Kolégium zelenej školy

TÉMA PROGRAMU

V prvom certifikačnom období, t.j. školské roky 2018/2019 a 2019/2020, sa budeme na našej škole venovať téme Zelené obstarávanie a úradovanie.

 

KOLÉGIUM ZELENEJ ŠKOLY
 

Zástupkyňa školy                                PaedDr. Lucia Gavorová                               

Pedagogickí zamestnanci                    Ing. Blanka Holigová 

                                                            Mgr. Gabriela Mašlonková

                                                            Mgr. Gabriela Šromeková

                                                            Mgr. Lucia Vagašová

Nepedagogický zamestnanec              Bc. Renáta Kulifajová, vedúca školskej jedálne

Rodičia                                                Mgr. Silvia Kožárová

                                                            Mgr. Katarína Petrenčíková

Mestské lesy Poprad                           Ing. Róbert Dula

Koordinátorka programu                    PaedDr. Zuzana Čerkalová

Žiaci                                                    5.A      Gabriela Šidlovská

                                                                        Erika Angelovičová

                                                                        Vlastimil Vaško

                                                                        Francesco Brisoli

                                                                        Mária Merčáková

                                                                        Vanessa Jurčová

                                                                        Ema Jurčíková

                                                                        Vladimír Kolumber

                                                                        Adriana Popadičová

                                                                        Oliver Ondruš

                                                            7.A      Terézia Glejdurová

                                                                        Ema Ambrozová

                                                                        Mária Klingová

                                                                        Miriam Petrenčíková

                                                            8.A      Nikola Hrehová

                                                                        Timea Vodehnalová

                                                                        Martina Hrivová

                                                                        Katarína Duláková

                                                                        Júlia Celerová

                                                            9.A      Martin Šidlovský

                                                                        Zuzana Vojtechová

                                                            2.AG   Sebastián Jurčišin

                                                                        Sven Jurčišin

                                                                        Patrik Živčák  

Kontakt

  • Gymnázium sv. Jána Pavla II.
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389

Ďakujeme našim sponzorom