Základné informácie

 

 • Na základe  údajov „Ústavu informácii a prognóz školstva“  z roku 2015 boli  absolventi nášho gymnázia zo všetkých gymnázii v okrese Poprad najúspešnejší v prijímacom konaní na slovenské vysoké školy.
 • Na základe  údajov „INEKO“ naša škola získala v kategórii „Skokan roka“ v školskom roku 2016/2017  10. miesto na celoslovenskej úrovni
 • V školskom roku 2016/2017 dosiahli naši žiaci z hlavných maturitných predmetov Anglický jazyk a Slovenský jazyk spomedzi všetkých gymnázií Slovenska úroveň nadnárodného priemeru
 • V porovnaní s 10 cirkevnými gymnáziami v Prešovskom kraji sa naše gymnázium umiestnilo zo Slovenského jazyka na 2. mieste a z Anglického jazyka na 1. mieste.
 • Škola investuje do žiakov nielen vzdelaním, ale aj duchovnou formáciou, čím sa zaraďuje medzi najkvalitnejšie školy vyspelého demokratického sveta s komplexným prístupomk žiakovi
 • Štvorročné denné štúdium, všeobecný odbor č. 7902 J 00
 • Komplexný prístup k študentom po intelektuálnej, duchovnej a telesnej stránke je zhodný s charakterom školských vzdelávacích programov cirkevných škôl najvyspelejších štátov sveta
 • Výsledky vzdelávania nadnárodného priemeru
 • Využívanie najmodernejších informačných technológií
 • Bohatý výber seminárov v III. alebo IV. ročníku
 • Možnosť zúčastniť sa zahraničných poznávacích zájazdov – Paríž, Viedeň, Londýn, Budapešť, Štrasburg...
 • Posilnené štúdium cudzích jazykov – anglický, nemecký, francúzsky
 • Účasť zahraničných lektorov na hodinách cudzích jazykov
 • Prepojenie štúdia s praxou – projekty, komunikácia
 • Kaplnka v budove školy – ponuka duchovného programu navyše
 • Štúdium umožnené  každému – bez rozdielu vierovyznania
 • Možnosť maturitnej skúšky z ekonomiky alebo náboženstva
 • Možnosť vzdelania v oblasti umenia, hudby a tanca na Základnej umeleckej škole
 • Výhodná poloha vedľa obchodného centra MAX
 • Výborné referencie

 

Kontakt

 • Gymnázium sv. Jána Pavla II.
  Dlhé hony 3522/2
  058 01 Poprad
 • 052/7721389

Ďakujeme našim sponzorom