• Naše úspechy

  •  

   Výsledky súťaží a predmetových olympiád – šk. rok 2022/2023

    

    

   Názov súťaže

   Priezvisko, meno, trieda žiaka

   Úroveň súťaže

   Umiestnenie žiaka

   1.

   …a Slovo bolo u Boha…

   Timotej Marhefka, IV. A

   krajské kolo

   3. miesto

   2.

   Biblická olympiáda G

   Patrik Pataky, I. A, Júlia Cehuľová, II. A, Sára Benková, IV. A

   okresné kolo

   2. miesto

   3.

   Biologická olympiáda, kat. A teoreticko-praktická časť

   Marco Fabian, IV. A

   krajské kolo

   15. miesto 

   4. 

   Družstvá prvej pomoci SČK

   Alžbeta Karkošková, Martin Lazarák, Martina Madejová, Adam Martinko, Žaneta Podhorská, Noel Šimko, III. A

   územné kolo súťaže stredných škôl okresov PP a KK 

   3. miesto 

   5.

   Hviezdoslavov Kubín 

   Alexandra Grivalská, IV. A

   okresné kolo

   3. miesto

   6.

   Chemická olympiáda kat. A

   Tímea Lešková, IV. A

   krajské kolo

   14. miesto

   7.

   Olympiáda v anglickom jazyku – kat. 2B

   Marhefka Timotej, IV.A

   okresné kolo OAJ

   3. miesto

   8.

   Olympiáda v anglickom jazyku – kat. 2C2

   Lešková Tímea, IV.A

   okresné kolo OAJ

   5. miesto

   9.

   Olympiáda v nemeckom jazyku - kat. 2A

   Kašická Linda, II.A

   okr. kolo ONJ

   4. miesto

   10.

   Olympiáda v nemeckom jazyku - kat. 2B

   Bizoň Jozef, IV.A

   Lazarák Martin, III.A

   okr.kolo ONJ

   okr.kolo ONJ

   4. miesto

   5. miesto

   11.

   Olympiáda v programovaní 

   s microbitmi

   Michal Mucha, Pavol Mihál, Jakub František Roth, Noel Šimko, Adam Martinko, III. A

   Celoslovenská súťaž

   1. miesto

   12.

   Palma Junior

   Michal Mucha, Pavol Mihál, Jakub František Roth, Zuzana Kallová, Soňa Hanáková, III. A

   Celoslovenská súťaž

   účasť

   13.

   PythonCup

   Michal Mucha, Pavol Mihál, Jakub František Roth, Zuzana Kallová, Soňa Hanáková, III. A

   Celoslovenská súťaž

   účasť

   14.

   Super Florbal POHÁR žiakov  

    

   Super Florbal POHÁR žiačok

    

   Dikant Timonej, Marton Marcel, Mayer Mathias, Pataky Patrik, Puchala Daniel, Šimko Noel, Špík Martin, Štinčík Tomáš, Tancoš Damián, Trošan Kristán

    

   Bajusová Sofia, Baranová Sofia Anna, Benková Sara, Bulavová Ema, Galiková Antónia, Handzušová Melisa, Kaššová Mária Viktória, Kuffová Sandra, Mlynárová Ema, Mlynská Lenka, Szczechwiczová Mária, Štinčíková Magdaléna 

   Okresné kolo    

   Okresné kolo

   2. miesto

    

   účasť

   15.

   Stredoškolská odborná činnosť - SOČ

   Ema Miždošová, Sofia Anna Baranová, III. A

   krajské kolo

   3. miesto

   16.

   Turnaj v trojkovom basketbale o Pohár primátora mesta Poprad

   Marton Marcel, Puchala Daniel, Štinčík Tomáš, Tancoš Damián, Trošan Kristán, IV. A

   Mesto  Poprad

   účasť

   17.

   Dejepisná súťaž českých a slovenských gymnázií

   Kristián Trošan, Adam Olejár, Jakub Gnojčák, IV. A

   krajské kolo

   19

   18.

   Zelený Andel

   Ema Miždošová, Sofia Anna Baranová, III. A

   celoštátna súťaž

   účasť

   19.

   SŠ ŠTRBArace prekažkový beh žiakov a žiačok

   Lešková Tímea, Tancoš Damián, Fabián Marko, IV.A

   Mravová Kristína Katarína, II. A

   celoštátna súťaž

   účasť

   20.

   Bedminton žiakov SŠ

   Bedminton žiačok SŠ

   Šimko Noel, III.A

   Tancoš Damián,  Marton Marcel, Štinčík Tomáš, IV.A

    

   Podhorská Žaneta, Bajusová Sofia, III.A

   Okresné kolo

    

   Okresné kolo

   účasť

   účasť

    

   Výsledky súťaží a predmetových olympiád – šk. rok 2021/2022

    

    

   Názov súťaže

   Priezvisko, meno, trieda žiaka

   Úroveň súťaže

   Umiestnenie žiaka

   1.

   …a Slovo bolo u Boha…

   Bekešová Simona, II. A - próza

   Grivalská Alexandra, III. A - poézia

   Krajské kolo

   2. miesto

   3. miesto

   2.

   Basketbal žiakov - A 

   Bobák Tomáš, Kubáni Filip, IV. A

   Marton Marcel, Fabian Marco, Puchala Daniel, Tancoš Damián, Trošan Kristián, Štinčík Tomáš, III. A

   Šimko Noel, II. A

   Okresné kolo

   Účasť

   3.

   Biblická olympiáda

   Benková Sára, Dirová Martina, Trošan Kristián, III. A

   Okresné kolo 

   2. miesto

   4.

   Biologická olympiáda, kat. A

   Marhefka Timotej, III. A

   Krajské kolo 

   Úspešný riešiteľ 

   5.

   Biologická olympiáda, kat. B

   Lazarák Martin, II. A

   Krajské kolo 

   Úspešný riešiteľ 

   6.

   Fyzikální online

   Tancoš Damián, Marhefka Timotej, Benková Sára, Grivalská Alexandra - Relatívne dobrý tím, III. A

   Dluhá Nikola, Cehuľová Júlia, Kašická Linda, Nahalková Katarína, Klingová Mária - Schroedingerove kočky, I. A

   Medzinárodná online súťaž

   521. miesto z 806 súťažiacich

    

   611. miesto z 806 súťažiacich

   7.

   Hviezdoslavov Kubín 

   Grivalská Alexandra, III. A - poézia

   Krajské kolo

   3. miesto

   8.

   Chemická olympiáda – kat. B

   Lazarák Martin, II. A

   Krajské kolo

   Účasť

   9.

   Chemická olympiáda – kat. C

   Kašická Linda, I. A

   Klingová Mária, I. A

   Krajské kolo

   Účasť

   10.

   iBobor – kat. Junior

   Roth Jakub František, II. A

   Celoslovenské kolo

   Úspešný riešiteľ

   11.

   Olympiáda ľudských práv

   Dirová Martina, III.A

   Krajské kolo

   Účasť

   12.

   Olympiáda v anglickom jazyku – kat. 2A 

   Mihál Pavol, II. A

   Okresné kolo

   3. miesto

   13.

   Olympiáda v anglickom jazyku – kat. 2B

   Majdán Richard, IV. A

   Okresné kolo

   3. miesto

   14.

   Olympiáda v nemeckom jazyku - kat. 2A

   Lazarák Martin, II. A

   Okresné kolo

   5. miesto

   15.

   Olympiáda v nemeckom jazyku - kat. 2B

   Bizoň Jozef, III. A

   Okresné kolo

   3. miesto

   16.

   Olympiáda v programovaní 

   s microbitmi

   Hanáková Soňa, Kallová Zuzana, Mihál Pavol, II. A

   Celoslovenské

   3. miesto

   17.

   Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

   Mlynárová Ema, III. A

   Krajské kolo

   Účasť

   18.

   Palma Junior

   Mucha Michal, Hanáková Soňa, Kallová Zuzana, Mihál, Pavol, Roth Jakub František, II. A 

   Bizoň Jozef, Tancoš Damián, III. A

   Krajské kolo 

   Úspešní riešitelia

   19.

   PythonCup

   Mucha Michal, Hanáková Soňa, Kallová Zuzana, Mihál, Pavol, Roth Jakub František, II. A 

   Bizoň Jozef, Tancoš Damián, III. A

   Celoslovenské

   Úspešní riešitelia

   20.

   Spievam po francúzsky

   Mlynárová Ema, III. A

   Krajské kolo

   Účasť

   21.

   Stredoškolská odborná činnosť - SOČ

   Dirová Martina, Benková Sára, Grivalská Alexandra, Hrinová Sendy Gabriela, Lešková Tímea, III. A

   Krajské kolo

   Úspešní riešitelia

   22.

   Turnaj v trojkovom basketbale o Pohár primátora mesta Poprad

   Bobák Tomáš, Stupák Marián, IV. A

   Kromková Sarah, Štinčík Tomáš, Tancoš Damián, Puchala Daniel, Marton Marcel, III. A

   Nepostupová súťaž

   Účasť

    

    

    

    

   Výsledky súťaží a predmetových olympiád – šk. rok 2020/2021

    

    

   Názov súťaže

   Priezvisko, meno, trieda žiaka

   Úroveň súťaže

   Umiestnenie žiaka

   1.

   Biblická olympiáda

   Benková Sára, Dirová Martina, Trošan Kristián,  II. A

   Okresné (dekanátne kolo)

   Diecézne kolo – kategória 2

   1. miesto

    

   5. miesto

   2.

   Československá dejepisná súťaž

   Adamjak Filip, Pištová Michaela, Turčanová Mária III. A

   Krajské kolo

   Účasť bez postupu

   3.

   Ekonomická olympiáda

   Nedoroščíková Zuzana, IV. A

   Krajské kolo

   Top 6 súťažiacich

   4.

   Fyzikální online – kat. C

   Relatívne Dobrý Tím – Bizoň Jozef, Lešková Tímea, Grivalská Alexandra, Marhefka Timotej, Tancoš Damián, II. A

   Medzinárodná súťaž

   63. miesto/zo 167 súťažiacich tímov

   5.

   Geografická olympiáda

   Grivalská Alexandra, II. A

   Celoslovenské kolo

   Postup z celoslovenského kola na krajské (z 2346 žiakov postúpilo 987)

   6.

   Hviezdoslavov Kubín – prednes poézie

   Benková Sára, II. A

   Okresné kolo

   1. miesto

   7.

   Hviezdoslavov Kubín – prednes prózy

   Nedoročšíková Zuzana, IV. A

   Obvodné kolo

   3. miesto

   8.

   Chemická olympiáda – kat. B

   Lešková Tímea, II. A

    

   Krajské kolo

    

    

   11. miesto

    

    

   9

   Chemická olympiáda – kat. C

   Lazarák Martin, Roth Jakub František, I. A

   Krajské kolo

    

   22. a 30. miesto

    

   10.

   iBobor – kat. Junior

    

    

    

   priezvisko

   meno

   trieda

   body

   percentil

   Tancoš

   Damián

   II. A

   68.34

   97.1447

   Hanáková

   Soňa

   I. A

   58.68

   87.1511

   Marhefka

   Timotej

   II. A

   56.02

   84.1835

   Bekešová

   Simona

   I. A

   53.35

   77.735

   Karkošková

   Alžbeta

   I. A

   52.02

   76.4517

    

   Celoslovenské kolo

   (z 9 462 žiakov)

    

    

    

    

    

   Úspešní riešitelia

    

    

    

    

   11.

   Olympiáda v anglickom jazyku – kat. 2A

   Bizoň Jozef, II. A

   Okresné kolo

   4. miesto

   12.

   Olympiáda v anglickom jazyku – kat. 2B

   Riedl Michal, IV. A

   Okresné kolo

   4. miesto

   13.

   Palma Junior

    

   1. tím: Marhefka Timotej, Tancoš Damián, 2. tím: Bizoň Jozef, Fabián Marco II. A

   Celoslovenská súťaž v troch kolách

   Účasť bez postupu do finálového kola

   14.

   Prezentiáda

    

   Bekešová Simona, Gavurová Andrea -  postup do Grandfinále medzi 30 tímov

   Súťaž v rámci ČR a SR

   Postup z online kola do Grandfinále (bude sa konať 9. - 10.9.2021      v Brne

   15.

   Spracovanie informácií na počítači - SIP – Wordprocessing

   Rónayová Melánia, II. A

    

   Krajské kolo

   4. miesto

   16.

   Stredoškolská odborná činnosť - SOČ

   Karkošková Alžbeta, Michalková Marcela, III. A

   Krajské kolo

   4. miesto

    

    

    

   Školský rok  2019 – 2020

    

    

   Žiačky III. ročníka - Nikola Semančíková a Zuzana Michelková – získali  2. miesto na krajskom kole v Stredoškolskej odbornej činnosti s postupom na celoslovenské kolo

   Žiačka III. ročníka – Sára Bretzová – získala 3. miesto na krajskom kole v prednese poézie v súťaži ...a Slovo bolo u Boha

   Žiak III. ročníka – Filip Dlhý – získal 3. miesto na celoslovenskom kole v súťaži Klasici v komikse

   Žiačka IV. ročníka – Claudia Kollmannová – získala 3. miesto na obvodnom kole v Olympiáde z nemeckého jazyka

   Žiačka IV. ročníka – Bianka Tanyasiová  - získala 2. miesto na okresnom kole v Olympiáde z anglického jazyka

   Žiaci III. a IV. ročníka – Michal Riedl, Pavol Ďuraš, František Brotka, Matej Koval a Benjamín Minárik  - získali 3. miesto na regionálnom kole v súťaži Pišqworky – Student

   Cyber Games                  

   Žiačka II. ročníka – Eliška Mašlonková – získala 100%-nú úspešnosť na celoslovenskom kole v súťaži IT fitness test

    

   Školský rok  2018 – 2019

    

   žiačka III. AG - Lucia Zvalená získala 4. miesto v krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore biológia
   žiačka II. AG - Anna Voščeková získala 3. miesto v krajskom kole projektovej časti Biologickej olympiády, kategória B

   Krajská súťažná prehliadka amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 

   - v II. skupine autori do 21 rokov - získali 1. miesto žiaci gymnázia Benjamín Róbert

   Minárik a František Brotka

   Súťaž Technika kolem mne, ktorú vyhlasuje Pražská vedeckotechnická spoločnosť  - získali so svojím videom Tatranská zubačka 3. miesto Benjamín Róbert Minárik a František Brotka

   Krajské kolo recitačnej súťaže A Slovo bolo u Boha..

    – kategória stredných škôl, v prednese poézie -  získala 3. miesto žiačka gymnázia – Sára Bretzová 

   Krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore biológia

   • v kategórii stredných škôl – získali 4. miesto žiačky: Sára Bretzová, Felicita Konečná a

   Veronika Karkošková

   Celoslovenská súťaž Klasici v komikse

   • kategória žiaci od 16 – do 18 rokov – získala 3. miesto žiačka Patrícia Suráková

    

    

   Školský rok  2017 – 2018

   Krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore biológia

   • získali 3. miesto žiačky gymnázia – Juliana Neupauerová a Barbora MaškulkováOkresné kolo Biblickej olympiády

   Krajská súťažná prehliadka amatérskej filmovej tvorby CINEAMA - v II. skupine autori do 21 rokov - získali 1. miesto žiaci gymnázia Benjamín Róbert Minárik a František Brotka

   Súťaž Technika kolem mne, ktorú vyhlasuje Pražská vedeckotechnická spoločnosť - získali so svojím videom Tatranská zubačka 3. miesto Benjamín Róbert Minárik a František Brotka

   Krajské kolo recitačnej súťaže A Slovo bolo u Boha.. – kategória stredných škôl, v prednese poézie - získala 3. miesto žiačka gymnázia – Sára Bretzová

   Krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore biológia - získali 3. miesto žiačky gymnázia – Juliana Neupauerová a Barbora Maškulková

   Okresné kolo Biblickej olympiády - v kategórii stredných škôl – získali 4. miesto žiačky: Sára Bretzová, Felicita Konečná a Veronika Karkošková

   Celoslovenská súťaž Klasici v komikse - kategória žiaci od 16 – do 18 rokov – získala 3. miesto žiačka Patrícia Suráková

    

    

   Školský rok  2016 – 2017

   Na základe  údajov „INEKO“ naša škola v kategórii „Skokan roka“ v šk. roku 2016/2017 získala 10. miesto a to na celoslovenskej úrovni.

   V šk. roku 2016/17 žiaci z hlavných  maturitných predmetov ANJ a SJL,  dosiahli medzi všetkými gymnáziami SR úroveň nad národným priemerom, tak ako aj v minulom šk. roku.

   V porovnaní s cirkevnými gymnáziami v Prešovskom kraji sa naša škola z 10 gymnázii umiestnila vo výsledkoch zo SJL na 2. mieste a z ANJ na 1. mieste.

   Na základe  údajov „Ústavu informácii a prognóz školstva“  z r. 2015 boli  absolventi nášho gymnázia zo všetkých gymnázii v okrese Poprad najúspešnejší v prijímacom konaní na slovenské VŠ .

   Škola investuje do žiaka nielen vzdelaním, ale aj duchovnou formáciou, čím sa stratégiou rozvoja zaradzuje medzi najkvalitnejšie školy vyspelého demokratického sveta s komplexným prístupom k žiakovi.

    

    

    Výsledky súťaží za školský rok 2016/2017 a skôr

   Okresné kolo – Ľahká atletika, 400m – 1. miesto, /Ondrej M./

   Celoslovenské kolo - Beh okolo poludnice - 1. miesto, /žiak A. Renda/

   Celoslovenské kolo - Belianska pätnástka - 1. miesto, /žiak A. Renda/

   Celoslovenské kolo - Beh okolo Sliačov - 1. miesto, /žiak A. Renda/

   Medzinárodná úroveň - Tatranská euroliga detí – 1. miesto, /žiak A. Renda/

   Regionálne kolo – Štúrov Zvolen – 1. miesto, /žiačka K. Hudžíková/

   Celoslovenská úroveň – Štúrov Zvolen – 4. miesto, /žiačka K. Hudžíková/

   Regionálne kolo – Olympiáda z ANJ – 4. miesto, /žiačka K. Doliňáková/

   Okresné kolo – Olympiáda z NJ – 1. miesto, /Marcell Heim/

   Celoslovenské kolo – Olympiáda z NJ – 4. miesto, /Marcell Heim/

   Celoslovenské kolo - Finančný kompas, Ekonomická súťaž – 2. miesto, /Adam Gallik/

Počet návštev: 5063