Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
anglický jazyk ANJ
Biobádateľ BBL
biológia BIO
Čitateľská gramotnosť CGT
dejepis DEJ
Dejepis v anglickom jazyku DEJ+
Ekonomika EKO
Environmentálne praktiká EVK
Filozofia FIL
Finančná a poistná matematika FPM
Finančná gramotnosť FIG
francúzsky jazyk FRJ
fyzika FYZ
geografia GEG
chémia CHE
informatika INF
Informatika v praxi IVX
katolícke náboženstvo KNB
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
matematika MAT
nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Podnikanie v cvičnej firme PFI
Seminár z biológie SEB
Seminár z dejepisu SED
Seminár z ekonomiky EMS
Seminár z fyziky SEF
Seminár z geografie SEG
Seminár z chémie SEC
Seminár z informatiky SEN
Seminár z matematiky SEM
Seminár z náboženstva SQN
Seminár z NJ SNJ
Seminár z občianskej náuky SEY
Seminár z umenia a kultúry SUU
slovenský jazyk a literatúra SJL
Športová príprava SRL
umenie a kultúra UKL
Základy športovej prípravy ZSP

© aScAgenda 2021.0.1239 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.10.2020

Kontakt

  • Gymnázium sv. Jána Pavla II.
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389

Ďakujeme našim sponzorom