• Výchovný poradca

     • Aktuality

     • Výchovná poradkyňa:

       

      • vypočuje vaše problémy
      • snaží sa ich riešiť, pokiaľ o riešenie prejavíte záujem
      • poradí vám pri problémoch osobnostných, či problémoch v učení
      • môže vám sprostredkovať kontakt s odborníkmi

      Výchovný poradca je viazaný mlčanlivosťou, a tak o problémoch hovorí len v nevyhnutnej miere a so súhlasom dotknutej osoby.

      Výchovná poradkyňa: PaedDr. Zuzana Čerkalová

       

      Konzultačné hodiny:

      Pre žiakov: v utorok od 8:00 do 9:40 hod. alebo po dohode, kabinet výchovného poradcu 

      Pre rodičov: po dohode


      Kontakt: vychovny.poradca@scspp.sk

      Kariérny poradca:

      • sprostredkuje vykonanie testov profesionálnej orientácie
      • poskytne vám informácie o možnostiach uplatnenia po skončení gymnázia
      • poradí vám pri problémoch s výberom vysokej školy
      • poskytne vám informácie o sociálnom zabezpečení študentov VŠ a pod.
      • môže vám poskytnúť spätnú väzbu o VŠ od našich bývalých žiakov

      Kariérny poradca je viazaný mlčanlivosťou, a tak o problémoch iných hovorí len v nevyhnutnej miere a s ich súhlasom.

       

      Kariérne testovanie je určené žiakom tretieho ročníka podľa dohodnutého termínu s CPaP Poprad. Ďalšie informácie budú postupne aktualizované.

       

      Mesačný spravodaj SCIO: https://www.scio.sk/nps/ako-na-vs.asp

      Hlavná stránka SCIO: scio.sk

      Videoportál o VŠ: www.najdisivysoku.sk

       

       

      Sledujte termíny DOD ( Dni otvorených dverí na VŠ) na vami vybraných fakultách.

      Ak chceš mať prehľad o dňoch otvorených dverí na vysokých školách, výborná je táto stránka - kalendárhttps://www.portalvs.sk/sk/kalendar

      Prihlášky si priďte potvrdiť najneskôr týždeň pred termínom odoslania. Sledujte termíny na podanie prihlášok na VŠ.

       

      Prihlášky na VŠ overuje výchovný poradca.

       

       

       

      Najnovšie informácie o ponukách vysokých škôl sú na nástenke na 3. poschodí, ale môžete sa informovať aj u mňa.

Počet návštev: 2103