Navigácia

Základné informácie Pokyny pre stravovanie v školskej jedálni Dotácia na stravu pri hmotnej núdzi a životnom minime Jedálny lístok FAKTURY Smernica školského stravovania

Školská jedáleň

Pokyny pre stravovanie v školskej jedálni

Pokyny pre stravovanie v školskej jedálni

 

Úhrada nákladov na školské stravovanie sa v zmysle vyhlášky č. 121/1994 § 9 vykonáva mesačne vopred.

Platby je možné uskutočniť iba prevodom z osobného účtu na účet ŠJ:

 

350026431562/0200

 (Poznámka: 0035  je predčíslie, číslo účtu je 0026431562/0200)

 

IBAN: SK9402000000350026431562

 

 

          Termín úhrad:  najneskôr do 20. dňa v mesiaci mesiac vopred

 

Platby za obedy prostredníctvom osobného účtu sú stanovené priemerom na  20 pracovných dní. S účinnosťou od

1. januára 2015 mení výška poplatku za stravu nasledovne:

 

  1. stupeň (1. – 4. ročník ZŠ)                      1,05                       mesačný poplatok          21,00 €
  2. stupeň (5. – 9. ročník ZŠ)                      1,11                       mesačný poplatok          22,20 €

      gymnázium                                              1,22                       mesačný poplatok          24,40 €

 

KS: 0308                          VS: mesiac a rok, na ktorý je platba zadaná (pr. 022014)

 

Meno žiaka a triedu je nutné uvádzať do poznámky!

 

 

Termín odhlasovania zo stravy je deň vopred do 14.00 hod. na www.eskoly.sk alebo osobne v kancelárii vedúcej ŠJ alebo prostredníctom e-mailovej adresy: jedalen@scspp.sk.

 

 

Ak sa stravník odhlási z obeda aspoň deň vopred, zníži sa platba v nasledujúcom mesiaci o cenu odhlásených obedov. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje!

 
 
 

 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola Poprad - Cirkevné gymnázium Pavla Ušáka Olivu Poprad
    Dlhé hony 3522/2 , 05801 Poprad
  • +421 52 7721389

Fotogaléria