• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Projekt Erasmus +
     • Projekt Erasmus +

      Curteni, Rumunsko, 7. 6. - 17. 6. 2022

      V júni sme sa my, jedenásti gymnazisti, spolu so študentmi z Česka, Rumunska a Maďarska zúčastnili na programe Erasmus + v Curteni v Rumunsku. Témou projektu s názvom „Agreeing Together“ bola mediácia ako spôsob riešenia konfliktov. A náš cieľ? Zlepšiť si komunikačné zručnosti, porozumieť vlastným emóciám, efektívne riešiť konfliktné situácie a v neposlednom rade zlepšiť sa v angličtine.

    • ​​​​​​​ Rozlúčka s „Kolumbom“
     • ​​​​​​​ Rozlúčka s „Kolumbom“

      Dňa 23. 6. sa uskutočnilo záverečné stretnutie triedy II. A v rámci programu Kolumbus.
      Tento zážitkový program prebiehal rôznymi workshopmi a stretnutiami počas celého šk. roku
      2021/22. Sprevádzal našich žiakov na ceste sebapoznávania, odhaľovania svojich silných
      a slabých stránok, odbúravania stresu s cieľom osobného rastu a posúvania svojich limitov tak
      v štúdiu, ako aj v privátnom živote. Žiaci mali z tohto programu nielen silný zážitok, ale aj
      úžitok vo forme psychickej podpory v zvládaní prekážok v živote.
      „Veď aj malá zmena môže byť veľkým úspechom v našich životoch“, mohlo by byť mottom
      tohto programu. Ďakujeme všetkým za vytvorenie podmienok pre účasť na tomto programe
      a mentorom za kvalifikované vedenie pracovno-zážitkových stretnutí.

    • Koniec školského roka
     • Koniec školského roka

      Na koniec školského roka sa všetky deti veľmi tešia. Veď už sa netreba učiť, vonku je krásne počasie a všetky povinnosti sa skončili. No medzi začiatkom a koncom je vždy desať krásnych mesiacov, za ktoré sme sa spoločne poďakovali na slávnostnej svätej omši. Po nej nasledoval príhovor pani riaditeľky, oceňovanie najlepších žiakov a rozlúčka s deviatakmi, ktorá sa nezaobišla bez sĺz. A potom už hor sa do školy po vytúžené vysvedčenia. Pre niektorých boli zaslúženou odmenou, pre iných signálom, že v budúcom školskom roku treba na niektorých veciach trošku popracovať. Dôležité však je, že školský rok je za nami a čakajú nás dva mesiace zaslúžených prázdnin. Prežite ich všetci v zdraví a v radosti, užite si ich naplno, vychutnajte si každý okamih leta a okrem toho aj veľa zmrzliny, vody, slnka a priateľov! Dovidenia v septembri!

    • Praktický seminár z biológie
     • Praktický seminár z biológie

      V piatok 24. 6. 2022 sa 13 z nás, druháci a tretiaci, vybrali s pani učiteľkou Čerkalovou na Katedru biológie Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove.

      Pani učiteľka nám vysvetlila, ako to na VŠ funguje a na ktoré časti sa škola člení. Na Katedre biológie nás privítali prednáškou o škole a možnostiach štúdia. Neskôr sme sa rozdelili na dve skupinky.

    • CLIL - DEJEPIS +
     • CLIL - DEJEPIS +

      Integrované vyučovanie cudzieho jazyka v rámci dejepisu

      CLIL - Content and Language Integrated Learning

      Študenti I. a II. ročníka gymnázia počas celého školského roka tvorivou projektovou prácou, individuálne aj v tímovej kooperácii, aktívne používali anglický jazyk ako médium na sprostredkovanie informácií o historických udalostiach a osobnostiach.

    • Súťaž o najlepší preklad
     • Súťaž o najlepší preklad

      Aj tento školský rok 2021/2022 sa na našej strednej škole konala Súťaž o najlepší preklad. Zasúťažilo si veľa gymnazistov od prvého až po štvrtý ročník. Boli sme rozdelení do dvoch kategórií – mladšej a staršej (na základe jazykovej úrovne pre jednotlivé ročníky). Súťažilo sa v troch jazykoch, a to s najväčšou účasťou v anglickom jazyku, nasledovne francúzskom a nakoniec nemeckom. Žiaci, ktorí sa úspešne umiestnili na prvých miestach boli ocenení diplomom a pamätnou drobnosťou. No ani ostatní súťažiaci neodišli naprázdno.

  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
Počet návštev: 3212094