Ako môžete prispieť?

Vážení rodičia, vážení sponzori!

     Váš sponzorský dar  predstavuje dôležitú investíciu do rozvoja vzdelania žiakov a do rozvoja našej školy, za čo Vám patrí úprimné poďakovanie. Nie je dôležitá výška príspevku, ale dobrá vôľa. Vážime si každú formu podpory – finančný dar, brigáda, materiál, modlitba.

          Môžete podporiť:

           1.  Výstavbu 1. etapy telocvične
           2.  Vybavenie pre žiakov

 

Výstavba prvej etapy telocvične

Váš príspevok posielajte na č. účtu:

 

SK57 0200 0000 0035 2160 8656


Variabilný symbol: 2017 T


Poznámka pre príjemcu: meno, účel, (napr. Jozef Nový, murárske práce)
         

Svojím príspevkom na výstavbu 1. etapy telocvične  podporíte jednu z nasledujúcich položiek:

Názov

Požadovaná investícia

Príspevky na investíciu k 11.1.2018

Meno

Výška príspevku

Finančná dotácia

 

Konferencia biskupov USA

40.000,- USD

(34.400,- EUR)

Murárske a stavebné práce

3.600,- EUR

Mgr. Stanislav K.

 310,- EUR

Neznámy darca

 100,- EUR

Úprava povrchov 

Conipur podlaha

 

15.360,- EUR

First Catholic Slovak Union of the United States and Canada

 

3.000,- USD

Doprava stavebného materiálu a búracie práce

  7.000,- EUR

Inštitút Krista Veľkňaza Žakovce

 

2.000,- EUR

Hydroizolácia

720,- EUR

 

 

Izolácia tepelná

2.340,- EUR

 

 

 

 

Voda, kúrenie

 

 

4.800,- EUR

Verejná zbierka 2% dane za rok 2016

1.000,- EUR

Rodičovské príspevky za šk. rok 2017/18

3.000,- EUR

 

Nadácia Filantropia

1.000,- EUR

Sadrokartónový strop

5.064,- EUR

 

 

Stolárske konštrukcie,

obklady stien, okná

10.530,- EUR

 

 

Podlahy, izolácie

550,- EUR

 

 

Obklady na toalety

2.370,- EUR

 

 

Maľby

850,- EUR

 

 

Elektroinštalácia

6.000,- EUR

 

 

Projekcia, návrhy

1.000,- EUR

 

 

Spolu

   60.184,EUR

 

44.310,- EUR

 

Vybavenie pre žiakov

Váš príspevok posielajte na č. účtu: 

 

SK57 0200 0000 0035 2160 8656


Variabilný symbol: 2017 V


Poznámka pre príjemcu: meno, účel, (napr. Jozef Nový, športové potreby)

Svojím príspevkom  na vybavenie pre žiakov podporíte jednu z nasledujúcich položiek:

Druh vybavenia

Požadovaná investícia

Príspevky na investíciu k 13.12.2017

Meno 

Výška príspevku

Športové potreby lopty, žinenky, basketbalové vybavenie

 

500,- EUR

 

 

Letná škola

Eko trieda

4 000,- EUR

Volkswagen

Tatravagónka

1000,- EUR

600,- EUR

 

Počítačová technika, zariadenia IKT

1000,- EUR

 

 

Tabule do učební

600,- EUR

 

 

Zriadenie chemického laboratória

15 000,- EUR

 

 

Fyzikálne laboratórium

10 000,- EUR

 

 

Spolu

31.100,- EUR

 

1.600,- EUR

 

Kontakt

  • Gymnázium sv. Jána Pavla II.
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389

Ďakujeme našim sponzorom