Názov školy: Spojená škola sv. Jána Pavla II.

     Adresa školy: Dlhé hony 3522/2, 058 01 Poprad

     IČO: 37942743

     Číslo telefónu: 052/ 7721389          

 

Organizačné zložky

 

 • Základná škola sv. Jána Pavla II., Dlhé hony 3522/2, 058 01 Poprad

 

 • Gymnázium sv. Jána Pavla II., Dlhé hony 3522/2, 058 01 Poprad

 

 • Základná umelecká škola sv. Jána Pavla II., Dlhé hony 3522/2, 058 01 Poprad

 

 

     Súčasťami školy sú:

 •      Školský klub detí
 •      Školská kuchyňa
 •      Školská jedáleň

 

Kontakt

 • Gymnázium sv. Jána Pavla II.
  Dlhé hony 3522/2
  058 01 Poprad
 • 052/7721389

Ďakujeme našim sponzorom