Možnosti vzdelávania

 

www.akademiavzdelavania.sk

prípravné kurzy na maturitnú skúšku, na vysokú školu, celoživotné vzdelávanie

 

www.uips.sk 

ústav informácií prognóz školstva, informačné centrum rezortu školstva;  zoznam základných, stredných a vysokých škôl na Slovensku

 

www.scio.cz          

možnosti vzdelávania v Českej republike 

 

Dôležité inštitúcie

 

www.svsmi.sk 

 

školské výpočtové stredisko, ponúka komplexné informácie o prijímacom konaní na stredné sa vysoké školy Slovenska

 

Kontakt

  • Cirkevné gymnázium Pavla Ušáka Olivu
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389

Ďakujeme našim sponzorom