• ,,...a Slovo bolo u Boha..."

     • Propozície

     •  

      krajskej regionálnej recitačnej súťaže „...a Slovo bolo u Boha...“ – šk. rok 20223/2024

       

      Miesto:  Spojená škola sv. Jána Pavla II., Dlhé hony, 3522/2, 058 01 Poprad

      Dátum: 09. 02. 2024 (piatok), začiatok o 8.30 hod.

      Prezentácia: od 08:00 do 08:30 hod. podľa prihlášok

      Prihlášky: zaslať najneskôr do 02. 02. 2024 na adresu Spojená škola sv. Jána Pavla II., Dlhé hony 3522/2, 058 01  Poprad (označte recitačná súťaž) alebo na e-mail scspp@scspp.sk

      Prihlášku pridať ako prílohu.

      Vo Vami vytvorenej prihláške (1 žiak = 1 prihláška) prosíme presne uviesť: meno, priezvisko, vekovú kategóriu, či bude účastník recitovať poéziu alebo prózu a za ktorú školu bude súťažiť. Uveďte, koľko osôb (žiak, sprevádzajúci učiteľ) má záujem o obed v školskej jedálni.

       

      K prihláške je potrebné priložiť  prednášaný text prepísaný vo Worde, prípadne fotokópiu textu. V jeho záhlaví musia byť uvedené nasledovné údaje: meno recitátora, kategória, meno autora, názov ukážky.

       

      Súťaž: Súťaží sa v recitácii kresťanskej poézie a prózy s názvom „... a Slovo bolo u Boha ...“. Súťaž je ponímaná ekumenicky.

      Účastníci: Na krajskom regionálnom kole v Spojenej škole sv. Jána Pavla II. v Poprade sa zúčastnia súťažiaci zo západnej časti Prešovského a Košického kraja.

      Kategórie: Súťažiaci sú rozdelení do 5 vekových kategórií  a dvoch základných kategórií (poézia a próza). V každej kategórii (zvlášť za poéziu a zvlášť za prózu) bude školu reprezentovať víťaz školského kola.

      1. kategória: 1. – 2. ročník ZŠ
      2. kategória: 3. – 4. ročník ZŠ
      3. kategória: 5. – 6. ročník ZŠ, 1. roč. osemročných gymnázií
      4. kategória: 7. – 9. ročník ZŠ, 2., 3. a 4. roč. osemročných gymnázií
      5. kategória: stredné školy

      Ceny : Víťaz v každej vekovej kategórii dostane diplom a knižnú cenu.

      Cestovné náklady: si hradí každý účastník sám.

      Účastnícky poplatok: za jedno súťažiace dieťa je 5 €.

      Možnosť stravovania: v školskej jedálni (cena obeda 5 €/osoba) – prosíme nahlásiť v prihláške.

      Účastnícky poplatok a poplatok za stravu prosíme uhradiť len v hotovosti pri prezentácii v deň súťaže.

      Víťazi: Víťaz z každej kategórie postupuje do celoslovenského finále, ktoré sa uskutoční v Bratislave, 23. 03. 2024.

       

       Tešíme sa na Vašu účasť!

       

                                                                            Vedenie Spojenej školy sv. Jána Pavla II.  v Poprade

Počet návštev: 1574