• Naše úspechy

    • Výsledky súťaží a predmetových olympiád – šk. rok 2022/2023

      

      

     Názov súťaže

     Priezvisko, meno, trieda žiaka

     Úroveň súťaže

     Umiestnenie žiaka

     1.

     …a Slovo bolo u Boha…

     Timotej Marhefka, IV. A

     krajské kolo

     3. miesto

     2.

     Biblická olympiáda G

     Patrik Pataky, I. A, Júlia Cehuľová, II. A, Sára Benková, IV. A

     okresné kolo

     2. miesto

     3.

     Biologická olympiáda, kat. A teoreticko-praktická časť

     Marco Fabian, IV. A

     krajské kolo

     15. miesto 

     4. 

     Družstvá prvej pomoci SČK

     Alžbeta Karkošková, Martin Lazarák, Martina Madejová, Adam Martinko, Žaneta Podhorská, Noel Šimko, III. A

     územné kolo súťaže stredných škôl okresov PP a KK 

     3. miesto 

     5.

     Hviezdoslavov Kubín 

     Alexandra Grivalská, IV. A

     okresné kolo

     3. miesto

     6.

     Chemická olympiáda kat. A

     Tímea Lešková, IV. A

     krajské kolo

     14. miesto

     7.

     Olympiáda v anglickom jazyku – kat. 2B

     Marhefka Timotej, IV.A

     okresné kolo OAJ

     3. miesto

     8.

     Olympiáda v anglickom jazyku – kat. 2C2

     Lešková Tímea, IV.A

     okresné kolo OAJ

     5. miesto

     9.

     Olympiáda v nemeckom jazyku - kat. 2A

     Kašická Linda, II.A

     okr. kolo ONJ

     4. miesto

     10.

     Olympiáda v nemeckom jazyku - kat. 2B

     Bizoň Jozef, IV.A

     Lazarák Martin, III.A

     okr.kolo ONJ

     okr.kolo ONJ

     4. miesto

     5. miesto

     11.

     Olympiáda v programovaní 

     s microbitmi

     Michal Mucha, Pavol Mihál, Jakub František Roth, Noel Šimko, Adam Martinko, III. A

     Celoslovenská súťaž

     1. miesto

     12.

     Palma Junior

     Michal Mucha, Pavol Mihál, Jakub František Roth, Zuzana Kallová, Soňa Hanáková, III. A

     Celoslovenská súťaž

     účasť

     13.

     PythonCup

     Michal Mucha, Pavol Mihál, Jakub František Roth, Zuzana Kallová, Soňa Hanáková, III. A

     Celoslovenská súťaž

     účasť

     14.

     Super Florbal POHÁR žiakov  

      

     Super Florbal POHÁR žiačok

      

     Dikant Timonej, Marton Marcel, Mayer Mathias, Pataky Patrik, Puchala Daniel, Šimko Noel, Špík Martin, Štinčík Tomáš, Tancoš Damián, Trošan Kristán

      

     Bajusová Sofia, Baranová Sofia Anna, Benková Sara, Bulavová Ema, Galiková Antónia, Handzušová Melisa, Kaššová Mária Viktória, Kuffová Sandra, Mlynárová Ema, Mlynská Lenka, Szczechwiczová Mária, Štinčíková Magdaléna 

     Okresné kolo      

     Okresné kolo

     2. miesto

      

     účasť

     15.

     Stredoškolská odborná činnosť - SOČ

     Ema Miždošová, Sofia Anna Baranová, III. A

     krajské kolo

     3. miesto

     16.

     Turnaj v trojkovom basketbale o Pohár primátora mesta Poprad

     Marton Marcel, Puchala Daniel, Štinčík Tomáš, Tancoš Damián, Trošan Kristán, IV. A

     Mesto  Poprad

     účasť

     17.

     Dejepisná súťaž českých a slovenských gymnázií

     Kristián Trošan, Adam Olejár, Jakub Gnojčák, IV. A

     krajské kolo

     19

     18.

     Zelený Andel

     Ema Miždošová, Sofia Anna Baranová, III. A

     celoštátna súťaž

     účasť

     19.

     SŠ ŠTRBArace prekažkový beh žiakov a žiačok

     Lešková Tímea, Tancoš Damián, Fabián Marko, IV.A

     Mravová Kristína Katarína, II. A

     celoštátna súťaž

     účasť

     20.

     Bedminton žiakov SŠ

     Bedminton žiačok SŠ

     Šimko Noel, III.A

     Tancoš Damián,  Marton Marcel, Štinčík Tomáš, IV.A

      

     Podhorská Žaneta, Bajusová Sofia, III.A

     Okresné kolo

      

     Okresné kolo

     účasť

     účasť

      

     Výsledky súťaží a predmetových olympiád – šk. rok 2021/2022

      

      

     Názov súťaže

     Priezvisko, meno, trieda žiaka

     Úroveň súťaže

     Umiestnenie žiaka

     1.

     …a Slovo bolo u Boha…

     Bekešová Simona, II. A - próza

     Grivalská Alexandra, III. A - poézia

     Krajské kolo

     2. miesto

     3. miesto

     2.

     Basketbal žiakov - A 

     Bobák Tomáš, Kubáni Filip, IV. A

     Marton Marcel, Fabian Marco, Puchala Daniel, Tancoš Damián, Trošan Kristián, Štinčík Tomáš, III. A

     Šimko Noel, II. A

     Okresné kolo

     Účasť

     3.

     Biblická olympiáda

     Benková Sára, Dirová Martina, Trošan Kristián, III. A

     Okresné kolo 

     2. miesto

     4.

     Biologická olympiáda, kat. A

     Marhefka Timotej, III. A

     Krajské kolo 

     Úspešný riešiteľ 

     5.

     Biologická olympiáda, kat. B

     Lazarák Martin, II. A

     Krajské kolo 

     Úspešný riešiteľ 

     6.

     Fyzikální online

     Tancoš Damián, Marhefka Timotej, Benková Sára, Grivalská Alexandra - Relatívne dobrý tím, III. A

     Dluhá Nikola, Cehuľová Júlia, Kašická Linda, Nahalková Katarína, Klingová Mária - Schroedingerove kočky, I. A

     Medzinárodná online súťaž

     521. miesto z 806 súťažiacich

      

     611. miesto z 806 súťažiacich

     7.

     Hviezdoslavov Kubín 

     Grivalská Alexandra, III. A - poézia

     Krajské kolo

     3. miesto

     8.

     Chemická olympiáda – kat. B

     Lazarák Martin, II. A

     Krajské kolo

     Účasť

     9.

     Chemická olympiáda – kat. C

     Kašická Linda, I. A

     Klingová Mária, I. A

     Krajské kolo

     Účasť

     10.

     iBobor – kat. Junior

     Roth Jakub František, II. A

     Celoslovenské kolo

     Úspešný riešiteľ

     11.

     Olympiáda ľudských práv

     Dirová Martina, III.A

     Krajské kolo

     Účasť

     12.

     Olympiáda v anglickom jazyku – kat. 2A 

     Mihál Pavol, II. A

     Okresné kolo

     3. miesto

     13.

     Olympiáda v anglickom jazyku – kat. 2B

     Majdán Richard, IV. A

     Okresné kolo

     3. miesto

     14.

     Olympiáda v nemeckom jazyku - kat. 2A

     Lazarák Martin, II. A

     Okresné kolo

     5. miesto

     15.

     Olympiáda v nemeckom jazyku - kat. 2B

     Bizoň Jozef, III. A

     Okresné kolo

     3. miesto

     16.

     Olympiáda v programovaní 

     s microbitmi

     Hanáková Soňa, Kallová Zuzana, Mihál Pavol, II. A

     Celoslovenské

     3. miesto

     17.

     Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     Mlynárová Ema, III. A

     Krajské kolo

     Účasť

     18.

     Palma Junior

     Mucha Michal, Hanáková Soňa, Kallová Zuzana, Mihál, Pavol, Roth Jakub František, II. A 

     Bizoň Jozef, Tancoš Damián, III. A

     Krajské kolo 

     Úspešní riešitelia

     19.

     PythonCup

     Mucha Michal, Hanáková Soňa, Kallová Zuzana, Mihál, Pavol, Roth Jakub František, II. A 

     Bizoň Jozef, Tancoš Damián, III. A

     Celoslovenské

     Úspešní riešitelia

     20.

     Spievam po francúzsky

     Mlynárová Ema, III. A

     Krajské kolo

     Účasť

     21.

     Stredoškolská odborná činnosť - SOČ

     Dirová Martina, Benková Sára, Grivalská Alexandra, Hrinová Sendy Gabriela, Lešková Tímea, III. A

     Krajské kolo

     Úspešní riešitelia

     22.

     Turnaj v trojkovom basketbale o Pohár primátora mesta Poprad

     Bobák Tomáš, Stupák Marián, IV. A

     Kromková Sarah, Štinčík Tomáš, Tancoš Damián, Puchala Daniel, Marton Marcel, III. A

     Nepostupová súťaž

     Účasť

      

      

      

      

     Výsledky súťaží a predmetových olympiád – šk. rok 2020/2021

      

      

     Názov súťaže

     Priezvisko, meno, trieda žiaka

     Úroveň súťaže

     Umiestnenie žiaka

     1.

     Biblická olympiáda

     Benková Sára, Dirová Martina, Trošan Kristián,  II. A

     Okresné (dekanátne kolo)

     Diecézne kolo – kategória 2

     1. miesto

      

     5. miesto

     2.

     Československá dejepisná súťaž

     Adamjak Filip, Pištová Michaela, Turčanová Mária III. A

     Krajské kolo

     Účasť bez postupu

     3.

     Ekonomická olympiáda

     Nedoroščíková Zuzana, IV. A

     Krajské kolo

     Top 6 súťažiacich

     4.

     Fyzikální online – kat. C

     Relatívne Dobrý Tím – Bizoň Jozef, Lešková Tímea, Grivalská Alexandra, Marhefka Timotej, Tancoš Damián, II. A

     Medzinárodná súťaž

     63. miesto/zo 167 súťažiacich tímov

     5.

     Geografická olympiáda

     Grivalská Alexandra, II. A

     Celoslovenské kolo

     Postup z celoslovenského kola na krajské (z 2346 žiakov postúpilo 987)

     6.

     Hviezdoslavov Kubín – prednes poézie

     Benková Sára, II. A

     Okresné kolo

     1. miesto

     7.

     Hviezdoslavov Kubín – prednes prózy

     Nedoročšíková Zuzana, IV. A

     Obvodné kolo

     3. miesto

     8.

     Chemická olympiáda – kat. B

     Lešková Tímea, II. A

      

     Krajské kolo

      

      

     11. miesto

      

      

     9

     Chemická olympiáda – kat. C

     Lazarák Martin, Roth Jakub František, I. A

     Krajské kolo

      

     22. a 30. miesto

      

     10.

     iBobor – kat. Junior

      

      

      

     priezvisko

     meno

     trieda

     body

     percentil

     Tancoš

     Damián

     II. A

     68.34

     97.1447

     Hanáková

     Soňa

     I. A

     58.68

     87.1511

     Marhefka

     Timotej

     II. A

     56.02

     84.1835

     Bekešová

     Simona

     I. A

     53.35

     77.735

     Karkošková

     Alžbeta

     I. A

     52.02

     76.4517

      

     Celoslovenské kolo

     (z 9 462 žiakov)

      

      

      

      

      

     Úspešní riešitelia

      

      

      

      

     11.

     Olympiáda v anglickom jazyku – kat. 2A

     Bizoň Jozef, II. A

     Okresné kolo

     4. miesto

     12.

     Olympiáda v anglickom jazyku – kat. 2B

     Riedl Michal, IV. A

     Okresné kolo

     4. miesto

     13.

     Palma Junior

      

     1. tím: Marhefka Timotej, Tancoš Damián, 2. tím: Bizoň Jozef, Fabián Marco II. A

     Celoslovenská súťaž v troch kolách

     Účasť bez postupu do finálového kola

     14.

     Prezentiáda

      

     Bekešová Simona, Gavurová Andrea -  postup do Grandfinále medzi 30 tímov

     Súťaž v rámci ČR a SR

     Postup z online kola do Grandfinále (bude sa konať 9. - 10.9.2021      v Brne

     15.

     Spracovanie informácií na počítači - SIP – Wordprocessing

     Rónayová Melánia, II. A

      

     Krajské kolo

     4. miesto

     16.

     Stredoškolská odborná činnosť - SOČ

     Karkošková Alžbeta, Michalková Marcela, III. A

     Krajské kolo

     4. miesto

      

Počet návštev: 210