• Novinky

     • Prijímacie konanie
      • Prijímacie konanie

      • Milý deviatak, ak to so štúdiom myslíš vážne, držíme Ti miesto!

       Pošli si k nám prihlášku do 20. marca 2024.

        

       Tešíme sa na Teba!

     • Dni vedy a techniky 12. – 13. 2. 2024
      • Dni vedy a techniky 12. – 13. 2. 2024

      • V dňoch 12. 2. (pondelok) a 13. 2. 2024 (utorok) sa na Gymnáziu sv. Jána Pavla II. uskutočnili Dni vedy a techniky. Počas týchto dní sme privítali na pôde gymnázia viacerých významných hostí:

       • Richarda Vašečku, poslanca NR SR, člena výboru pre vzdelávanie a mládež, autora projektu Milovať a ctiť,
       • Martina Skubana, učiteľa gitary na našej ZUŠ, rokovú legendu zoskupenia Zvončeky,
       • Michala Muchu, výhercu súťaže Micro:bite,
       • Miroslava Kulangu, očného lekára, ktorý študoval vyše 20 rokov v zahraničí a dnes vedie v Poprade vlastnú očnú kliniku,
       • Tamaru Vokálovú, špecialistku na financie v oblasti životného poistenia a dôchodkového sporenia a
       • medikov z Paramed rescue, ktorí viedli workshop o prvej pomoci.

        

       Popri hlavnom programe bežal sprievodný program, ktorý tvorili workshopy zamerané na informatiku, biológiu, prvú pomoc a psychológiu. Obidva dni vyvrcholili prezentáciou Stredoškolských odborných činností, ktoré odprezentovali žiačky tretieho ročníka.

        

       Ďakujeme všetkým hosťom aj prezentujúcim a tešíme sa na podobné akcie na našom Gymnáziu sv. Jána Pavla II.

        

       Spätnú väzbu môžete odovzdať anonymne na nasledovnom linku: https://forms.gle/QZoaj4dLzwuvN4WP6

        

        

       Patrik Pataky

       Predseda školského parlamentu a žiak II. A

        

     • Úspechy na krajských kolách
      • Úspechy na krajských kolách

      • Našej druháčke Magdalénke Štinčíkovej sa podarilo v mesiaci február umiestniť na 2 súťažiach na úrovni Prešovského kraja, a tak reprezentovať Gymnázium sv. Jána Pavla II. medzi ostatnými školami.

       V prestížnej Olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry získala krásne 2. miesto a v prednese poézie žiakov stredných škôl v recitačnej súťaži „...a Slovo bolo u Boha...“ získala 3. miesto.

       Všestrannej Magdalénke srdečne blahoželáme a držíme jej palce na  ďalších súťažiach v tomto školskom roku!

     • Školský ples
      • Školský ples

      • Dňa 9.2.2024 sa uskutočnil prvý ročník školského plesu. Slávnostne sme ho otvorili študenským valčíkom. Celý večer sprijemňoval Dj Benny. Čakali nás skvelé ceny v tomobole a rôzne súťaže. Ako napríklad kvíz , ktorý vyhrala žiačka 3.A Ema Bulavova. Hlavná cena bola sušička ovocia, ktorú vyhral žiak 2.A Nikolas Kovalčík. Ako druhou hlavnou cenou bola mesačná pernamentka Tatra Gymu, ktorú vyhrala žiačka 4.A Žaneta Podhorská. Večer sme zakončili poriadnom tanečnou zábavou.

       Prvý ročník plesu sme si naozaj užili a tešíme sa na ďalšie ročníky.

     • Karneval
      • Karneval

      • Počas fašiangového obdobia sa na našej škole konal karneval. Žiaci našej školy sa obliekli do fašiangových kostýmov na tému rozprávkových postavičiek a módy 70. až 90. rokov. Študenti si zábavu urobili formou sladkého pohostenia a hudby v jednotlivých triedach. Program pokračoval aj mimo tried, pričom sa žiaci presunuli aj na tancovačku do telocvične. Ďakujeme za zorganizovanie tohto dňa a veríme, že sa všetci študenti dobre zabavili.

     • Oznam vedúcej školskej jedálne
      • Oznam vedúcej školskej jedálne

      • Zmena výšky poplatkov v ŠJ od 01.01.2024.

       Upozorňujem rodičov, že od 01.01.2024 sa mení výška:

       1. režijných nákladov v školskej jedálniVZN mesta Poprad č. 11/2023, ktorým sa mení VZN mesta Poprad č. I 9/2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách a v školských zariadeniach č. 1/2023 sa mení takto:

        

       Uznesenie č. 307/2023

       1) v Článku 3 ods. I. sa slovo "4,- eur " nahrádza slovom " 6,- eur."

       2) mení sa bankový účet ŠJ od 01.03.2024

        

       č.účtu : SK52 0900 0000 0052 1242 2398

        

       Prosím, aby ste si upravili platby, príkazy v bankách.

        

       ved. ŠJ Kulifajová

     • …a Slovo bolo u Boha…
      • …a Slovo bolo u Boha…

      • Piatok 9. 2. bol na našej škole tak trochu slávnostný deň. Privítali sme žiakov a ich pedagógov na KRAJSKOM KOLE RECITAČNEJ SÚŤAŽE "...a Slovo bolo u Boha...". Po hudobnom úvode a slávnostnom príhovore pána riaditeľa výborní recitátori súťažili v štyroch kategóriách, kde prezentovali svoje nadanie a pútavým prednesom odovzdali aj hodnotové posolstvo textu. Víťazi každej kategórie postupujú na celoslovenské kolo do Bratislavy.Našu školu bude reprezentovať Tatiana Mrázová zo 6.A triedy. Ďakujeme všetkým žiakom za účasť a ich pedagógom za námahu pri príprave. Už teraz sa tešíme na budúci ročník tejto výnimočnej súťaže.

     • Program Zelená škola: Meranie úniku tepla termokamerou
      • Program Zelená škola: Meranie úniku tepla termokamerou

      • Dňa 29. 1. 2024 sa v našej škole uskutočnilo meranie uniku tepla na obvodovom plašti budovy. Za pomoci p. Mariana Šaryho z HaZZ Poprad, sme pomocou termokamery FLIR 2000 postupne premerali úniky tepla z vonkajšej strany budovy, kde sme zistili najväčšie úniky v priestoroch hornej časti okien. Následne sme sa presunuli do interiéru školy, kde sme vo vybraných učebniach taktiež realizovali scanning miest v okolí okien. Najväčšie úniky sme zaznamenali v horných častiach okien. Spodne časti okien, v triedach, kde sú inštalované polyuretánové valce, bol únik tepla menší ako v triedach bez týchto valcov, tzn. v budúcnosti sa budeme snažiť inštalovať teplotné valčeky do všetkých učebni.

       V sumárnom hodnotení je budova školy z hľadiska uniku tepla v dobrom stave a nevymyká sa priemeru podobných budov rovnakého zamerania.

       Mgr. Martin Stromko

     • Lyžiarsky výcvik
      • Lyžiarsky výcvik

      • V týždni od 15.-19. januára sa žiaci 7.A a prvého ročníka gymnázia zúčastnili spoločne lyžiarskeho výcviku už tradične v Liptovskej Tepličke. Pod vedením pánov učiteľov Stromka, Halavina a Vasilčáka im to šlo na svahu veľmi dobre Mnohí sa zdokonalili alebo si osvojili lyžiarske zručnosti. Okrem lyžovania si žiaci užili aj mnoho zábavy a spoločného času, či už počas prednášok o technike lyžovania, večerných filmov, karnevalu alebo zaujímavom rozprávaní člena horskej záchrannej služby s ukážkou pravého lavínového batohu. V strede týždňa prišli na návštevu pán kaplán, pán riaditeľ a triedne učiteľky a spoločne slávili svätú omšu. Všetci sa vrátili živí, zdraví a plní super zážitkov a upevnených kamarátstiev

     • Olympiáda v anglickom jazyku
      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • Dňa 17. januára 2024 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku, kde nás úspešne reprezentovala žiačka II. A triedy Sofia Ella Kornajčíková, ktorá získala krásne 3. miesto.

       Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

     • Návšteva otca biskupa
      • Návšteva otca biskupa

      • V stredu 10. januára sme na našej škole prežili veľmi pekný deň. Navštívil nás otec biskup František Trstenský. Žiakov nižších ročníkov navštívil v triedach a obdaroval ich obrázkom. Potom viedol diskusiu so študentmi gymnázia a žiakmi 8. a 9. ročníka. Stretnutie bolo radostné a podnetné. Sme otcovi biskupovi veľmi vďační za návštevu a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie. Myslíme naňho vo svojich modlitbách.

     • Vianočné prianie
      • Vianočné prianie

      • I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ."     Lk 2, 7

        

       Milostiplné vianočné sviatky a Božie požehnanie i jeho láska nech Vás sprevádzajú v novom roku 2024.

        

       Zo srdca želá spoločenstvo zamestnancov Spojenej školy sv. Jána Pavla II. v Poprade

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
      • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

      • Dňa 14. 12. 2023 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry pre kategóriu A a B. Olympiáda pozostávala z dvoch častí, písomnej (test a transformácia textu) a ústnej (tvorba a prednes rečníckeho prejavu). Celkovo sa olympiády zúčastnilo 16 študentov gymnázia. 

        

       Výsledková listina

        

       Kategória B (1. +  2. ročník)

       1. miesto: Magdaléna Štinčíková (II. A)

       2. miesto: Patrik Pataky (II. A)

       3. miesto: Hana Droppová (II. A)

        

       Kategória A  (3. + 4. ročník)

       1. miesto: Ema Bulavová (III. A)

       2. miesto: Andrea Gavurová (IV. A)

       3. miesto : Simona Bekešová (IV. A)

        

       Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme!

        

       Víťazi postupujú do krajského kola OSJL, ktoré sa uskutoční 01. 02. 2024.

     • Súťažili sme vo fyzike online – Fyziklání online 2023
      • Súťažili sme vo fyzike online – Fyziklání online 2023

      •  

       ​Celé súťaženie sa začalo v stredu 22.11. vo večerných hodinách. Gymnazisti zvyčajne pracujú v maximálne päťčlennom tíme na vypracovaní jednotlivých úloh, pričom môžu používať dostupné online zdroje, knihy, kalkulačky a samozrejme svoju myseľ. Fyziklání trvalo 3 hodiny od 17.00 do 20.00 hod. Z nášho gymnázia sa súťaže zúčastnili tentokrát 2 tímy, ktoré sa statočne pasovali s úlohami. Výsledky súťaže sú veľmi tesné a lepšie ako minulý školský rok. V konkurencii viac ako 1260 prihlásených tímov zo 64 krajín sveta, sme získali pekné umiestnenia. Pevne si veríme a dali sme si za cieľ získať budúci rok niečo okolo 50 bodov. Získané body si študenti pripíšu do súťaže Fyzik roka. Všetkým študentom ďakujeme za ich odvahu a statočnosť a prajeme ďalšie úspechy v pokračujúcom Fyzikálnom korešpondenčnom seminári (FYKOS).

     • DOD nášho gymnázia
      • DOD nášho gymnázia

      • Na decembrovom Dni otvorených dverí ste mohli u nás vidieť ukážky vyučovacích hodín našich pedagógov a ich študentov. Uchádzačom o štúdium na gymnáziu odprezentovali vyučovanie cudzích jazykov (ANJ, NEJ, FRJ) posilnených o vyučovanie geografie v anglickom jazyku a aktivity programu Erasmus+ zo zahraničných študijných pobytov. Okrem cudzích jazykov sa predviedli biológovia s odtlačkami prstov, určovaním krvných skupín a chemici s fyzikmi ohúrili divákov v Ohňovej show. Medzi najpútavejšie prehliadky patrila učebňa informatiky, kde študenti predviedli, ako sa pracuje na 3D tlačiarňach a ako sa pracuje s robotikou. V rámci ukážky študenti predviedli aj víťazné projekty v informatických súťažiach Enter study a prácu s gravírovačkou. Ak sa Vám, milí uchádzači, u nás páčilo a chceli by ste sa  k nám pridať a zažiť toho oveľa viac, ako sa dalo počas našich prezentácií vidieť, neváhajte a podajte si k nám prihlášku na štúdium najneskôr do 20. marca 2024.

                                                                                                                             Vaši gymnazisti od sv. Jána Pavla II.

     • Beseda s Markom Zákopčanom
      • Beseda s Markom Zákopčanom

      • Dňa 4. 12. 2023 sa žiaci IV. A zúčastnili besedy so slovenským spisovateľom a stredoškolským učiteľom Markom Zákopčanom v Podtatranskej knižnici v Poprade. Jeho tvorbu tvoria poväčšine kriminálne príbehy, poviedky, ale aj romány. Cieľom tejto besedy bolo priblížiť žiakom niekoľko tipov, ako postupovať pri tvorivom písaní, pričom pán Zákopčan vychádzal najmä z vlastných skúseností. Žiaci si z tohto podujatia odniesli veľa cenných rád a v rámci diskusie reagovali aj zaujímavými otázkami.

                                                                                                                 Mgr. Klaudia Regeciová

     • Zelená škola: Solárna energia
      • Zelená škola: Solárna energia

      • Vo štvrtok 9. 11. 2023 gymnazisti diskutovali o význame solárnej energie s pedagógmi nášho gymnázia: Ing Mgr. Zuzanou Mikulíkovou, PaedDr. Zuzanou Čerkalovou, PaedDr. Patrikom Sitiarikom a RNDr. Ondrejom Kapustom, PhD. Besedu viedol začinajúci moderátor Patrik Pataky z II. A. Diskusia bola venovaná solárnej energii, otázke rentability fotovoltaiky, obozretnosti pri zaobstarávaní solárnych panelov a budúcnosti využívania solárnej energie. Za organizačný tím ďakujeme účinkujúcim, ako aj zúčastneným žiakom.

       RNDr. Ondrej Kapusta, PhD.

     • Zelená škola: Alternatívne zdroje energie
      • Zelená škola: Alternatívne zdroje energie

      • V pondelok 6. 9. 2023 sa konali na hodinách fyziky prednášky pre žiakov základnej školy o alternatívnych zdrojoch energie. Hodiny boli venované solárnej, veternej, vodnej energii a energii z biomasy. Ukázalo sa, že naši žiaci majú pomerne veľké vedomosti v tejto oblasti. Prednášky si pripravili naši gymnazisti z prvého ročníka – Filip Beličák František Rónay. Na záver si žiaci svoje vedomosti otestovali online kvízom v prostredí mentimeter.

        

       RNDr. Ondrej Kapusta, PhD.

     • Erasmus+ Litva
      • Erasmus+ Litva

      • V dňoch 24. 10. až 4. 11. sa vybraní žiaci 2. a 4. ročníka gymnázia zúčastnili európskeho projektu Erasmus+ v Litve, v meste Elniakampis. Okrem našich žiakov sa projektu zúčastnili aj študenti z Litvy, Estónska a Rumunska.

       Hlavnou témou projektu bolo fotografovanie, avšak popri tejto téme bol projekt zameraný aj na individuálny rozvoj účastníkov a v neposlednom rade aj na zlepšenie anglického jazyka. Mali sme teda možnosť lepšie spoznať prácu s fotoaparátmi, s ktorými sme celý čas pracovali, a v predposledný deň pobytu vystúpili všetci účastníci projektu na online konferencii, kde odprezentovali svoju záverečnú fotografickú prácu.

       Tento projekt bol pre nás veľkým zážitkom, priniesol nám nielen nové vedomosti a skúsenosti, ale aj mnohé medzinárodné priateľstvá.

       Tešíme sa na ďalšie projekty v programe Erasmus+.

     • Deň spisovnej slovenčiny
      • Deň spisovnej slovenčiny

      • V utorok 14. 11. 2023 sa žiaci tretieho ročníka gymnázia zúčastnili prednášky s názvom Slovo o rodnej reči v Podtatranskej knižnici v Poprade pri príležitosti 180. výročia uzákonenia spisovnej slovenčiny. Cieľom tohto podujatia bolo bližšie priblížiť žiakom význam a poslanie Matice slovenskej, významnej kultúrnej organizácie, ako aj povzbudiť žiakov, aby nezabudli na históriu nášho národa.

        

       Pripájame myšlienku Jozefa Štolca a Eugena Paulínyho: „Jazyk náš materinský je najvernejším obrazom našej duše. Bez slova slovenského by bol život slovenský ako zastavená rieka bez odtoku a bez prítoku. Ako krv je udržiavateľom telesného života, tak jazyk je krvou ducha.“

        

                                                                                                                 Mgr. Klaudia Regeciová

     • Divadelné predstavenie Peter a Lucia
      • Divadelné predstavenie Peter a Lucia

      • V piatok 10. 11. 2023 sa žiaci II. A a III.A gymnázia zúčastnili divadelného predstavenia Peter a Lucia v Divadle Jonáša Záborského v Prešove pri príležitosti 105. výročia ukončenia 1. svetovej vojny. Účinkujúcimi boli žiaci a učitelia stredných škôl v rámci Prešovského kraja.

       Srdcervúci príbeh mladučkej lásky Petra a Lucie odohrávajúci sa v posledný rok svetovej vojny, v Paríži roku 1918. Práve v deň, keď Peter dostane povolávací rozkaz, zamiluje sa do Lucie. Ich láska uprostred vojnového šialenstva nemá šancu a končí tragicky. Hra „Peter a Lucia – mladí proti vojne“ je živým mementom súčasnej mladej generácie s odkazom celému svetu: „Nechceme vojnu! Už nikdy viac!“

       ​​Mgr. Klaudia Regeciová

     • Gaudeamus igitur iuvenes dum sumus
      • Gaudeamus igitur iuvenes dum sumus

      • Všetko na svete má svoj čas a ten svoj - čas stužkovej slávnosti - zažili v sobotu 11. novembra naši štvrtáci so svojimi rodičmi, pedagógmi a „stužkármi“ v sále v Matejovciach.

       Po úvodnej slávnostnej sv. omši v Kostole  sv. Štefana Kráľa školský  pán kaplán Bystrík Dubovecký požehnal štvrtákom maturitné stužky. Potom už nasledoval slávnostný večer s úvodnými príhovormi p. riaditeľa, p. triednej učiteľky a zástupcu rodičov.

       Veru, čas sa dá odmerať a žiaci môžu už pomaly rekapitulovať, čo im čas strednej školy dal a koľko toho majú ešte pred sebou. Odpoveďou na to bol aj program na stužkovej slávnosti, ktorý si pre nás naši štvrtáci pripravili a kde bolo vidno pekný súlad v kolektíve.

       Slávnostný večer vyznel ako dôstojné poďakovanie pedagógom aj rodičom, spojené s oslavou, veselosťou a bezstarostnosťou ich mladosti. Nech si vždy uchovajú nádej, ktorej symbolom sú ich zelené stužky. Sme radi, že sme sa lúčili len symbolicky a ešte nám nejaký čas ostanú v škole - skúška z dospelosti ich predsa ešte len čaká...

       Myslím, že rodičia, učitelia i študenti si v tom pestrom večeri našli to svoje a spomienky si ponesú ešte dlhé roky so sebou.

       „Navždy nech sa zachová v pamäti stužková...“

       Ing. Anna Michalová, triedna učiteľka

     • Si jedinečný
      • Si jedinečný

      • Opäť po roku, v utorok 24. 10. 2023, sme na našej škole privítali vzácnu návštevu z USA. Navštívili nás katolícki laickí misionári: Tom Edwards s manželkou Jean-Marie a manželia Marilyn a Ron Bergeron, ktorí sú členmi organizácie Renewal ministeries. S Tomom Edwardsom spolupracuje slovenský misionár Bohdan Novák, ktorý nás tiež navštívil. Tím misionárov sprevádzala prekladateľka Jarka Pytelová.

       Naši hostia vo svojej prednáške hovorili o dôležitosti ochrany života človeka od počatia. Jean-Marie a Marilyn popísali ôsmakom a deviatakom základnej školy a prvákom na gymnáziu vývinové štádia bábätka od počatia po jeho narodenie. Zdôraznili, že každý z nás je originál: ty, ja, tvoj brat, sestra, kamarát... je jedinečný, Bohom chcený a milovaný.

       Ako názorné pomôcky priniesli obrázky a 3D modely bábätiek v jednotlivých mesiacoch vývinu. Mohli sme si ich vziať do rúk.

       Ďakujeme... za rodičov... za život... za misiu pro-liferov... za nás všetkých...

        

       PaedDr. Zuzana Čerkalová

     • Odovzdanie duchovnej kytice
      • Odovzdanie duchovnej kytice

      • V nedeľu 22. októbra odovzdal pán riaditeľ Marcel Karkoška duchovnú kyticu novovysvätenému otcovi biskupovi Františkovi Trstenskému na svätej omši vo farnosti Poprad-juh, kde deň po svojej biskupskej vysviacke vysluhoval sviatosť birmovania.

       Ďakujeme všetkým zamestnancom, žiakom, učiteľom aj rodičom, ktorí sa do kytice zapojili svojimi modlitbami, obetami a dobrými skutkami

     • Slávili sme odpust
      • Slávili sme odpust

      • Piatok 20. októbra bol pre našu školu výnimočným dňom. Slávili sme totiž sviatok sv. Jána Pavla II., patróna našej školy. Oslavovať sme začali už ráno, pred vyučovaním sme si v školskom rozhlase vypočuli pieseň a ukážku z príhovoru pápeža Jána Pavla II. Slovákom z roku 1995. Pokračovali sme svätou omšou v Kostole sv. Cyrila a Metoda. Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bol riaditeľ Diecézneho katechetického úradu, otec Viktor Pardeľ.

       Sv. Ján Pavol II., oroduj za nás!

     • Modlili sme sa ruženec
      • Modlili sme sa ruženec

      • V stredu 18. októbra sa aj naša škola zapojila do celosvetovej aktivity Milión detí sa modlí ruženec. Páter Pio povedal: “Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.”

     • Burza SŠ 2023
      • Burza SŠ 2023

      • Dňa 12. 10. 2023 sa v Súkromnej strednej odbornej škole služieb v Poprade uskutočnilaBurza stredných škôl, na ktorú sa mohli prísť pozrieť ôsmaci a deviataci základných škôl, ich rodičia a učitelia. Cieľom burzy je uľahčiť budúcim stredoškolákom výber strednej školy.


       Naše gymnázium spolu s pánom učiteľom Sitiarikom a pani učiteľkou Čerkalovou reprezentovali aj dvaja žiaci II. A Melisa Handzušová a Patrik Pataky.
        

       Burzu navštívili žiaci, z ktorých sa mnohí prídu pozrieť aj k nám osobne na plánovaný Deň otvorených dverí. Ten sa uskutoční 1. 12. 2023.
        

       Naše gymnázium predstavilo svoj program, výsledky a už teraz sa teší na DOD, na vás – našich návštevníkov a budúcich gymnazistov.                                                                                                           

       Patrik Pataky, II. AG

     • Prekážkový beh
      • Prekážkový beh

      • Na druhom ročníku otvorených Majstrovstiev SR družstiev stredných škôl v prekážkovom behu pod názvom Štrba Race 2023 sa spolu s pánom učiteľom Halavinom zúčastnili aj naši štyria študenti gymnázia: Bianka Plavčanová z 1.AG, Sofia Anna Baranová zo 4.AG, Martin Špik a Timotej Dikant z 2AG. Tento náročný beh sa uskutočnil 4. 10. 2023 v športovom areáli na Štrbskom Plese pod skokanskými mostíkmi. V náročnej konkurencii naši študenti ako družstvo obsadili 49. miesto z 80 škôl. Za reprezentáciu a prístup im ďakujeme

     • Oznam
      • Oznam

      • Riaditeľ Spojenej školy sv. Jána Pavla II. v Poprade týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. - Zákon o výchove a vzdelávaní, udeľuje žiakom a študentom ZŠ a gymnázia dňa 19. 10. 2023 (štvrtok) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

       V tento deň nebude zabezpečený pre žiakov 1. - 5. ročníka ZŠ ani Školský klub detí.Ďakujem za pochopenie.

        

       S pozdravom

       PaedDr. Marcel Karkoška

     • Nadpis

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

Počet návštev: 52379