• Internát

    • ŠKOLSKÝ INTERNÁT POPRAD

    • V prípade požiadavky rodičov na ubytovanie svojich detí, je potrebné podanie žiadosti na Školský internát, Karpatská 9 v Poprade.

     Internát poskytuje ubytovanie všetkým žiakom stredných škôl v Poprade a okolí.

     Potrebné informácie sa dozviete na webových stránkach Školského internátu: www.sipop.sk  

     Žiadosti  na školský rok 2022/23 môžu  rodičia vyplniť a odoslať online.

     Návšteva budúcich žiakov 1.roč. a rodičov vítaná.

Počet návštev: 42