Aktuality

Výchovná poradkyňa

Kto: Ing. Eva Gabonayová

Kde ma nájdete: pondelok  - piatok  v učebni informatiky

Konzultačné hodiny: piatok 10:00 - 10:45 hod.   v kabinete výchovného poradcu na 2. poschodí

e-mail:  eginformatika at gmail.com

Posledná aktualizácia: 21. 1. 2018

Vyskúšajte si pobyt na vysokej škole

 

Mini-Erasmus - registrácia do 18. 10. 2017

Experience Cambridge  - prihlášky od 1. 11. - 15. 11 2017

 

Štipendiá

 

Stredoškolské štipendiá  výpočet  žiadosť

Vysokoškolské štipendiá 

 

 

Prihláška na vysoké školy

 

Milí štvrtáci,

využite nasledujúci portál na vypĺňanie elektronickej prihlášky si na vysokú školu 

http://www.portalvs.sk/sk/elektronicka-prihlaska

Elektronizácia prihlasovania na VŠ

 

prihláška

kód našej školy:                       710261306                    na české VŠ (IZO)
kód študijného odboru:                7902J00                    na české VŠ (KKOV)

stupeň dosiahnutého vzdelania:  5

 

O vysokých školách na internete

 

http://www.vysokeskoly.sk/

http://www.vysokeskoly.cz/

http://www.portalvs.sk/                              ako na VŠ, portál slovenských vysokých škôl

https://www.pindex.sk/                               vysokoškoláci hodnotia svojich učiteľov 

http://nemajnasalame.sk/                          projekt o možnostiach štúdia na VŠ

http://studia.education.sk/                         výber vysokej školy podľa rôznych kategórií

http://www.scio.sk/                                     národné porovnávacie skúšky

http://arra.sk/                                            hodnotenie vysokých škôl

 

Prípravné kurzy pre štúdiom na vysokých školách

 

Slovenský inštitút vzdelávania

 

Štúdium v zahraničí

 

Britské univerzity

 

Ako sa učiť?
 

http://www.ako-sa-naucit-skor.com/

http://blog.porazskolu.sk/

Aktuality

 

7 žiadaných profesií v roku 2018

11 profesií, ktoré pred desiatimi rokmi neexistovali

Pre záujemcov o štúdium v Českej republike ale aj na Slovensku je možné na niektoré vysoké školy robiť Národné porovnávacie skúšky  (Bratislava, Košice, Martin, Michalovce, Poprad, Prešov, Žilina).

Mesačný spravodaj SCIO: https://www.scio.sk/nps/ako-na-vs.asp

 

Sledujte termíny DOD ( Dni otvorených dverí na VŠ) na vami vybraných fakultách.

Ak chceš mať prehľad o dňoch otvorených dverí na vysokých školách, výborná je táto stránka - kalendárhttps://www.portalvs.sk/sk/kalendar

Prihlášky si priďte potvrdiť najneskôr týždeň pred termínom odoslania. Sledujte termíny na podanie prihlášok na VŠ.

Prihlášky na VŠ overuje výchovný poradca.

 

 

Najnovšie informácie o ponukách vysokých škôl sú na nástenke na 3. poschodí, ale môžete sa informovať aj u mňa.

 

Kontakt

  • Cirkevné gymnázium Pavla Ušáka Olivu
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389

Ďakujeme našim sponzorom