Navigácia

Rodičovský príspevok Kalendár podujatí MATURITA 2017 - VYSLEDKY Hodnotenie študentov Rodičovské spoločenstvo Organizácia školského roka 2017/2018

 

Rodičovský príspevok 2017/18

Rodičovský príspevok  po schválení na plenárnom zasadnutí Rodičovského spoločenstva pri CSŠ v Poprade sa bude  vyberať len v hotovosti triednym učiteľom v nasledujúcej výške:

 

 

Poplatok

1 dieťa

30 €

2 súrodenci

45 €

3 a viac súrodencov

50 €

 

Rodičovský príspevok je nevyhnutný pre bežné fungovanie školy.  Poplatok je potrebné zaplatiť naraz   

do 15. novembra 2017,  prípadne v dvoch splátkach do 15. 11. 2017 a do 15. 12. 2017.

 

Darcovský účet:

Z podnetu verejnosti sa otvoril aj darcovský účet. Vašim darom podporujete progresívne fungovanie školy, obnovenie vybavenia tried (napr. tabule, športové potreby – lopty, hokejky a pod.), techniky IKT, zriadenie laboratória, realizáciu prestavby telocvične atď.

 

Číslo účtu: SK57 0200 0000 0035 2160 8656

Variabilný symbol: 2017

Poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Váš rodičovský príspevok, prípadne aj darcovský príspevok predstavuje dôležitú investíciu do vzdelania Vášho dieťaťa a do rozvoja našej školy, za čo Vám patrí úprimné poďakovanie.

O konkrétnom použití získaných prostriedkov Vás budeme priebežne informovať na webovej stránke školy www.scspp.sk

 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola Poprad - Cirkevné gymnázium Pavla Ušáka Olivu Poprad
    Dlhé hony 3522/2 , 05801 Poprad
  • +421 52 7721389

Fotogaléria