Základné informácie

 

V školskom roku 2020/2021 ponúkame štúdium v študijnom odbore

        7902 J 00 gymnázium.

Milí uchádzači,

 

na základe usmernenia Ministerstva školstva SR zo dňa 29. 4. 2020

upresňujeme časový harmonogram:

 

 

Do 7. mája 2020      -  zverejníme  aktualizované  „Kritériá prijatia na Gymnázium sv. Jána Pavla II“.

Do 15. mája 2020    -  podá uchádzač prihlášku na Gymnázium sv. Jána Pavla II.   (prostredníctvom   

                                                                                                                                                    svojej ZŠ).

 

Všetky usmernenia Ministerstva školstva SR týkajúce sa prijímacieho konania najdete na

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/   

 

Sledujte, prosím, webovú stránku našej školy.  Ďalšie aktuálne informácie budeme postupne pridávať.

V prípade otázok nás neváhajte  kontaktovať na č. t.  0901 735 123.    Ďakujeme.

 

                                                                                                       

Otvárame:

1 triedu  štvorročného štúdia - 22 žiakov

Štvorročné štúdium (pre uchádzačov z 9. ročníka základných škôl) 

Termíny konania prijímacích skúšok: 11. máj 2020 (1. termín)

                                                                  14. máj 2020 (2. termín).

 

Škola ponúka:

·         všeobecné gymnaziálne štúdium

 

Ø  posilnené vyučovanie anglického jazyka, zahraničný lektor, metóda CLIL

Ø  všeobecná vetva (posilnená BIO, CHE, MAT...)

Ø  profilácia štúdia podľa záujmov a zamerania študenta  – voliteľné predmety

Ø  vyučovanie je doplnené obohacujúcim duchovným programom

 

Žiak nemôže byť prijatý do 1. ročníka našej školy, ak sa nezúčastnil prijímacieho konania na našej škole.

 

Podrobnosti k prijatiu uchádzača na štúdium budú aktualizované v prílohe   „Kritéria  prijímacieho konania“ do 07.05.2020

                                                                                           

 

 


 

Kontakt

  • Gymnázium sv. Jána Pavla II.
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389

Ďakujeme našim sponzorom