• Spojená škola sv. Jána Pavla II. ako jediná v Poprade získala nórsky grant na projekt Využívaj energiu ekologicky!
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Úspechy na krajských kolách
     • Úspechy na krajských kolách

      Našej druháčke Magdalénke Štinčíkovej sa podarilo v mesiaci február umiestniť na 2 súťažiach na úrovni Prešovského kraja, a tak reprezentovať Gymnázium sv. Jána Pavla II. medzi ostatnými školami.

      V prestížnej Olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry získala krásne 2. miesto a v prednese poézie žiakov stredných škôl v recitačnej súťaži „...a Slovo bolo u Boha...“ získala 3. miesto.

    • Školský ples
     • Školský ples

      Dňa 9.2.2024 sa uskutočnil prvý ročník školského plesu. Slávnostne sme ho otvorili študenským valčíkom. Celý večer sprijemňoval Dj Benny. Čakali nás skvelé ceny v tomobole a rôzne súťaže. Ako napríklad kvíz , ktorý vyhrala žiačka 3.A Ema Bulavova. Hlavná cena bola sušička ovocia, ktorú vyhral žiak 2.A Nikolas Kovalčík. Ako druhou hlavnou cenou bola mesačná pernamentka Tatra Gymu, ktorú vyhrala žiačka 4.A Žaneta Podhorská. Večer sme zakončili poriadnom tanečnou zábavou.

    • Karneval
     • Karneval

      Počas fašiangového obdobia sa na našej škole konal karneval. Žiaci našej školy sa obliekli do fašiangových kostýmov na tému rozprávkových postavičiek a módy 70. až 90. rokov. Študenti si zábavu urobili formou sladkého pohostenia a hudby v jednotlivých triedach. Program pokračoval aj mimo tried, pričom sa žiaci presunuli aj na tancovačku do telocvične. Ďakujeme za zorganizovanie tohto dňa a veríme, že sa všetci študenti dobre zabavili.

    • Oznam vedúcej školskej jedálne
     • Oznam vedúcej školskej jedálne

      Zmena výšky poplatkov v ŠJ od 01.01.2024.

      Upozorňujem rodičov, že od 01.01.2024 sa mení výška:

      1. režijných nákladov v školskej jedálniVZN mesta Poprad č. 11/2023, ktorým sa mení VZN mesta Poprad č. I 9/2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách a v školských zariadeniach č. 1/2023 sa mení takto:

  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
Počet návštev: 3804437