• Novinky

     • Kaviareň sv. Jána Pavla II.
      • Kaviareň sv. Jána Pavla II.

      • Vo štvrtok 5. októbra sme privítali v rámci Kaviarní sv. Jána Pavla II. vzácneho hosťa, docenta Miroslava Almášiho z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Pán docent pôsobí na katedre anorganickej chémie, kde sa venuje výskumu v oblasti pórovitých materiálov na báze koordinačných zlúčenín. Na prednáške vysvetlil, čo je to pórovitý materiál a predstavil svoju prácu. Poukázal na využitie pórovitých materiálov v oblastiach katalýzy, uskladňovania plynov, výroby liečiv, dezinfekcie či tepelných čerpadiel. Svojou prednáškou tiež ukázal, že sa vedou dá uživiť a že svetová veda sa robí aj neďaleko nás – v Košiciach. Pánovi docentovi ďakujeme za jeho čas a za prijatie pozvania prednášať na našej škole.

       RNDr. Ondrej Kapusta, PhD.

     • Odborný seminár pre členov školských parlamentov
      • Odborný seminár pre členov školských parlamentov

      • V priebehu dvoch dní 5. - 6. októbra sme sa zúčastnili odborného seminára pre členov školského parlamentu. Získali sme informácie o základných zákonoch školského parlamentu a o tom, ako by sa mal správny člen parlamentu správať. Dozvedeli sme sa, kto koordinátor je a aké má povinnosti. Zapojili sme sa do ponúknutých aktivít, pričom sme si precvičili správne fungovanie školského parlamentu. O tom, ako to má v správnom školskom parlamente naozaj fungovať, sme získali i certifikát. Milí spolužiaci a milí učitelia, máte sa na čo tešiť!

        

       Melisa Handzušová

       členka Školského parlamentu

     • Európska noc výskumníkov 29. 9. 2023
      • Európska noc výskumníkov 29. 9. 2023

      • Tento rok sme sa so žiakmi z gymnázia zúčastnili podujatia Európska noc výskumníkov v meste Košice. Ide o festival vedy, ktorý má za cieľ interaktívnym spôsobom šíriť vedecké poznatky a objavy. Žiaci mali možnosť v stánkoch hľadať proteíny, zažiť matematiku v experimentoch, spoznať prírodnú cestu úpravy vody, kúzla v potravinách, tajomný svet neurónov a mnoho ďalšieho. Žiačkam III. A sa obzvlášť páčilo prenosné planetárium. Diskutovali o práci vedcov, ale aj o štúdiu na vysokých školách.

       RNDr. Ondrej Kapusta, PhD.

     • Prednáška v Podtatranskej knižnici
      • Prednáška v Podtatranskej knižnici

      • V utorok 3. 10. 2023 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka gymnázia zúčastnili prednášky so slovenským spisovateľom, prírodovedcom a scenáristom Gustávom Murínom. Témou prednášky boli naši rodáci, ktorí sa preslávili v zahraničí. Pán Murín na začiatku v krátkosti porozprával o sebe, svojej tvorbe a nezabudol opomenúť ani zážitky z cestovania. Pokračoval krátkym prehľadom významných osobností z rozličných oblastí a svoju prednášku dopĺňal otázkami, na ktoré odpovedali žiaci. Prednášku ukončil veľmi pútavou myšlienkou, ktorú sme si určite všetci zapamätali – „Mnohí si myslia, že Slovensko nie je ničím výnimočné. Treba sa však pozrieť nielen na krásy našej prírody, ale aj na počet významných ľudí, ktorí pochádzajú práve z našej krajiny.“

                                                                                                     Mgr. Klaudia Regeciová

     • Európsky deň jazykov
      • Európsky deň jazykov

      • V utorok 26. septembra sme sa my, žiaci gymnázia, a žiaci 9. roč. ZŠ, pri príležitosti Európskeho dňa jazykov spoločne vybrali na filmové predstavenie.

       Po príchode do kina sme sa pohodlne usadili a čakali. Nikto z nás totiž nevedel, aký film si pozrieme. Po tajuplnom úvode z obdobia druhej svetovej vojny nám bol odhalený názov: Indiana Jones a nástroj osudu. 

       Film bol akčný, nenechal nás ľahostajných, všetci sme si ho užili a zároveň sme si mohli precvičiť našu angličtinu.

       Sme veľmi radi, že aj takouto oddychovou formou sme mohli otestovať naše vedomosti z oblasti cudzích jazykov.

        

       Ďakujeme našej škole 

        

       J. Cehuľová, III. A

     • Oznam pre rodičov
      • Oznam pre rodičov

      • Vážení rodičia,

       pozývame Vás na plenárnu schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 2. 10. 2023 v pondelok o 15:30 na 1. poschodí v budove školy.Po plenárnej schôdzi sa uskutočnia triedne rodičovské schôdze v jednotlivých triedach v čase od 16:00 do 17:00 hod.

       V rámci triednych schôdzí budú zvolení zástupcovia ZŠ a gymnázia do Rodičovského spoločenstva školy.

        

       Vedenie školy 

     • FS Vagonár v Brazílii
      • FS Vagonár v Brazílii

      • V meste Nova Prata sa konali medzinárodne Majstrovstvá sveta organizáciie FIDAF. FS Vagonár získal titul World Champion - čiže majster sveta FIDAF, ako jediná krajina z Európy v histórii súťaže spomedzi 5 zúčastnených krajín.

       Okrem toho získali ocenenie za najlepšie choreografie na súťaži. Srdečne blahoželáme

     • Deň bez elektroniky na našej škole
      • Deň bez elektroniky na našej škole

      • V piatok 22. 9. 2023 budeme na  a gymnáziu vyučovať bez použitia PC, notebookov, tabletov, telefónov a interaktívnych tabúľ. Prednosť dostanú učebnice, zošity, klasická tabuľa a krieda či fiksa. 

       Chceme tak prispieť k šetreniu elektrickej energie na škole a tým aj ochrane zdravia očí a chrbtice. 

     • Študentská súťaž Susedia
      • Študentská súťaž Susedia

      • Vo štvrtok 7. 9. 2023  boli vyhlásené výsledky 8. ročníka študentskej súťaže Susedia, na ktorých sme nezabudli, ktorú organizuje  DSH  a ICEJ - Medzinárodným kresťanským veľvyslanectvom Jeruzalem a občianskym združením Pravda a láska.

       Vyhlásenie výsledkov sa konalo počas tohtoročného pietneho aktu Čítanie mien obetí holokaustu v Divadle Pavla Országha Hviezdoslava v Bratislave.

       Do súťaže sa zapojili školy od Bratislavy po Prešov a úroveň všetkých prác bola veľmi vysoká. Porota zložená z historikov, etnológov a laikov mala preto ťažkú úlohu.

       3. miesto obsadila naša žiačka Melisa Handzušová z II.AG triedy gymnázia.

       Čítania mien obetí holokaustu sa zúčastnil aj p. minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniel Bútora.

     • Otvorenie školského roka
      • Otvorenie školského roka

      • Nový školský rok sme odštartovali svätou omšou v Kostole sv. Cyrila a Metoda, privítali sme nového pána kaplána Bystríka, malých prváčikov a prvákov na gymnáziu. Všetkým želáme úspešný školský rok, veľa pekných zážitkov, nových vedomostí a veľa úspechov.

     • Duchovná obnova zamestnancov
      • Duchovná obnova zamestnancov

      • Vo štvrtok 31. augusta sa zamestnanci našej školy zúčastnili duchovnej obnovy na Spišskej Kapitule. Pán farár Benko v prednáške povzbudil k upevneniu povolania, po nej nasledovala svätá omša v Katedrále sv. Martina, ktorú odslúžil nový školský pán kaplán Bystrík, a po obede bola ešte možnosť prehliadky biskupského úradu a krátke stretnutie s otcom biskupom Kubošom.

       Tešíme sa na nový školský rok

     • Oznam
      • Oznam

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

        

       oznamujeme Vám, že 4. septembra o 9.00 hod. v Kostole sv. Cyrila a Metoda sa slávnostnou svätou omšou uskutoční otvorenie nového školského roka 2023/2024.

       Po sv. omši sa žiaci 1. ročníka ZŠ spolu so zákonnými zástupcami presunú do budovy školy, kde dostanú potrebné informácie k organizácii šk. roka.

       Ostatní žiaci ZŠ a gymnázia prídu na vyučovanie až v utorok 5. septembra o 7.45 hod.

       Od utorka 5. septembra bude pre žiakov 1. – 5. roč. ZŠ otvorený školský klub ráno od 6.30 hod. a popoludní do 16.30 hod.

       Obed bude k dispozícii od utorka 5. septembra pre žiakov ZŠ, ktorí odovzdali zápisné lístky a pre žiakov gymnázia, ktorí sa v utorok ráno nahlásia u vedúcej školskej jedálne do 8.00 hod.

        

       Prajeme Vám ešte príjemné prežívanie posledných prázdninových dní.

        

       Tešíme sa na Vás! 😊

        

        

       Spoločenstvo učiteľov Spojenej školy sv. Jána Pavla II.

     • Záver školského roka
      • Záver školského roka

      • Za ďalší úspešný školský rok sa žiaci a učitelia Spojenej školy sv. Jána Pavla II. poďakovali slávnostnou svätou omšou v Kostole sv. Cyrila a Metoda. Po príhovore pána riaditeľa, ocenení najlepších žiakov a odovzdaní vysvedčení už v škole sa žiaci s radosťou rozbehli v ústrety zaslúženým letným prázdninám. Všetkým žiakom prajeme, aby si prázdniny v zdraví naplno vychutnali, oddýchli si, aby sa mohli opäť všetci stretnúť v septembri.

     • Viera spája národy a ľudí
      • Viera spája národy a ľudí

      • Dňa 23. 6. 2023 nás návštívili naši susedia Česi z katolíckeho Gymnázia Praha-Hostivař.

       Stretli sme sa na vlakovej stanici, kde sme sa zoznámili a naše kroky potom ďalej viedli na Námestie sv. Egídia. Tam sme sa spolu s našimi novými kamarátmi občerstvili a presunuli sme sa do školy, ktorú si s nami prezreli. Českým spolužiakom sme pomocou prezentácie predstavili naše krásne Slovensko a pripravili pre nich kvíz. My sme českých študentov a ich školu spoznali aj vďaka videu o ich škole a nakoniec sme zorganizovali priateľský volejbalový zápas.

       Užili sme si to všetci a sme radi, že si českí študenti vybrali našu školu.
       Ďakujeme za návštevu a za možnosť spoznať nových ľudí. Snáď sa ešte uvidíme...

       Andrea Gavurová, III.A

     • Prírodovedná vychádzka na Pieskovec
      • Prírodovedná vychádzka na Pieskovec

      • Vo štvrtok 22. 6. 2023 sa niektorí naši deviataci ZŠ a prváci a tretiaci gymnázia zúčastnili prírodovednej exkurzie na vrch Pieskovec pri Spišskej Novej Vsi.

       Sprevádzala nás odborná pracovníčka Prírodovedného oddelenia Múzea Spiša Mgr. Erika Gibalová.

       Príroda – fauna a flóra – je rozmanitá. Je dôležité prírodu poznať a chrániť ju. Každá jej zložka je jedinečná a potrebná. Všetko živé i neživé vzájomne kooperuje. Je fajn poznať vzájomné vzťahy medzi jednotlivými zložkami prírody.

       Spolu sme sa zamýšľali nad dôsledkami činnosti bobra vodného pre oblasť, ktorá je a ktorá nie je človekom obývaná. Ďalej sme poznávali invázne rastliny. Povedali sme si o ich pôvode a uvažovali nad spôsobmi a následkami ich rozširovania u nás. Všímali sme si liečivé rastliny a hovorili o ich účinkoch pre človeka. Pozreli sme si Sadrovcový lom. Voľne v prírode sme mohli vidieť viacerých zástupcov orchideí. Videli sme slepúcha lámavého – jaštericu, ktorá pripomína hada.

       Oddýchli sme si pod dvomi „dominantami“ vrchu Pieskovec smrekom obyčajnýmborovicou čiernou.

       Ďakujeme Mgr. Erike Gibalovej za príjemne strávený deň a super sprevádzanie a prínosné informácie. Prajeme ešte veľa úspechov v bádaní i prednáškovej a terénnej práci s mládežou.

       Všetkým vrelo odporúčame zapojiť sa do vzdelávacích programov pre školy, ktoré Múzeum Spiša ponúka.  

     • OZNAM: Riaditeľské voľno
      • OZNAM: Riaditeľské voľno

      • Riaditeľ Spojenej školy sv. Jána Pavla II.  v Poprade týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. - Zákon o výchove a vzdelávaní, udeľuje žiakom a študentom ZŠ a gymnázia dňa 30. 6. 2023 (piatok) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

     • Záverečná konferencia k projektu „Využívaj energiu ekologicky!“
      • Záverečná konferencia k projektu „Využívaj energiu ekologicky!“

      • V piatok 23. 6. 2023 sa uskutočnila záverečná konferencia k projektu „Využívajte energiu ekologicky!“, ktorý na našej škole prebieha už viac ako dva roky. Na rozdiel od tej úvodnej, ktorá sa z dôvodu mimoriadnych opatrení počas Covidu realizovala iba online formou, táto záverečná sa mohla uskutočniť prezenčne. Okrem žiakov a zamestnancov Spojenej školy sv. Jána Pavla II. boli prítomní aj Mgr. Ľubomír Šegla, zástupca riaditeľa partnerskej školy na ul. Dostojevského v Poprade, a prostredníctvom videohovoru sa prihovoril aj Ing. Denis Knotka, riaditeľ Odboru kontroly projektov technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce. „Cieľom projektu bolo zvýšiť povedomie žiakov, učiteľov, rodičov a v neposlednom rade aj širšej verejnosti o využívaní ekologických zdrojov energie,“ informoval na konferencii odborný garant RNDr. Ondrej Kapusta, PhD. V rámci projektu škola zakúpila elektrobicykle a elektrokolobežky, ktoré sú k dispozícii žiakom a zamestnancom školy. Starší žiaci si ich mali možnosť vyskúšať počas JPII. Garden Party, mladších povozili ich starší spolužiaci počas Dňa detí. Na budove školy sú nainštalované fotovoltaické panely a v areáli školy pribudli aj dve smart lavičky, kde je možné si nielen oddýchnuť, ale aj nabiť mobil. V závere konferencie poďakoval riaditeľ školy PaedDr. Marcel Karkoška za to, že naša škola ako jediná v Poprade bola vybraná do programu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy, ktorý je financovaný z Nórskych fondov a spolufinancovaný Slovenskou republikou sumou vo výške 53 090 Eur. Konferenciou sprevádzali žiaci 1. ročníka Melisa Handzušová a Patrik Pataky.

     • Paríž
      • Paríž

      • Začiatkom júna sa študenti gymnázia a ich učitelia zúčastnili poznávacieho zájazdu do Paríža. Prvý deň v Paríži navštívili Latinskú štvrť, Panthéon, najznámejšiu francúzsku univerzitu Sorbonu a poprechádzali sa v Luxemburských záhradách. Po bulvári Saint- Michel sa dostali na ostrov Cité, kde si pozreli katedrálu Notre Dame, na ktorej stále prebiehajú rekonštrukčné práce, bývalý kráľovský palác, dnes Justičný palác so známou väznicou Conciergerie aj najstaršími  hodinami Paríža. Vrcholom prehliadky bola návšteva múzea Louvre. Nasledujúci deň navštívili kráľovský zámok vo Versailles, modernú štvrť La Défense s moderným víťazným oblúkom a odtiaľ sa metrom dostali na vrch Montmartre so známou bazilikou Sacré Coeur. 

       Na Námestí Charles-de-Gaulle, ináč nazývanom aj Námestie Hviezdy obdivovali majestátny Víťazný oblúk a odtiaľ sa prešli po svetoznámom Bulvári Champs-Élysées až k Námestiu svornosti (Place de la Concorde), kde kedysi stála gilotína. Teraz je dominantou tohto námestia egyptský obelisk. 

       Hlavnou atrakciou celého zájazdu bola návšteva Eiffelovej veže spojená s plavbou po Seine vo večerných hodinách, kedy si žiaci mohli vychutnať pekne rozsvietenú Eiffelovku.

       Z tohto zájazdu sa žiaci vrátili plní úžasných spomienok a skvelých zážitkov.

       Jednoznačne to stálo za to!

        

       Patrik Pataky, I. A

     • Prednášky s Renátou Ocilkovou
      • Prednášky s Renátou Ocilkovou

      • V dňoch 13. a 14. júna 2023 sme u nás privítali vzácneho hosťa. Prišla k nám PaedDr. et Mgr. Renáta Ocilková, koordinátorka KBS pre napomáhanie pastorácie Rómov.

       Pani Ocilková sa dlhodobo venuje problematike ochrany života, rodiny, mladých ľudí a sprevádzania Rómov. O týchto témach prednáša aj na školách. Sme veľmi radi, že tri prednášky venovala žiakom našej školy: ôsmakom a deviatakom ZŠ a prvákom gymnázia. Jedna prednáška bola venovaná aj (ne)pedagogickým zamestnancom.

       Témou všetkých prednášok bola Identita muža a ženy. Téma aktuálna a ťažká zároveň. V interaktívnej diskusii a práci vo dvojiciach sa žiaci zamýšľali nad potrebou správnych vzorov v jednotlivých obdobiach života človeka. Kľúčové je mať a rozvíjať vzťahy, ktoré mladého hľadajúceho človeka upevňujú v pravej a pravdivej identite. Všetci máme v Božích očiach rovnakú hodnotu. On nikoho neopustí. On pošle Šimona, ktorý pomôže kríž niesť.

       Učiteľom predstavila pani Ocilková web stránku www.ucitelom.sk Odporúčame aj my.

       Chceme vyzdvihnúť cit, ktorým pani Ocilková svoje prednášky vedie. Vie pomenovať veci jasne, pravdivo a s láskou. Ďakujeme našej hostke a prajeme veľa požehnania a síl v jej misii.

                                                                                                                 PaedDr. Zuzana Čerkalová

     • 2. kolo prijímacích skúšok
      • 2. kolo prijímacích skúšok

      • Druhé kolo prijímacích skúšok na naše gymnázium sa uskutoční dňa 20. a 21. júna 2023

       Prihlášku na štúdium na SŠ môže zákonný zástupca neplnoletého uchádzača podať do 12. 6. 2023

       Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 23. júna 2023        (v čase od 0:00 do 23:59 hod.). 

       Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 28. júna 2023 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole nastúpenie na vzdelávanie. Tlačivo bude zaslané ako príloha k Pozvánke na prijímacie skúšky a je dostupné aj na webe školy v sekcii Uchádzač.  

        

       Vedenie školy

     • Sme jednotka v programovaní na Slovensku
      • Sme jednotka v programovaní na Slovensku

      • Tím našich gymnazistov s názvom Leafpot zvíťazil v súťaži ENTER programiáda so svojím projektom Naturebit, ktorý priniesol revolučné riešenie v oblasti smart kvetináčov a zelenej technológie.

       Úsilie tímu bolo ocenené novými iPhone 12 pre každého študenta a nášho učiteľa informatiky PaedDr. Patrika Sitiarika. Gymnázium sv. Jána Pavla II. navyše získalo aj mikrobitové zariadenia pre vyučovacie aktivity, čím sa posilnia zdroje pre výučbu programovania a digitálnych zručností.

       Projekt Naturebit tímu Leafpot je príkladom inovatívneho využitia programovania a technológií. Súťaž ENTER programiáda podporila tak kreativitu, inováciu našich študentov  a umožnila im prezentovať svoje projekty v oblasti technológií a programovania.

       Pavol Mihál, III. A

     • JPII. Garden Party
      • JPII. Garden Party

      • V piatok 2. júna 2023 sa v areáli našej školy uskutočnila JPII. Garden Party, ktorú pre študentov gymnázia zorganizovala Študentská rada. Gymnazisti si pochutili na osviežujúcom ovocií a nechýbali ani sladkosti a slané pochúťky. Študenti sa zapojili do rôznych aktivít ako volejbal, preteky na elektronických  kolobežkách, kvíz Kahoot, stoličkový tanec a rôzne skupinové hry.

       Dúfame, že každý študent sa dobre zabavil a odniesol si skvelú náladu z našej party.

       Sára Hovancová, III. A

     • V študentskom živote sú chvíle, ktoré nie sú obyčajné
      • V študentskom živote sú chvíle, ktoré nie sú obyčajné

      • Minulý týždeň bol pre našich štvrtákov výnimočný. Bol to týždeň plný emócií, očakávaní, prekvapení, aj slzičiek...

       Začal sa 22. mája 2023 skladaním „skúšky dospelosti“ a končil rozlúčkou 26. mája 2023 na slávnostnej ďakovnej svätej omši odovzdávaním maturitných vysvedčení.

       V sprievode harmonických tónov hudobných nástrojov a za dojemného spevu  gymnaziálneho spevokolu odchádzali naši maturanti za svojím snom.

        

       Milí naši absolventi!

       Na ceste k naplneniu svojich snov budete potrebovať vytrvalosť, láskavosť, obetu i pokoru. Prajeme Vám, nech Vás vždy obklopujú praví priatelia a Božie požehnanie vo všetkom, čo budete konať pri hľadaní svojho životného poslania. Nech sú na Vás právom hrdí nielen Vaši učitelia, spolužiaci, ale aj Vaši najbližší.

                                                                                                    

       Ing. B. Holigová, triedna učiteľka

     • Súťaž Družstiev prvej pomoci
      • Súťaž Družstiev prvej pomoci

      • Dňa 17. 5. 2023 sa šiesti žiaci III. AG triedy zúčastnili územného kola (okresy Poprad a Kežmarok) súťaže Družstiev prvej pomoci, ktorá sa konala v Aréne Poprad.
       Súťažili sme na rôznych stanovištiach, kde sme si mohli vyskúšať, ako by sme postupovali pri poskytnutí prvej pomoci osobám s rôznymi zraneniami.
       Na súťaž nás pripravovala zdravotná sestra PhDr. Jana Kokoruďová a pani učiteľka Čerkalová. Obsadili sme krásne 3. miesto.

       Alžbeta Karkošková, III. AG trieda

     • Exkurzia v Kežmarku
      • Exkurzia v Kežmarku

      • Dňa 22. 05. 2023 sa my, gymnazisti, zúčastnili exkurzie v Kežmarku. Navštívili sme Evanjelické lýceum, kde sme nazreli do študentského života významných slovenských osobností. V kežmarskom lýceu študovali aj historické osobnosti nemeckej, maďarskej, srbskej a českej národnosti. Videli sme aj najväčšiu školskú historickú knižnicu.  Navštívili sme nový evanjelický kostol, zvaný červený, a drevený artikulárny kostol. Potom naše kroky viedli na Kežmarský hrad, kde sme spoznali históriu Kežmarku. Po ceste na hrad sme si prezreli aj kežmarské námestie. Z tejto exkurzie sme si odniesli veľa poznatkov a vedomostí o histórii Kežmarku. Prežili sme zaujímavý a príjemný deň.  

       Melisa Handzušová, I. A    

     • KOŽAZ III. A v Banskej Štiavnici
      • KOŽAZ III. A v Banskej Štiavnici

      • V stredu 23. 5. sme sa v skorých hodinách vydali autobusom na Kurz ochrany života a zdravia . Napriek dlhej ceste sme boli plní očakávania... 

       Po niekoľkohodinovom putovaní sme dorazili do Banskej Štiavnice, kde sme sa najprv vybrali na Kalváriu. Táto nádherná lokalita nám ponúkla ohromujúce výhľady a možnosť stráviť chvíle v pokoji a tichu. Po návšteve Kalvárie sme sa presunuli do centra mesta Banská Štiavnica, kde sme objavovali históriu a jej úžasné pamiatky.

       Cestou na chatu sa nám autobus pokazil, čo však našu náladu vôbec neovplyvnilo a s chuťou sme pokračovali ďalej. Po príchode na chatu sme sa rozdelili na tímy a každý dostal svoje úlohy. Chlapci zohnali drevo a dievčatá pripravili výbornú desiatu na nasledujúci deň turistiky. Večer sme všetci spolu opekali a vytvorili skvelú atmosféru. Okrem toho sme si uvarili aj chutný guláš, ktorý nám naozaj všetkým chutil.

       Na druhý deň sme sa rozhodli výstupiť na Sitno. Po náročnom výstupe sme sa na vrchole občerstvili a obdivovali úchvatný výhľad. Potom sme sa spolu vrátili autobusom na chatu, kde sme si oddýchli a zdieľali naše dojmy z tohto skvelého dobrodružstva.

       Na tretí deň prišiel čas, aby sme sa pomaly začali baliť a vydali sa späť domov. Po ceste sme sa zastavili v Banskej Bystrici, kde sme ešte obdivovali námestie. Nakoniec sme pokračovali našou cestou domov. Dobrá nálada nás sprevádzala počas celej cesty. Zaspievali sme si mnoho piesní, čo nám spríjemnilo posledné okamihy tohto nezabudnuteľného výletu.

       Radi by sme vyjadrili svoju vďačnosť za možnosť zúčastniť sa Kurzu ochrany života a zdravia. Táto skúsenosť nám priniesla nielen nové poznatky a zručnosti, ale aj úžasné zážitky a nových priateľov.

        

       Michal Mucha, III. A

        

     • Vzdelávací zájazd Krakov-Osvienčim
      • Vzdelávací zájazd Krakov-Osvienčim

      • Dňa 4.4.2023 sa žiaci a učitelia gymnázia zúčastnili vzdelávacieho zájazdu Krakov-Osvienčim. V dopoludňajších hodinách mali žiaci možnosť spoznať historické centrum mesta Krakov spolu so zámkom Wawel, po ktorých ich previedol slovenský sprievodca. Po prehliadke mesta sa autobusom premiestili do bývalého koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Absolvovali tam viac ako dvojhodinovú prehliadku so slovenskými sprievodcami. V časti Auschwitz, kde strávili väčšinu času, sa dozvedeli zaujímavé, a aj desivé informácie o tom, ako tábor počas druhej svetovej vojny fungoval. Mali možnosť prezrieť si domy, cely a aj plynovú komoru, v ktorých sa pohybovali nemeckí vojaci, ale hlavne väznení Židia a iné národnosti. V časti Birkenau si pozreli dva baráky, v ktorých väzni spali a chodili na toaletu. Vo večerných hodinách sa autobus vrátil do Popradu. Z tohto zájazdu si všetci odniesli hlavne množstvo informácií a poznatkov o hádam najtemnejšej časti druhej svetovej vojny.

     • Nadpis

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

Počet návštev: 52382