• ,,...a Slovo bolo u Boha..."

     • Propozície

     •  

      krajskej regionálnej recitačnej súťaže „...a Slovo bolo u Boha...“ – šk. rok 2021/2022

       

      Miesto:  Spojená škola sv. Jána Pavla II., Dlhé hony, 3522/2, 058 01 Poprad

      Dátum: 30. 04. 2022 (sobota), začiatok o 8.30 hod.

      Prezentácia: od 08:00 do 08:30 hod. podľa prihlášok

       

      Prihlášky: zaslať najneskôr do 27. 04. 2022 na adresu Spojená škola sv. Jána Pavla II., Dlhé hony 3522/2, 058 01  Poprad (označte recitačná súťaž) alebo na e-mail aslovoboloubohapp@gmail.com

       

      Prihlášku pridať ako prílohu.

      V prihláške prosíme presne uviesť meno, priezvisko, vekovú kategóriu, či bude účastník recitovať poéziu alebo prózu a za ktorú školu bude súťažiť.

       

      Ku každej prihláške je potrebné priložiť  kópiu recitovaného textu (najlepšie vo Worde).

       

      Súťaž: Súťaží sa v recitácii kresťanskej poézie a prózy s názvom „... a Slovo bolo u Boha ...“. Súťaž je ponímaná ekumenicky.

       

      Účastníci: Na krajskom regionálnom kole v Spojenej škole sv. Jána Pavla II. v Poprade sa zúčastnia súťažiaci zo západnej časti Prešovského a Košického kraja.

       

      Kategórie: Súťažiaci sú rozdelení do 5 vekových kategórií  a dvoch základných kategórií (poézia a próza). V každej kategórii (zvlášť za poéziu a zvlášť za prózu ) bude školu reprezentovať víťaz školského kola.

       

      1. kategória: 1. – 2. ročník ZŠ
      2. kategória: 3. – 4. ročník ZŠ
      3. kategória: 5. – 6. ročník ZŠ
      4. kategória: 7. – 9. ročník ZŠ
      5. kategória: stredné školy

       

       

      Ceny : Víťaz v každej vekovej kategórii dostane diplom a knižnú cenu.

      Štartovné : 4 € / súťažiaci. Poplatok je čiastočná úhrada za výdavky spojené so súťažou.

      Pre súťažiacich a pedagogický dozor pripravíme malé občerstvenie.

      Víťazi : Víťaz z každej kategórie postupuje do celoslovenského finále, ktoré sa uskutoční v Bratislave 11. 06. 2022.

       

       Tešíme sa na Vašu účasť!

       

                                                                          Riaditeľstvo Spojenej školy sv. Jána Pavla II.  v Poprade

Počet návštev: 39