• Naše úspechy

  •  

   Výsledky súťaží a predmetových olympiád – šk. rok 2021/2022

    

    

   Názov súťaže

   Priezvisko, meno, trieda žiaka

   Úroveň súťaže

   Umiestnenie žiaka

   1.

   …a Slovo bolo u Boha…

   Bekešová Simona, II. A - próza

   Grivalská Alexandra, III. A - poézia

   Krajské kolo

   2. miesto

   3. miesto

   2.

   Basketbal žiakov - A 

   Bobák Tomáš, Kubáni Filip, IV. A

   Marton Marcel, Fabian Marco, Puchala Daniel, Tancoš Damián, Trošan Kristián, Štinčík Tomáš, III. A

   Šimko Noel, II. A

   Okresné kolo

   Účasť

   3.

   Biblická olympiáda

   Benková Sára, Dirová Martina, Trošan Kristián, III. A

   Okresné kolo 

   2. miesto

   4.

   Biologická olympiáda, kat. A

   Marhefka Timotej, III. A

   Krajské kolo 

   Úspešný riešiteľ 

   5.

   Biologická olympiáda, kat. B

   Lazarák Martin, II. A

   Krajské kolo 

   Úspešný riešiteľ 

   6.

   Fyzikální online

   Tancoš Damián, Marhefka Timotej, Benková Sára, Grivalská Alexandra - Relatívne dobrý tím, III. A

   Dluhá Nikola, Cehuľová Júlia, Kašická Linda, Nahalková Katarína, Klingová Mária - Schroedingerove kočky, I. A

   Medzinárodná online súťaž

   521. miesto z 806 súťažiacich

    

   611. miesto z 806 súťažiacich

   7.

   Hviezdoslavov Kubín 

   Grivalská Alexandra, III. A - poézia

   Krajské kolo

   3. miesto

   8.

   Chemická olympiáda – kat. B

   Lazarák Martin, II. A

   Krajské kolo

   Účasť

   9.

   Chemická olympiáda – kat. C

   Kašická Linda, I. A

   Klingová Mária, I. A

   Krajské kolo

   Účasť

   10.

   iBobor – kat. Junior

   Roth Jakub František, II. A

   Celoslovenské kolo

   Úspešný riešiteľ

   11.

   Olympiáda ľudských práv

   Dirová Martina, III.A

   Krajské kolo

   Účasť

   12.

   Olympiáda v anglickom jazyku – kat. 2A 

   Mihál Pavol, II. A

   Okresné kolo

   3. miesto

   13.

   Olympiáda v anglickom jazyku – kat. 2B

   Majdán Richard, IV. A

   Okresné kolo

   3. miesto

   14.

   Olympiáda v nemeckom jazyku - kat. 2A

   Lazarák Martin, II. A

   Okresné kolo

   5. miesto

   15.

   Olympiáda v nemeckom jazyku - kat. 2B

   Bizoň Jozef, III. A

   Okresné kolo

   3. miesto

   16.

   Olympiáda v programovaní 

   s microbitmi

   Hanáková Soňa, Kallová Zuzana, Mihál Pavol, II. A

   Celoslovenské

   3. miesto

   17.

   Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

   Mlynárová Ema, III. A

   Krajské kolo

   Účasť

   18.

   Palma Junior

   Mucha Michal, Hanáková Soňa, Kallová Zuzana, Mihál, Pavol, Roth Jakub František, II. A 

   Bizoň Jozef, Tancoš Damián, III. A

   Krajské kolo 

   Úspešní riešitelia

   19.

   PythonCup

   Mucha Michal, Hanáková Soňa, Kallová Zuzana, Mihál, Pavol, Roth Jakub František, II. A 

   Bizoň Jozef, Tancoš Damián, III. A

   Celoslovenské

   Úspešní riešitelia

   20.

   Spievam po francúzsky

   Mlynárová Ema, III. A

   Krajské kolo

   Účasť

   21.

   Stredoškolská odborná činnosť - SOČ

   Dirová Martina, Benková Sára, Grivalská Alexandra, Hrinová Sendy Gabriela, Lešková Tímea, III. A

   Krajské kolo

   Úspešní riešitelia

   22.

   Turnaj v trojkovom basketbale o Pohár primátora mesta Poprad

   Bobák Tomáš, Stupák Marián, IV. A

   Kromková Sarah, Štinčík Tomáš, Tancoš Damián, Puchala Daniel, Marton Marcel, III. A

   Nepostupová súťaž

   Účasť

    

    

    

    

   Výsledky súťaží a predmetových olympiád – šk. rok 2020/2021

    

    

   Názov súťaže

   Priezvisko, meno, trieda žiaka

   Úroveň súťaže

   Umiestnenie žiaka

   1.

   Biblická olympiáda

   Benková Sára, Dirová Martina, Trošan Kristián,  II. A

   Okresné (dekanátne kolo)

   Diecézne kolo – kategória 2

   1. miesto

    

   5. miesto

   2.

   Československá dejepisná súťaž

   Adamjak Filip, Pištová Michaela, Turčanová Mária III. A

   Krajské kolo

   Účasť bez postupu

   3.

   Ekonomická olympiáda

   Nedoroščíková Zuzana, IV. A

   Krajské kolo

   Top 6 súťažiacich

   4.

   Fyzikální online – kat. C

   Relatívne Dobrý Tím – Bizoň Jozef, Lešková Tímea, Grivalská Alexandra, Marhefka Timotej, Tancoš Damián, II. A

   Medzinárodná súťaž

   63. miesto/zo 167 súťažiacich tímov

   5.

   Geografická olympiáda

   Grivalská Alexandra, II. A

   Celoslovenské kolo

   Postup z celoslovenského kola na krajské (z 2346 žiakov postúpilo 987)

   6.

   Hviezdoslavov Kubín – prednes poézie

   Benková Sára, II. A

   Okresné kolo

   1. miesto

   7.

   Hviezdoslavov Kubín – prednes prózy

   Nedoročšíková Zuzana, IV. A

   Obvodné kolo

   3. miesto

   8.

   Chemická olympiáda – kat. B

   Lešková Tímea, II. A

    

   Krajské kolo

    

    

   11. miesto

    

    

   9

   Chemická olympiáda – kat. C

   Lazarák Martin, Roth Jakub František, I. A

   Krajské kolo

    

   22. a 30. miesto

    

   10.

   iBobor – kat. Junior

    

    

    

   priezvisko

   meno

   trieda

   body

   percentil

   Tancoš

   Damián

   II. A

   68.34

   97.1447

   Hanáková

   Soňa

   I. A

   58.68

   87.1511

   Marhefka

   Timotej

   II. A

   56.02

   84.1835

   Bekešová

   Simona

   I. A

   53.35

   77.735

   Karkošková

   Alžbeta

   I. A

   52.02

   76.4517

    

   Celoslovenské kolo

   (z 9 462 žiakov)

    

    

    

    

    

   Úspešní riešitelia

    

    

    

    

   11.

   Olympiáda v anglickom jazyku – kat. 2A

   Bizoň Jozef, II. A

   Okresné kolo

   4. miesto

   12.

   Olympiáda v anglickom jazyku – kat. 2B

   Riedl Michal, IV. A

   Okresné kolo

   4. miesto

   13.

   Palma Junior

    

   1. tím: Marhefka Timotej, Tancoš Damián, 2. tím: Bizoň Jozef, Fabián Marco II. A

   Celoslovenská súťaž v troch kolách

   Účasť bez postupu do finálového kola

   14.

   Prezentiáda

    

   Bekešová Simona, Gavurová Andrea -  postup do Grandfinále medzi 30 tímov

   Súťaž v rámci ČR a SR

   Postup z online kola do Grandfinále (bude sa konať 9. - 10.9.2021      v Brne

   15.

   Spracovanie informácií na počítači - SIP – Wordprocessing

   Rónayová Melánia, II. A

    

   Krajské kolo

   4. miesto

   16.

   Stredoškolská odborná činnosť - SOČ

   Karkošková Alžbeta, Michalková Marcela, III. A

   Krajské kolo

   4. miesto

    

    

    

   Školský rok  2019 – 2020

    

    

   Žiačky III. ročníka - Nikola Semančíková a Zuzana Michelková – získali  2. miesto na krajskom kole v Stredoškolskej odbornej činnosti s postupom na celoslovenské kolo

   Žiačka III. ročníka – Sára Bretzová – získala 3. miesto na krajskom kole v prednese poézie v súťaži ...a Slovo bolo u Boha

   Žiak III. ročníka – Filip Dlhý – získal 3. miesto na celoslovenskom kole v súťaži Klasici v komikse

   Žiačka IV. ročníka – Claudia Kollmannová – získala 3. miesto na obvodnom kole v Olympiáde z nemeckého jazyka

   Žiačka IV. ročníka – Bianka Tanyasiová  - získala 2. miesto na okresnom kole v Olympiáde z anglického jazyka

   Žiaci III. a IV. ročníka – Michal Riedl, Pavol Ďuraš, František Brotka, Matej Koval a Benjamín Minárik  - získali 3. miesto na regionálnom kole v súťaži Pišqworky – Student

   Cyber Games                  

   Žiačka II. ročníka – Eliška Mašlonková – získala 100%-nú úspešnosť na celoslovenskom kole v súťaži IT fitness test

    

   Školský rok  2018 – 2019

    

   žiačka III. AG - Lucia Zvalená získala 4. miesto v krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore biológia
   žiačka II. AG - Anna Voščeková získala 3. miesto v krajskom kole projektovej časti Biologickej olympiády, kategória B

   Krajská súťažná prehliadka amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 

   - v II. skupine autori do 21 rokov - získali 1. miesto žiaci gymnázia Benjamín Róbert

   Minárik a František Brotka

   Súťaž Technika kolem mne, ktorú vyhlasuje Pražská vedeckotechnická spoločnosť  - získali so svojím videom Tatranská zubačka 3. miesto Benjamín Róbert Minárik a František Brotka

   Krajské kolo recitačnej súťaže A Slovo bolo u Boha..

    – kategória stredných škôl, v prednese poézie -  získala 3. miesto žiačka gymnázia – Sára Bretzová 

   Krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore biológia

   • v kategórii stredných škôl – získali 4. miesto žiačky: Sára Bretzová, Felicita Konečná a

   Veronika Karkošková

   Celoslovenská súťaž Klasici v komikse

   • kategória žiaci od 16 – do 18 rokov – získala 3. miesto žiačka Patrícia Suráková

    

    

   Školský rok  2017 – 2018

   Krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore biológia

   • získali 3. miesto žiačky gymnázia – Juliana Neupauerová a Barbora MaškulkováOkresné kolo Biblickej olympiády

   Krajská súťažná prehliadka amatérskej filmovej tvorby CINEAMA - v II. skupine autori do 21 rokov - získali 1. miesto žiaci gymnázia Benjamín Róbert Minárik a František Brotka

   Súťaž Technika kolem mne, ktorú vyhlasuje Pražská vedeckotechnická spoločnosť - získali so svojím videom Tatranská zubačka 3. miesto Benjamín Róbert Minárik a František Brotka

   Krajské kolo recitačnej súťaže A Slovo bolo u Boha.. – kategória stredných škôl, v prednese poézie - získala 3. miesto žiačka gymnázia – Sára Bretzová

   Krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore biológia - získali 3. miesto žiačky gymnázia – Juliana Neupauerová a Barbora Maškulková

   Okresné kolo Biblickej olympiády - v kategórii stredných škôl – získali 4. miesto žiačky: Sára Bretzová, Felicita Konečná a Veronika Karkošková

   Celoslovenská súťaž Klasici v komikse - kategória žiaci od 16 – do 18 rokov – získala 3. miesto žiačka Patrícia Suráková

    

    

   Školský rok  2016 – 2017

   Na základe  údajov „INEKO“ naša škola v kategórii „Skokan roka“ v šk. roku 2016/2017 získala 10. miesto a to na celoslovenskej úrovni.

   V šk. roku 2016/17 žiaci z hlavných  maturitných predmetov ANJ a SJL,  dosiahli medzi všetkými gymnáziami SR úroveň nad národným priemerom, tak ako aj v minulom šk. roku.

   V porovnaní s cirkevnými gymnáziami v Prešovskom kraji sa naša škola z 10 gymnázii umiestnila vo výsledkoch zo SJL na 2. mieste a z ANJ na 1. mieste.

   Na základe  údajov „Ústavu informácii a prognóz školstva“  z r. 2015 boli  absolventi nášho gymnázia zo všetkých gymnázii v okrese Poprad najúspešnejší v prijímacom konaní na slovenské VŠ .

   Škola investuje do žiaka nielen vzdelaním, ale aj duchovnou formáciou, čím sa stratégiou rozvoja zaradzuje medzi najkvalitnejšie školy vyspelého demokratického sveta s komplexným prístupom k žiakovi.

    

    

    Výsledky súťaží za školský rok 2016/2017 a skôr

   Okresné kolo – Ľahká atletika, 400m – 1. miesto, /Ondrej M./

   Celoslovenské kolo - Beh okolo poludnice - 1. miesto, /žiak A. Renda/

   Celoslovenské kolo - Belianska pätnástka - 1. miesto, /žiak A. Renda/

   Celoslovenské kolo - Beh okolo Sliačov - 1. miesto, /žiak A. Renda/

   Medzinárodná úroveň - Tatranská euroliga detí – 1. miesto, /žiak A. Renda/

   Regionálne kolo – Štúrov Zvolen – 1. miesto, /žiačka K. Hudžíková/

   Celoslovenská úroveň – Štúrov Zvolen – 4. miesto, /žiačka K. Hudžíková/

   Regionálne kolo – Olympiáda z ANJ – 4. miesto, /žiačka K. Doliňáková/

   Okresné kolo – Olympiáda z NJ – 1. miesto, /Marcell Heim/

   Celoslovenské kolo – Olympiáda z NJ – 4. miesto, /Marcell Heim/

   Celoslovenské kolo - Finančný kompas, Ekonomická súťaž – 2. miesto, /Adam Gallik/

Počet návštev: 916