujímavé úlohy a hlavne tešiť sa zo života. 

  hlasujte na

   www.gestopremesto.sk/hlasovanie/poprad

  ĎAKUJEME!

   

   

strana:

Kontakt

 • Gymnázium sv. Jána Pavla II.
  Dlhé hony 3522/2
  058 01 Poprad
 • 052/7721389

Ďakujeme našim sponzorom